Ikke vært så få asylsøkere til Norge siden 1995 - NRK Norge

/ikke-vaert-sa-fa-asylsokere-til-norge-s