• Nord Stream operators : Authorities won’t allow us to inspect damaged pipelines | Reuters
  https://www.reuters.com/business/energy/nord-stream-2-says-it-plans-examine-pipelines-after-police-probe-2022-10-04

  The operators of two Baltic Sea gas pipelines that linked Russia and Germany until they both sprang major leaks last week said they were unable to inspect the damaged sections because of restrictions imposed by Danish and Swedish authorities.

  Europe is investigating what caused three pipelines in the Nord Stream network to burst in an act of suspected sabotage near Swedish and Danish waters that Moscow quickly sought to pin on the West, suggesting the United States stood to gain.

  Nord Stream 2 AG, Switzerland-based operator of that gas pipeline, said on Tuesday it will examine the condition of the leaking pipelines once a police investigation of the “crime scene” is completed and a cordon is lifted.

  Later on Tuesday, Nord Stream AG, operator of the older Nord Stream 1 pipeline, said they had been told by Danish authorities that receiving the necessary permits to carry out an inspection could take over 20 working days.

  According to the Swedish authorities, a ban on shipping, anchoring, diving, using of underwater vehicles, geophysical mapping, etc. has been introduced to conduct a state investigation around the damage sites in the Baltic Sea,” Nord Stream said in a press release.

  Pressure in the pipeline had stabilised as of Monday, Nord Stream added.

  Switzerland-based Nord Stream 2 said in emailed comments it was “cooperating with all relevant authorities”.

  • Enquête terminée du côté suédois, le bouclage de la zone a été levé – communiqué de presse du Parquet suédois
   L’enquête préliminaire conforte les soupçons de sabotage (surprise !) le procureur n’en dira pas plus.

   Avspärrningarna i Östersjön har hävts | Åklagarmyndigheten
   https://via.tt.se/pressmeddelande/avsparrningarna-i-ostersjon-har-havts?publisherId=3235540&releaseId=3332279

   Kammaråklagare Mats Ljungqvist har beslutat att häva avspärrningarna runt Nord Stream 1 och 2. Brottsplatsundersökningen är nu avslutad och misstanken har stärkts.

   – Vi kan konstatera att det har skett detonationer vid Nord Stream 1 och 2 i svensk ekonomisk zon, som har medfört omfattande skador på gasledningarna. Brottsplatsundersökningen har stärkt misstankarna om grovt sabotage. Det har gjorts beslag på brottsplatsen och dessa ska nu undersökas. Det råder förundersökningssekretess och ärendet är mycket känsligt. Samarbetet mellan Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Försvarsmakten fungerar mycket bra. Det är en allvarlig händelse och det är ett styrkebesked att inblandade myndigheteter på bästa sätt fullgör sina respektive uppgifter, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist som leder förundersökningen.

   – Sverige har med stöd av FN:s havsrättskonvention, som är införlivad i svensk lagstiftning, jurisdiktion över en anläggning som den som Nord Stream har anlagt, i den delsträcka som befinner sig inom svensk ekonomisk zon, säger Mats Ljungqvist.

   Svensk ekonomisk zon utgör juridiskt i detta avseende ett mellanting mellan svenskt territorialvatten och det internationella havet. Inom den ekonomiska zonen kan den så kallade kuststaten genom till exempel skyddszoner tillfälligt begränsa de rättigheter som finns på det internationella havet.

   – Det har varit fråga om en avspärrning av ett mycket begränsat område både i tiden och till ytan. Enligt havsrättskonventionen ska hänsyn tas till skälighet och alla relevanta omständigheter när intressen står mot varandra i den ekonomiska zonen. I det ingår att ta hänsyn till den betydelse som berörda intressen har, såväl för respektive parter som för hela det internationella samfundet. Mot den bakgrunden gav jag direktiv om att tillfälligt spärra av och genomföra en brottsplatsundersökning, säger Mats Ljungqvist.

   Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig för frågor från media. När ytterligare information finns lämnas den i ett pressmeddelande.