• Ombud’s research says - media should not exclude small parties from pre-election debates

    Latvia’s Ombud has carried a research which concludes against excluding small and marginal parties from pre-election debates. Before the last elections media in Latvia decided not to invite marginal parties for debates as they would not win seats in parliament anyway. Nevertheless, research shows that it is useful to have small parties in the debates as they often have different views on issues as well as different policies they would like to stress. That could also increase the amount of voters who participate in elections.

    http://www.diena.lv/latvija/viedokli/petijums-mazo-partiju-iesaistisana-prieksvelesanu-debates-var-uzlabot-veletaju
    Kā uzsvērts pētījumā, ja mazās partijas neiekļūst Saeimā, to idejas parasti atšķiras no lielo partiju paustajām un var pievērst uzmanību jautājumiem, kas citādi netiktu skatīti. Kā arī tās izaicina pastāvošo politisko stāvokli un liek papildus sarosīties lielajām partijām. Tās veic politiskas inovācijas un var uzlabot vēlētāju aktivitāti. Tādēļ partijas izslēgšana tās maznozīmīguma dēļ negatīvi ietekmē ne vien viņu izredzes tikt ievēlētiem, bet arī vēlēšanu procesu kopumā, uzskata pētnieki.

    #Latvia #elections2018 #pre-election_debates #research