• Αίτημα επιστροφής 1.500 προσφύγων στην Τουρκία κατέθεσε η Ελλάδα στην Ε.Ε.
  –-> La Grèce demande à l’UE le #retour de 1 500 réfugiés en Turquie.

  Αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Frontex για την άμεση επιστροφή 1.450 προσώπων, των οποίων έχουν απορριφθεί τα αιτήματα παροχής ασύλου, κατέθεσε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, επικαλούμενο την Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας. Ωστόσο να σημειωθεί ότι πλέον η έκδοση των αποφάσεων παροχής ασύλου σε πρώτο βαθμό γίνονται με διαδικασίες εξπρές, μη εξασφαλίζοντας επαρκή νομική βοήθεια και κατά συνέπεια δίκαιη απόφαση.

  Στην ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης αναφέρεται ότι η Ελλάδα ζητά να επιστρέψουν στην Τουρκία 955 αλλοδαποί που μπήκαν στη χώρα μας από την Τουρκία και βρίσκονται στη Λέσβο, 180 που βρίσκονται στη Χίο, 128 που βρίσκονται στη Σάμο και 187 στην Κω, επισημαίνοντας ότι τα αιτήματά τους για άσυλο έχουν απορριφθεί τελεσίδικα και ως εκ τούτου είναι επιστρεπτέοι, βάσει της Κοινής Δήλωσης ΕΕ- Τουρκίας.

  Το πρώτο δίμηνο του 2020 καταγράφηκαν συνολικά 139 επιστροφές προς την Τουρκία, με τη διαδικασία να έχει σταματήσει από τις 15 Μαρτίου 2020, καθώς η Τουρκία επικαλέστηκε τις δυσκολίες που επέφερε το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού. Πλέον, το υπουργείο Μετανάστευσης ισχυρίζεται ότι « οι ταχείες διαδικασίες ελέγχων για κορονοϊό στην Ελλάδα και η σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου, έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την επανέναρξη της διαδικασίας επιστροφών με ασφάλεια όσων αλλοδαπών δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και εισήλθαν στην Ελλάδα από την Τουρκία ».

  Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, επισημαίνει στη δήλωσή του ότι η Ελλάδα αναμένει από την Τουρκία « να ενισχύσει τις προσπάθειες στα πλαίσια της Κοινής Δήλωσης : πρώτον, στην αποτροπή διέλευσης βαρκών που ξεκινούν από τα παράλιά της με προορισμό τη χώρα μας. Δεύτερον, στην αποδοχή επιστροφών στη βάση της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, αλλά και των διμερών συμφωνιών επανεισδοχής ».

  Και αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή πολιτική για το προσφυγικό/μεταναστευτικό, σημειώνει ότι « το ζητούμενο για την Ευρώπη είναι να κατοχυρώσει στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου έναν κοινό μηχανισμό, καθώς και το απαραίτητο νομικό οπλοστάσιο για επιστροφές. Και να οχυρώσει, με αυτόν τον τρόπο, τις χώρες πρώτης υποδοχής απέναντι σε ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, αλλά και τη δράση κυκλωμάτων λαθροδιακινητών ».

  Την ίδια ώρα, με αφορμή το αίτημα του ελληνικού υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προς την Κομισιόν και τη Frontex, η οργάνωση-ομπρέλα για τα ανθρώπινα δικαιώματα HIAS Greece εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σημειώνει ότι η ταχεία διαδικασία που ακολουθείται για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου δεν εξασφαλίζει σωστή και δίκαιη απόφαση.

  Επίσης οι αιτούντες άσυλο δεν έχουν επαρκή νομική βοήθεια και η διαδικασία της προσφυγής σε δεύτερο βαθμό είναι νομικά περίπλοκη, ουσιαστικά αποτρέποντας τους πρόσφυγες από να διεκδικήσουν την παραμονή τους στη χώρα.

  « Καθίσταται σαφές ότι χωρίς νομική συνδρομή είναι αδύνατον οι αιτούντες/ούσες άσυλο να παρουσιάσουν εγγράφως και μάλιστα στην ελληνική γλώσσα, τους νομικούς και πραγματικούς λόγους για τους οποίους προσφεύγουν κατά της απορριπτικής τους απόφασης », σημειώνει μεταξύ άλλων, τονίζοντας επίσης :

  « Η έλλειψη δωρεάν νομικής συνδρομής αποβαίνει εις βάρος του δίκαιου και αποτελεσματικού χαρακτήρα που θα έπρεπε να διακρίνει τη διαδικασία ασύλου στο σύνολό της, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες που προβλέπονται για διαδικασία των συνόρων και τα σημαντικά κενά στη πρόσβαση σε νομική συνδρομή ήδη από το πρώτο βαθμό της διαδικασίας ασύλου ».

  https://www.efsyn.gr/node/276785

  –—

  Traduction de Vicky Skoumbi via la mailing-list Migeurop :

  Le ministère de l’Immigration et de l’Asile a soumis une demande à la Commission européenne et à #Frontex pour le #retour_immédiat de 1 450 personnes dont la demande d’asile a été rejetée, citant la déclaration commune UE-Turquie. Cependant, il convient de noter que désormais, les décisions d’asile en première instance sont prises par des procédures expresses, sans que soit assuré une aide juridique suffisante au requérant, ce qui pourrait garantir une décision équitable.

  L’annonce du ministère de l’Immigration indique que la Grèce demande le retour en Turquie de 955 étrangers qui sont entrés dans notre pays depuis la Turquie et se trouvent à #Lesbos, 180 à #Chios, 128 à #Samos et 187 à #Kos, notant que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetés et qu’il est possible de les renvoyer, en vertu de la déclaration commune UE-Turquie. Au cours des deux premiers mois de 2020, un total de 139 #retours_forcés en Turquie ont été enregistrés, un processus qui est au point mort depuis le 15 mars 2020, date à laquelle la Turquie a évoqué les difficultés supplémentaires causées par l’apparition de la #pandémie de #coronavirus.

  Désormais, le ministère de l’Immigration affirme que "les procédures de #dépistage_rapide du coronavirus en Grèce et l’accélération significative du processus d’asile, ont créé les bonnes conditions pour la #reprise en toute sécurité du processus de retour des étrangers qui n’ont pas droit à une protection internationale et sont entrés en Grèce depuis la Turquie. ». Le ministre de l’Immigration et de l’Asile, #Notis_Mitarakis, souligne dans sa déclaration que la Grèce attend de la Turquie "un renforcement des efforts dans le cadre de la Déclaration commune : premièrement, pour empêcher le passage des bateaux partant de ses côtes vers notre pays". Deuxièmement, par l’acceptation des retours sur la base de la déclaration commune UE-Turquie, mais aussi des accords bilatéraux de #réadmission ". Faisant référence à la politique européenne des réfugiés / immigration, il a noté que « l’objectif de l’Europe est d’établir un mécanisme commun dans le nouveau pacte d’immigration et d’asile, ainsi que l’arsenal juridique nécessaire pour les retours. Et de fortifier, de cette manière, les premiers pays d’accueil contre les flux migratoires incontrôlés, mais aussi l’action des réseaux de passeurs ".

  Dans le même temps, à l’occasion de la demande du ministère grec de l’Immigration et de l’asile à la Commission et à Frontex, l’organisation de défense des droits de l’homme HIAS Greece a publié une déclaration dans laquelle elle note que la procédure rapide suivie pour l’examen des demandes d’asile ne garantit pas décision juste et équitable. De plus, les demandeurs d’asile ne bénéficient pas d’une aide juridique suffisante et la procédure de recours en deuxième instance est juridiquement compliquée, ce qui empêche les réfugiés de défendre leur droit de séjour dans le pays. « Il devient clair que sans assistance juridique, il est impossible pour les demandeurs d’asile de présenter par écrit et qui plus est en langue grecque, les raisons juridiques et réelles pour lesquelles ils font appel de la décision de rejet de leur demande », notent-t-ils, entre autres, en soulignant : « L’absence d’assistance juridique gratuite se fait au détriment du caractère équitable et efficace de la #procédure_d'asile dans son ensemble, en particulier compte tenu des délais extrêmement courts prévus de la #procédure_à_la_frontière (#Border_procedure) et des lacunes importantes déjà en matière d’accès à l’#aide_juridique, dès la première instance de la procédure d’asile ".

  #Grèce #Turquie #asile #migrations #renvois #expulsions #réfugiés #accord_UE-Turquie #déboutés

  ping @isskein @karine4

  • « Ναι » στις επιστροφές μεταναστών λέει η Τουρκία

   Πρόκειται για αίτημα που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα στην Ε.Ε. και στον Frontex ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης.

   Θετική ανταπόκριση της Τουρκίας στο ελληνικό αίτημα για επιστροφή 1.450 αλλοδαπών των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσιδίκως προκύπτει από τη χθεσινή συνάντηση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Πρόκειται για αίτημα που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή και στον Frontex ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης. Ο κ. Τσαβούσογλου, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Καθημερινη , είπε ότι το ζήτημα θα επιλυθεί με ορίζοντα τον Μάρτιο.

   Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συνάντηση με τον κ. Σχοινά –η πρώτη μεταξύ των δύο ανδρών– διήρκεσε μία ώρα και συζητήθηκαν όλα τα θέματα αρμοδιότητος του αντιπροέδρου : το μεταναστευτικό, η ασφάλεια, ο διαθρησκειακός διάλογος και οι επαφές μεταξύ των λαών. Κοινοτικές πηγές αναφέρουν ότι, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Μαρτίου και της έκθεσης Μπορέλ για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, είναι επιτακτική ανάγκη η οικοδόμηση ενός πλαισίου θετικής συνεννόησης και η αποφυγή διχαστικών δηλώσεων που θα οξύνουν εκ νέου τις εντάσεις. Ο κ. Τσαβούσογλου κάλεσε τον κ. Σχοινά να συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής στο Φόρουμ της Αττάλειας τον προσεχή Ιούνιο.

   Σε θετικό κλίμα εξελίχθηκε και η συνάντηση του Τούρκου υπουργού με την επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ιλβα Γιόχανσον. Τα βασικά θέματα τα οποία συζήτησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν οι δεσμεύσεις των δύο πλευρών όπως απορρέουν από την Κοινή Δήλωση Ε.Ε. – Τουρκίας για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και τα προαπαιτούμενα με τα οποία πρέπει να συμμορφωθεί η Αγκυρα για να υπάρξει πρόοδος στο θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Ο κ. Τσαβούσογλου συναντήθηκε επίσης με τον Ζοζέπ Μπορέλ και τον επίτροπο Διεύρυνσης Ολιβερ Βαρχέλι, ενώ είχε και ένα σύντομο τετ α τετ με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σε δηλώσεις του πριν από τη δική του συνάντηση με τον κ. Τσαβούσογλου, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική χαρακτήρισε το 2020 « περίπλοκο έτος » για τις σχέσεις των δύο πλευρών. « Πρόσφατα όμως », πρόσθεσε ο κ. Μπορέλ, « έχουμε δει βελτίωση της ατμόσφαιρας » και « κάποια σημαντικά βήματα » στην αναζήτηση « κοινών στρατηγικών συμφερόντων ».

   « Ενα θετικό βήμα είναι η ανακοινωθείσα επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας », είπε ο κ. Μπορέλ, σημειώνοντας : « Πρέπει να υπάρξει επιμονή σε αυτές τις προσπάθειες. Προθέσεις και ανακοινώσεις πρέπει να μεταφραστούν σε πράξεις ». Επανέλαβε δε την « πλήρη δέσμευση » της Ε.Ε. να στηρίξει την « ταχεία επανέναρξη » των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, υπό την αιγίδα του γ.γ. του ΟΗΕ. « Είναι ισχυρή μας επιθυμία να υπάρξει μια αποκλιμάκωση διαρκείας στην Ανατ. Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να έχουμε ένα διάλογο ουσίας για να ενισχύσουμε τις πολιτικές διαδικασίες που συνδέονται με συγκρούσεις στην περιοχή, στη Λιβύη, στη Συρία ή στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ », είπε.

   Επιπλέον, « με πλήρη αμοιβαίο σεβασμό, θα μιλήσουμε ειλικρινά και ανοιχτά για την πολιτική κατάσταση στην Τουρκία και τις προοπτικές ένταξης [της χώρας στην Ε.Ε.] », ανέφερε ο κ. Μπορέλ. Μιλώντας νωρίτερα στο Ευρωκοινοβούλιο, ο ύπατος εκπρόσωπος επανέλαβε τις ανησυχίες της Ε.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία. Εκανε αναφορά στις υποθέσεις Ντεμιρτάς και Καβαλά αλλά και στις « βαθιά ανησυχητικές » διώξεις δημάρχων της αντιπολίτευσης.

   ​​​​​​Από την πλευρά του, ο κ. Τσαβούσογλου χαρακτήρισε κι αυτός το περασμένο έτος « προβληματικό » για τις σχέσεις Ε.Ε. – Τουρκίας. Χαιρέτισε τις αμοιβαίες κινήσεις βελτίωσης της ατμόσφαιρας που έχουν γίνει έκτοτε και είπε ότι μαζί με τον κ. Μπορέλ θα « εργαστούν για να προετοιμάσουν » την επίσκεψη στην Αγκυρα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι η επίσκεψη αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα από ευρωπαϊκής πλευράς.

   https://www.stonisi.gr/post/14486/nai-stis-epistrofes-metanastwn-leei-h-toyrkia

  • Le Ministre grec de la politique migratoire demande la #révision de l’accord UE-Turquie, afin que les retours puissent être également effectués depuis la #frontière_terrestre

   Traduction du grec reçue via la mailing-list Migreup :

   "Il est clair qu’aucune nouvelle structure ne sera créée en #Thrace", a déclaré M. Mitarakis.

   La nécessité de réviser la déclaration commune UE-Turquie, de manière à inclure les frontières terrestres, mais si et seulement si elle est accompagnée par la levée de restriction géographique pour ceux qui arrivent aux îles, a été mise en avant lors d’une conférence de presse d’Alexandroupolis par le ministre de l’Immigration et de l’Asile Notis Mitarakis.

   Évoquant les points qui doivent être modifiés dans l’accord, M. Mitarakis a déclaré que << le premier est la question de la levée de la restriction géographique imposée par l’accord qui a créé une énorme pression sur les îles de la mer Égée, car elle associait a possibilité d’un renvoi à Turquie de ceux qui n’ont pas droit à une protection internationale à leur confinement géographique aux îles jusqu’à la fin de la procédure d’asile.

   Le ministre a souligné que si la clause de la restriction géographique est levée, nous devrions reconsidérer l’accord européen afin que les retours puissent être effectués depuis les frontières terrestres [et non pas uniquement par voie maritime], "à condition de ne pas rendre obligatoire le séjour des demandeurs d’asile qui arrivent par voie terrestre à la région Evros », dit-il.

   Après les réactions extrêmes de certains habitants d’Orestiada avant-hier, Notis Mitarakis a souligné que "la politique nationale pour Thrace et Evros ne change pas, il est clair qu’aucune nouvelle structure ne sera créée en Thrace, et qu’il n’y aura pas de séjour d’immigrants en Thrace. Le caractère du #hotspot #Fylakio ne change pas non plus, tous les demandeurs vont être transférés après les contrôles nécessaires vers les structures existantes de régions non-frontalières ».

   Enfin, le ministre a essentiellement annoncé la décision prise de déplacer le bureau régional d’asile d’#Alexandroupoli à #Kavala, arguant que la présence d’immigrants à Alexandroupoli pour traiter leurs dossiers est contraire à la politique qui stipule que les migrants ne doivent pas s’installer à la région frontalière d’#Evros.

   source en grec :
   https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/280765_mitarakis-epanexetasi-tis-symfonias-gia-na-mporoyn-na-ginontai-epistrof

   #transferts

 • #Pikpa... la mort annoncée d’une #utopie

  Ce n’est pas un lundi ordinaire en Grèce. Alors que tous les médias sont braqués sur l’annonce des peines encourues par les membres de l’Aube Dorée, PIKPA, le dernier #camp_ouvert pour l’accueil des migrants ferme ses portes, forcé par le gouvernement. Et ses quelques cent résidents du moment seront envoyés à Moria, ou à ce qu’il en reste. Pourquoi Pikpa dérange tant ?

  Le taxi me dépose sur la route côtière à mi-chemin entre Mytilène et l’aéroport, en face d’un hôtel désaffecté. J’avance sur un petit chemin qui s’enfonce dans la forêt de pin et suis rapidement devant le portail de Pikpa. Nous sommes fin juin 2014 et il fait déjà bien chaud à Lesvos. Je cherche #Efi_Latsoudi, l’une des responsables de Pikpa qu’on m’a recommandé de voir à Athènes. Quelqu’un me montre une femme d’une quarantaine d’années du doigt, mais il me faudra presque une heure avant de pouvoir lui parler, tellement elle est sollicitée. Adultes, enfants, volontaires, migrants, tout le monde à quelque chose à lui demander et Efi réponde patiemment à toutes les questions. Je lui explique mon projet de film pour lequel je fais des repérages et elle me pose des questions. A peine a-t-elle appris que je suis iranienne qu’elle me demande si je veux bien aller parler à O. un jeune iranien, qu’elle a réussi à sauver de l’enfer de #Moria. Parce qu’il s’agit de ça. Chaque migrant accueilli à Pikpa est un de moins dans l’enfer de Moria. O. est tellement traumatisé qu’il se méfie de tout, au point même de refuser de parler le persan. C’est un jeune homme grand et fin, avec une étrange allure : mi barbu, mi rasé, mi brun, mi blond, au regard vif et fuyant. Tout en lui est un cri pour affirmer sa différence. Il m’a fallu du temps avant de gagner sa confiance et basculer peu à peu de l’anglais vers le persan. A Pikpa, on avait réussi à lui offrir des cours d’Anglais, de dessin et un suivi psychologique. C’était le premier d’une longue liste de migrants, fragiles et remarquables, que j’ai rencontré à Pikpa à mesure de mes visites.

  La fois d’après, quelques mois plus tard, lorsque je franchis le portail, je trouve tout le monde en larmes. La raison : l’émoi d’une femme syrienne dont le fils de vingt ans alors à Damas, devait être opéré d’urgence, mais bloquée par manque de fonds. Pendant quelques heures, on a remué ciel et terre pour trouver les quelques centaines d’euros manquant et les envoyer par Western Union. Je me souviendrai toujours du visage d’Efi, du traducteur palestinien et des autres membres du bureau de Pikpa qui ayant reçu la nouvelle de la réussite de l’opération, éclatent de nouveau en larmes. Ça n’est jamais fini, disent-ils, jamais... Et c’est vrai. Les malheurs des migrants qui arrivent chaque jour semble ne jamais tarir.

  Une autre fois, ce sera un jeune afghan mutique qui retient mon attention. Il a l’air différent des autres résidents de Pikpa, semble appartenir à un autre espace-temps. J’engage la conversation et j’apprends qu’il vit à Paris depuis dix ans a déjà obtenu l’asile politique en France, mais qu’il reste à Pikpa le temps que le résultat de son test ADN arrive. Lequel prouverait son lien de parenté avec son jeune frère, noyé pendant la traversée. Je dois ramener son corps en Afghanistan, pour que ma mère puisse accepter sa mort.

  L’un des derniers miraculés de Pikpa : A. un petit afghan de cinq ans, ayant arrêté de parler après les traumatismes subis pendant la traversée, puis à Moria. Lorsque je rencontre sa mère en août 2020, ils sont à Moria depuis un mois et le petit ne communique qu’en produisant des sons inintelligibles. Je les revois mi-septembre, quand je retourne à Mytilène après l’incendie de Moria. Le petit a commencé une thérapie depuis peu et prononce déjà quelques mots en me montrant fièrement le sac à dos que tous les enfants de Pikpa ont reçu pour la rentrée des classes.

  Les petites cabanes en bois, les murs des bâtiments communs couverts de peinture d’enfant et les petits maraîchers cultivés par les réfugiés, le terrain de jeu des enfants entouré de pins, le lieu aspire un tel calme qu’on a juste envie d’y rester.

  Combien de personnes y ont retrouvé le sommeil et le calme perdus à Moria ou sur les routes sinueuses d’une migration hasardeuse vers l’Europe ?

  Ancienne #colonie_de_vacances pour enfants handicapés transformée en lieu d’accueil destinés aux migrants fragiles, Pikpa fonctionne avec des dons privés et l’aide des volontaires. Pikpa a accueilli, malgré sa petite taille, plus de 30000 personnes depuis sa création.

  La date de fermeture annoncée par le ministre grec de l’asile et de l’immigration, M. Mitarakis : fixée au 30 octobre initialement, a été avancée au 15, puis au 12 octobre. C’est donc aujourd’hui que Pikpa fermera ses portes et ses habitants seront renvoyés à Moria.

  Étrangement, c’est aussi le jour tant attendu de l’annonce des verdicts du procès de l’Aube Dorée sur laquelle tous les médias grecs sont braqués pour des raisons évidentes.

  Les résidents de Pikpa ont déjà ramassé le peu de bien qu’ils possèdent depuis vendredi. Les adultes tentent de garder leur calme mais les enfants ne peuvent pas cacher leur désespoir. K. une femme afghane, mère de deux enfants, me dit que son fils de neuf ans Omid (prénom qui signifie espoir en persan) lui a dit hier, plutôt mourir que de retourner à Moria.

  Au-delà du sort des résidents de Pikpa, pour qui le retour potentiel à Moria représente le cauchemar absolu, reste à savoir si c’est l’existence même d’un lieu d’accueil utopique des migrants, alors qu’on en manque si cruellement, n’est pas ce qui dérange le plus le gouvernement grec.

  Sauvons la dignité des migrants, sauvons Pikpa !

  #SAVEDIGNITY #SAVEPIKPA

  PS. Deux jours de sursis ont été accordés à Pikpa qui prend fin demain. L’équipe se bat comme elle peut. A suivre...

  https://blogs.mediapart.fr/moineau-persan/blog/121020/pikpa-la-mort-annoncee-dune-utopie
  #réfugiés #asile #migrations #camps #Grèce #accueil #Lesbos

  • Grèce : les autorités évacuent le PIKPA, centre pour réfugiés vulnérables à Lesbos

   Les autorités grecques ont commencé jeudi 29 octobre à évacuer le PIKPA, qui a accueilli plus de 30 000 réfugiés vulnérables depuis 2012. Les ONG s’inquiètent de la décision du gouvernement conservateur de regrouper tous les migrants dans une même structure semi-fermée aux conditions de vie difficiles.

   Le PIKPA était un « havre de paix » à Lesbos, dans un environnement de plus en plus hostile aux demandeurs d’asile. Située à 7 km de la capitale de l’île, cette ancienne colonie de vacances transformée en centre d’accueil pour les réfugiés les plus vulnérables en 2012 avait depuis reçu plus de 30 000 réfugiés, des femmes seules, des enfants, des personnes à mobilité réduite, des personnes LGBT et des mineurs non-accompagnés.

   Début octobre, les autorités grecques ont déclaré vouloir fermer ce centre pour satisfaire la municipalité de Mytilène et les associations d’hôteliers et de résidents en colère qui ne veulent plus accueillir de réfugiés sur l’île. Jeudi matin, l’opération d’évacuation a démarré de manière inattendue avec le déploiement de deux véhicules de police et d’un camion de l’armée pour transporter les plus de 70 demandeurs d’asile (dont 21 mineurs non-accompagnés) du PIKPA vers le camp municipal de Karatepe, à une dizaine de kilomètres, près du port de Mytilène.

   Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, la fondatrice du centre, Efi Latsoudi, s’est indignée de l’opération d’évacuation qui n’est « ni décente ni humaine » : « Nous avons demandé aux autorités un peu de temps pour informer les gens, dont de nombreux enfants, qui vivent ici depuis des mois ou des années. Mais ils ont débarqué avec la police et l’armée ». Stephan Oberreit, chef de mission de MSF en Grèce, a dénoncé aussi une « décision absurde » : « La priorité du gouvernement devrait être de mettre en sécurité les personnes les plus vulnérables. C’est tristement ironique que 74 personnes vulnérables reçoivent l’ordre de quitter PIKPA, lieu sûr et digne, alors que des enfants atteints de maladies chroniques restent dans l’horrible Moria 2.0 », le surnom donné au nouveau camp.
   Durcissement de la politique d’accueil des réfugiés

   « PIKPA est un domaine public qui depuis des années était squatté et qui fonctionnait sans aucun contrôle », a déclaré le ministère des Migrations pour justifier sa décision.

   Après les incendies, début septembre, qui ont détruit le camp surpeuplé et insalubre de Moria, les autorités grecques ne sont pas revenues sur leur projet de créer des centres fermés pour les réfugiés et d’accélérer les retours de personnes déboutées de l’asile. Le durcissement de la politique d’accueil des réfugiés s’est poursuivi avec l’annonce du recrutement de nouveaux gardes-frontières, la signature d’un accord de retours volontaires avec l’Afghanistan et le lancement d’une enquête contre des ONG dénonçant les refoulements de migrants vers la Turquie.

   Au mois de septembre, un nouveau camp a été construit en quelques jours pour remplacer le camp de Moria, mais déjà début octobre, les premières pluies ont inondé les tentes, tandis que les sanitaires et les douches restent insuffisants pour la population de près de 8000 personnes. Le Haut-Commissariat aux Réfugiés de l’ONU (HCR) a averti dès le début du mois de la nécessité d’« améliorer les conditions de vie » dans le camp en vue de l’hiver et des pluies : des « travaux d’évacuation des eaux » sont nécessaires et de « meilleures solutions d’hébergement pour les familles et les personnes vulnérables » doivent être trouvées.

   https://www.courrierdesbalkans.fr/Grece-les-autorites-evacuent-le-PIKPA-centre-pour-refugies-vulner
   #évacuation

  • À Lesbos, le camp emblématique de Pikpa pour migrants vulnérables contraint de fermer ses portes

   Les autorités grecques ont commencé à évacuer vendredi le camp auto-géré par des bénévoles « Lesvos Solidarity-Pikpa » où vivaient des dizaines de personnes vulnérables, en majorité des femmes et des enfants. La gérante du camp dénonce une action « inhumaine ».
   C’était un havre de paix et de stabilité sur une île devenue célèbre pour les conditions de vie déplorables des demandeurs d’asile. Le camp auto-géré « Lesvos Solidarity-Pikpa » a commencé à être évacué tôt dans la matinée, vendredi 30 octobre. Pour justifier leur action, les autorités ont dénoncé l’occupation illégale des lieux.

   « Le terrain est public et a été occupé ces dernières années par l’ONG qui fonctionne sans aucun contrôle », selon un communiqué du ministère des Migrations publié jeudi. Ce dernier a demandé aux bénévoles de « coopérer ».
   https://twitter.com/teammareliberum/status/1322088994944000000
   Un cordon policier a été formé autour du camp alors que les 74 personnes qui y étaient hébergées doivent été transférées dans un camp municipal près du port de Mytilène, chef-lieu de Lesbos.

   Pour les bénévoles qui avaient créé en 2012 ce camp et pour Efi Latsoudi, la gérante du lieu, ce démantèlement est une « action inhumaine ».

   « Nous n’avons pas été informés (...) nous avons demandé aux autorités un peu de temps pour informer les gens dont de nombreux enfants qui vivent ici depuis des mois ou des années », a déploré cette figure emblématique de l’aide humanitaire à Lesbos dans une vidéo publiée sur la page facebook de l’ONG.

   Vendredi matin, l’évacuation des résidents du camp se déroulait sans que la presse, des interprètes ou l’équipe psycho-sociale du camp ne soient autorisés à entrer en contact avec les migrants, ont rapporté plusieurs associations et des journalistes sur les réseaux sociaux.

   https://twitter.com/CollavoAC/status/1322083055583068160

   Depuis 2012, le camp bénévole et auto-géré de « Lesvos Solidarity-Pikpa » héberge personnes et familles vulnérables, handicapés ou femmes enceintes. Il a joué un rôle important durant la crise migratoire de 2015, Lesbos étant alors devenue la principale porte d’entrée en Europe de centaines de milliers de demandeurs d’asile. Pour son action, Efi Latsoudi a reçu en 2016 le prix Hansen décerné par le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

   Le gouvernement de droite de Kyriákos Mitsotákis a décidé, contre l’avis des ONG et de la population de Lesbos, de créer un camp fermé « d’ici l’été 2021 » pour remplacer celui de Moria. Selon le milieu associatif, la fermeture du camp de Solidarity Lesbos-Pikpa était réclamée par certaines autorités ou habitants de l’île, une manière de tolérer le nouveau camp fermé.

   https://www.infomigrants.net/fr/post/28224/a-lesbos-le-camp-emblematique-de-pikpa-pour-migrants-vulnerables-contr
   #auto-gestion

  • Commentaire de Vicky Skoumbi via la mailing-list Migreurop, le 01.11.2020 :

   Le comble de l’affaire est que le journal pro-gouvernemental Kathimerini, censément sérieux, prétend que la décision du Ministre grec de la politique migratoire Mytarakis fut prise car il y a eu un cas de contamination parmi le personnel du camp de PIKPA. Or c’est exactement le contraire qui est vrai, non seulement il y a eu aucun cas testés positifs ni parmi les volontaires et les solidaires ni parmi les habitants de camp, mais par contre, il y a bien eu le 29 octobre un cas détecté parmi le personnel dans l’ancien camp de Kara Tepe -voir en grec https://www.stonisi.gr/post/12529/o-koronoios-mphke-ston-palio-kara-tepe- où les familles et les enfants isolés du PIKPA ont été transférés de force -voir le dernier paragraphe de l’article
   https://www.ekathimerini.com/258630/article/ekathimerini/news/ngo-condemns-evacuation-of-refugees-from-lesvos-pikpa-camp
   L’intox ne connaît plus de limites......

 • Grèce : énorme #manifestation de #réfugiés bloqués à Lesbos : Liberté, #nous_voulons_partir

  –-> « Θέλουμε να φύγουμε » : Χιλιάδες στο μπλόκο της Αστυνομίας
  Διαδήλωση- διαμαρτυρία αιτούντων άσυλο στον Καρά- Τεπέ για να φύγουν από τη Λέσβο.

  15:10 Εκατοντάδες διαδηλωτές αποπειράθηκαν να μπουν στον καταυλισμό του Δήμου Μυτιλήνης από την πίσω πλευρά- καταυλισμός που λειτουργεί από το 2015 στην περιοχή του Καρά- Τεπέ, και δεν τα κατάφεραν.

  15:15 Διαμαρτυρία χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών μεταβαίνει προς τις κλούβες του αστυνομικού μπλόκου στον Καρά- Τεπέ και επιστρέφει μόνη της στις εγκαταστάσης του υποκαταστήματος Honda. Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής επέμβαση της αστυνομίας.

  14:15 : Διαδήλωση και τεράστια διαμαρτυρία χιλιάδων αιτούντων άσυλο ξεκίνησε μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή του Καρά- Τεπέ, εκεί που παραμένουν επί τρεις ημέρες πάνω από 10.000 πρόσφυγες και μετανάστες μετά την πυρκαγιά της Τρίτης που έκαψε τον καταυλισμό του ΚΥΤ Μόριας.

  « Θέλουμε να φύγουμε, αφήστε μας ελεύθερους » φωνάζουν κατά του μπλόκου της Αστυνομίας. Κλούβες των ΜΑΤ έχουν περικυκλώσει τη διαμαρτυρία και όλοι ζητούν να φύγουν από τη Λέσβο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση σκηνών, όπου θα μεταφερθούν όσοι διέμεναν στους δρόμους.

  https://www.stonisi.gr/post/11341/theloyme-na-fygoyme-xiliades-sto-mploko-ths-astynomias-pics-video

  #Kara-Tepe #Kara_Tepe #asile #migrations #réfugiés #Lesbos #hotspot #incendie #camps_de_réfugiés #feu #septembre_2020 #Grèce

  –-

  Ajouté à la métaliste sur l’incendie de septembre 2020 :
  https://seenthis.net/messages/876123

  • Lesbos refugees protest after devastating camp fire – video report

   Thousands of refugees on Lesbos protested in the street on Friday outside what was the largest migrant camp in Europe, which burned to the ground on Tuesday night.

   Greek officials have pledged new temporary tents for the close to 13,000 refugees who were staying in Moria, as 11 European countries agreed to take 400 unaccompanied minors from among those left homeless by the fire.

   https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=n0RCpH0NeT8&feature=emb_logo


   https://www.theguardian.com/world/video/2020/sep/11/lesbos-refugees-protest-after-devastating-camp-fire-video-report
   #vidéo

  • Et cette Une du Manifesto...
   Lacrimogeni di coccodrillo

   Dopo il cordoglio il gas. Per Atene i profughi sono solo un problema di ordine pubblico da tenere confinati sulle isole. La polizia carica i migranti che chiedono di essere trasferiti sulla terraferma. Il governo avvia la costruzione di un nuovo campo in cui rinchiuderli. E l’Europa resta fredda, dieci paesi si fanno avanti per accogliere solo 400 minori

   https://www.facebook.com/ilmanifesto/photos/a.86900427984/10159493041962985/?type=3

  • Refugees demand rescue from Lesbos after Moria camp blaze

   Greek authorities struggle to persuade former camp residents to move to a new temporary site as protests continue

   Greece is facing mounting demands from refugees displaced by the devastating Moria refugee camp fire to either let them leave Lesbos or deport them.

   The Greek authorities are struggling to persuade former residents of the camp to move to a new temporary site, and many people continue to sleep on the streets of the island.

   The latest protests in Lesbos, where police have fired teargas at refugees, came as Greek prime minister Kyriakos Mitsotakis said he hoped plans to build a new reception centre to replace Moria would be an opportunity to reset policy on handling migrant arrivals.

   The fire at the overcrowded camp, engulfed in a blaze last week, has left more than 12,000 people – from 70 different countries, although many from Afghanistan – without shelter or proper sanitation.

   Blazes broke out last week in several locations across the camp after 35 residents tested positive for Covid-19, prompting a lockdown by Greek authorities that in turn triggered protests by residents during which fires were lit.

   The disaster has served to underline chronic problems surrounding the conditions for residents and the wider EU policy surrounding those in the camp – which was originally built to house 3,000 people – many of whom are now demanding to be resettled in Europe.

   Although the EU initially said 10 countries had agreed to take 400 unaccompanied minors, it was criticised for doing too little and too late. Germany – which had originally pledged to take 150 child refugees – announced on Monday that it was in talks to take more families.

   Reflecting the views of many of those sleeping rough, a crowd of women and children protesting again on Monday, some holding banners asking the EU to save them.

   “We have been here for more than one year,” said Maryam, a 25-year-old mother. “There is no rescue. No freedom. If they can’t support us then they should deport us all together.

   “We are asking for the European community to help. Why are they not listening to us? Where are the human rights? We took refuge in the European Union but where are they? There are no toilets, no showers, no water. Nothing. Not any security or safety. We die here every day.”

   While a temporary camp was set up after the fire, both islanders and former residents oppose the Greek government’s plan for a new camp. Some former residents were arrested at the weekend for reportedly encouraging others not to enter the new camp.

   Moria has long been a symbol of the deep political divisions in Europe over Mediterranean migration, as it initially featured as a transit point for hundreds of thousands of people – many from Syria and Afghanistan – heading for Europe.

   After the closure of Europe’s borders to refugees four years ago, Moria has become largely a dead end, plagued by mental health issues and a pervasive sense of desperation.

   The Guardian also met Zahara, another member of the group of women protesting. She cried as she produced a doctor’s note dated the end of August stating she is pregnant and depressed, and requesting a move to new accommodation in the now burned out camp.

   “This lady is depressed and suicidal,” the doctor’s note said. A friend patted her arm and tried to reassure her.

   Another woman said: “Is it similar in Athens? Is it similar on the mainland?”

   Marina Papatoukaki, a midwife with a field clinic run by charity Médecins Sans Frontières, said she was deeply concerned about some of the pregnant women they had been treating, but who they have been unable to locate since the fire.

   “Europe and the state need to understand that these women shouldn’t have been on the island in the first place. They need to be transferred on the mainland,” she said.

   Papatoukaki said pregnant women and babies they were treating in the clinic were not getting enough food and water. “Babies are sleeping on the street where they can’t be washed, they are getting skin rashes and other conditions. These are vulnerable people and Europe and the Greek government need to move them.”

   Germany’s intention to take in more children from the camp was announced by Angela Merkel’s spokesman Steffen Seibert in Berlin, who said that the move to take minors was a first step, but that more needed to be done.

   “Talks are now ongoing in the federal government about how else Germany can help, what other substantial contribution our country can make,” he said.

   A second step would focus on families with children from the camp, Seibert said. Seibert’s comments follow remarks by development minister Gerd Müller, who criticised the initial quota of 150 minors and called for Germany to take 2,000 people.

   https://www.theguardian.com/global-development/2020/sep/14/refugees-demand-rescue-from-lesbos-after-moria-camp-blaze

 • Le #nouveau_camp de #Lesbos, #Grèce (#septembre_2020) :


  –-> photo : #Giorgos_Moutafis
  https://twitter.com/AneIrazabal/status/1305225485769740288
  #Kara_Tepe

  –----

  Un nouveau camp pour réfugiés sur l’île de Lesbos après les incendies

  Environ 500 demandeurs d’asile ont été installés dans un nouveau camp sur l’île grecque de Lesbos qui doit accueillir des milliers de #sans-abri après la destruction du grand centre de Moria. De nombreux migrants manifestent toutefois pour quitter l’île.

  « Dans cinq jours l’opération sera achevée. Tout le monde sera installé dans le nouveau camp », a assuré le ministre des Migrations, Notis Mitarachi, en visite à Lesbos depuis deux jours pour coordonner les travaux du nouveau camp. Situé à trois kilomètres du port de Mytilène, chef-lieu de l’île, ce camp « sera fermé pendant la nuit pour des raisons de sécurité », selon un communiqué ministériel.

  « Tout est parti en fumée à Moria. On ne peut plus rester dans la rue, dans le camp ce sera mieux », a indiqué à l’AFP une Somalienne qui attendait son tour devant l’entrée du camp pour être enregistrée.
  Migrants contaminés

  Notis Mitarachi a estimé que « 200 personnes » parmi les demandeurs d’asile pourraient être contaminées par le Covid-19 et que des restrictions strictes sont prévues pour les sorties des migrants du nouveau camp.

  Des milliers de familles vivent sur le bitume, sur les trottoirs ou dans les champs à Lesbos depuis les gigantesques incendies de mardi et mercredi qui ont détruit le centre d’enregistrement et d’identification de Moria, sans faire de victimes.

  Mis en place en 2015 pour limiter le nombre de migrants venant de la Turquie voisine à destination de l’Europe, ce centre abritait plus de 12’000 personnes dont 4000 enfants, soit quatre fois plus que sa capacité initiale.

  Refus d’entrer

  Des migrants ont à nouveau manifesté dans le calme dimanche en fin matinée, réclamant leur transfert vers la Grèce continentale, selon des journalistes de l’AFP. De nombreux demandeurs d’asile refusent d’entrer dans le nouveau camp, disant leur ras-le-bol après avoir attendu dans celui de Moria durant des mois, certains des années, d’être transférés dans des structures en Grèce continentale.

  Mais le ministre des Migrations, Notis Mitarachi, a souligné que « toute personne qui est dans la rue sera transférée dans le nouveau camp ». « Ceux qui rêvent quitter l’île, il faut qu’ils l’oublient », a-t-il affirmé.

  https://www.rts.ch/info/monde/11600300-un-nouveau-camp-pour-refugies-sur-lile-de-lesbos-apres-les-incendies.ht

  #asile #migrations #réfugiés #camps_de_réfugiés #tentes #HCR #SDF

  Sur l’incendie du mois de septembre 2020 :
  https://seenthis.net/messages/875743

  #comme_en_Afrique...

  –----

  Fil de discussion sur le dernier incendie :
  https://seenthis.net/messages/875743

  ping @isskein @karine4

  • Just 800 of Greek island’s 12,500 homeless migrants rehoused

   Just over 6% of the 12,500 people left homeless last week by the fire that destroyed Greece’s biggest camp for refugees and migrants have been rehoused in a new temporary facility under construction on the island of Lesvos, authorities said Monday.

   By Monday afternoon, about 800 people had entered the new tent city, hastily set up by the sea a few kilometers from the gutted Moria camp, migration ministry officials said.

   Thousands remained camped out for a sixth day along a road leading from Moria to the island capital of Mytilene, with police blocking the way into town to prevent asylum-seekers trying to board ferries for the Greek mainland instead of entering the new camp.

   Authorities say the blazes last Tuesday and Wednesday in Moria, where thousands of people arrive every year after crossing illegally from nearby Turkey, were started by camp residents angry at quarantine orders imposed after 35 people in the facility tested positive for Covid-19.

   Migration Minister Notis Mitarakis said there’s space for about 5,000 people so far in the new camp, on a former military firing range at Kara Tepe near Mytilene. He also said everyone left homeless by the Moria fire will be able to relocate to Kara Tepe within the next few days.

   Officials said the gap between available spaces and residents in the new camp is largely due to the unwillingness of many asylum-seekers to settle in. Many had hoped that with Moria destroyed they would be allowed to head for the Greek mainland, or even other European Union countries.

   Several hundred women and children held a protest march along the Moria-to-Mytilene road Monday, chanting: “No camp, freedom.”

   But government officials said the only way for former Moria camp residents to leave Lesbos would be to move to the new facility and successfully apply there for asylum.

   “Moving to the new camp is not optional, it’s obligatory,” Mitarakis said in an interview with Parapolitika Radio.

   Under EU rules, people reaching Greece’s eastern Aegean islands from Turkey must stay in camps at their points of arrival pending examination of their asylum bids. This led to overcrowding and squalid living conditions for camp residents that were repeatedly criticised by human rights organizations. It also triggered resentment among Lesbos’ Greek population.

   Asylum-seekers entering Kara Tepe are tested for Covid-19 as part of the registration process, and 15 infected people have been recorded so far. All were moved to isolation facilities.

   Greece’s minister responsible for public order, Michalis Chryssohoidis, said Monday he hoped a continued reduction in migration flows from nearby Turkey and a speedy processing of asylum applications should mean the last of the refugees and migrants currently on Lesbos would have left by spring.

   Greek authorities plan to build a new facility for future arrivals that will replace Moria.

   https://www.ekathimerini.com/256958/article/ekathimerini/news/just-800-of-greek-islands-12500-homeless-migrants-rehoused

  • 2,9 εκατομμύρια για νοίκια στον Καρά Τεπέ μέχρι το… 2025, στην κατά τα άλλα προσωρινή δομή !
   142.051 για τους τέσσερις μήνες του 2020 και από 550.000 το χρόνο, για τα έτη 2021 έως 2025, προκειμένου να νοικιαστούν οι εκτάσεις του Καρά Τεπέ από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

   « Λεφτά με το τσουβάλι » αλλά και απόδειξη ότι η προσωρινή δομή του Καρά Τεπέ κάθε άλλο παρά προσωρινή είναι. Το « Ν » αποκαλύπτει σήμερα, δημοσιοποιώντας τα σχετικά έγγραφα, ότι για την περίοδο Σεπτέμβριος 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2025, το Υπουργείο μετανάστευσης και ασύλου δίνει το αστρονομικό ποσό των 2.9 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για την ενοικίαση εκτάσεων ξερής και εγκαταλειμμένης γης στον Καρά Τεπέ. Προκειμένου να δημιουργήσει ένα νέο μόνιμο ΚΥΤ.

   Συγκεκριμένα με δυο χθεσινές (14.9.2020) αποφάσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που αναρτήθηκαν στο « Διαύγεια » δεσμεύονται τα παρακάτω ποσά :

   – 142.051 ευρώ για την ενοικίαση γεωτεμαχίων για τη λειτουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών έως τις 31.12.2020.

   – Επίσης δεσμεύονται άλλα 2.750.000 ευρώ (550.000 ευρώ το χρόνο) για τη μίσθωση των ίδιων γεωτεμαχίων στην περιοχή Καρά Τεπέ !

   Ας σημειώσουμε ότι στις εκτάσεις αυτές που ανήκουν εξ αδιαιρέτως σε απογόνους γνωστής οικογένειας της παλιάς Μυτιλήνης, έχουν αρχίσει ήδη να πραγματοποιούνται χωματουργικές εργασίες, σε κάποια δε τμήματα στήνονται και σκηνές. Εκτείνονται δε πέραν του οικοπέδου του πεδίου βολής ιδιοκτησίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και φτάνει μέχρι και πίσω από το σούπερ μάρκετ Lidl, Σε επαφή δηλαδή από τη μια μεριά με επιχειρήσεις κατά μήκος του δρόμου από την παλιά ΕΦΑΜ μέχρι και το πεδίο βολής και από την άλλη μεριά, μέχρι τη θάλασσα.

   Η ενοικίαση του συγκεκριμένου χώρου αποδεικνύει προφανώς ότι η νέα, κατ’ ευφημισμό αποκαλούμενη « προσωρινή », δομή στον Καρά Τεπέ είναι ο χώρος όπου θα αναπτυχθεί το μόνιμο ΚΥΤ που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.

   Το μέγεθος δε της όλης έκτασης, πολλές εκατοντάδες στρέμματα, συμπεριλαμβανομένης και της έκτασης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δείχνει ότι θα είναι ένα τεράστιο ΚΥΤ πολύ μεγαλύτερο αυτό της Μόριας, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε άμεση επαφή με κατοικημένες περιοχές και πολλές δεκάδες επιχειρήσεις, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το χωριό Παναγιύδα.

   Ας σημειωθεί ότι όπως λέχθηκε από ανθρώπους της κτηματαγοράς στη Μυτιλήνη, το ύψος του ενοικίου είναι ίσως μεγαλύτερο και από το ύψος του ποσού που απαιτείτο μέχρι πρότινος για την αγορά της έκτασης.
   https://www.stonisi.gr/post/11449/29-ekatommyria-gia-noikia-ston-kara-tepe-mexri-to-2025-sthn-kata-ta-alla-pro

   –—

   Commentaire et traduction de quelques extraits par Vicky Skoumbi :

   Voici quelques extraits de l’article du média locale sto nisi qui révèle les véritables intentions du gouvernement, qui loin de programmer l’évacuation des îles d’ici Pâques, prévoit la création du plus grand hot-spot de l’Europe à Kara-Tepe à Lesbos, beaucoup plus grand que Moria !
   Si en plus, on tient compte les intentions affichés du gouvernement de créer non pas un RIC fonctionnant comme avant, mais un centre de réception et d’identification fermé sous surveillance policière 24h sur 24h, on voit que le pire est devant nous et les déclaration sur le départ de tout réfugié d’ici Päques n’est que poudre aux yeux de la population locale et de la communauté internationale

   2,9 millions prévus pour la location de terrains à Kara Tepe jusqu’en… 2025, tout ça pour une structure censément provisoire !

   142051 pour les quatre mois de 2020 et de 550000 par an, de 2021 à 2025, afin de louer les terrains de Kara Tepe par le ministère de l’Immigration et de l’Asile.

   La location de ces terrains prouve évidemment que la nouvelle structure à Kara Tepe appelée par euphémisme « temporaire » est l’endroit où sera installé le RIC (Reception Identification Center), le hot-spot permanent annoncé par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis à Thessalonique.

   L’étendue de l’ensemble de la zone, plusieurs centaines d’hectares, y compris la zone du ministère de la Défense nationale, montre qu’il s’agira d’un hot-spot énorme, beaucoup plus grand que celui de Moria, le plus grand de Grèce et de toute l’Union européenne, en contact direct avec des zones résidentielles et de très nombreuses d’entreprises, à quelques centaines de mètres du village de Panagouda.

   Il est à noter que comme l’ont dit les gens du marché immobilier à Mytilène, le montant du loyer est probablement supérieur du montant requis pour l’achat même du terrain.

  • Lesbos : les migrants à la rue évacués par la police vers un nouveau camp « provisoire »

   La police grecque a commencé jeudi à évacuer une partie des milliers de réfugiés jetés à la rue par l’incendie de Moria vers un nouveau camp, « provisoire » selon l’ONU et les autorités grecques. Ces dernières ont évoqué Pâques comme date butoir pour transférer les exilés de l’île de Lesbos.

   La police grecque a commencé jeudi 17 septembre à évacuer une partie des milliers de réfugiés jetés à la rue par l’incendie de Moria vers un nouveau camp.

   Vers 7h locales (4h GMT), la police faisait le tour des tentes, dans le calme. Progressivement ils ont entrepris de vider le secteur de ses sans-abri et les emmener vers le nouveau camp érigé à la hâte après l’incendie, il y a une semaine.

   https://twitter.com/rspaegean/status/1306301897368797187?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E13

   Sous un soleil déjà chaud, et sur fond de pleurs d’enfants, plusieurs réfugiés, dont des femmes et des enfants, pliaient leurs couvertures, apportaient des sacs contenant leurs affaires sauvées des flammes la semaine dernière, ou se mettaient à démonter les tentes de bric et de broc installées sur l’asphalte, selon des informations de l’AFP. Ces transferts s’ajoutent aux plusieurs centaines de migrants, déjà arrivés dans le camp mardi et mercredi, selon des humanitaires. D’après les derniers chiffres des autorités grecques, mardi, 1 200 personnes y étaient logées.

   Mercredi soir, 1 000 tentes, pouvant chacune accueillir 8 à 10 personnes, y étaient érigées. Des tentes médicales doivent encore être dressées, et deux zones de quarantaine sont prévues alors que quelque dizaines de cas de coronavirus ont été détectés - mais pour l’heure sans gravité.

   « L’objectif est de protéger la santé publique »

   Depuis l’incendie du camp de Moria, le plus grand d’Europe où vivaient près de 13 000 réfugiés dans des conditions dramatiques, les migrants se sont entassés sous des abris de fortune sur un coin de route et des parkings de supermarché fermés, dans une précarité extrême.

   Dans ce contexte, toute distanciation sociale pour se protéger du Covid-19 semble impossible et, surtout, l’urgence est ailleurs, ont observé des journalistes d’InfoMigrants sur place. « La plus grande préoccupation de ces personnes actuellement, c’est d’avoir accès à de la nourriture et de l’eau », a expliqué Dimitra Chasioti, psychologue pour Médecins sans frontières (MSF) présente sur les lieux.

   « L’objectif est de protéger la santé publique », a déclaré à l’AFP Theodoros Chronopoulos, porte-parole de la police. Il a confirmé une « opération en cours » qui « répond à des fins humanitaires ».

   MSF, qui a ouvert une clinique d’urgence dans cette zone, s’est vu interdire l’accès dans la nuit, alors que des rumeurs d’évacuation couraient, a indiqué l’ONG à l’AFP. À 7h30 (4h30 GMT), ses membres ne pouvaient toujours pas rejoindre leur clinique.

   https://twitter.com/MSF_Sea/status/1306455464071356416?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E13

   « Une opération de police est en cours pour emmener les réfugiés vers le nouveau camp. Cela ne devrait pas empêcher l’aide médicale », a twitté l’ONG. La zone a également été restreinte aux médias.

   https://twitter.com/MortazaBehboudi/status/1306468926830903296?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E13

   Objectif : « quitter l’île pour Athènes »

   Ce nouveau camp, qui crée de nombreuses réticences parmi la population migrante angoissée à l’idée de se retrouver à nouveau enfermée, sera seulement « provisoire » ont promis l’ONU et les autorités grecques.

   Construit depuis samedi, il a pour objectif que les réfugiés « puissent progressivement, et dans le calme, quitter l’île pour Athènes » ou « être réinstallés ailleurs », a indiqué mercredi le représentant en Grèce du Haut commissariat de l’ONU aux réfugiés (HCR) en Grèce, Philippe Leclerc. « Le HCR pousse les autorités (grecques) à accélérer le processus (de demande d’asile) pour que les gens ne restent pas trop longtemps » ici, a-t-il ajouté.

   Le ministre grec de la Protection civile Michalis Chrysochoidis a pour sa part estimé que « la moitié » des exilés pourrait quitter Lesbos « d’ici Noël » et « les autres d’ici Pâques ».

   https://www.infomigrants.net/fr/post/27338/lesbos-les-migrants-a-la-rue-evacues-par-la-police-vers-un-nouveau-cam

  • "It is a terrible, inhuman situation". #Marisa_Matias visits Kara Tepe refugee camp

   Marisa Matias says that more than three thousand people have arrived in Kara Tepe and another six thousand are yet to arrive. In this refugee camp, people who test positive for Covid-6 are placed “in spaces surrounded by barbed wire where they have no water,” said the MEP.

   Presidential candidate Marisa Matias visited Kara Tepe in Greece this Friday, who is receiving refugees from the Moria camp, which suffered from a fire on the night of September XNUMX.

   “It is a terrible, inhuman situation”, guaranteed Marisa Matias in a video published on her Facebook page. “It is welcoming the people of Moria, after the fire, it is an immense extension”, said the MEP, pointing out the high number of people passing by around her.

   https://jornaleconomico.sapo.pt/en/news/It-is-a-terrible-inhumane-situation-Marisa-Matias-visits-the-re
   #paywall

  • After Moria, EU to try closed asylum camps on Greek islands

   A “closed camp” for displaced people is being set up on Samos as part of the EU’s strategy for fortifying its external borders. Neither residents of the island nor the people who will be held there want the camp.

   The site of what is to be one of the first new EU camps for displaced people is surrounded by a 6-meter (20-foot) barbed-wire fence. The heat of the day gathers in the valley, which is served so far only by a gravel road. The location of the future camp is over 5 kilometers (4 miles) from Samos, the main town on the island of the same name. When the camp is built, residents will be able to enter it through turnstiles at the gates by means of microchipped armbands. At night, the gates will remain locked.

   By the end of 2020, Samos is meant to be the first Greek island to host a “closed camp.” The announcement was made by the Greek migration minister, Notis Mitarachi, when he visited the island at the end of August. The European Commission has given Greece almost €130 million ($152 million) to build multipurpose reception-and-identification centers, which are meant to provide a higher standard of accommodation than previous camps had, with portable cabins, running water, separated areas and, above all, more security.

   The concept of the closed camps is part of a new strategy to better fortify regions at the European Union’s external borders. Overfilled camps in such regions have become a chronic problem since large numbers of displaced people began arriving in Europe from 2015 on. At the start of the year, the Greek islands near the border to Turkey were hosting more than 40,000 asylum applicants. In the town of Samos, the number of asylum applicants exceeded the number of people who lived there permanently. Almost 5,000 people are currently living in the existing camp on the island — although it was first meant to house only 650.

   Residents have built tents made from sleeping bags, sticks and tarpaulins. Water pipes stick out from the ground. The doors of the portable toilet cabins are banging open and shut with the wind. There is a smell of fried fish and urine.
   ’Send us back’

   Omar, who asked that his real name not be used, was sitting on a pallet, drinking tea with his wife and children near the tent that the family — eight members in all — shares. At night, the rats are so loud that they can’t sleep, the 58-year-old Omar said. After seven months of waiting since the family came from Idlib, Syria, he has had enough. “It’s better to send us back to our country,” he said: It would be better to be in danger in a civil war than to be provided indefinite refuge at this camp.

   Skin infections are proliferating, Omar said, and most people are without showers. Each person receives one bottle of water and two meals a day — which the members of the family take turns standing in line for up to three hours to get.

   A son, Mohammed, who had studied in university back in Syria, fanned out the meal vouchers for the following days. Whereas at the start each person had received about €90 per month, this lump sum has now been reduced to €75. Omar had heard that the money saved was being used to improve the general living conditions. But, he said, nothing has changed for him. On the contrary: Since restrictions were placed on movement, he said, the situation has become even more tense. He said the situation often got worse at night — when there is neither electricity nor light.
   Are NGOs permitted?

   After the first two cases of coronavirus infection were discovered in the camp earlier in September, the Greek authorities imposed a lockdown that is to last until the end of the month. Over the past week — including as recently as Sunday evening — fires broke out in the camp. It remains unclear what caused the fires. But Greek politicians are warning of copycat effects following fires at the Moria camp on Lesbos, and even excusing the camp residents of engaging in arson to escape the miserable conditions.

   In the future, 2,100 will be held at the camp — 900 of them in a closed-off area where they will wait for decisions on their cases, according to Jonathan Vigneron, project coordinator for Doctors Without Borders (MSF) on Samos. The numbers are taken from a map that the migration minister handed out during his visit. Vigneron said the whole thing reminded him of a prison.

   “It’s a very scary thing to see,” Vigneron said. He added that issues that international organizations had asked for clarity on included whether NGOs such as MSF would even be permitted to work in the new camp. The registration procedure for NGOs makes access almost impossible, he said. In an open letter, 68 organizations wrote that conditions in the camp could create “a worrying situation with regard to human dignity.”

   Displaced people might have a better standard of accommodation and more security at the closed camp, Vigneron said, but they would have nothing to do and no freedom of movement. “The camp is 5 kilometers away from any place,” Vigneron said. “It’s not marginalizing people: This is segregation by definition.”

   https://www.infomigrants.net/en/post/27510/after-moria-eu-to-try-closed-asylum-camps-on-greek-islands

  • #Moria_2.0': refugees who escaped fire now living in ’worse’ conditions

   More than 7,500 people living in tents on squalid settlement, with two other camps on Lesbos set to close

   Thousands of people who fled the fire that destroyed the infamous Moria refugee camp in Lesbos, Greece, last month are living in dire and unsanitary conditions in a temporary settlement with little access to water or basic sanitation.

   Just over 7,500 people are now living in tents among the rubble and dust of a former shooting range in an informal settlement that has become known as “Moria 2.0”.

   The camp, located at the edge of the sea, is exposed to the elements. Residents are allowed to leave the camp between 8am–8pm every day apart from Sunday. People wash their clothes and bodies in the sea because there is not enough running water. In the past week more than 1,600 recognised refugees have been moved to less crowded camps and hotels on the mainland, where they have said conditions are better.

   Semin, a 23-year-old economics graduate from a Kabul university, said she cried when she found out she wouldn’t be moving to the mainland.

   “My mother tries not to eat a lot of food because she doesn’t want to go to the toilet,” she said, and explained that some people were walking to a nearby town to use toilets in cafes instead of using camp toilets.

   “This camp is not good for children or old people,” she added. She said that the electricity, which is powered by generators, didn’t always work.

   A spokesperson for the Greek ministry of migration said that there were 400 toilets in the camp and that these were cleaned every day.

   Shad Mohammed, a refugee from Afghanistan, said he was having to find ways to cook his own food using salvaged pots and pans from Moria because his children could not eat the food in the new camp.

   Two other remaining camps on the island, Pikpa and Kara Tepe, which are both for vulnerable people, are now facing closure. Kara Tepe, which has a capacity for around 1,000 people, will be closed by the end of the year. Pikpa, a small brightly-coloured camp with notably good conditions, faces closure by authorities next week.

   Carmen Dupont from Lesvos Solidarity, an NGO operating in Pikpa, said she had been shocked to hear news of the closures. “At a time when we hear from the European Union: ‘no more Moria’, a new Moria has been built and the conditions – as far as we hear from the people inside – are worse than at the previous camp.”

   Dupont said the situation for those stuck on Lesbos and other Greek islands seemed to be deteriorating. “There seems to be a very clear agenda linked to the migration pact and the European Union’s direction, which is of containment. Keeping people trapped and locked in inhumane camps in hellish conditions and at the same time, erasing and closing the dignified shelters that exist.

   “It is a very clear agenda that we are resisting because Pikpa is much more than a place. We are defending the idea and values of solidarity, equality, dignity and connection.”

   Médecins Sans Frontières have also expressed concerns about the new camp. “We know that the camp has very minimal services,” said Marco Sandrone, the MSF project coordinator on Lesbos. “[The closure of Kara Tepe and Pikpa] is extremely concerning, because the lack of appropriate accommodation for vulnerable categories has always been an issue.”

   Meanwhile, as residents at “Moria 2.0” tried to make the best of the situation, the community at Pikpa were planning to spend their final days lobbying to save the space. Last week a group of children from the camp spent the day painting a mural reading: “Save Pikpa. Love you Pikpa.”

   A spokesperson for the ministry of migration said residents of Pikpa and Kara Tepe would have their asylum claims “accelerated”. A successful asylum claim would mean they would be moved to the mainland while a rejection would result in them being detained and – pending appeal – deported.

   https://www.theguardian.com/global-development/2020/oct/07/moria-20-refugees-who-escaped-fire-now-living-in-worse-conditions?CMP=s

  • Un mois après les incendies à Moria, le HCR lance une mise en garde contre une dégradation des conditions à l’arrivée de l’hiver

   Quatre semaines après les incendies qui ont détruit le centre d’accueil et d’identification de Moria à Lesbos, le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, réitère son appel pour que des mesures et des améliorations urgentes soient prises afin d’éviter une nouvelle détérioration des conditions de vie d’environ 7800 réfugiés et demandeurs d’asile actuellement hébergés dans le site d’urgence de Kara Tepe.

   Le froid et l’arrivée de l’hiver ne feront qu’aggraver les difficultés endurées par cette population. Il existe des lacunes critiques en matière de drainage, d’eau, d’installations d’assainissement et d’hygiène, et de services de santé, auxquelles il faut remédier sans délai.

   Les fortes pluies du 8 octobre dernier ont aggravé la situation des résidents du site d’urgence. Des tentes ont été inondées. Le HCR a effectué des visites de suivi en matière de protection pour évaluer la situation sur ce site suite aux fortes pluies et a donné la priorité aux bâches pour les personnes dont les tentes ont été affectées par les fortes pluies. Les réfugiés eux-mêmes ont également trouvé d’autres solutions provisoires, comme le creusement de canaux et de tranchées pour évacuer l’eau autour de leurs tentes et éviter les inondations, car le drainage fait défaut à travers tout le site.

   Le centre d’accueil et d’identification de Moria a été dévasté par des incendies le 9 septembre dernier, forçant quelque 12 000 hommes, femmes et enfants à vivre dans la rue. Les autorités grecques avaient rapidement mobilisé l’armée grecque et les partenaires humanitaires pour ouvrir un centre d’accueil d’urgence. Des efforts importants ont été déployés par les autorités nationales et les organismes d’aide travaillant à Lesbos. Toutefois, les conditions de vie dans le site d’urgence doivent encore être améliorées de toute urgence.

   Le HCR et d’autres partenaires humanitaires ont alerté les autorités grecques sur les dangers et les risques liés à la sécurité sur le site d’urgence, exigeant une action immédiate de leur part. La zone est sujette aux inondations et le site actuel sous tente n’est pas équipé pour fournir la protection nécessaire contre les éléments et les basses températures.

   A la demande des autorités grecques et en soutien aux efforts d’aide humanitaire menés par le gouvernement, le HCR fournit du gravier pour aider à réduire le risque d’inondation dans les zones de tentes et les parties communes. Comme le temps se refroidit et devient plus humide, nous fournissons des kits d’isolation et des planchers composés de palettes et de plaques de contreplaqué pour les tentes familiales.

   Toutefois, il ne s’agit là que d’interventions à court terme qui ne peuvent être considérées comme adéquates ou suffisantes pour résister à l’hiver. Nous avons souligné auprès des autorités que des efforts à grande échelle sont nécessaires, notamment pour assurer rapidement un drainage efficace sur l’ensemble du site et garantir de meilleures solutions d’hébergement pour les personnes les plus vulnérables et leurs familles. Parallèlement, nous continuons à demander davantage de transferts vers le continent dans des logements décents.

   Avec l’arrivée de nouvelles précipitations et d’autres conditions climatiques difficiles, le HCR exhorte à une action immédiate sur toutes les îles grecques de la mer Égée. A Samos, où près de 4500 personnes continuent de séjourner dans des conditions précaires et surpeuplées, la plupart d’entre elles dorment dans des tentes d’été ou des abris de fortune dans les bois, en périphérie du centre d’accueil prévu pour accueillir seulement 650 personnes. La souffrance de ces personnes peut être évitée, grâce à des préparatifs contre les conditions hivernales et à des transferts plus nombreux vers des logements décents.

   Parallèlement, le HCR est encouragé par les efforts menés durant le dernier mois pour décongestionner les sites surpeuplés à travers les îles de la mer Égée, par le biais de transferts vers le continent des demandeurs d’asile les plus vulnérables et des personnes ayant obtenu le statut de réfugié de la part des autorités grecques. Nous continuons à apporter notre appui et à encourager l’accélération de ces efforts.

   A un moment où les besoins en termes de logements appropriés pour les demandeurs d’asile en Grèce sont accrus, le HCR est particulièrement préoccupé par la fermeture annoncée des installations sur l’île de Lesbos, qui avaient été consacrées à l’hébergement de centaines de familles, de femmes et d’enfants parmi les plus vulnérables.

   Il s’agit notamment du centre d’hébergement communautaire de Kara Tepe et de PIKPA, un espace de solidarité autogéré. L’un des fondateurs de cet espace avait reçu la distinction Nansen du HCR pour les réfugiés en 2016. L’activiste grecque Efi Latsoudi a travaillé sans relâche pour aider des milliers de réfugiés arrivant sur les côtes grecques, en offrant un refuge aux plus vulnérables après leur arrivée.

   En attendant des solutions plus complètes et plus dignes, le HCR appelle les autorités grecques à veiller à ce que de telles initiatives continuent d’exister pour assurer la protection et répondre aux besoins spécifiques des réfugiés particulièrement vulnérables.

   https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2020/10/5f8057a5a/mois-apres-incendies-moria-hcr-lance-mise-garde-contre-degradation-conditions

  • “No more Moria”? Rainfall floods dozens of tents in Kara Tepe camp

   Dozens of tents were flooded and large parts of Kara Tepe refugee camp on the island of Lesvos came under water after a strong rainfall on Thursday, an expected development as many people warned about from the very first moment the camp was set up.

   the European Commission slogan “No More Moria” turned into “flooded Kara Tepe” instead.

   The rainfall destroyed 80 out of 1,100 tents and left families with children and elderly again without a roof over their heads.


   https://twitter.com/InfoMigrants/status/1314500743685189632

   3 out of 15 demarcated areas in the camp stand under water.

   For the Migration and Asylum Ministry reason for the floods is the heavy rainfall and the hastily way the camp was set up due to the fire in Moria hotspot.


   https://twitter.com/Malichudis/status/1314242613675995137

   “It is obvious that a temporary structure that was built in a few days will face problems, however, the problems have been addressed immediately,” Ministry sources said according to local media.

   The sources said that the services of the Migration Ministry that operate in the field, in collaboration with Civil Society volunteers, have already proceeded to:

   Transfer of residents to flooded tents, to common areas (rub halls) , where they will remain until further notice.
   Restoration or removal of the approximately 80 tents affected, as 2,500 residents have already left the temporary structure in Kara Tepe and additional 1,300 will leave for relocation abroad.
   Distribution of waterproof covers in order to strengthen the roofs of the tents.

   Drainage works are expected to be concluded in a week.

   “After all, winterization projects are in progress from the first moment,” the sources said..

   They added “the effectiveness of the first infrastructure and protection projects is proven by the fact that the overwhelming percentage of the structure was not affected by the rainfall.”

   The Migration Ministry submitted a relevant Technical Bulletin totaling 5,580,000 euros to the Ministry of Development and Investment, which has already been approved and the projects will be implemented immediately. The projects are funded by the European Union “.

   The sources stressed that the damages in Kara Tepe demonstrate the need for the immediate implementation of the project of the new closed / controlled structure, a structure that will offer better living conditions, modern facilities and more security.”

   PS all in all the Greek Migration Ministry is satisfied with its accomplishments then “only 80 tents were flooded.” Thank goodness, the rain did not come from the other side flooding another 80.

   And it is still autumn…

   The United Nations High Commissioner for Refuges warns of worsening conditions ahead of the winter.

   https://www.keeptalkinggreece.com/2020/10/09/kara-tepe-camp-lesvos-flooded
   #inondations

  • UNHCR calls for action after migrant camp floods

   A month after fire razed the sprawling Moria reception center on the Aegean island of Lesvos, the United Nations refugee agency, UNHCR, has called for “urgent action” after heavy rain flooded tents at a new facility set up to replace the camp.

   “Urgent action and improvements are needed to avoid further deterioration of living conditions for some 7,800 refugees and asylum-seekers currently sheltered in the emergency site in Kara Tepe,” the UNHCR said in a statement on Friday.

   It said some “interim solutions” were found in the wake of the flooding caused by Thursday’s rainfall but warned that, “colder weather and the onset of winter will only bring more hardship for the people there.”

   Migration Minister Notis Mitarakis said that the majority of the facility had not been affected by the flooding and that those migrants whose tents were flooded were temporarily moved to “common areas.”

   https://www.ekathimerini.com/257929/article/ekathimerini/news/unhcr-calls-for-action-after-migrant-camp-floods

  • Moria 2.0: The new Lesbos refugee camp

   A month ago, on September 12, the Greek government opened a new migrant camp on Lesbos, after Moria was destroyed by fire. The new camp is home to about 10,000. InfoMigrants went to meet some of them last week.

   The last warmth of autumn is fading on Lesbos, the Greek island that will be remembered as the site of Europe’s largest migrant camp, Moria, which burned to the ground a month ago.

   After the fire, some of the most vulnerable migrants were taken to facilities on the Greek mainland or to other European countries. Those remaining, around 10,000 people including babies, the elderly and ill, moved into the new temporary tent facility on a former military site. Before moving there, they had spent up to ten days sleeping by the roadside in the open.

   Access to the camp is restricted and the Greek authorities do not welcome visitors. There is a large police presence in and around the camp to ensure that the violence of Moria is not repeated. Asylum seekers are searched for drugs and weapons every time they re-enter the facility. This also means waiting in line to receive a rapid antigen test for COVID-19 .

   The Greek Ministry of Migration and Asylum promised that people would have decent living conditions, medical treatment and supplies including running water, electricity and wifi. Once a day, the residents receive a food package containing three meals, but many supplement these rations by cooking their own food over small fires along the sea shore.

   As there are no showers in the camp, people have to wash with a hose-pipe or in the sea. Many people InfoMigrants spoke to said this was causing serious problems for women who needed privacy.

   Children and adults wait in line to fill their containers with cold water from a hose. There is no physical distancing or any other protection against virus transmission.

   Camp residents who are ill with coronavirus are in a fenced-off area.

   Without insulation the tents can become too hot to stay inside even when the outside temperature is less than 28 degrees Celsius. In winter, when it drops to around six degrees, they will offer little protection against cold.

   The camp went up quickly before drains were dug, and the first rain a day after this photo was taken on October 7, flooded the tents. A number of migrants complained that they were living “worse than animals.”

   https://www.infomigrants.net/en/post/27851/moria-2-0-the-new-lesbos-refugee-camp

  • Lesbos: Is another Moria in the making?

   Rains have flooded a camp set up to replace the burned-down Moria camp for displaced people and migrants on the Greek island of Lesbos. People seeking to make a new life for themselves are instead mired in mud.

   There are huge puddles in front of the tents at the Kara Tepe camp on the Greek island of Lesbos. A woman holding a newborn baby in a thick pink blanket watches children splash through the water, barefoot or in flip-flops. People are using shovels in often vain efforts to remove the murky water from inside the tents. The rainwater has even seeped underneath the plastic groundsheets, causing them to bulge in places.

   The videos and photos circulating on Twitter and other internet platforms give the world an idea of how helpless the people on Lesbos must have felt after the massive rains this week. “The water came into our tent and everything was flooded,” Ahmad Shuaib Abawi told DW. The 26-year-old Afghan and his family of nine live in one of the approximately 1,100 tents in what the Greek authorities refer to as a “temporary camp.”

   Conditions were supposed to be different there — more orderly, safer — after the controversial and completely overcrowded Moria refugee camp burned down about a month ago.

   80 tents destroyed by water

   Even before the heavy rainfalls, critics called the new camp, which is being called Moria 2 by some, “inhumane.” The rains have now destroyed about 80 of the 1,100 tents. According to the Greek Immigration Ministry, the authorities immediately started to fix the problem, arguing that it is normal for “temporary accommodation built within just a few days” to face challenges.

   The ministry said only a small part of the camp was affected by the floods and that some of the refugees had been temporarily relocated. According to the Greek government, almost 10,000 people currently live at the Kara Tepe camp.

   Waiting all day long

   “It’s really horrible,” said Marion MacGregor, who has been on the ground in Lesbos for the InfoMigrants online portal for the past few days. The refugees are not doing well and the psychological strain, in particular, is enormous, she said. “They do not want to lose years of their lives waiting around in these conditions; they just want to have their asylum application interviews and get on with it” she said. Instead, many face a long wait in the camp, knowing that winter is coming, there are no showers and there is not enough food.

   In good weather, the location of the camp could even be described as idyllic. It is situated right on the coast and the morning sun occasionally bathes the tents in soft orange light. But in reality, Kara Tepe has little of the idyll about it.

   “People wash in the ocean,” MacGregor said, adding that this is a problem in particular for the women, as they have no privacy. Portable toilets have been set up — altogether 345 of them, camp residents have told workers from the aid organization Doctors Without Borders (MSF).

   Food packages are not enough

   “Once a day, they are handed a packet of food, but that’s not enough,” MacGregor said — which is why some refugees try to sell bottles or handkerchiefs in the city to buy extra food. But thanks to solar panels, many people in the camp at least have electricity.

   Is the situation in the new camp better than in Moria, despite the many privations? Residents of the camp are divided in their opinion. MacGregor has heard that there is less violence, at least, thanks to the enormous police presence in front of and inside the camp.

   Ahmad Shuaib Abawi also had a relatively positive view — of the camp, at least. “We are not doing badly here, but we are wasting time; the children could go to school and we could study,” he said, adding that he wants to get on with his life rather than get stuck.

   Seven square meters for two families

   “The conditions in the new camp remind us a lot of Moria, while we hear from our patients that in reality, the situation is even worse,” said Marco Sandrone, director of operations for MSF on Lesbos, adding it appears that some tents have no groundsheet at all. “Before the rains, people slept on rocky or dusty ground, which has since become muddy,” he said. Many families have to share tents; they cook, eat and sleep on about 7 square meters (75 square feet), he added.

   https://twitter.com/MSF_Sea/status/1314245456189415424

   The local aid organizations agree the living conditions are not humane despite promises by the Greek Immigration Ministry to provide “decent conditions,” medical care and sufficient food. “Enough is enough!” several aid organizations, including MSF, say in a joint statement. “We reaffirm our call to move these people to safe and decent housing. Other European countries must also accept those seeking protection in order to relieve the situation on the Greek islands.”

   Appeal to EU

   About 2,500 refugees housed at the Kara Tepe camp have been transferred to other accommodation within the EU since September, and 1,300 are expected to leave the camp soon, according to the Greek Migration Ministry. Germany agreed to take in 1,500 refugees from Greece; France expects 900.

   The aid organizations argue that is not enough. They call on EU leaders and member state to stop sealing off the Greek islands and reinforcing the bloc’s external borders. For the time being, however, nothing is likely to change at the Kara Tepe camp. The waiting continues, along with hopes that the next rain will not flood everything again.

   https://www.dw.com/en/lesbos-is-another-moria-in-the-making/a-55249863

  • Deutsche Welle publie un article sur les dénonciations de la situation inhumaine au camp de Kara Tepe à Lesbos et sur l’appel dit ‘Appel de Noël’ de 240 parlementaires du Bundestag de tout bord qui demandent d’accueillir plus de réfugiés venant des îles grecques

   Γερμανική κριτική για την κατάσταση στο Καρά Τεπέ
   https://www.dw.com/el/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%AD/a-55973267

   17.12.2020

   La situation à Kara Tepe vivement critiquée en Allemagne

   La situation est pire que dans les camps en Afrique, dit le ministre Gerd Müller. Fin décembre, tous les mineurs isolés ou malades seront transférés des îles grecques. Appel de 240 parlementaires allemands.

   Le ministre allemand du Développement économique, Gerd Müller, a vivement critiqué la situation dans le camp de réfugiés de Kara Tepe. S’exprimant sur RTL / ntv ce matin, il a souligné que « c’est en effet un grand scandale pour l’UE que jusqu’à présent nous n’ayons pas pu, malgré l’incendie de Moria il y a quelques mois, créer une situation qui serait vraiment humaine ». M. Müller, le ministre chargé de la coopération avec les pays en développement, a déclaré que la situation à Lesbos était pire que dans les camps de réfugiés en Afrique.

   Gerd Müller : L’UE est coresponsable de la situation à Kara Tepe

   Le politicien de l’Union chrétienne-sociale (CSU) a évoqué à plusieurs reprises la situation dans les camps des îles grecques et a exhorté le gouvernement allemand à accepter des réfugiés de Grèce. Plusieurs fois il s’est opposé au ministre de l’Intérieur Horst Seehofer, qui appartient également à la CSU. Contrairement à Gerd Müller, Seehofer rejette les initiatives uniquement allemandes sur la question migratoire et insiste sur une ligne européenne unique. Mais un porte-parole du ministère allemand de l’Intérieur a déclaré ces dernières semaines que les efforts de la présidence allemande de l’UE au cours des six derniers mois pour réformer la politique d’asile européenne avaient échoué.

   L’Allemagne continue d’accepter des réfugiés de Grèce

   S’exprimant hier après-midi au parlement allemand sur la question de l’accueil des réfugiés de Grèce, le vice-ministre de l’Intérieur Volkmar Vogel a annoncé que le 3 décembre, les derniers mineurs isolés que l’Allemagne avait promis d’accepter sont arrivés des îles grecques. Quant aux 243 autres enfants réfugiés malades, ainsi que leurs familles, que le gouvernement allemand s’est également engagé à accueillir, M. Vogel a exprimé l’espoir que d’ici la fin du mois, ils seraient tous arrivés. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, les procédures d’accueil des 1553 réfugiés des îles grecques, que l’Allemagne avait annoncé vouloir accueillir après l’incendie de Moria, elles vont s’étaler sur plusieurs mois.

   M. Vogel a clairement indiqué qu’à l’heure actuelle, l’Allemagne n’avait pas l’intention d’accepter d’autres réfugiés de Grèce et que la question concernait l’UE dans son ensemble. Le principal objectif du gouvernement allemand est d’améliorer la situation des réfugiés en Grèce. Evoquant les camps de réfugiés sur les îles grecques et en particulier à Lesbos, Volkmar Vogel a déclaré que le gouvernement allemand « regrette la situation » là-bas et qu’il tente « dans la mesure de ses capacités » d’aider sur le terrain.

   Appel de plus de 240 députés

   Les législateurs allemands demandent au gouvernement allemand d’accepter plus de réfugiés de Grèce

   Selon l’agence de presse epd [Evangelischer Pressedienst, epd], plus de 240 députés allemands signent un « appel de Noël », demandant au gouvernement allemand d’ accepter davantage de réfugiés de Grèce et de redoubler d’efforts pour trouver une solution au niveau de l’UE. L’appel est signé par les députés de tous des partis autres que l’AfD, Alternative nationaliste et xénophobe pour l’Allemagne. Parmi eux se trouvent les présidents des sociaux-démocrates, Saskia Esken et des Verts, Annalena Baerbock, la vice-présidente de la Chambre, le libéral, Wolfgang Kubicki, l’ancien président des chrétiens-démocrates, Volker Kauder et la parlementaire Ulla Jelpke du Die Linke.

   Panagiotis Kouparanis, Berlin

   –—

   Voir l’article de SDZ (en allemand)

   Migration und Asyl:Abgeordnete verlangen mehr Hilfe für Flüchtlinge
   https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-und-asyl-abgeordnete-verlangen-mehr-hilfe-fuer-fluechtlinge-1

   17. Dezember 2020, 18:50 Uhr

   In einem « Weihnachtsappell » fordern 240 Parlamentarier fast aller Fraktionen fordern die Bundesregierung auf, mehr für Schutzsuchende in Griechenland zu tun.

   Von Constanze von Bullion, Berlin, dit le ministre Gerd Müller. Fin décembre, tous les mineurs isolés ou malades seront transférés des îles grecques. Appel de 240 membres allemands.

   Le ministre allemand du Développement économique, Gerd Müller, a vivement critiqué la situation dans le camp de réfugiés de Kara Tepe. S’exprimant sur RTL / ntv ce matin, il a souligné que « c’est en effet un grand scandale pour l’UE que jusqu’à présent nous n’ayons pas pu, malgré l’incendie de Moria il y a quelques mois, créer une situation qui serait vraiment humaine ». M. Müller, le ministre chargé de la coopération avec les pays en développement, a déclaré que la situation à Lesbos était pire que dans les camps de réfugiés en Afrique.

   Gerd Müller : L’UE est coresponsable de la situation à Kara Tepe

   Le politicien de l’Union chrétienne-sociale (CSU) a évoqué à plusieurs reprises la situation dans les camps des îles grecques et a exhorté le gouvernement allemand à accepter des réfugiés de Grèce. Plusieurs fois il s’est opposé au ministre de l’Intérieur Horst Seehofer, qui appartient également à la CSU. Contrairement à Gerd Müller, Seehofer rejette les initiatives uniquement allemandes sur la question migratoire et insiste sur une ligne européenne unique. Mais un porte-parole du ministère allemand de l’Intérieur a déclaré ces dernières semaines que les efforts de la présidence allemande de l’UE au cours des six derniers mois pour réformer la politique d’asile européenne avaient échoué.

   L’Allemagne continue d’accepter des réfugiés de Grèce

   S’exprimant hier après-midi au parlement allemand sur la question de l’accueil des réfugiés de Grèce, le vice-ministre de l’Intérieur Volkmar Vogel a annoncé que le 3 décembre, les derniers mineurs isolés que l’Allemagne avait promis d’accepter sont arrivés des îles grecques. Quant aux 243 autres enfants réfugiés malades, ainsi que leurs familles, que le gouvernement allemand s’est également engagé à accueillir, M. Vogel a exprimé l’espoir que d’ici la fin du mois, ils seraient tous arrivés. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, les procédures d’accueil des 1553 réfugiés des îles grecques, que l’Allemagne avait annoncé vouloir accueillir après l’incendie de Moria, elles vont s’étaler sur plusieurs mois.

   M. Vogel a clairement indiqué qu’à l’heure actuelle, l’Allemagne n’avait pas l’intention d’accepter d’autres réfugiés de Grèce et que la question concernait l’UE dans son ensemble. Le principal objectif du gouvernement allemand est d’améliorer la situation des réfugiés en Grèce. Evoquant les camps de réfugiés sur les îles grecques et en particulier à Lesbos, Volkmar Vogel a déclaré que le gouvernement allemand « regrette la situation » là-bas et qu’il tente « dans la mesure de ses capacités » d’aider sur le terrain.

   Appel de plus de 240 députés

   Les législateurs allemands demandent au gouvernement allemand d’accepter plus de réfugiés de Grèce

   Selon l’agence de presse epd [Evangelischer Pressedienst, epd], plus de 240 députés allemands signent un « appel de Noël », appelant le gouvernement allemand à accepter davantage de réfugiés de Grèce et à redoubler d’efforts pour trouver une solution au niveau de l’UE. L’appel est signé par les députés de tous des partis autres que l’AfD, Alternative nationaliste et xénophobe pour l’Allemagne. Parmi eux se trouvent les présidents des sociaux-démocrates, Saskia Esken et des Verts, Annalena Baerbock, la vice-présidente de la Chambre, le libéral, Wolfgang Kubicki, l’ancien président des chrétiens-démocrates, Volker Kauder et la parlementaire Ulla Jelpke du Die Linke.

   Panagiotis Kouparanis, Berlin

   Voir l’article de SDZ (en allemand)

   https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-und-asyl-abgeordnete-verlangen-mehr-hilfe-fuer-fluechtlinge-1

   17. Dezember 2020, 18:50 Uhr

   Migration und Asyl:Abgeordnete verlangen mehr Hilfe für Flüchtlinge

   In einem « Weihnachtsappell » fordern 240 Parlamentarier fast aller Fraktionen fordern die Bundesregierung auf, mehr für Schutzsuchende in Griechenland zu tun.

   Von Constanze von Bullion, Berlin dit le ministre Gerd Müller. Fin décembre, tous les mineurs isolés ou malades seront transférés des îles grecques. Appel de 240 membres allemands.

   Le ministre allemand du Développement économique, Gerd Müller, a vivement critiqué la situation dans le camp de réfugiés de Kara Tepe. S’exprimant sur RTL / ntv ce matin, il a souligné que « c’est en effet un grand scandale pour l’UE que jusqu’à présent nous n’ayons pas pu, malgré l’incendie de Moria il y a quelques mois, créer une situation qui serait vraiment humaine ». M. Müller, le ministre chargé de la coopération avec les pays en développement, a déclaré que la situation à Lesbos était pire que dans les camps de réfugiés en Afrique.

   Gerd Müller : L’UE est coresponsable de la situation à Kara Tepe

   Le politicien de l’Union chrétienne-sociale (CSU) a évoqué à plusieurs reprises la situation dans les camps des îles grecques et a exhorté le gouvernement allemand à accepter des réfugiés de Grèce. Plusieurs fois il s’est opposé au ministre de l’Intérieur Horst Seehofer, qui appartient également à la CSU. Contrairement à Gerd Müller, Seehofer rejette les initiatives uniquement allemandes sur la question migratoire et insiste sur une ligne européenne unique. Mais un porte-parole du ministère allemand de l’Intérieur a déclaré ces dernières semaines que les efforts de la présidence allemande de l’UE au cours des six derniers mois pour réformer la politique d’asile européenne avaient échoué.

   L’Allemagne continue d’accepter des réfugiés de Grèce

   S’exprimant hier après-midi au parlement allemand sur la question de l’accueil des réfugiés de Grèce, le vice-ministre de l’Intérieur Volkmar Vogel a annoncé que le 3 décembre, les derniers mineurs isolés que l’Allemagne avait promis d’accepter sont arrivés des îles grecques. Quant aux 243 autres enfants réfugiés malades, ainsi que leurs familles, que le gouvernement allemand s’est également engagé à accueillir, M. Vogel a exprimé l’espoir que d’ici la fin du mois, ils seraient tous arrivés. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, les procédures d’accueil des 1553 réfugiés des îles grecques, que l’Allemagne avait annoncé vouloir accueillir après l’incendie de Moria, elles vont s’étaler sur plusieurs mois.

   M. Vogel a clairement indiqué qu’à l’heure actuelle, l’Allemagne n’avait pas l’intention d’accepter d’autres réfugiés de Grèce et que la question concernait l’UE dans son ensemble. Le principal objectif du gouvernement allemand est d’améliorer la situation des réfugiés en Grèce. Evoquant les camps de réfugiés sur les îles grecques et en particulier à Lesbos, Volkmar Vogel a déclaré que le gouvernement allemand « regrette la situation » là-bas et qu’il tente « dans la mesure de ses capacités » d’aider sur le terrain.

   Appel de plus de 240 députés

   Les législateurs allemands demandent au gouvernement allemand d’accepter plus de réfugiés de Grèce

   Selon l’agence de presse epd [Evangelischer Pressedienst, epd], plus de 240 députés allemands signent un « appel de Noël », appelant le gouvernement allemand à accepter davantage de réfugiés de Grèce et à redoubler d’efforts pour trouver une solution au niveau de l’UE. L’appel est signé par les députés de tous des partis autres que l’AfD, Alternative nationaliste et xénophobe pour l’Allemagne. Parmi eux se trouvent les présidents des sociaux-démocrates, Saskia Esken et des Verts, Annalena Baerbock, la vice-présidente de la Chambre, le libéral, Wolfgang Kubicki, l’ancien président des chrétiens-démocrates, Volker Kauder et la parlementaire Ulla Jelpke du Die Linke.

   Panagiotis Kouparanis, Berlin

   Voir l’article de SDZ (en allemand)

   https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-und-asyl-abgeordnete-verlangen-mehr-hilfe-fuer-fluechtlinge-1

   17. Dezember 2020, 18:50 Uhr

   Migration und Asyl:Abgeordnete verlangen mehr Hilfe für Flüchtlinge

   In einem « Weihnachtsappell » fordern 240 Parlamentarier fast aller Fraktionen fordern die Bundesregierung auf, mehr für Schutzsuchende in Griechenland zu tun.

   Von Constanze von Bullion, Berlin

  • Après le froid glacial le camp de Kara Tepe sous la neige
   Μετά το τσουχτερό κρύο ήρθε και το χιόνι στο καταυλισμό του Καρά Τεπέ

   Σήμερα το πρωί και αργότερα το μεσημέρι, ο χιονιάς έφτασε και στη πόλη της Μυτιλήνης καλύπτοντας τα πάντα και ασφαλώς τον καταυλισμό με τους 7.500 ανθρώπους που εξακολουθούν να διαμένουν σε σκηνές, πολλές από αυτές χωρίς να διαθέτουν πάτωμα.

   Επιπλέον, ο καταυλισμός εξακολουθεί να λειτουργεί με ανεπαρκή ρευματοδότηση με αποτέλεσμα πλέον εκεί να κινδυνεύουν ζωές.
   Συγκεκριμένα, η παροχή ρεύματος γίνεται ανά πτέρυγα και μόνο για μισή ώρα προκειμένου σταδιακά να πάρουν ολες οι σκηνές. Αποτέλεσμα όμως είναι υπό αυτές τις συνθήκες οι πρόσφυγες να περνούν δραματικές ώρες και άνθρωποι που είναι σε θέση να γνωρίζουν εκφράζουν φόβους για μεγάλο αριθμό ασθενών που θα χρειαστούν νοσηλεία το επόμενο διάστημα.

   Αντί όμως οι υπεύθυνοι όλο το προηγούμενο διάστημα να προετοιμαστούν κατάλληλα, άφησαν τον καταυλισμό με την ελάχιστη δυνατότητα ρευματοδότησης.
   Χαρακτηριστικό είναι ότι και ορισμένες γεννήτριες που είχε δωρίσει γνωστή ΜΚΟ και γλίτωσαν από την καταστροφή της Μόριας, σταμάτησαν να λειτουργούν το προηγούμενο διάστημα, αφού καταστράφηκαν από τις πλημμύρες που είχαν προηγηθεί.

   Από την πλευρά του ο διοικητής του καμπ Νίκος Μπαμπάκος, σε τηλεφωνική επικοινωνία με την ΕΦ.ΣΥΝ., δήλωσε ότι « οι γεννήτριες που υπάρχουν τώρα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του καταυλισμού για 16 ώρες την ημέρα. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να τις κλείνουμε το πρωί, ενώ μία από αυτές δυστυχώς έπαθε βλάβη.

   Προχωράμε στη διαδικασία της αντικατάστασης της και αναμένουμε μία εφεδρική από την Αθήνα » σημείωσε.

   Όπως μάλιστα τόνισε το πρόβλημα ξεκινά από το γεγονός ότι ο καταυλισμός δεν έχει ακόμη σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο της ΔΕΗ, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο εργοστάσιο.

   « Δυστυχώς η γραφειοκρατία ακόμα δεν μας έχει επιτρέψει τη σύνδεση » είπε, χαρακτηριζοντας την κατάσταση δύσκολη αλλά αντιμετωπίσημη.

   https://www.efsyn.gr/node/277445

   #neige #froid

  • Στήνει « Γκουαντάναμο » παντού με αφορμή τον κορονοϊό

   Η είδηση της διάγνωσης Σομαλού πρόσφυγα στη Μόρια με Covid-19 έδωσε την ευκαιρία στον Νότη Μηταράκη να επαναφέρει την πρόταση για μετατροπή όλων των ΚΥΤ σε κλειστές φυλακές με 24ωρη παρακολούθηση, διπλή περίφραξη και έλεγχο αποσκευών στα πρότυπα των αεροδρομίων ● Χωρίς γιατρούς παραμένουν οι προσφυγικές δομές Λέσβου και Χίου.

   Ετοιμος να εκμεταλλευτεί πολιτικά την ύπαρξη ακόμη και ενός θετικού δείγματος κορονοϊού σε πρόσφυγα που διαμένει στη δομή της Μόριας, προκειμένου να προωθήσει τα σχέδια μετατροπής των ΚΥΤ σε φυλακές, αποδείχθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

   Θετικός βρέθηκε άνδρας από τη Σομαλία στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας και τέθηκε σε καραντίνα ολόκληρο το ΚΥΤ των 13.000 ανθρώπων. Ο Σομαλός είχε λάβει άσυλο στις 17 Ιουλίου, οπότε και αναχώρησε για την Αθήνα. Ομως, χωρίς καμία μέριμνα ή υποστήριξη για τη στέγασή του σε ασφαλή χώρο, επέλεξε να επιστρέψει στη « ζούγκλα » της Μόριας στις 27 Αυγούστου, μεταφέροντας πλέον την πανδημία εντός του καταυλισμού και κάνοντας τον εφιάλτη πραγματικότητα.

   Ευνοημένος από τη συγκυρία, ο υπουργός Νότης Μηταράκης θεώρησε ευκαιρία το γεγονός για να επαναφέρει την πρόταση μετατροπής των ΚΥΤ σε κλειστές δομές-φυλακές, παρουσιάζοντας ως πρότυπο τα σχέδια για την ανέγερση της δομής της Σάμου που εισάγει αλλά και επισημοποιεί την οργουελιανή εκδοχή στη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας.

   Τα ΚΥΤ, σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο υπουργός σε σύσκεψη με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων στη Χίο με θέμα το μέλλον της ΒΙΑΛ, αποκτούν διπλή περίφραξη με νεκρή ζώνη πλάτους έξι μέτρων, ελεγχόμενη είσοδο-έξοδο με κάρτα και δακτυλικά αποτυπώματα, πανοπτικό σύστημα παρακολούθησης με κάμερες όλο το 24ωρο, σύστημα ελέγχου αποσκευών όπως στα αεροδρόμια και φυσικά μια « μαύρη τρύπα » δικαιωμάτων που ονομάζεται ΠΡΟΚΕΚΑ και μέσα του θα χάνονται όσοι/ες κριθούν ότι δεν τηρούν τα κριτήρια παροχής ασύλου, με αόριστο τον χρόνο κράτησης. Γενικότερα, θα έλεγε κανείς ότι οι αιτούντες άσυλο σε αυτά τα κέντρα-φυλακές αντιμετωπίζονται προκαταβολικά ως ύποπτοι τέλεσης σοβαρών αδικημάτων και ως κρατούμενοι που στερούνται τα βασικά τους δικαιώματα.
   Το κρούσμα στη Μόρια

   Ο 40χρονος πρόσφυγας βρέθηκε θετικός έπειτα από τεστ στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου οδηγήθηκε με συμπτώματα και παραμένει νοσηλευόμενος, την ώρα που στον ΕΟΔΥ έχει χτυπήσει « κόκκινος » συναγερμός, έχοντας ως μοναδικό όπλο άμυνας τα αυστηρά μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, αλλά ουσιαστικό αντίπαλο την αδυναμία εφαρμογής των υγειονομικών κανόνων λόγω των άθλιων συνθηκών διαβίωσης, αλλά και την ανυπαρξία γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού τόσο στη Μόρια όσο και στη ΒΙΑΛ της Χίου, που επίσης έχει τεθεί εδώ και εβδομάδες σε αυστηρή καραντίνα.

   Χαρακτηριστικό είναι ότι τόσο η δομή υγείας -δωρεά της ολλανδικής κυβέρνησης, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα με τη παρουσία της ΠτΔ κ. Αικατερίνης Σακελλαροπούλου- όσο και τα ιατρεία της Περιφέρειας στα ΚΥΤ των δύο νησιών παραμένουν χωρίς γιατρούς. Η νέα δομή ακόμη δεν έχει λειτουργήσει καθόλου, ενώ οι συμβάσεις των υπηρετούντων ιατρών με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έληξαν και η σχετική προκήρυξη, που έληξε προ ολίγων ημερών, απέβη άγονη. Το ίδιο αναμένεται και γι’ αυτήν που λήγει αύριο, παρά τις αυξημένες αποδοχές που προβλέπει για το επιστημονικό προσωπικό οι οποίες φτάνουν τις 2.500 ευρώ μηνιαίως.

   Από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ωστόσο, εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι σύντομα η δομή της ολλανδικής κυβέρνησης στη Μόρια θα είναι σε θέση να λειτουργήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόθεση του υπουργείου είναι να θέσει τη δομή σε λειτουργία σε συνεργασία με κάποιες ΜΚΟ υγειονομικού χαρακτήρα που ήδη λειτουργούν εντός του ΚΥΤ. Ομως το πρόβλημα των άθλιων συνθηκών διαβίωσης, της ανυπαρξίας χώρων υγιεινής, της υπερσυγκέντρωσης ανθρώπων σε ουρές και όλα αυτά που δημιουργεί το πλήθος των 13.000 ανθρώπων σε χώρους με προδιαγραφές για 3.100 παραμένει και εκεί ουσιαστική απάντηση δεν υπάρχει.

   Η μόνη απάντηση που δίνει το υπουργείο είναι για ακόμη μία φορά η προσπάθεια εκμετάλλευσης των συνθηκών ώστε να προωθήσει τα σχέδια για μετατροπή των δομών της ΒΙΑΛ και της Μόριας σε « κλειστές ». « Το ΚΥΤ Μόριας παραμένει ανοιχτή δομή και το περιστατικό αυτό ενισχύει την ανάγκη να υλοποιηθούν οι εργασίες δημιουργίας κλειστής ελεγχόμενης δομής. Για το χρονικό διάστημα έως και τις 15/09/2020 θα απαγορεύεται ρητά η είσοδος και η έξοδος από τη δομή φιλοξενίας, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. θα έχει ενισχυμένη παρουσία στον χώρο γύρω από τη δομή, για την τήρηση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας καθ’ όλο το 24ωρο », αναφέρει χαρακτηριστικά σε δελτίο Τύπου, περιγράφοντας τις προθέσεις του.
   Σε εφαρμογή το σχέδιο Μηταράκη

   Το σχέδιο αυτό, που περιλαμβάνει και τη ΒΙΑΛ, ουσιαστικά έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και μήνες, αλλά τις τελευταίες ημέρες μπήκε σε μια νέα φάση. Το προανήγγειλε ο κ. Μηταράκης πριν από δύο μέρες με αναρτήσεις του στον προσωπικό του λογαριασμό σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου σημείωνε τα εξής : « Ζητούμενο η ασφάλεια των δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο. Ξεκινάμε τη μετατροπή των δομών σε κλειστών/ελεγχόμενων προς όφελος και των διαμενόντων και των τοπικών κοινωνιών ».

   Πρόθυμους συμμάχους σ’ αυτό το σχέδιο όσον αφορά τη Χίο, που μαζί με τη Λέσβο παραμένουν το αγκάθι στον σχεδιασμό (ενώ οι νέες δομές σε Λέρο, Κω και Σάμο προχωρούν κανονικά), βρήκε στην τοπική κοινότητα Χαλκειούς που υπό το βάρος της γειτονίας με την υπερπλήρη ΒΙΑΛ ασφυκτιά ψάχνοντας απεγνωσμένα για λύτρωση. Ετσι, με αίτηση προς το δημοτικό συμβούλιο Χίου, ο άλλος πρόθυμος σύμμαχος Μηταράκη, η δημοτική αρχή Κάρμαντζη, άδραξε την ευκαιρία και την έκανε αποδεκτή, απευθύνοντας τη σχετική πρόσκληση και στον υπουργό, που επίσης τη δέχτηκε άμεσα.

   Στόχος, να θέσει και πάλι το εκβιαστικό δίλημμα « ή νέος χώρος ή ΒΙΑΛ » ώστε να εισπράξει την άρνηση των επικεφαλής των παρατάξεων και να προχωρήσει το σχέδιο μετατροπής του ΚΥΤ σε ημίκλειστη φυλακή αλλά και ταυτόχρονα μονιμοποιώντας την, παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα ως επιλογή του Δ.Σ. Χίου και ειδικά της μειοψηφίας. Τακτική που έχει δοκιμαστεί και στη Λέσβο για τη Μόρια, με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι ήδη ορατά, αφού πρόσφατα εξασφαλίστηκαν επιπλέον 40 στρέμματα για την επέκτασή της.

   Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις επτά παρατάξεις στο Δ.Σ. Χίου, το « παρών » έδωσαν οι πέντε, με τον Μάρκο Σκούφαλο από τη Λαϊκή Συσπείρωση και τον Μανόλη Στάθη από τον ΣΥΡΙΖΑ να αρνούνται την παρουσία τους καταγγέλλοντας τα σχέδια Μηταράκη. Οι υπόλοιποι (Κ. Τριαντάφυλλος, Μαν. Βουρνούς, Γ. Καραβασίλης και Δ. Αντώνογλου) επέμεναν στην εφαρμογή των ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. περί αποσυμφόρησης και κλεισίματος της ΒΙΑΛ και δημιουργίας δομής Καταγραφής και Ταυτοποίησης έως 500 ατόμων.

   Αντίθετα, ανοιχτός στην επανεξέταση του θέματος εμφανίστηκε ο δήμαρχος Στ. Κάρμαντζης που σημειωτέον δεν έθιξε καθόλου το θέμα της ακραίας βίας που άσκησαν στη Χίο τα ΜΑΤ κατά την επεισοδιακή τους παρουσία τον περασμένο Φεβρουάριο. Ζήτημα που έθεσαν κατά κόρον οι υπόλοιποι στη σύσκεψη καθώς και πολλά ακόμη θέματα, όπως η κατάρρευση της κοινής δήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας, το ζήτημα της 18μηνης εκκρεμοδικίας της αγωγής του Δήμου Χίου για την έξωση του υπουργείου από τη ΒΙΑΛ, ενώ ο Δ. Αντώνογλου εκ μέρους της Χιακής Συμπολιτείας έθεσε και το θέμα των παράνομων επαναπροωθήσεων προσφύγων.

   Τέλος, να σημειωθεί και η αποχώρηση του κ. Τριαντάφυλλου και του κ. Καραβασίλη σε κλίμα έντασης με τον κ. Μηταράκη.

   https://www.efsyn.gr/politiki/258178_stinei-gkoyantanamo-pantoy-me-aformi-ton-koronoio

   –—

   Traduction de Vicky Skoumbi via la mailing-list Migreurop :

   Le gouvernement grec a l’intention de ‘profiter’ de l’effet médiatique du premier patient de Covid au camp de #Moria pour transformer le #RIC de Moria à une sorte de Guantanamo, écrit le quotidien grec Efimerida tôn Syntaktôn :

   « Le Ministre de l’Immigration Notis Mitarakis y voit une opportunité de promouvoir la transformation de Centres de réception et Identification en structures pénitentiaires fermées, en imposant comme modèle les plans de la structure de Samos en cours de construction. Si on se fie aux déclarations du ministre lors de sa rencontre avec les chefs des factions municipales de Chios sur l’avenir de hot-spot de VIAL, les hot-spots auront une double clôture avec une zone morte de six mètres de large, toute entrée et sortie seront contrôlées avec carte et empreintes digitales, l’ensemble du camp sera sous surveillance par une système panoramique de caméras 24h / 24, il y aura même un système de contrôle des bagages équivalent à celui des aéroports et, bien sûr le « trou noir de droits » appelé PROKEKA [les centres de détention fermés avant renvoi] où seront détenus pour un laps de temps indéterminé ceux qui ne remplissent pas les conditions d’obtention d’asile. Plus généralement on pourrait dire que les demandeurs d’asile dans ces centres pénitentiaires seront traités à l’avance comme des suspects de crimes graves et comme des détenus privés de leurs droits fondamentaux. »

   Le comble de l’affaire dans cette opération d’instrumentalisation d’un cas de Covid à l’Oliveraie de Moria est le fait que le patient est un réfugiés reconnu comme tel qui avait été obligé de retourner d’Athènes où il arrivait pas à vivre faute de moyens de subsistance et de logement à l’Oliveraie. Bref il n’était qu’une énième victime de la politique gouvernementale qui prive les réfugiés de tout moyen de subsistance juste un mois après l’obtention de l’asile (Voir aussi l’article de Libération )

   En effet les déclarations du Ministre de l’Immigration Mytarakis font d’autant plus froid dans le dos que 800.000 euros seront destinés à l’installation de clôtures tandis que le seul dispensaire du camp habilité à traiter de cas Covid reste fermé faute de personnel (voir EfSyn en grec). Qui plus est il y a déjà en cours un appel d’offre pour la location pour cinq ans de champs qui entourent le camp de Moria pour l’extension de celui-ci, même au-delà du camp informel de l’Oliveraie (voir stonisi.gr ).

   L’instrumentalisation de la peur que suscite la propagation du virus – avec 111 cas dans la population locale et cinq morts depuis le 12 août à Lesbos- va de pair avec l’annonce quasi-explicite de refoulements illégaux par des membres du gouvernement. Le 2 septembre, lors d’une conférence de presse, Mr Plakiotakis, ministre de la Marine avait présenté comme un exploit le fait que les gardes côtes grecques ont dissuadé-empêché 3000 personnes d’atteindre les côtes grecques pendant le seul mois d’août. Aux questions insistantes de journalistes qui voudraient savoir par quels moyens ont eu lieu ces opérations de dissuasion, le ministre a répondu par de faux-fuyants : « « Nos officiers opèrent toujours sur la base de la légalité, ils défendent les frontières maritimes de notre patrie, mais en respectant la vie humaine en mer. Il y a une réticence de la part de la Turquie à coopérer, elle ne respecte pas les termes fondamentaux de l’accord avec l’UE » avait-il dit. pour l’immigration " ( voir EfSyn en grec). Bref le gouvernement grec en est arrivé au point de se vanter –ne serait-ce qu’à mi- mots, de refoulements illégaux.

   #Lesbos

  • Refugee Covid case sparks ’closed camps’ fears on Lesbos

   Greek government suggests need for ‘closed and controlled’ structures but NGOs fear virus is pretext for increased restrictions.

   The first recorded coronavirus case in Moria refugee camp on Lesbos, where just under 13,000 people are living in a space designed for 3,000, has led to fears that the government will use the pandemic as a pretext to create closed camps.

   https://www.theguardian.com/global-development/2020/sep/04/refugee-covid-case-sparks-closed-camps-fears-on-lesbos

   #paywall

  • Les travaux de transformation de #hotspots en #centres_de_détention_fermés et contrôlés avancent à grand pas à #Lesbos et à #Chios. Le ministre Mitarakis a déjà signé à cette fin de contrats avec deux entreprises de construction qui se chargent d’y installer une double #clôture et de portiques de sécurité aux deux camps.

   (commentaire de Vicky Skoumbi via la mailing-list Migreurop, le 06.09.2020)

   Ci-dessous des extraits d’un article publié le 4 septembre au quotidien grec Efimérida tôn Syntaktôn (https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/258311_prota-synapse-symbaseis-kai-meta-ekane-dialogo) :

   Πρώτα σύναψε συμβάσεις και μετά έκανε « διάλογο »

   Le ministre de l’Immigration et de l’Asile Notis Mitarakis a déjà signé un accord avec les entreprises de construction TERNA et AKTOR pour les projets de conversion de hot-spots à Chios et à Lesbos en prisons pour réfugiés.

   Mettant en œuvre les décisions antérieures du gouvernement M. Mitarakis immédiatement après la réunion à la mairie de Chios a signé les contrats avec « TERNA » et « AKTOR », pour les travaux d’installation d’une double clôture autour du came VIAL et de celui de Moria, respectivement, qui transforment les RIC en prisons pour les demandeurs d’asile avec entrée et sortie contrôlées.

   Suivant la méthode d’affectation directe sans appel d’offre préalable, le ministère, pour le montant de 1 031 398 euros et avec un horizon temporel de deux mois, invite "TERNA Construction SA". à entreprendre le projet « Travaux préparatoires à la clôture et au nettoyage d’un stade sur l’île de Chios ».

   Publiée sur le site diavgeia.gov (Transparence), la lettre de garantie déposée par "TERNA d’un montant de 41 600 euros, a été émise depuis le 26/8, ce qui montre que tout a été décidé d’avance et le dialogue après-coup avec la société locale n’a été qu’une manœuvre de communication.

   Cependant, la question de la légalité des travaux demeure entière, puisque, comme on le sait, le camp de VIAL est sur un site qu’est la propriété de la municipalité de Chios, qui a fait appel auprès des tribunaux en déposant une action en évacuation contre le ministère et en demandant la restitution de l’espace, le contrat de concession correspondant ayant expiré depuis 20 mois. L’affaire est en attente de jugement depuis 18 mois maintenant et personne n’est en mesure de dire quand la procédure relative sera fixée.

   Il est à noter également que le contrat de concession entre la Commune de Chios et VIAL a été signé en 2015 sous la pression d’une situation urgente, mais, cinq ans plus tard personne ne peut prétendre que le besoin d’un site pour le RIC relève toujours d’une urgence et ne pouvait pas être prévu d’avance.

   Une décision similaire a été signée par le ministre de l’Immigration et de l’Asile, avec l’entreprise de construction "AKTOR", pour que celle-ci installe une double clôture autour du hot-spot de Moria Là, le coût a été fixé à 854 390,86 euros TTC et le contrat a été signé le mercredi 2 septembre. Respectivement, là aussi, la lettre de garantie bancaire d’un montant de 34 600 euros a été émise le 7 juillet, soit il y a presque deux mois !

   Reste à voir les réactions des communautés locales et en particulier de la commune de Chalkeia à Chios et de celle de Moria à Lesbos, qui depuis cinq ans ne cessent de manifester leur opposition à l’installation de RIC à la proximité de leur village.

   https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/258311_prota-synapse-symbaseis-kai-meta-ekane-dialogo

  • 2000 personnes qui auraient être en contact avec le réfugié somalien porteur du virus à l’ Oliveraie de Moria ;
   A ce jour nous avons le résultat de 1.600 tests de dépistage et pour 17 personnes les résultats ont été positifs
   voir en grec https://www.stonisi.gr/post/11213/17-kroysmata-koronoioy-sth-moria-realtime
   17 cas cela ne serait pas dramatique dans des conditions normales, mais avec le surpeuplement, la quasi-inexistence d’infrastructures sanitaires surtout à la partie informel du camp, l’Oliveraie, c’est extrêmement inquiétant, d’autant plus que rien n’est prévu pour l’instant pour la mise en quarantaine de porteur et la prise en charge de malades, d’autant plus que l’hôpital de Mytilène est déjà débordé par la recrudescence de cas dans la population locale, suite aux cérémonies religieuses du 15 août
   Et l’unité de soins Covid de Moria inaugurée en grande pompe par la Présidente de la République il y a une dizaine de jours n’est toujours pas fonctionnelle.

   Message de Vicky Skoumbi via la mailing-list Migreurop, le 07.09.2020

 • Outbreak reported at Athens children’s home

  Teams of health workers were dispatched on Monday to a home for unaccompanied refugee children in Athens in a bid to contain an outbreak of #Covid-19.

  According to the General Secretariat for Civil Protection, the outbreak at the shelter in the eastern suburb of #Vyronas was detected on Monday after an unnamed individual presented symptoms of the highly contagious novel coronavirus, the Athens-Macedonian News Agency (ANA-MPA) reported.

  By Monday night, 20 children and eight workers at the facility had tested positive for the virus and just five tested negative, while more results were expected, indicating that the outbreak is quite severe.

  The shelter has been put under strict quarantine and tracing has commenced to identify any other people its workers and residents come into contact with.

  https://www.ekathimerini.com/256423/article/ekathimerini/news/outbreak-reported-at-athens-childrens-home
  #coronavirus #contamination #asile #migrations #réfugiés #MNA #mineurs_non_accompagnés #hébergement #Athènes #Grèce #contaminations #covid-19

  –—

  Contaminations dans 2 autres centres d’accueil pour migrant·es :
  – Lesbos : https://seenthis.net/messages/872979
  – Chios (#Vial) : https://seenthis.net/messages/871934

  • IRC calls for urgent evacuation of the most vulnerable refugees, as first Coronavirus case confirmed in Moria

   The first case of COVID-19 has been confirmed in Moria camp, on the Greek island of Lesvos, where over 12,000 refugees remain crammed inside and around the camp, despite numerous demands for evacuation.

   Overcrowding and limited access to clean water and washing facilities have left tens of thousands of people across the Greek islands vulnerable and exposed to the virus. COVID-19 could spread rapidly and those at risk, including the elderly, pregnant women and those with underlying health conditions, must be urgently evacuated to safety before it is too late. In the meantime, they should be ensured access to all measures of protection and medical assistance that Greek people have.

   The International Rescue Committee (IRC) is working to provide hygiene materials and sanitation facilities to asylum seekers on Lesvos, and has installed a COVID-19 triage centre outside Moria. Our teams also provide mental health support to asylum seekers living in reception facilities across three Aegean islands, where clients have reported a sense of abandonment as a result of the continuous lockdown measures since March, and the undignified conditions they live in.

   Dimitra Kalogeropoulou, IRC Greece Director, said:

   “By now, we know the devastating impact this virus can have on individuals, families and whole communities. People across the globe have been urged to distance themselves from each other in order to prevent its spread, but social distancing and basic hygiene measures like handwashing are simply impossible to adhere to in Moria, where thousands of people live in close proximity to each other with inadequate access to running water and soap.

   “As many people can be carrying the virus but not show any symptoms, it is possible there are more cases of coronavirus that have not been diagnosed. An urgent increase of healthcare and sanitation services is required, including sufficient space for isolation and quarantine.

   “For too long people have been forced to live in camps with severe overcrowding and poor sanitation, waiting for months for the decision on their asylum claims. The ultimate answer to preventing the spread of COVID-19 is through the immediate evacuation of the most vulnerable cases from the camps to safe accommodation. It is untenable that even now, people are forced to live on top of each other.”

   Our experience has shown that the COVID-19 outbreak has amplified the vulnerabilities of people seeking protection. Their dire situation during this public health crisis highlights the need to move away from ‘business as usual’, in order to promote long-term and humane solutions. European leadership is required more than ever before, whether when cooperating on health issues or to ensure those in need are protected and empowered in these difficult times.

   The IRC has provided mental health support to asylum seekers living in Lesvos, Samos and Chios since 2018. Since the outbreak of Covid-19, the IRC has scaled up its presence in Lesvos in direct response to the coronavirus outbreak, and a team of new staff members now responsible for key hygiene and health initiatives in Moria, including regular garbage collection and the installation of 24 portable toilets and water points.

   https://reliefweb.int/report/greece/irc-calls-urgent-evacuation-most-vulnerable-refugees-first-coronavirus-ca

  • #Moria camp placed under quarantine after Covid-19 case

   Moria camp on the eastern Aegean island of Lesvos was placed under quarantine on Wednesday after officials confirmed the first coronavirus case in the notoriously overcrowded facility.

   The patient, a 40-year old refugee from Somalia, has been put in isolation, officials said.

   Meanwhile, a team of experts from Greece’s National Organization of Public Health (EODY) were trying to trace the people he had contacted.

   Greece’s total number of confirmed coronavirus cases on Tuesday stood at 10,524, with 271 dead.

   https://www.ekathimerini.com/256484/article/ekathimerini/news/moria-camp-placed-under-quarantine-after-covid-19-case
   #Lesbos

  • Les premiers résultats de tests Covid-19 effectués sur les personnes vivant aux alentours de la tente du réfugié somalien hospitalisé montrent deux autres cas infectés sur les 500. 1500 tests supplémentaires ont été effectués et sont actuellement en cours d’analyse. Voir (en grec) https://www.stonisi.gr/post/11161/alla-dyo-kroysmata-koronoioy-sto-kyt-ths-morias-realtime

   Au même moment les résidents du camp de #Moria ont refusé pendant deux jours de prendre les plateaux repas qui leur sont distribués, en signe de protestation contre la quarantaine imposée. Ils dénoncent aussi leur impossibilité de se procurer de quoi se nourrir dans les supérettes improvisées qui fonctionnent dans le camp ainsi que la très mauvaise qualité de la nourriture distribuée. Ils protestent également contre la baisse de leur allocation mensuelle qui est passé de 90 à 75 euros. Aux dernières nouvelles les réfugiés ont cessé cette forme de protestation en prenant part à la distribution du repas du soir

   Source en grec https://www.stonisi.gr/post/11170/diamartyries-sth-moria

   Mail de Vicky Skoumbi via la mailing-list Migreurop, le 06.09.2020

  • 243 Covid-19 cases detected at #Kara_Tepe facility

   A total of 243 coronavirus cases have been detected at the new temporary facility on the Greek island of Lesvos, government spokesman Stelios Petsas said Monday.

   He said authorities have conducted a total of 7,064 rapid tests at the tent camp – set up at Kara Tepe near the port of Mytilene after a blaze destroyed the Moria camp – which currently accommodates 9,200 people according to government estimates.

   The average age of the Covid-19 patients at Kara Tepe is 24 years old and most are asymptomatic, he said.

   A total 160 police and administrative staff all tested negative, he said.

   Petsas said the positive cases from Kara Tepe would be added to the country’s official Covid-19 figures released later in the day.

   https://www.ekathimerini.com/257196/article/ekathimerini/news/243-covid-19-cases-detected-at-kara-tepe-facility

  • Plus de 240 exilés positifs au Covid dans le camp provisoire de #Lesbos

   Sur les 7 000 demandeurs d’asile testés au coronavirus ces derniers jours à Lesbos en Grèce, plus de 240 sont contaminés, selon une agence sanitaire publique. Un nouveau camp de fortune érigé après que Moria a été réduit en cendres il y a dix jours compte déjà plus de 9 000 personnes pour une capacité totale de 10 000.

   Le nombre de demandeurs d’asile testés positifs au nouveau coronavirus est en forte augmentation ces derniers jours sur l’île grecque de Lesbos : plus de 240 exilés résidant dans un camp provisoire érigé à la hâte la semaine dernière après les incendies du centre d’hébergement pour migrants de Moria ont été contaminés, a annoncé lundi 21 septembre l’agence sanitaire publique Eody, citée par l’AFP.

   Sur les 7 000 personnes testées, « 243 nouvelles infections ont été découvertes », a révélé cet organisme dans un communiqué. Les tests effectués sur 120 policiers et 40 membres du personnel présents sur place ont en revanche été négatifs, selon la même source.

   Chassés de Moria par les flammes des incendies survenues les 8 et 9 septembre, des milliers de personnes ont d’abord trouvé refuge au bord des routes, dans des champs ou encore des bâtisses abandonnées. Sous la pression policière menaçant de ne pas traiter leur dossier de demande d’asile, les sans-abri ont accepté à partir de jeudi dernier de se réinstaller dans un nouveau camp de fortune situé sur un ancien champ de tir à trois kilomètres du port de Mytilène, le chef-lieu de Lesbos.
   D’une capacité maximale de 10 000, ce camp censé être provisoire compte déjà 9 000 personnes. On estime qu’au moins 12 700 exilés ont perdu leur logement de fortune depuis les incendies de Moria. Selon les autorités, le nouveau complexe souffre déjà d’un manque de couchages et est équipé d’installations sanitaires rudimentaires.

   Jusqu’à présent le nombre de contaminations dans le camp de Moria était resté relativement faible au regard des conditions de surpopulation et d’insalubrité des lieux. Pour autant, les camps de migrants et de réfugiés en Grèce sont strictement confinés depuis la mi-mars pour cause du Covid-19 alors que le reste de ce pays est retourné à la normalité début mai. Une situation dénoncée à maintes reprises par des ONG comme Amnesty International.

   Le ministre grec des Migrations Notis Mitarachi a promis lundi devant le parlement qu’un nouveau camp, « moderne » et « sûr », verrait le jour à Lesbos. Et que les responsables des incendies seraient expulsés. Six jeunes demandeurs d’asile afghans, accusés d’en être à l’origine, ont été placés en détention provisoire. Ils sont inculpés d’"incendie volontaire".

   https://www.infomigrants.net/fr/post/27451/plus-de-240-exiles-positifs-au-covid-dans-le-camp-provisoire-de-lesbos

  • Υγειονομικός αποκλεισμός στη ΒΙΑΛ της Χίου μόνο για πρόσφυγες

   Σε καραντίνα δεν τέθηκαν οι εργαζόμενοι που είχαν έρθει σε επαφή με τα δύο κρούσματα κορονοϊού στις έγκυες.

   « Καραντίνα μόνο για πρόσφυγες » εφαρμόζει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στη ΒΙΑΛ της Χίου, εξαιρώντας από τα μέτρα τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε ευαίσθητους τομείς, όπως τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, της Υπηρεσίας Ασύλου αλλά και τις δύο μαίες που χθες συνέχιζαν να εργάζονται κανονικά προτού διακόψουν και μάλιστα αιφνιδιαστικά, υπό το πρόσχημα της απεντόμωσης.

   Τα δύο κρούσματα κορονοϊού στις έγκυες και τα πολλαπλά στις επαφές τους έθεσαν το ΚΥΤ σε υγειονομικό αποκλεισμό, αλλά και εξέθεσαν πλήρως την αδυναμία διαχείρισης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη ΒΙΑΛ.

   Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι δύο μαίες που έχει διαθέσει ο ΕΟΔΥ, οι οποίες συνέχισαν να δέχονται επισκέψεις εγκύων, παρά το γεγονός ότι είχαν έρθει σε επαφή με τις ήδη διεγνωσμένες γυναίκες, εκθέτοντας έτσι τον εαυτό τους αλλά και το σύνολο των εγκύων σε κίνδυνο.

   Ξαφνικά οι έγκυες που περίμεναν τη σειρά τους στο ιατρείο πήραν εντολή να βγουν από τον χώρο προκειμένου, όπως τους είπαν, να γίνει « απεντόμωση ». Σύμφωνα με πληροφορίες, τελικά επρόκειτο για απολύμανση, όπως ήταν φυσικό.

   Πλήρης ασυνεννοησία επικράτησε και στην Υπηρεσία Ασύλου, αφού η πλειονότητα αν όχι το σύνολο των εργαζομένων, έχοντας υπόψη τους από χθες την ΚΥΑ περί υγειονομικού αποκλεισμού, δεν πήγαν στην εργασία τους.

   Ωστόσο, μόλις στις 7.20 το πρωί ενημερώθηκαν ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά και έτσι σταδιακά από το μεσημέρι οι εργαζόμενοι άρχισαν να εμφανίζονται στις θέσεις τους, την ώρα που είχαν περάσει πια τα προγραμματισμένα ραντεβού για συνεντεύξεις με πρόσφυγες. Εννοείται ότι κανείς μέχρι χθες δεν ήταν σε θέση να πει με βεβαιότητα πότε και αν θα πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες συνεντεύξεις.

   Στο μεταξύ, μόλις χθες το μεσημέρι το υπουργείο αποφάσισε να υπογράψει τελικά την παροχή των 300.000 ευρώ προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ώστε να ανοίξει η κάνουλα του Γενικού Λογιστηρίου και να εκταμιευθούν τα χρήματα που προορίζονται για προσλήψεις του απαραίτητου ιατρικού προσωπικού στα ΚΥΤ των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθώς και για προμήθειες υλικού αντιμετώπισης της πανδημίας.

   Παρόλο που το σχετικό ΦΕΚ είχε υπογραφεί εδώ και καιρό και επιπλέον το ποσό αυτό είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας, ο περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης είχε αρνηθεί να προχωρήσει στις προσλήψεις και τις προμήθειες προτού να δει το ρευστό στους τραπεζικούς λογαριασμούς της οικονομικής του υπηρεσίας. Με αποτέλεσμα να στερούνται τα ΚΥΤ την παρουσία γιατρών όλο αυτό το κρίσιμο, όπως αποδείχθηκε, διάστημα.

   https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/264424_ygeionomikos-apokleismos-sti-bial-tis-hioy-mono-gia-prosfyges

   –—

   Traduction reçu via la mailing-list Migreurop :

   Les employées entrées en contact avec les deux femmes enceintes porteuses de coronavirus n’ont pas été mis en quarantaine.

   La « Quarantaine uniquement pour les réfugiés » est appliquée par le Ministère de l’Immigration et de l’Asile au hot-spot de VIAL à Chios : les mesures de confinement ne concernent pas les employés du camp qui travaillent dans les secteurs sensibles, comme les employés du Premier Service d’Accueil, du Service d’Asile, mais aussi les deux sages-femmes qui avaient continué à travailler hier normalement avant qu’ils ne s’arrêtent, et même brusquement, sous prétexte de désinfestation.

   Les deux femmes enceintes dépistées positives au coronavirus et les multiples cas parmi leurs contacts placent le Centre de Réception et d’Identification en quarantaine sanitaire, mais le manque de mesures appropriées concernant les employés du camp ont mis en évidence l’incapacité des autorités de gérer la situation d’urgence à VIAL.

   Un exemple typique est cela est le fait que les deux sages-femmes qui avaient été en contact avec les femmes enceintes déjà diagnostiquées, ont continué à recevoir des visites de femmes enceintes, exposant ainsi toutes les femmes enceintes mais aussi s’exposant ainsi elles-mêmes au risque de contamination.

   Le dispensaire gynécologique a fini par fermer pour une opération de désinfestation, mais bien après avoir fonctionné plusieurs heures d’affilés.

   Une incompréhension totale a également prévalu au sein du Service d’Asile, puisque la majorité sinon la totalité des salariés, ayant en tête la décision gouvernementale de confinement sanitaire, ne sont pas allés travailler.

   Cependant, ce n’est qu’à 7 h 20 du matin qu’ils ont été informés qu’ils devraient continuer à travailler normalement et donc progressivement à partir de midi les employés ont commencé à apparaître à leur poste de travail, au moment où les rendez-vous prévus pour les entretiens avec les réfugiés étaient passés. Il va sans dire que jusqu’à hier, personne n’était en mesure de dire avec certitude quand et si les entretiens spécifiques auront lieu.

   En attendant, hier à midi, le ministère a finalement décidé de signer la provision de 300.000 euros à la Région Nord-Égée, afin d’ouvrir la voie à la Comptabilité Générale de débourser l’argent destiné au recrutement du personnel médical nécessaire aux hot-spots des îles de la Région nord de la mer Égée ainsi qu’à la fourniture de matériel de protection contre la pandémie.

  • Chios camp in quarantine after at least 30 test positive for COVID-19

   The Vial camp on the Greek island of Chios has been placed under strict quarantine measures again after it was reported that at least 30 migrants had tested positive for COVID-19.

   The Greek Migration Ministry announced on Wednesday, October 14 that it would be placing the migrant camp at Vial on the Greek island of Chios under quarantine again, after at least 30 migrants reportedly tested positive for COVID-19.

   According to the news agency dpa, the quarantine measures will be in place until at least October 21. The ministry said it was now carrying out “extensive health checks.”

   This is the second time the camp on Chios has been placed under quarantine. In August the camp was placed under quarantine after first a Yemeni man and a female employee were reported to have tested positive and then three more residents found they had the virus.

   Unable to leave camp

   In August this year, the UN Refugee Agency UNHCR confirmed that there were some 121,400 migrants and refugees in Greece. About 27,700 of those were on the Greek islands and about 3,000 people were thought to be in the Chios camp at the time. At that point the camp was holding about two thirds more than its capacity.

   According to Daily Sabah, a Turkish newspaper, all migrants in the camp will be prevented from leaving its confines and only a “small number of staff members may enter the camp.” Daily Sabah estimates that there are currently “over 3,800 asylum seekers living at the Vial camp.”

   Coronavirus in Greece

   Greece has so far had relatively few cases of coronavirus compared with many other countries in Europe. According to World Health Organization data, between January 3 and October 14 this year, there were 23,060 confirmed cases of COVID-19 and 462 deaths.

   However, cases in Greece, like in many other countries, are rising. The country recorded the highest number of daily deaths so far this year on October 12, with 13 people dying from or with COVID-19.

   https://www.infomigrants.net/en/post/27938/chios-camp-in-quarantine-after-at-least-30-test-positive-for-covid-19

 • [via Vicky Skoumbi, via Migreurop]

  Des conditions inhumaines de mise en quarantaine de nouveaux arrivants dans le port de Mytilène

  « Ils ont transformé un bus… en structure d’accueil » dans le port de Mytilène !

  Les taxis protestent également contre la dégradation du port de Mytilène, qui a été révélée par « N » avec la conversion de l’espace en structure de quarantaine, initiée par le maire Kythelis

  Même la Association de Taxi de Mytilène proteste contre ce que « N » a révélé il y a une semaine sans que cela semble émouvoir outre-mesure la municipalité Kytheli ! Que 16 migrants arrivés dans la région d’Avlonas (sud-est de Lesbos) il y a une semaine, ont été transférés au port de Mytilène dans un endroit qui a été transformé en quarantaine, alors qu’un endroit à cet effet existe déjà à côté de Kara-Tepé, et lemaire de Mytilène au lieu de les diriger à cette structure, a décidé de faire d‘un bus de ligne... structure de quarantaine !

  https://www.stonisi.gr/post/9275/ekanan-to-lewforeio-domh-mesa-sto-limani

  #Covid-19 #Migration #Migrant #Balkans #Grèce #bus #quarantaine #Mythilène #Lesbos

 • [Via Vicky Skoumbi, via Migreurop]

  Les mesures de restriction de mouvement maintenues jusqu’au 7 juin, uniquement pour les réfugiés en hot-spots et structures d’accueil

  Les mesures restrictives ont été prolongées par le gouvernement

  La quarantaine qui se aurait dû se terminer jeudi, est prolongée jusqu’au 7 juin au Centre d’accueil et d’identification de Moria,.

  Par une décision des Ministres de la protection civile, de la santé, et celui de l’immigration et de l’asile, les mesures contre l’apparition et la dispersion de corona / COVID-19 sont prolongés pour les résidents des centres d’accueil et d’identification (hot-spots) sur l’ensemble du territoire, ainsi que dans les structures d’hébergement de citoyens de pays tiers à Ritsona, Malakassa et à Koutsohero près de Larissa.

  source (en grec) https://www.stonisi.gr/post/9146/mexri-7-ioynh-karantina-sto-kyt-morias

  ([Vicky Skoumbi : J’ajoute que cette prolongation de mesures restrictives uniquement pour les réfugiés et les migrants est ouvertement discriminatoire dans la mesure où pour l’ensemble de la population grecque ces mesures sont en grande partie levées et vont l’être entièrement ce lundi 25 mai, la Grèce étant actuellement à la deuxième phase du dé-confinement.)

  #Covid-19 #Migration #Migrant #Balkans #Grèce #Camp #Déconfinement #Prolongation

 • [Via Vicky Skoumbi, via Migreurop]

  Les structures d’accueil et d’identification aux îles ne vont pas être déplacées !

  Tout indique que le camp de Moria à Lesbos va s’étendre, au lieu de fermer , tandis que l’avenir de VIAL à Chios, qui pourrait être délocalisé, reste dans le vague.

  Le ministère de l’Immigration a décidé de charger directement un évaluateur agréé afin de déterminer la valeur des loyers, pour la location de terres sur les îles accueillant des réfugiés, afin de créer des centres d’accueil et d’identification des demandeurs d’asile (ou bien d’étendre des structures d’accueil déjà existantes, cela reste à déterminer. -

  Malgré le fait que les hot-spots existent et fonctionnent dans toutes les îles depuis 2016 (en Moria depuis 2012), le ministre Notis Mitarakis et le secrétaire général M. Logothetis ont décidé d’allouer le montant de 18.600 euros, afin qu’un expert évalue le montant des loyers que le ministère doit payer dans les structures qui fonctionnent déjà, et ceci au moment où les communautés locales demandent d’urgence leur fermeture. Cela soulève plusieurs questions mais aussi de nouvelles données, notamment à Moria qui, comme tout montre qu’au lieu de fermer va s’étendre, tandis qu’à Chios tout reste dans le vague.

  La mission confiée à l’expert certifié Styliani Avgerikou concerne spécifiquement les zones : postes de Zervos Samos, Pyli Kos, Lepida Leros, zones des îles de Lesvos (zone Moria) et Chios, les zones à Chios n’étant pas clairement défini, ce qui laisse ouverte la possibilité de la délocalisation du hot-spot de VIAL et et celui en construction à Chalkios dans une autre zone.

  Le travail progresse

  Un nouveau centre est en cours de construction à Samos, et les travaux - qui ont commencé sous le gouvernement de SYRIZA - ont beaucoup progressé ; il ne reste que la connexion aux réseaux d’électricité et d’évacuation d’eaux usées.

  La conception du ministère Pour Leros et Kos le ministère a prévu l’expansion des installations existantes à Lepida et Pyli respectivement, tandis que le futur du camp de Moria et de celui de Vial à Chios restent dans le flou ; et c’est justement cela le point épineux pour le gouvernement actuel, car les affrontements violents de la population locale avec les forces de l’ordre essayant d’imposer manu militari de nouvelles structures géantes aux positions de Karava à Lesbos et à Aepos à Chios sont loin d’être oubliés.

  En ce qui concerne Lesbos, le gouvernement a l’intention d’étendre la Moria en plaçant une clôture autour de l’oliveraie où les tentes ont été installées, tandis qu’à Chios la situation est encore plus compliquée, car au bureau de vote ministériel, les habitants de Chalkios attendent de tenir sa promesse de campagne et fermer VIAL.

  A Chios, le ministère a récemment loué les anciennes installations de la maison d’édition « Alithia », un journal local, sous prétexte de construire un espace de quarantaine temporaire, tandis que l’accord comprenait également une condition qui permet au ministère de louer l’espace à un autre usage si les conditions l’exigent. Une condition qui a été dénoncée par presque toutes les factions du conseil municipal comme révélatrice de la volonté du ministère d’y créer une nouvelle structure.

  La question se pose alors de savoir si le ciblage par le ministère est la délocalisation quasi-partielle du hot-spot de VIAL et Chalkios aux anciennes installations d’Alithia, ce qui pourrait susciter des réactions vives de riverains, qui s’y opposent fermement. A défaut d’une telle délocalisation, le ministère devrait soit trouver un nouvel espace, soit étendre le hot-spot déjà existant de VIAL dans les champs déjà occupés.

  L’intervention urgente des unités RABIT de Frontex va être prolongée

  https://www.stonisi.gr/post/8991/to-kyt-morias-epekteinetai-kai-zhteitai-ki-allh-frontex

  Le gouvernement a demandé la prolongation de l’opération d’intervention rapide de Frontex à Evros et dans la mer Égée jusqu’en juillet avec une demande officielle à la police et aux garde-côtes européens. Selon un haut fonctionnaire du ministère de la Protection du citoyen (allias Ministère de l’Ordre Publique), la demande respective a été déposée mardi dernier et mercredi, un dirigeant de l’organisation européenne a confirmé, s’adressant à « Kathimerini », que « nous sommes en pourparlers avec les autorités grecques pour prolonger l’opération d’un mois supplémentaire ».

  Officiellement, Varsovie (siège de Frontex) n’a pas répondu à la demande grecque, mais des sources compétentes ont révélé que la direction de l’organisation avait oralement accepté la demande de maintien des gardes-frontières européens aux frontières terrestres et maritimes de la Grèce. - Turquie jusqu’au 6 juillet.

  La demande initiale à l’organisation pour le développement de l’équipe d’intervention rapide (RABIT) de Frontex, a été déposée le 1er mars, suite à une décision en urgence du Conseil gouvernemental d’Affaires étrangères et de Défense, deux jours après le début de la récente crise avec la Turquie. Vingt-quatre heures plus tard, le directeur de Frontex, Fabrice Leggeri, avait officiellement accepté la demande grecque, soulignant que "compte tenu de la situation qui se développe rapidement à la frontière extérieure de la Grèce avec la Turquie, ma décision est d’accepter la demande d’intervention des unités RABIT déposée par la Grèce.

  Au cours de la période qui a suivi, 100 gardes-frontières européens ont été déployés à Kastanies, à Evros. Selon l’accord initial, l’opération rapide aurait dû durer deux mois et devrait s’achever le 6 mai. Cependant, comme un responsable de Frontex l’a déclaré à « K » hier, « avec les autorités grecques, nous avons évalué la situation à la frontière et décidé de prolonger l’opération, initialement pour un mois, jusqu’au 6 juin ».

  La nouvelle demande à l’organisme de prolonger l’opération jusqu’en juillet a été faite suite à des évaluations et des analyses faites par des policiers et des gardes-côtes, qui ont conclu que la levée progressive de la quarantaine en Turquie, la baisse des niveaux d’eau à Evros et l’amélioration les conditions météorologiques dans la mer Égée entraîneront une nouvelle augmentation de la pression migratoire. En fait, la Garde côtière exigerait non seulement le maintien des forces existantes dans la mer Égée orientale, mais également leur augmentation avec 6 patrouilleurs supplémentaires.

  https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/243250_oi-domes-sta-nisia-den-pane-poythena

  #Covid-19 #Migration #Migrant #Balkans #Grèce #Camp #Îlesgrecques #Hotspot #Frontex

 • Deux cas de corona-virus parmi les réfugiés en "quarantaine" à Lesbos

  Deux des neuf réfugiés et migrants contrôlés par un total de 70 vivants dans la structure de Thermi à Lesbos sont de patients asymptomatiques

  Posté 12/5/2020

  Deux cas de patients asymptomatiques atteints de maladie covid 19 ont été détectés par l’équipe de l’Organisme National Grec de Santé Publique (EODY) parmi neuf réfugiés et migrants dans une structure "quarantaine" pour nouveaux arrivants à Thermae et qui ont été contrôlés au hasard par une équipe de l’EODY. Il s’agit d’une structure qui a été créée et exploitée par le ministère de l’Immigration et de l’Asile dans un espace loué par le ministère.

  Les 70 réfugiés et immigrants qui sont arrivés à terre mercredi dernier au port de Skalochori et dimanche à Lapsarna, Antissa, y sont garder en isolation de peur de contamination par des éventuels porteurs du virus.

  Des échantillons devraient être prélevés de tous les résidents de la structure demain. Alors que tous ceux qui sont entrés en contact avec eux, la Garde côtière, la police et les individus ou autres employés du service de soins seront également contrôlés.

  Les deux patients testés positifs, dans la mesure où ils sont asymptomatiques, sont maintenus dans une quarantaine distincte dans la structure des Grands Thermes.

  19 h 30

  Des sources du ministère de l’Immigration et de l’Asile ont confirmé les informations ci-dessus, déclarant :

  « Deux immigrants qui sont entrés illégalement à Lesbos le 6 mai sont testés positifs. Les cas ont été identifiés dans le cadre d’un contrôle d’échantillons randomisé.

  Il convient de noter que les deux restent en quarantaine, dans la structure située à Lesvos Ouest et qui a été louée par le ministère de l’Immigration en consultation avec la municipalité de Lesvos Ouest, près de la plage d’Eftalou. »

  Le ministère de l’Immigration précise qu’il n’y a aucun lien entre cette structure et la Moria.

  https://www.stonisi.gr/post/8951/dyo-kroysmata-koronoioy-sthn-karantina-updated

  #Covid-19 #Migration #Migrant #Balkans #Grèce #Lesbos #Thermes #Isolement #Contamination

 • « #Stay_in_Camps »

  Το μήνυμα ως αντίστοιχο του « Μένουμε Σπίτι » στέλνει ο Νότης Μηταράκης.

  Το μήνυμα προς τους πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες που διαμένουν στις δομές φιλοξενίας « Stay in Camps », ως το αντίστοιχο του « Μένουμε Σπίτι » στέλνει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, μέσα από συνέντευξή του στην εφημερίδα « Έθνος της Κυριακής ».

  Όπως επισημαίνει, « το "Stay in Camps" » εφαρμόζεται πλέον στην καθημερινότητα των δομών, ως το αντίστοιχο του "Mένουμε Σπίτι". Δίνουμε μια διαρκή μάχη για την υγειονομική θωράκιση των δομών φιλοξενίας, των όμορων περιοχών, καθώς και των τοπικών κοινωνιών.
  Ο κ. Μηταράκης επισημαίνει ότι αποτελεί προτεραιότητα του υπουργείου « ο δραστικός περιορισμός κάθε παράνομης εισόδου στη χώρα μας », ενώ « στις λίγες μέχρι στιγμής περιπτώσεις αφίξεων, υπάρχει υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών για τη διαπίστωση τυχόν συμπτωμάτων ». Εξηγεί ότι στα νησιά έχουν δημιουργηθεί ειδικοί χώροι απομόνωσης για τις νέες αφίξεις « μακριά από τις δομές φιλοξενίας, αλλά και τις νησιωτικές κοινωνίες », ενώ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ έχουν επανδρωθεί ειδικοί χώροι με κατάλληλο ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό. Εξάλλου, προσθέτει ότι « αυτονόητα το υπουργείο διαθέτει σχέδια έκτακτης ανάγκης ».

  Ο υπουργός υπογραμμίζει ότι « η μετατροπή των ανοικτών κέντρων σε κλειστά είναι αναγκαία, όπως φαίνεται σήμερα με τη διπλή κρίση των συνόρων και της δημόσιας υγείας ». Επίσης, διευκρινίζει ότι « υπήρξε σημαντική αύξηση των επιστροφών το πρώτο δίμηνο, αλλά πλέον η Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας δεν εφαρμόζεται στην πράξη, με ευθύνη της γείτονος χώρας. Η Τουρκία αρνείται να δεχθεί επιστροφές, με πρόσχημα τον κορονοϊό ». Ζητάει δε την αναθεώρησή της « με τρόπο που θα άρει το γεωγραφικό περιορισμό στα νησιά μας και θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα ως προς τις τουρκικές υποχρεώσεις » και επιρρίπτει ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ « για την αρχική συμφωνία και τη συμφόρηση των νησιών ».
  Εξάλλου, κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση και για τη στάση της απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού λέγοντας ότι « ακολουθεί το δρόμο της απομόνωσης και της στείρας αντιπολίτευσης » και συμπληρώνει : « Την ώρα που η πανδημία του κορονοϊού βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της, μάλιστα, καταφεύγουν συνειδητά στο λαϊκισμό, παρουσιάζοντας ένα πακέτο μέτρο ανάλογης αξιοπιστίας με το "πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης" ».

  https://www.stonisi.gr/post/8322/stay-in-camps

  #stay_at_home #confinement #camps #camps_de_réfugiés #Notis_Mitarakis #réfugiés #migrations #asile #Grèce #immobilité #encampement

  –-> commentaire de Vicky Skoumbi reçu par mail via la mailing-list Migreurop, le 16.04.2020 :

  Le message "Stay in Camps", comme l’équivalent de "#Stay_Home", est envoyé par le ministre de l’Immigration et de l’Asile, Notis Mitarakis aux réfugiés, demandeurs d’asile et migrants vivant dans les structures d’hébergement, à travers une interview dans le journal "Ethnos tis Kyriakis" .

  Comme il le souligne, "Stay in Camps" est désormais la règle de vie quotidienne des structures d’accueil, comme l’équivalent du "Stay Home". Nous luttons constamment pour la protection sanitaire des structures d’accueil, des zones adjacentes à celles-ci et des communautés locales.

  M. #Mitarakis souligne que "la restriction drastique de toute entrée illégale dans notre pays" est une priorité du ministère, alors que "dans les quelques cas d’arrivées jusqu’à présent, il y a une quarantaine obligatoire de 14 jours pour constater l’existence éventuelle de symptômes". Il explique que dans les îles, des zones d’isolement spéciales ont été créées pour les nouveaux arrivants "loin des structures d’hébergement, mais aussi des communautés insulaires", tandis qu’en collaboration avec l’organisme national de santé publique (EODY), des zones spéciales d’isolement ont été créés, dotées de personnel médical et d’équipements appropriés. Il a ajouté que "bien sûr, le ministère a des plans d’urgence".

  Le ministre a souligné que "la transformation des centres ouverts en centres fermés est une nécessité, comme cela devient aujourd’hui évident avec la double crise, la crise aux frontières et celle de la santé publique". Il a également précisé qu’"il y a eu une augmentation significative des retours au cours des deux premiers mois, mais maintenant la déclaration commune UE-Turquie n’est plus appliquée pas dans la pratique, ce dont le pays voisin porte la responsabilité. La Turquie refuse d’accepter des retours, sous prétexte de coronavirus. " Le ministre appelle à la révision de l’accord UE-Turquie « dans le sens d’une levée du confinement géographique des arrivants dans nos îles et d’un engagement accrue de la Turquie à respecter ses obligations " et met sur le compte de SYRIZA "l’accord initial et la congestion des îles".

  ping @luciebacon

 • Réouverture du #centre_Stage_2 à Lesvos comme lieu de quarantaine

  Le 9 avril s’est tenue une réunion-marathon du conseil municipal de Lesvos ouest, ayant comme objet la réouverture temporaire du centre de réception des réfugiés de #Skala à #Sykamnia, dans le but d’accueillir les réfugiés qui sont à peine arrivés à l’île. Il s’agit des réfugiés qui ne sont pas transportés au camp de Moria et qui errent dans les villages lors de la #quarantaine, avec comme résultat le malaise des habitants des villages. La municipalité a proposé la fonction temporaire du centre de #Stage_2, qui pourtant ne fonctionnera pas sous la responsabilité du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, comme c’était le cas jusqu’alors, mais sous la supervision exclusive de la #Police et de l’#autorité_portuaire. Il s’est proposé aussi que même l’#alimentation des réfugiés soit assurée par la Police, et que le centre demeure ouvert durant la période des mesures d’urgence contre le #coronavirus. Après quoi les réfugiés seront transportés au camp de #Moria. Des 34 conseillers municipaux, les 22 ont votés en faveur ; notons que les conseillers municipaux de Laiki Syspeirosi (parti communiste), ainsi que l’association des originaires de Sykamnia habitant à Athènes, se sont opposés à la réouverture de Stage 2 et ont proposé au contraire la location d’hôtels pour les nouveaux arrivants.

  Le centre de réception Stage 2 a été fermé le 31 janvier 2020, après la décision de la Municipalité de Lesvos ouest. Pendant 4 ans il a été destiné aux premiers secours et au séjour d’un jour au maximum des réfugiés qui venaient d’arriver à Sykamnia – pourtant sa fonction a été jugée illégale par la Municipalité pour des raisons d’hygiène et d’absence de dispositions contraignantes. Le 1er Mars Stage 2 a été détruit partiellement après une attaque incendiaire.

  Sources (en grec) :
  https://www.stonisi.gr/post/8271/se-ekseliksh-h-synedriash-gia-th-domh-sth-sykamnia
  https://www.stonisi.gr/post/8272/epanaleitoyrgei-sth-skala-sykamnias-en-mesw-karantinas-to-stage-2
  https://stonisi.gr/post/8264/enoikiash-ksenodoxeiwn-antiproteinoyn-anti-gia-stage-2
  #Lesbos #Grèce #asile #migrations #réfugiés #île

  –-> Info reçue via Vicky Skoumbi, mailing-list Migreurop, 12.04.2020

  ping @luciebacon

 • Via Migreurop

  Grèce, le 10 avril 2020
  Mouvement de protection des réfugiés et par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés

  L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a proclamé hier la location d’hôtels pour l’accommodation de demandeurs d’asile et de réfugiés qui se trouvent dans des îles grecques. Le but est l’accommodation immédiate de tous ceux qui vivent à ce moment dans des camps et qui appartiennent aux groupes vulnérables, lesquels seront affectés directement par la pandémie de covid 19 dans le cas de son expansion dans les camps.
  L’appel d’offres s’adresse aux propriétaires des entreprises d’hébergement qui sont fermées aujourd’hui (hôtels, auberges, chambres d’hôtes etc), se trouvant dans les îles de Lesvos, de Chios, de Samos, de Kos et de Leros, ainsi qu’en Crète et Rhodes. La disponibilité des lieux offerts doit être IMMEDIATE et la durée de la location sera de trois mois.

  L’appel d’offres en détail à lire sur :
  https://www.unhcr.org/gr-tenders/entry/17409

  Source (en grec) : https://www.stonisi.gr/post/8276/kinhsh-prostasias-ntopiwn-kai-prosfygwn-apo-thn-ypath-armosteia-toy-ohe

  #Covid-19 #Migration #Migrant #Balkans #Grèce #Camp #Hébergement #UNHCR #appeldoffre #transfert #ilegrecques #entreprises #Lesbos #Chios #Samos #Kos #Leros #Crète #Rhodes

  • Au moment où culminent les craintes qu’une épidémie Covid 19 dans les camps de réfugiés et plus particulièrement au hot-spot de Moria à Lesbos ne pourrait que tourner à une catastrophe humanitaire sans précédent, des jeunes demandeurs d’asile, parlant plusieurs langues, ont organisé une équipe, « #MORIA_AWARENESS_CORONA_TEAM » (#ΜΑCT), pour essayer de faire face à la situation ? MACT explique aux résidents les règles d’hygiène et la nécessité absolue de limiter les contacts avec le monde extérieur, et s’est chargé de régler la circulation à distance de sécurité des réfugiés dans le supermarché le plus proche. La même équipe a construit avec l’aides des organisations solidaires, un atelier de fabrication de masques de protection en tissu.

   Voir: https://standbymelesvos.gr/2020/creation-of-corona-awareness-team-in-moria-camp

   Reçu de Vicky Skoumbi, via la mailing-list migreurop, le 22.03.2020
   #Moria #Lesbos #Grèce

  • Fears of catastrophe as Greece puts migrant camps into lockdown

   Doctors say coronavirus outbreak could be disastrous amid ‘horrific’ conditions.

   As the Schengen area closed its external borders last week, in a move designed to replace the closing of member states’ national borders against imported Covid-19 infection, some internal barriers still went up in Europe. The day after the European commission’s announcement, the Greek government introduced a set of measures that would apply to the migrant camps in the Greek islands.

   As of Wednesday, the camps have been locked down from 7pm to 7am. In the daytime, only one person is allowed out per family, and the police control their movements. Some camps, on the islands of Leros and Kos, have been closed entirely.

   Meanwhile, visits to the camps’ reception centres have been temporarily suspended, except for those who work there, and arrivals are being subjected to compulsory fever screening. The measures only apply to the camps, not to the resident population of the islands.

   In the five Greek island “hotspots” that are sheltering about 42,000 people, one case of Covid-19 has been recorded. The affected person is a resident of the island of Lesbos. There have been no cases in the camps so far.

   In Greece as a whole, 464 cases of Covid-19 have been recorded and six deaths. The government has banned mass gatherings and is urging Greeks to practise social distancing. Thirteen hospitals on the mainland have been turned over to the treatment of Covid-19.

   “The imposition of this restriction of movement on the people of the camps and not for anyone else on the islands is unacceptable and discriminatory,” said Apostolos Veizis, director of the medical operational support unit for Médecins sans Frontières (MSF) in Greece. “You are locking children, women and men into severely overcrowded camps where the sanitation and hygiene conditions are horrific.”

   The largest camp, Moria on Lesbos, is temporary home to about 20,000 people but was built for just over 6,000. In parts of Moria, there is one water tap for 1,300 people, one toilet for 167 people and one shower for 242 people.

   Up to six people may be sleeping in 3 sq metres (32 sq feet), a quarter of the size of an average parking space. “They do not have enough water or soap to regularly wash their hands and they do not have the luxury of being able to self-isolate,” Veizis said.

   Over a third of the migrants are children, just under a half of whom are unaccompanied. Their principal countries of origin are Afghanistan, Syria, Iraq, Palestine and the Democratic Republic of the Congo, and their average stay in the camp is between five months and a year.

   There are already high levels of health problems among the migrants, due to the unsanitary conditions, and high levels of stress. Veizis calls the situation “a chronic emergency”. “If we had an outbreak in these camps, it would be disastrous,” he said.

   The Greek National Public Health Organisation, which is responsible for health in the camps, did not respond to requests for comment. However, a European commission spokesperson, Ciara Bottomley, wrote in an email that the commission was funding the deployment of doctors and other medical staff to the hotspots. “The healthcare response in case of an incident on a hotspot island foresees first treatment at the local island hospital followed by air evacuation to one of the specialised hospitals in the mainland,” she went on.

   Those measures appear to apply to local residents only. Since last July, all arrivals to the camps have been excluded from the Greek healthcare system. Three government-funded doctors are conducting vulnerability screening in Moria, but the only medical care is being provided there by NGOs and voluntary groups.

   Veizis said MSF had been in contact with the government to discuss case management in the camps as part of the government’s evolving Covid-19 strategy, in case of an outbreak there.

   Meanwhile, he fears the new regime will add to the migrants’ stress while fanning tensions between them and local residents. Violence directed at NGOs forced some of them to temporarily suspend operations this month.

   The new measures, Veizis says, are just “one more element to pit the people of the islands against the asylum seekers”.

   https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/21/fears-catastrophe-greece-migrant-camps-lockdown-coronavirus
   #confinement

  • Coronavirus auf Lesbos: Wie junge Geflüchtete gegen die Krise kämpfen

   Das neuartige Coronavirus hat Europa fest im Griff. Homeoffice, Ausgangssperren, Grenzschließungen, Hamsterkäufe. Einige Regionen bereiten sich noch auf die Pandemie vor, andere stecken bereits mittendrin.

   Wie aber bereitet man sich an einem Ort auf das Virus vor, an dem schon im Normalzustand kaum ein menschenwürdiges Leben möglich ist?

   Etwa 20.000 Menschen leben im Camp Moria auf Lesbos. Das Lager für Geflüchtete ist überfüllt, die hygienischen Bedingungen sind katastrophal. Immer wieder kommt es zu Bränden, erst am Montag starb dabei mindestens ein Kind.

   Spätestens seit es auf Lesbos den ersten bestätigten Corona-Fall gibt, wächst die Sorge darüber, was passiert, wenn das Virus das Lager erreicht. Das Krankenhaus im nahegelegenen Mytilini wäre mit einem Ausbruch komplett überfordert. Wegen in letzter Zeit aufgetretener Angriffe von Rechtsradikalen haben Hilfsorganisationen im Camp ihre Arbeit reduziert (bento). „Gesundheitsversorgung existiert nicht in Moria“, sagte Apostolos Veizis von „Ärzte ohne Grenzen“ kürzlich dem SPIEGEL.
   „Vor allem Informationen verbreiten“

   Eine Gruppe junger Geflüchteter will dabei nicht tatenlos zusehen. Mit Unterstützung der Hilfsorganisation „Stand by me Lesvos“ haben sie das „Moria Corona Awareness Team“ gegründet und versuchen, mit den ihnen zu Verfügung stehenden Mitteln die Menschen im Lager über das Virus aufzuklären. Mit dabei sind Vertreterinnen und Vertreter verschiedenster Nationalitäten, die in Moria leben.

   A call for support from the Moria Corona Camp Team in Lesvos for solidarity and help. Lesvos is facing a huge crisis....
   Posted by Stand by me Lesvos on Thursday, March 12, 2020

   Einer von ihnen ist der 19-jährige Masi aus Afghanistan. „Wir wollen vor allem Informationen verbreiten“, sagt er im Telefon-Interview mit bento. Darüber, wie Menschen sich im Camp vor dem Coronavirus schützen könnten. Überall im Camp haben sie handgeschriebene Plakate mit Informationen aufgehängt. Hände waschen, Abstand halten, das Virus ernst nehmen. In vier Sprachen: Farsi, Arabisch, Französisch und Englisch.

   „Zusätzlich fahren wir durchs Camp und informieren die Menschen über Megafone, die wir besorgen konnten“, erzählt Masi.
   Pragmatisch, nicht verzweifelt

   Das Team wurde binnen weniger Tage zusammengetrommelt, immer mehr Menschen schließen sich der Gruppe an. Dass es viel zu tun gibt, merkt man: Mitten im Interview reicht Masi das Telefon weiter, irgendwo wird er gerade gebraucht.

   Fereshte, 17, soll übernehmen. „Am Wichtigsten ist, dass wir den Menschen Hoffnung geben, dass wir sie beruhigen“, sagt sie. Ihrer Erfahrung nach funktioniere das im persönlichen Gespräch oder über die Megafone am besten. Die relevanten Informationen hätten sie vorher auf offiziellen Seiten im Internet recherchiert.

   Ein großes Problem bei ihrer Arbeit seien im Camp kursierende Gerüchte, die Panik schüren. „Es gab in den letzten Tagen zwei Tote im Camp. Viele erzählten, sie seien an Corona gestorben, aber das stimmt nicht, es waren Herzinfarkte.“

   Fereshte klingt pragmatisch. „Die griechischen Behörden machen wenig, also müssen wir selbst anpacken“, sagt sie.
   Geflüchtete regeln den Lidl-Einkauf

   Immer mehr Geflüchtete beteiligen sich am Corona Awareness Team. „Inzwischen sind wir mehr als 50 Freiwillige. Wir hoffen, das in den nächsten Tagen mindestens noch verdoppeln zu können“, sagt der 30-jährige Apotheker Omid, der ebenfalls mithilft.

   Die Aufgaben beschränken sich nicht mehr auf das Verbreiten von Informationen. Mit Hilfe von Hilfsorganisationen hat das Team eine kleine Fabrik aus dem Boden gestampft, in der Geflüchtete Atemschutzmasken nähen.

   Auch im knapp fünf Kilometer vom Camp entfernten Lidl ist das Corona Awareness Team mittlerweile im Einsatz. In Absprache mit der Geschäftsleitung habe man einen Dienst organisiert, der den Einlass in den Markt regelt, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig auf engem Raum einkaufen. „Wir rufen die Leute auch dazu auf, in der Schlange vor dem Markt Abstand zu halten“, erzählt Omid.

   Auch die lokalen Griechinnen und Griechen, die im Lidl einkaufen, fänden diese Maßnahme gut. „Sie sind sehr freundlich und freuen sich darüber, dass wir etwas tun“, sagt Omid. Er erzählt, dass sie hoffen, eine ähnliche Aufsicht auch an der Nahrungsausgabestelle im Camp etablieren zu können.
   Forderungen nach Evakuierung

   Wie hart das Virus Moria treffen würde, ist schwer abzusehen. Zwar leben laut dem Leiter des Camps Dimitris Vafeas nur 178 Menschen in Moria, die über 65 Jahre alt sind und damit aufgrund des Alters zur Risikogruppe gehören. Durch die schlechten hygienischen Bedingungen und die mangelhafte medizinische Versorgung sind aber auch viele jüngere Menschen stark geschwächt.

   Deshalb häufen sich angesichts der Coronakrise die internationalen Forderungen, Moria endlich zu evakuieren. "Ärzte ohne Grenzen“ warnt: „Die entsetzlichen Lebensbedingungen in den überfüllten Hotspots auf den Inseln sind ein idealer Nährboden für COVID-19.“

   Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castelluci fordert, dass die Geflüchteten aufs griechische Festland gebracht werden. Ähnlich äußerte sich Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock.

   Under dem Motto #LeaveNoOneBehind haben Menschen aus Politik, Kultur und Zivilgesellschaft eine Petition für den Schutz der Geflüchteten gestartet. Zu den Erstunterzeichnerinnen und -unterzeichnern gehören unter anderem die Influencerin Louisa Dellert, der Moderator Joko Winterscheidt und der Musiker Henning May. Mehr als 20.000 Menschen haben die Petition bisher unterschrieben. „Das Virus unterscheidet nicht nach Hautfarbe, Religion oder Geschlecht. Corona betrifft uns alle“, heißt es da. Wer jetzt nicht handle, mache sich mitschuldig für die Katastrophe, die den Menschen in Not drohe.

   Auch Omid wünscht sich Hilfe und Solidarität: „An die europäischen Staaten: Bitte kommt und steht an unserer Seite. Wir tun, was wir können. Aber wir brauchen mehr.“

   https://www.bento.de/politik/coronavirus-auf-lesbos-wie-junge-gefluechtete-gegen-die-krise-kaempfen-a-0fd09

  • Coronavirus : des eurodéputés appellent à évacuer les migrants les plus vulnérables des camps grecs

   La commission des libertés civiles du Parlement européen a appelé lundi à l’évacuation d’urgence par l’UE des migrants les plus vulnérables au coronavirus des camps surpeuplés en Grèce, mettant en garde contre le « risque de nombreux décès ».

   La commission des libertés civiles du Parlement européen a appelé lundi à l’évacuation d’urgence par l’UE des migrants les plus vulnérables au coronavirus des camps surpeuplés en Grèce, mettant en garde contre le « risque de nombreux décès ».

   Dans une lettre adressée au commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic, le président de la commission parlementaire LIBE, Juan Fernando Lopez Aguilar, a alerté sur la situation des 42.000 demandeurs d’asile entassés sur les îles grecques, où il n’y a « aucune possibilité de distanciation sociale » et où « l’équipement médical nécessaire n’est pas disponible ».

   « C’est une urgence et l’UE doit réagir en conséquence avec un plan d’action qui devrait au moins inclure une évacuation préventive de la population à haut risque, notamment les plus de 60 ans et les personnes souffrant de problèmes respiratoires, de diabète ou d’autres maladies qui augmentent le risque de symptômes sévères », écrit-il au nom de la commission LIBE qui rassemble tous les partis.

   « Si l’UE échoue à agir immédiatement, la situation sur les îles grecques deviendra ingérable, avec le risque de nombreux décès », avertit-il.

   Les eurodéputés demandent aussi pour les demandeurs d’asile un effort coordonné accru de la part des systèmes de santé des Etats membres, et davantage d’aide financière pour augmenter les capacités d’hospitalisation et de soins intensifs.

   Alors que sept pays de l’UE se sont engagés à la mi-mars à accueillir quelque 1.600 enfants des îles grecques, ces eurodéputés appellent « à continuer » d’agir pour leur « relocalisation rapide ».

   Deux cas de coronavirus ont été diagnostiqués sur l’île de Lesbos mais pour l’heure, aucun n’a été détecté dans les camps grecs.

   Afin d’éviter une propagation de l’épidémie, Athènes a imposé de strictes restrictions à la liberté de mouvement des migrants sur les îles égéennes. Les visites dans les camps sont également réduites au minimum.

   https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/230320/coronavirus-des-eurodeputes-appellent-evacuer-les-migrants-les-plus-vulner

  • Europe must act to stop coronavirus outbreak in Lesbos, say MEPs

   As the coronavirus pandemic spreads across Europe, refugees and migrants living in overcrowded camps remain extremely vulnerable.

   On the island of Lesbos, one suspected coronavirus case would be enough to raise concerns in the Moria camp. Human rights organisations are concerned asylum seekers won’t have access to resources needed to prevent and then treat the outbreak.

   “It will be a very difficult situation if the virus comes to Moria or any other overcrowded reception centres or hotspots on the Greek islands,” admits Ylva Johansson, Commissioner Home Affairs.

   “That’s why it is necessary to take a lot of measures right now … So far, there is no detected virus in the camps.”

   NGOs have raised concerns over asylum procedures being frozen. According to the Commissioner for Home Affairs, processing applications must not be stopped.

   “People arriving at the borders still have the right to apply for asylum and cannot be sent away without their claim being assessed,” explains Professor Philippe De Bruycker, Institute for European Studies, Université Libre de Bruxelles. “This does not mean that nothing can be done regarding the protection of health: People requiring asylum maybe tested to see if they are sick or not, and if they are it can be applied measures such as quarantine, or even detention or restrictions of movement within the territory of the states.”

   Restrictions on travel and social distancing measures means delays in the asylum process are inevitable.

   “A lot of member states are making the decision that the interviews with asylum seekers should not take place right now because they would like to limit the social interaction,” says Commissioner Johansson. “So there will be delays in the processes of asylum, but I think that member states are taking measures to deal with the risk of the virus being spread.”

   MEPs have called for an “immediate European response” to avoid a humanitarian crisis spiralling into a public health crisis. NGOs warn there is little chance of not getting infected living in such conditions.

   https://www.euronews.com/2020/03/24/europe-must-act-to-stop-coronavirus-outbreak-in-lesbos-say-meps

  • Αυτοψία του « Ν » στο λιμανάκι της Πέτρας

   Βρίσκονται εκεί 56 μετανάστες, από το Αφγανιστάν και το Κογκό, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.

   Παραπλεύρως του λιμανιού της Πέτρας βρίσκονται από την περασμένη Δευτέρα ως και σήμερα 56 συνολικά μετανάστες, στην πλειοψηφία τους από το Αγφανιστάν και 6 από το Κογκό.

   Πρόκειται για νεοαφιχθέντες στη Λέσβο, που βγήκαν με βάρκα από τα τουρκικά παράλια στην περιοχή του Γαβαθά. Ανάμεσα τους βρίσκονται αρκετές γυναίκες και παιδιά. Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, κανείς τους δεν έχει δικαίωμα κατάθεσης αιτήματος για χορήγηση ασύλου, παραμένοντας ουσιαστικά στην παραλία, όπου έχουν δημιουργήσει κάποιες πρόχειρες κατασκευές μαζί με κάποιες σκηνές, αφού οι αρχές τους έχουν βάλει σε καραντίνα για 14 ημέρες, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

   https://www.stonisi.gr/post/8007/aytopsia-toy-n-sto-limanaki-ths-petras-pics-video

   –—

   Commentaire de Vicky Skoumbi, reçu via la mailing-list Migreurop, le 29.03.2020 :

   Regardez dans quelles conditions de ‘confinement’ sont obligés de vivre 56 réfugiés, originaires la plupart d’Afghanistan et 6 du Congo, dont plusieurs femmes et enfants à Petra de Lesbos. Ils sont arrivés lundi dernier près du port de Petra, au nord de Lesbos. Le nouveau cadre législatif leur interdit l’accès à la procédure d’asile et les autorités les obligent de rester en quarantaine sur place ( !!!) pendant 14 jours dans des abris de fortune que vous voyez au milieu de nulle part. C’est une pratique systématique depuis deux semaines à Lesbos : les nouveaux arrivants ne peuvent plus accéder à Moria et la seule « alternative » adoptée par les autorités est de les maintenir sur place à l’endroit même où ils ont débarqués sans aucune infrastructure d’accueil, jusqu’à leur transfert aux centres de détention fermés comme le camp sinistre de Klidi au nord de la Grèce voir

  • Les camps de migrants, une bombe sanitaire à l’heure de la pandémie

   A l’heure où l’on demande à chacun·e d’entre nous de respecter scrupuleusement les mesures de distanciation sociale afin d’endiguer l’expansion du COVID-19, la Grèce préconise l’enfermement collectif de milliers de personnes migrantes sur ses îles comme mesure de lutte contre l’extension de la pandémie dans le pays. Pourtant, si on souhaite préserver la santé d’un maximum de personnes, ces camps de premier enregistrement et de tri des personnes migrantes (hotspots) devraient être évacués de toute urgence et leur résident.e.s accueilli.e.s dans des hébergements où la distanciation sociale est possible et où les mesures d’hygiène de base et les soins de santé sont accessibles. Préserver la santé des exilé.e.s, c’est préserver notre santé à tous et toutes.

   Les appels qui demandent l’évacuation des milliers de personnes résidant dans les hotspots en Grèce fusent [1] à mesure que les témoignages terribles se multiplient. Pétition d’ONG, de médecins et de collectifs citoyens mais aussi indignation d’eurodéputés et de la commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe au sujet de la dangerosité sanitaire des centres de détention. Pourtant, rien n’y fait. Actuellement, la Grèce, quand elle n’empêche pas complètement les entrées et sorties de ses hotspots, déplace des centaines de personnes depuis ces lieux de détention pour les emmener sur d’autres îles ou dans des centres fermés sur le continent éloignés de tout, comme dans le no man’s land de Klidi au nord du pays. Pas d’accès correct aux services de base (eau, nourriture, logement, mesures d’hygiène et soins de santé), pas de recours possible à un avocat, peu d’accès aux informations et possibilités de communication vers l’extérieur. Médecins Sans Frontières estime la population des cinq camps insulaires en Grèce à 42 000 personnes, alors que la capacité totale de ces derniers est de 6 000 personnes.
   Déni d’accueil, déni d’asile

   S’ajoute à cette situation de non accès aux mesures sanitaires préconisées par l’OMS e en temps de coronavirus (la distanciation sociale, lavage des mains réguliers, etc.), l’impossibilité temporaire de demander l’asile en Grèce et dans nombre d’Etats européens. En Belgique, l’Office des étrangers a fermé ses bureaux, ce qui empêche la prise en charge des nouveaux arrivants dans son réseau d’accueil coordonné par Fedasil. Le CGRA a, lui, suspendu ses auditions en présentiel.

   L’UE propose aux Etats membres des mesures qui ne sont pas à la hauteur des enjeux humanitaires de ces centres de détention. A la mi-mars, face à la situation de crise à la frontière gréco-turque, elle avait proposé aux Etats membres de relocaliser minimum 1 600 mineurs non accompagnés et de participer à la mise en œuvre de 5 000 retours dits volontaires. Depuis, ces propositions dérisoires face à l’ampleur du problème ont été bloquées avec l’arrivée du coronavirus. Actuellement, pour désengorger les camps, elle suggère à la Grèce de déplacer les personnes les plus vulnérables sur le continent (en Grèce) ou dans d’autres îles.
   Le COVID-19 n’a pas de frontières

   Il est difficile d’avoir des informations fiables sur la situation des hotspots italiens, les « jungles » informelles aux frontières ou sur les camps surpeuplés situés au-delà des frontières européennes et qui accueillent 80 % des personnes actuellement déplacées. Ces derniers jours, des premiers cas ont été détectée dans le hotspot de Lesbos et Moria, un autre dans les camps de fortune en Syrie et d’autres dans les villes proches du plus grand camp de réfugiés au monde, le camp de Cox’s Bazar au Bangladesh. En Libye, les personnes migrantes craignent la contagion au sein des centres où elles croupissent.

   Alors que l’UE se tait, l’ONU, via la voix du Haut-commissariat aux réfugiés, appelle les États à ne pas fermer les voies vers l’asile, mais à adopter des tests de dépistage et le placement en quarantaine des réfugié.e.s si un risque sanitaire est identifié lors du passage des frontières. Elle suspend cependant les programmes de réinstallation. Les Nations Unies ont lancé également un nouveau fonds d’urgence pour contrer l’impact du coronavirus dans les pays en développement, en Afrique notamment, afin de s’assurer que les personnes les plus vulnérables (y compris les personnes exilées) ne soient pas abandonnées à leur sort dans la lutte contre le coronavirus.

   Face à l’abandon, certains résident.e.s des camps en Grèce ont pris les choses en main. A Moria, des personnes migrantes réunies au sein de la Team Humanity ont commencé à coudre leurs propres masques. Et dans le camp de Vathy à Samos, des enfants ont réalisé des affiches éducatives sur le lavage des mains et l’hygiène [2].
   Bombe sanitaire comme héritage de l’externalisation

   La pandémie du COVID-19 révèle une nouvelle fois l’impact des politiques inadéquates et violentes mises en place vis-à-vis des personnes migrantes, qu’elles soient en demande de protection internationale ou pas.

   Résultats de cette mise à l’écart des personnes migrantes ? Des camps d’exilé.es surpeuplés devenus insalubres dans les pays du Sud, faute de véritables mécanismes permanent et solidaire d’accueil en Europe ; l’émergence de routes et campements informels aux frontières, faute de voies légales et sûres de migrations. Ces camps surpeuplés sont de véritables bombes à retardement sanitaires. Ils sont l’héritage de politiques migratoires européennes de mise à l’écart des personnes migrantes vers le continent. Croire que la préservation de la santé de certain.e.s se fera au détriment de celles des autres est cependant une erreur criminelle. La pandémie nous concerne tous et toutes et c’est en ne laissant personne de côté que nous en viendrons à bout. A court terme, à l’image du Portugal qui a annoncé samedi 28 mars la régularisation temporaire de plusieurs personnes migrantes, des solutions rapides et efficaces sont possibles. A long terme, cela implique un changement de politiques migratoires dont les objectifs centraux doivent être un accueil solidaire et des voies légales et sûres de migrations.

   L’impasse dans laquelle l’Europe s’est enfermée, en basant ses politiques sur la répression, l’externalisation des frontières et le refus de la solidarité entre Etats membres, se retourne aujourd’hui contre elle-même, aggravant le risque sanitaire au détriment de sa propre population. Cette alerte devrait créer l’opportunité de refonder les politiques migratoires, sur une approche solidaire, la seule qui puisse permettre de sortir l’Union européenne de l’ornière.

   https://www.cncd.be/covid-19-coronavirus-camps-refugies-migrants-bombe-sanitaire-europe-grece-pande

   signalé ici aussi :
   https://seenthis.net/messages/838434

  • Chronique d’un désastre annoncé : l’enfermement criminel des réfugiés en Grèce

   La situation des demandeurs d’asile retenus dans les îles grecques est catastrophique d’un point de vue sanitaire. On n’ose à peine imaginer ce qu’il pourrait s’y passer si l’épidémie de Covid-19 s’y déclarait.

   Par ces temps si troubles, où l’immunité grégaire obtenue par la vaccination généralisée est détournée en immunisation de troupeau résultante de l’exposition de tous et toutes au Covid-19 – ce qui ne manquera pas d’entraîner l’élimination des plus vulnérables –,

   par ces temps de détresse où les médecins en Italie, en Espagne et même en France sont sommés de faire le tri entre ceux à qui ils donneront une chance d’être sauvés et les autres qu’on laissera mourir,

   par ces temps si obscurs où les demandeurs d’asile aux frontières de l’Europe sont traités comme des ennemis à repousser et, si besoin, à abattre, tandis que ceux qui réussissent à passer en Grèce sont traités comme des criminels de droit commun, étant condamnés à des peines de prison ferme,

   il y a une partie de la population qui est condamnée à la contagion généralisée : en premier lieu, les réfugiés et les migrants vivant partout en Europe et surtout en Grèce dans des conditions sanitaires déplorables dans des « hotspots », ou bien détenus dans de centres de rétention administrative (CRA), puis les sans-abri et enfin les personnes incarcérées. Pour l’instant, aucune mesure de vraie protection sanitaire n’est prévue pour ces trois catégories. Les plus exposés parmi eux sont les réfugiés vivant dans les hotspots, centres dits de réception et d’identification, à Lesbos, Samos, Chios, Cos et Leros. Ces camps fonctionnent actuellement cinq, sept voire onze fois au-dessus de leur capacité d’accueil. Dans les îles grecques, 37 000 personnes sont actuellement enfermées dans des conditions abjectes dans des hotspots prévus pour accueillir 6 000 personnes au grand maximum. Les demandeurs d’asile sont obligés d’y vivre dans une très grande promiscuité et dans des conditions sanitaires qui suscitaient déjà l’effroi bien avant l’épidémie de coronavirus. Dans la jungle de l’oliveraie, extension « hors les murs » du hotspot de Moria, à Lesbos, il y a des quartiers où il n’existe qu’un seul robinet d’eau pour 1 500 personnes, ce qui rend le respect de règles d’hygiène absolument impossible.
   Conditions sordides

   Or la seule réponse envisagée par le gouvernement grec est de transformer Moria en un centre fermé, en restreignant drastiquement les déplacements de réfugiés. Les rares fois où un effort est fait pour la « décongestion » du camp, celle-ci est effectuée au compte-gouttes. Mise à part l’installation d’un conteneur médical par les autorités régionales à l’entrée du camp, aucun renforcement du dispositif sanitaire avec des effectifs médicaux suffisant pour traiter les 20 000 habitants actuels de Moria n’est prévu. Au contraire, le gouvernement Mitsotákis mise sur la peur d’une épidémie dans les camps pour imposer aux sociétés locales la création de centres fermés, censés garantir la sécurité, non pas tant de leurs résidents mais des riverains. Ou bien le coronavirus, ou bien les centres fermés de détention, avait déclaré sans détours il y a une dizaine de jours le ministre de la Migration, Notis Mitarachi. Quant à ceux qui sont arrivés après le 1er mars, lorsqu’ils ne sont pas condamnés à des peines de quatre ans de prison ferme pour entrée illégale dans le territoire ils sont détenus dans des conditions sordides en vue d’une expulsion plus qu’improbable vers leur pays d’origine ou d’un renvoi forcé vers la Turquie, « Etat tiers supposé sûr ». Pendant une dizaine de jours, 450 nouveaux arrivants ont été séquestrés dans des conditions inimaginables dans un navire militaire, où ils ont été obligés de vivre littéralement les uns sur les autres, sans même qu’on ne leur fournisse du savon pour se laver les mains.

   Une telle exposition à des conditions insalubres de personnes fragilisées par des voyages longs et éprouvants pourrait-elle être mise sur le compte de la simple impréparation ? Ces conditions sont presque aussi inhumaines dans les centres fermés de Malakassa et de Serrès, où les nouveaux arrivants sont détenus. Pour les 1 300 détenus de Malakassa, en Attique, l’accès à l’eau courante se limite à quelques heures par jour, tandis que la dernière distribution de produits d’hygiène remonte à deux semaines. A Serrès, l’accès à l’eau se limite à deux heures par jour, tandis que la seule visite médicale a été faite par un médecin qui n’a examiné que quelques enfants.
   Scénario terrifiant

   De telles conditions de détention ne laissent pas de doute sur la stratégie du gouvernement : cette population ne doit pas être protégée mais exposée. La stratégie d’enfermement et de refoulement qui a été jusqu’alors la politique migratoire de l’Europe se révèle à présent être une véritable « thanato-politique ». Aux refoulements illégaux et de plus en plus violents à la frontière (voir ici et ici) s’est ajoutée par temps de pandémie l’exposition des populations entières à des conditions si insalubres qu’elles mettent en danger leur santé et ne manquerons pas de conduire inévitablement à l’élimination physique d’une partie considérable d’entre eux. Sommes-nous face à un scénario terrifiant d’élimination de populations superflues ? Cette question ne saurait être contournée.

   Pourrions-nous fermer les yeux devant ces crimes de masses qui se préparent en silence et dont les conditions sont mises en place déjà à Moria (Lesbos), à Vathy (Samos), à Malakassa en Attique, au centre fermé, à Klidi ? Ce dernier, destiné à ceux qui sont arrivés en Grèce après le 1er mars (date de la suspension de la procédure d’asile) est un véritable camp de concentration, « un camp quasi militaire », écrit à juste titre Maria Malagardis. Les réfugiés et les migrants seront détenus dans ce camp pour un temps indéterminé, en attente d’un renvoi vers la Turquie, plus qu’improbable dans les conditions actuelles. Le choix de cet endroit désolé et à haut risque d’inondation, la très grande promiscuité obligatoire, ainsi que l’absence de toute prise en charge médicale, ont suscité de réactions, y compris au sein de la police locale et des sapeurs-pompiers. On n’ose à peine imaginer ce qu’il pourrait s’y passer si l’épidémie Covid-19 s’y déclarait.

   Et que se passera-t-il si l’épidémie se déclare dans des endroits si surpeuplés et si dépourvus d’infrastructures sanitaires que sont les hotspots des îles ? « En cas d’épidémie, une quarantaine qui enfermerait des dizaines de milliers de personnes en bonne santé ainsi que des personnes infectées par Covid-19 dans les camps surpeuplés, accompagnée d’un manque de préparation et de réponse médicale adéquate et appropriée, entraînerait presque certainement la mort inévitable de nombreuses personnes », ont déclaré 21 organisations qui ont lancé un appel pour l’évacuation immédiate des hotspots.
   Désastre sanitaire imminent

   Aux multiples appels (1) à évacuer immédiatement les camps surpeuplés, et même aux exhortations venant des instances européennes, le gouvernement grec continue à faire la sourde oreille, prétendant que l’enfermement des demandeurs d’asile dans des lieux comme le hotspot de Mória assure leur propre sécurité ! Le ministre de la Migration ne cesse de brandir comme solution miracle la création des centres fermés dans les îles. Entre-temps, les nouveaux arrivants, y compris les femmes enceintes et les enfants, restent bloqués à l’endroit même où ils débarquent, pour un supposé « confinement en plein air », sous des abris de fortunes ou même sans aucun abri, pendant au moins une période de quatorze jours ! Les appels répétés (voir ici et ici) de la commissaire Ylva Johansson de transférer les réfugiés des hotspots, ainsi que les exhortations de la commissaire Dunja Mijatović de libérer les migrants détenus en CRA, résonnent comme de simples protestations pour la forme. Dans la mesure où elles ne sont pas suivies de mesures concrètes, elles ne servent qu’à dédouaner la Commission européenne de toute responsabilité d’un désastre sanitaire imminent.

   Un tel désastre ne saurait toucher uniquement les réfugiés, mais l’ensemble de la population des îles. L’Union européenne, si elle veut vraiment agir pour mettre les demandeurs d’asile en sécurité, doit à la fois exercer des pressions réelles sur le gouvernement grec et prendre de mesures concrètes pour l’aider à évacuer les réfugiés et les migrants et à les installer dans un confinement sécurisé à domicile. Dans l’immédiat, elle peut réorienter l’aide exceptionnelle de 700 millions d’euros octroyée à la Grèce pour assurer l’étanchéité des frontières européennes, afin de mettre en sécurité des réfugiés et des migrants.

   Appliquer sur une population affaiblie et mal nourrie la méthode de « l’immunisation du troupeau » reviendrait à mettre en œuvre une politique d’élimination de populations superflues. Un tel choix politique ne saurait laisser intacte notre société tout entière. Ce n’est pas une question d’humanisme, c’est une question qui touche aux fondements de notre vivre-ensemble : dans quel type de société voulons-nous vivre ? Dans une société qui non seulement laisse mourir mais qui fait mourir ceux et celles qui sont les plus vulnérables ? Serions-nous à l’abri dans un monde transformé en une énorme colonie pénitentiaire, même si le rôle qui nous y est réservé serait celui, relativement privilégié, de geôliers ? Il est grand temps de se ressaisir : l’épidémie de Covid-19 a démontré, si besoin était, que nous vivons toutes et tous dans le même monde et que le sort des uns affecte celui des autres. Ne laissons pas les demandeurs d’asile subir un enfermement qui pourrait s’avérer mortel, mais faisons en sorte qu’ils partagent avec nous les conditions d’un confinement protecteur et salutaire. Il faudrait leur offrir en toute urgence un abri digne de ce nom dans des conditions sanitaires décentes. C’est une priorité absolue si nous voulons éviter une catastrophe humanitaire et sociétale.
   Sans précédent

   Face au choix de traiter des êtres humains comme des miasmes, nous pouvons opposer une politique qui combine diverses propositions : les résidents de hotspots et ceux qui se trouvent en détention administrative pourraient être transférés en Grèce continentale en bateaux de croisière, et y être hébergés provisoirement en logements touristiques vides, afin d’être par la suite répartis entre les pays européens.

   L’extrême urgence de la situation impose de faire vite, il n’y a plus une minute à perdre (2). Exigeons du gouvernement grec et des dirigeants européens une action immédiate qui mettra en sécurité les demandeurs d’asile et les migrants. Ne pas le faire aujourd’hui nous rend complice d’une stratégie criminelle qui mènera inévitablement à une catastrophe humanitaire sans précédent.

   Contre les politiques d’exclusion et de criminalisations des arrivants, il nous faudra construire un monde « un », commun à toutes et à tous. Sinon, chacun de nous risque à n’importe quel moment de se retrouver du mauvais côté de la frontière.

   https://www.liberation.fr/debats/2020/04/04/chronique-d-un-desastre-annonce-l-enfermement-criminel-des-refugies-en-gr

 • #Transferts de migrants des #îles à la #Grèce_continentale...

  20 mars

  Samedi dernier, 500 personnes qui sont arrivées après le 1 mars et ont été détenues sur Lesbos, refusé leur droit de demander asile, ont été transportées au centre de détention fermée à #Malakasa, en attente d’être déportés. Aujourd’hui, le #transfert des personnes restantes en détention des autres îles a commencé.

  Les gens de #Samos et #Chios sont déjà sur le « #Aqua_Blue », direction #Lesbos, #SuperJet a déjà ramassé des gens sur #Kastelorizo et #Rhodes en direction #Symi. Combien de temps ils resteront dans ces centres fermés est inconnu.

  Aujourd’hui et demain le transfert de 1513 personnes aura lieu, 794 personnes seront emmenées sur le site de #Klidi à #Sintiki_Sères, et 719 seront emmenées à Malakasa, au nord d’#Athènes. Au total, plus de 2000 personnes, beaucoup d’entre eux, seront enfermés derrière des fils barbelés jusqu’à ce qu’ils soient déportés, pour une durée indéterminée.

  Les arrivées en détention de Lesbos (192 personnes), Chios (283 personnes), Samos (129 personnes) et Kea (190 personnes), seront emmenées au #centre_de_déportation de #Sères.

  Arrivées en détention de #Leros (252 personnes), #Kos (237 personnes), #Kastelorizo (106 personnes), #Symi (21 personnes), #Kalymnos (60 personnes) et #Rhodes (43 personnes) , sera emmené au centre d’expulsion de Malakasa.

  Aqua Blue et Superjet ont été chartés par le Ministère de l’Immigration et de l’asile pour transporter des réfugiés des îles de la mer Égée vers la Grèce continentale. Les 2 navires SEAJETS exploiteront 4 itinéraires, qui sont les suivants :

  1. Samos - Chios - Lesbos - Kavala (Aqua Bleu)
  2. Castelorizo - Rhodes - Symi - Kos - Rafina (SuperJet)
  3. Leros - Kalymnos - Kos - Rafina (SuperJet)
  4. Kea - Kavala.

  –-> Pour plus de statistiques et d’informations détaillées, rendez-vous sur aegeanboatreport.com (https://aegeanboatreport.com) / Statistiques ABR.

  Reçu via mail, le 21.03.2020 via la mailing-list Migreurop

  #centres_fermées #détention #migrations #asile #réfugiés #statistiques #chiffres #Grèce_continentale #déplacements_de_masse

  • More than 2,300 refugees to be transferred to mainland after Easter

   Greek authorities will begin the gradual transfer of 2,380 asylum seekers and their families from island camps to accommodation facilities on the mainland after Orthodox Easter (April 19), the country’s Migration Ministry said Thursday.

   The move, which will take place over two weeks, aims to reduce the risk of refugees being infected by the coronavirus.

   The refugees will be housed in camps, apartments or hotels, the ministry said.

   Among the 2,380 are 200 people aged over 60, while 1,730 are asylum seekers of all ages with facing chronic illnesses, who will be transferred with their families.

   Medical NGOs and human rights groups have beeing appealing to the Greek government since the start of the pandemic to evacuate the country’s overcrowded migrant and refugee camps to protect their residents and workers from infection.

   A camp in Ritsona, northeast of the capital, was quarantined earlier this month after 20 residents tested positive for Covid-19.

   https://www.ekathimerini.com/251769/article/ekathimerini/news/more-than-2300-refugees-to-be-transferred-to-mainland-after-easter

  • Transfers out of islands continue, but at slow pace

   Against this backdrop of criticism, Greece’s government continues to try and ease pressure at the overcrowded reception centers on the north eastern Aegean islands.

   According to local media reports, approximately 1,500 people from the notoriously cramped Moria camp on Lesbos are set to be transferred to the mainland on Saturday, despite restrictions on movement. These people will be the first from a total of 2,380 members of “vulnerable” groups, such as people with health problems, disabilities, women and children, who will be transferred over the next few weeks.

   Still, HRW said that this is not adequate considering the desperate overcrowding. “This plan is not enough to relieve the severe overcrowding,” Willie concluded.

   “Also, the plan also does not address the continued gaps in water, sanitation, hygiene products, and health care — nor the lack of accessibility for people with disabilities — in the camps and adjacent overspill sites for those who will remain.”

   https://www.infomigrants.net/en/post/24330/greek-migrant-camps-not-prepared-for-covid-19-hrw

  • Migrants on Greek islands told to wait as Greece extends lockdown

   Greece has announced that it will be extending lockdown measures by a week. The Greek government said that the move will delay the planned removal of hundreds of migrants from congested camps.

   Prime Minister Kyriakos Mitsotakis said that the extension of the lockdown in Greece until May 4 will mean that the planned removal of hundreds of asylum seekers from overcrowded migrant camps on the Greek islands will now have to be postponed. Elderly and ill migrants will be most affected by the change.

   Local officials on Lesbos said that one of the largest transfers of migrants, involving 1,500 people from the island’s largest camp, Moria, and another 900 others from elsewhere on Lesbos, will now be delayed and scaled back in size. The move was planned for Saturday.

   Greece has already transferred some 10,000 people in the first quarter of 2020, but in April managed to only move 627 migrants away from the unsanitary conditions at island camps. NGOs like Human Rights Watch have issues warnings saying that a potential COVID-19-related health crisis could ensue if the issue of camp decongestion was not immediately addressed.

   COVID-19 among migrant population

   Despite strict quarantine measures across the country, there have been several coronavirus cases recorded in migrant facilities in Greece. Roughly 150 people have tested positive this week at two camps and a migrant hotel on the Greek mainland.

   So far, there have been no cases reported at migrant camps on the Greek islands; however, authorities on the islands say they only have limited capacities available for screening procedures.

   Slow return to normality

   Greece is set to introduce a partial reopening of courts and land registers on April 27, though it remains unclear whether during this relaxation of lockdown rules asylum cases will already be assessed in courts.

   Under the current lockdown rules, which are now extended until May 4, Greek citizens must inform authorities when they are planing to leave their homes for necessities such as going to banks or supermarkets (which remain open), or they will risk fines.

   The country has managed to keep fatalities at a low level after registering its first virus death on March 12, introducing country-wide lockdown measures ten days later. Greece has so far recorded 121 coronavirus-related deaths, with 55 people still remaining in intensive care.

   https://www.infomigrants.net/en/post/24339/migrants-on-greek-islands-told-to-wait-as-greece-extends-lockdown

   #report

  • Χωρίς αποσυμφόρηση ελέω… « Αγίας οικογένειας »

   Με παρέμβαση Δημάρχου Αθηναίων (και Πρωθυπουργικού ανιψιού) η ακύρωση της μετακίνησης 1500 προσφύγων και αιτούντων άσυλο από τη Μόρια στην ενδοχώρα

   Με παρέμβαση του Δημάρχου Αθηναίων και πρώην αυτοδιοικητικού στην Ευρυτανία Κώστα Μπακογιάννη ματαιώθηκε η πολυδιαφημισμένη μετακίνηση 1500 αιτούντων άσυλο που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες, από τη Λέσβο στην ενδοχώρα. Επιχείρηση που είχε ανακοινωθεί επίσημα ως αποσυμφόρηση κατά 8% του πληθυσμού της Μόριας για την οποία μάλιστα θα ερχόταν στη Λέσβο ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου.

   Σύμφωνα με « αποκλειστική είδηση » της εφημερίδας « Ευρυτανικά Νέα » που δεν διαψεύστηκε ποτέ ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης ανηψιός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κα γιός της βουλευτή και κορυφαίου κομματικού στελέχους Ντόρας Μπακογιάννη, με πολιτική του παρέμβαση ενδιαφέρθηκε προσωπικά για το θέμα.

   « Αφουγκραζόμενος », σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, « την κοινή γνώμη αλλά και τα πραγματικά δεδομένα όσον αφορά στην υγειονομική κρίση της Ευρυτανίας, δεδομένου ότι στον νομό δεν υπάρχει κανένα κρούσμα κοροναϊού, αλλά και τη δραματική μείωση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση, η έλευση προσφύγων στο Καρπενήσι καθίσταται προβληματική για την τοπική κοινωνία. Ο κ. Μπακογιάννης επιχείρησε παρεμβαίνοντας σε πολύ υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια και πέτυχε την αναβολή έλευσης μεταναστών στο Καρπενήσι ».

   Επίσης και εκτός της παρέμβασης Μπακογιάννη, ο βουλευτής και οι δήμαρχοι της Ευρυτανίας απέστειλαν επιστολή, (που δημοσιεύθηκε στα evrytanika.gr), στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας την παρέμβασή του για την αποτροπή μεταφοράς « λαθρομεταναστών » στο Καρπενήσι.

   Ενώ συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν εν μέσω καραντίνας, κάτοικοι του Καρπενησίου όπως μεταδόθηκε σε ρεπορτάζ του τοπικού tvstar.gr, μετά από πληροφορίες πως λεωφορεία πρόσφυγες θα έφταναν στην πόλη για να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο. Μαζί τους ο « γαλάζιος » βουλευτής του νομού Κώστας Κοντογεώργος και οι δύο Δήμαρχοι, Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης και Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης.

   https://www.stonisi.gr/post/8586/xwris-aposymforhsh-elew-agias-oikogeneias

   Commentaire/traduction de Eirini Markidi reçu via la mailing-list Migreurop, le 26.04.2020 :

   Par l’intervention du Maire d’Athènes (et neveu du Premier Ministre) #Kostas_Mpakogiannis, le transport de 1500 réfugiés et demandeurs d’asile depuis Moria vers le continent a été annulé.

   Par l’intervention du Maire d’Athènes et ancien Maire d’Eurytanie Kostas Mpakogiannis (neveu en plus du Premier Ministre Kyriakos Mitsotakis), a été annulé le transport de 1500 demandeurs d’asile appartenant à des groupes vulnérables, depuis Lesbos vers le continent. L’annonce officielle parlait d’une décongestion de l’ordre de 8% de la population de Moria.

   Selon le quotidien « Eurytanika Nea » (Les Nouvelles d’Eurytanie), le Maire d’Athènes s’est intéressé personnellement à l’affaire : « en prêtant une oreille attentive à l’opinion publique ainsi qu’aux données réelles en ce qui concerne la pandémie, vu qu’il n’existe aucun cas de coronavirus dans le département d’Eurytanie, mais aussi en prenant en compte la diminution dramatique de la population les dernières années à cause de la crise économique, l’arrivée des réfugiés à Karpenisi est jugée problématique par la société locale. En faisant recours à des étapes gouvernementales supérieures, Monsieur Mpakogiannis est parvenu à annuler l’arrivée de migrants à Karpenisi ».
   A part l’intervention de Mpakogiannis, les maires d’Eurytanie ont envoyé une lettre au Premier Ministre (lettre publiée sur https://www.evrytanika.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1440291:2020-04-23-21-49-37& ) lui demandant d’intervenir afin que le transport d’ « immigrants illégaux » à Karpenisi soit empêché.
   En pleine quarantaine, un rassemblement de protestation d’habitants de Karpenisi a eu lieu, auquel ont participé le débuté de l’Eurytanie en provenance de la Nouvelle Démocratie (le parti au pouvoir) ainsi que les Maires de Karpenisi et d’Agrafa.

   Notons pourtant qu’une plainte a été déposée par Greek Helsinki Monitor contre le député de l’Eurytanie, le Maire de Karpenisi et le Maire d’Agrafa pour l’usage du terme d’ « immigrants illégaux » dans leur lettre « xénophobique » au Premier Ministre.
   Source en grec : https://www.evrytanika.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1441618:2020-04-26-18-00-40&

  • Coronavirus : 400 demandeurs d’asile transférés de l’île grecque de Lesbos sur le continent

   Des centaines de demandeurs d’asile se sont rassemblés dimanche à l’entrée du camp surpeuplé de Moria, sur l’île de Lesbos, après avoir été informés du transfert imminent de 392 personnes vers la Grèce continentale, a constaté l’AFP.

   Deux groupes de 142 et 250 personnes « vulnérables » devaient être transférés dimanche à bord de ferries de Lesbos, en mer Egée, vers le port du Pirée près d’Athènes, a-t-on appris de source policière locale.

   Il s’agit du premier transfert massif de demandeurs d’asile du camp de Moria depuis le début du confinement imposé par le gouvernement grec le 23 mars pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

   Le dernier transfert massif avait eu lieu le 20 mars : 600 personnes avaient alors quitté les camps des îles, avant deux groupes moins nombreux quelques jours plus tard.

   La surpopulation des camps installés sur cinq îles de la mer Egée, dont Lesbos, est un casse-tête pour le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis.

   Au total, près de 37.000 personnes vivent dans des conditions épouvantables dans ces camps, dont la capacité n’est que de 6.200 places.

   Surnommé « la jungle », le camp de Moria abrite 19.300 personnes, plus de six fois sa capacité.

   Le plan de décongestionnement des camps a connu un nouveau retard après l’apparition de la pandémie et les mesures de restriction en vigueur jusqu’à lundi.

   Outre les 392 personnes qui vont quitter Lesbos dimanche, 2.000 seront transférées graduellement dans les semaines à venir vers la Grèce continentale.

   Au cours du premier trimestre, 10.000 personnes ont quitté les îles pour le continent, a récemment indiqué le ministre des Migrations et de l’Asile, Notis Mitarachi.

   De nombreuses ONG de défense des droits de l’homme, dont Human Rights Watch, ont appelé le gouvernement grec à décongestionner « immédiatement » ces camps, craignant une crise sanitaire.

   https://www.lalibre.be/international/europe/coronavirus-400-demandeurs-d-asile-transferes-de-l-ile-grecque-de-lesbos-sur

 • Grèce : projet de centres de détention sur îles désertes ; refoulements en Mer Egée

  D’après plusieurs publications, dont l’Une du quotidien grec pro-gouvernemental ‘Dimokratia’ (https://www.dimokratianews.gr/content/104037/tesseris-nisides-sto-trapezi-gia-ti-filoxenia-metanaston), le gouvernement Mitsotakis examine toutes les possibilités pour la création de centres fermés de détention pour migrants sur des îles désertes ou très peu habitées. Le projet qui remonte à 2019, se fonde sur une étude des terrains commandée par le gouvernement qui visait à identifier les îlots qui pourraient servir de site possible pour de tels centres Les quatre petites îles susceptibles de les accueillir figurent sur la photo ci-dessous :

  Il s’agit de

  L’île #Lévitha entre Amorgos et Kinaros

  L’île #Barbalias qui fait partie d’un groupe de petites îles Aspronissia, dites Tokmakia, 5 miles nautiques au nord de Lesbos. Pour cette ‘solution,’ plaiderait le fait que sur cette île, il y a deux puits d’eau potable.

  L’île #Saria à la partie nord de laquelle se trouve une commune de 45 habitants. Cette petite île est située au nord de Karpathos.

  L’île #Kinaros, petite île du Dodécanèse, à l’ouest de Kalymnos et à l’est d’Amorgos.

  D’après le média local de Lesbos sto nissi (https://www.stonisi.gr/post/7462/epistrefei-ek-neoy-to-senario-domhs-sta-tokmakia), l’entreprise qui a été appelée par le gouvernement de déposer une offre pour un camp sur l’île Barbalias, près de Lesbos, s’est activée sur le terrain.
  Mais la condition que pose le gouvernement pour qu’un tel projet avance, est que la proposition vienne des autorités locales. Pour l’instant les autorités régionales et le président de la région de l’Egée Nord s’y opposent, mais que se passerait-t-il si ils sont appelés à choisir entre cette ‘solution’ et la création de centres fermés sur leurs îles ?

  Reçu par email de Vicky Skoumbi, le 09.03.2020.

 • Migrations : #affrontements à Lesbos et Chios entre policiers et habitants

  Des affrontements ont eu lieu mardi entre des centaines d’habitants de Lesbos et de Chios et des #forces_anti-émeutes, qui ont fait usage de #gaz_lacrymogènes sur fond de controverse autour de nouveaux #camps_fermés pour les migrants sur ces îles de la mer Egée.

  Des affrontements ont eu lieu mardi entre des centaines d’habitants de Lesbos et de Chios et des forces anti-émeutes, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes sur fond de controverse autour de nouveaux camps fermés pour les migrants sur ces îles de la mer Egée.

  Habitants et autorités locales se sont rassemblés sur les ports de ces îles et dans des villages situés à proximité des terrains désignés pour la construction de nouveaux camps pour protester contre l’arrivée d’environ un millier de policiers des forces anti-émeutes en provenance de Grèce continentale pour renforcer la #sécurité sur ces îles, selon une source policière.

  Des gaz lacrymogènes et des #grenades_assourdissantes ont été lancés par les forces de d’ordre contre des groupes de personnes qui leur jetaient divers objets, selon un photographe de l’AFP.

  Deux femmes ont été hospitalisées pour des problèmes respiratoires après ces incidents, selon la même source.

  Le gouvernement a de nouveau réitéré mardi sa détermination à construire ces nouveaux camps fermés pour remplacer les camps insalubres et surpeuplés sur les îles.

  « Les nouveaux camps seront construits, les vieux camps débordés (de demandeurs d’asile) vont fermer », a affirmé Stelios Petsas, lors de son point presse hebdomadaire.

  Le gouvernement avait tenté à plusieurs reprises de convaincre les autorités locales de la nécessité de ces nouveaux camps mais ces dernières y sont opposées.

  « Le dialogue avec les autorités locales ne peut pas servir d’alibi pour ne pas continuer les travaux (...) nous demandons aux habitants de nous faire confiance », a souligné Stelios Pepas.

  – « Pas de retour en arrière » -

  Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis avait récemement indiqué que le projet de construction des nouveaux camps serait mis en oeuvre malgré l’opposition qu’il suscite dans la population des îles.

  « Les travaux vont commencer immédiatement et seront menés à bien. Il n’y aura pas de retour en arrière », avait-il déclaré.

  Plus de 38.000 migrants sont actuellement entassés dans des camps installés sur les îles de Lesbos, Samos, Chios, Leros et Kos en mer Egée dont la capacité totale officielle est de 6.200.

  Les travaux de construction de nouveaux camps sur Lesbos et Chios, avec une capacité officielle de 7.000 personnes chacun, doivent débuter cette semaine.

  Autorités locales et habitants ont fait savoir qu’après cinq ans en première ligne de la crise migratoire qui affecte l’Europe, ils ne sont plus disposés à accepter sur leurs îles des milliers de demandeurs d’asile.

  Des habitants ont menacé de bloquer l’accès des sites des futurs camps pour entraver leur construction.

  Le gouvernement conservateur arrivé au pouvoir en juillet 2019 a annoncé que les camps existant à #Lesbos, #Samos et #Chios seraient fermés dans le courant de 2020 et remplacés par de nouvelles installations.

  L’objectif est de diminuer la #surpopulation sur les îles en transférant des milliers de migrants vers d’autres parties de la Grèce, mais actuellement le gouvernement est dans l’impasse car sur le continent les communautés locales s’opposent aussi à cette mesure.

  Le Haut commissaire de l’ONU pour les réfugiés Filippo Grandi a appelé vendredi à des actions urgentes pour remédier à la situation « choquante et honteuse » dans laquelle les migrants doivent vivre dans les centres d’accueil actuels sur les îles.

  Le HCR a également appelé le gouvernement à transférer les demandeurs d’asile, qui ont droit, en Grèce continentale.

  https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/250220/migrations-affrontements-lesbos-et-chios-entre-policiers-et-habitants

  #résistance #hotspot #Grèce #île #Lesbos #asile #migrations #réfugiés #Chios

  –-> Commentaire reçu via la mailing-list Migreurop :

  Des véritables scènes de #guérilla ont lieu sur les îles et plus particulièrement à Lesbos et Chios où la population locale s’affronte aux #CRS envoyés sur place pour dégager les routes des #barricades et permettre ainsi que la construction des centres fermés pour les nouveaux arrivants – des #CRA qui ont été présentés par le gouvernement Mitsotakis tantôt comme des centres de #détention complétèrent fermés, tantôt comme des centres partiellement fermés avec autorisation de sortie possible dans la journée. La #violence des affrontements et la détermination de la population de mettre en échec le plan gouvernemental est telle que le président de la commune de #Karava – où le centre fermé de Lesbos devrait être construit- a parlé d’une véritable #guerre.

  –-----

  voir aussi les affrontements d’une semaine auparavant (début février 2020) :
  https://seenthis.net/messages/823843

  • Riot police clash with locals over migration centers on the islands (videos)

   Extensive clashes erupted overnight on islands of Lesvos and Chios and continue on Tuesday, with local authorities and residents trying to prevent the arrival of riot police, water canons and excavating machines to be used to build new closed migration centers.

   The forces arrived by ferries chartered by the government.
   https://www.keeptalkinggreece.com/2020/02/25/greece-islands-lesvos-chios-police-migration-centers

  • Μάχες στην Καράβα

   Στην Καράβα, στην είσοδο του δρόμου που οδηγεί στην επιταγμένη έκταση στου Καβακλή γίνονται από τις 6,30 το πρωί πραγματικές οδομαχίες. Εκατοντάδες Αστυνομικοί επιτέθηκαν ρίχνοντας μεγάλες ποσότητες χημικών στους συγκεντρωμένους πολίτες.

   Στον κεντρικό δρόμο έχουν στηθεί οδοφράγματα με αυτοκίνητα του Δήμου δυτικής Λέσβου.


   https://www.stonisi.gr/post/7140/maxes-sthn-karava-pics-video

  • Greek authorities scramble to calm tensions over migrant detention camp

   Violent scenes underscore resistance to construction of camps on Lesbos and other Aegean islands.
   https://i.guim.co.uk/img/media/0a3a32e2d7ffa272c231fa2a1d7693d1aa205945/0_192_5760_3456/master/5760.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=156e24b0d279963a566c9f

   Greek authorities are desperately trying to contain mounting tensions over government plans to construct migrant detention camps on the north Aegean islands after a night of clashes between residents and riot police on Lesbos and Chios.

   Security forces used teargas and stun grenades to disperse crowds gathered at sites designated for the controversial facilities. In Chios, a local mayor and a priest were rushed to hospital after collapsing as a result of the toxic fumes.

   With islanders voicing dismay at the scale of the violence, local unions hit back with debilitating protest strikes on Tuesday. “Nobody should go to work, nobody should go to school, no shop should open,” Lesbos’s central labour force announced.
   ’I get a lot of love’: how hope survives in the hell of Moria
   Read more

   “We call on all workers, the people of Lesbos, bodies and associations to stand against government plans to turn our island, and other Aegean islands, into a vast prison of human souls.”

   At least two people were taken to hospital later on Tuesday after more violence erupted at roadblocks set up to prevent bulldozers and other machinery reaching plots expropriated by the government for the facilities.

   Caught up in the clashes, Yiannis Bournous, an MP with the opposition Syriza party on Lesbos, deplored what he described as “an unprovoked and violent attack of riot police against protesting citizens”, likening the confrontation to an assault on democracy.

   Demonstrations are planned for later in the day. Leftwing, pro-immigrant supporters also declared they would rally in solidarity in Athens.

   Local authorities said they would step up opposition with a general strike Wednesday. “Not even the junta did such things,” said Konstantinos Moutzouris, governor of the north Aegean region, referring to the military dictatorship in power in Athens between 1967-74. It was appalling, he said, that riot police should use such force against people who were at the coal face of the refugee crisis.

   The tumult underscored the resistance the centre-right administration now faces in its quest to construct “closed” facilities to accommodate the ever-growing numbers crossing over from Turkey in a bid to enter Europe via Greece’s outlying isles.

   More than 43,000 people are currently stranded on Lesbos, Samos, Chios, Leros and Kos, the main gateways to the country. Over 20,000 are on Lesbos, the island long on the frontline of the influx, with most forced to endure the unsanitary and vastly overcrowded conditions of the infamous open-air camp of Moria, a short drive from Mytilene, its capital.

   The vast majority of those entering the EU from the war-torn Middle East, Asia and Africa came via the islands last year with an overwhelming 99% applying for asylum, according to Greek immigration authorities.

   Hamstrung by a containment policy determined by Brussels, they are forced to remain on the islands until asylum requests are processed by a system already buckling under the pressure. Holding facilities on the outposts were originally designed to host no more than 5,400 people.

   Government officials, clearly shamed by international criticism of the camps, say the new detention centres will finally put an end to the woeful images that have emerged from Greece. Constructed to host around 5,000 people each, expectant asylum-seekers will share the installations with those scheduled for deportation.

   By fast-tracking the asylum process, the administration argues the detention centres will help accelerate what is needed most: decongestion of the isles. Locals, who have already borne the brunt of migratory flows, fear the facilities will ultimately become permanent.

   On Tuesday the administration of the prime minister, Kyriakos Mitsotakis, vowed to forge ahead with the scheme despite the protests and mounting expressions of consternation from the opposition.

   Describing the current camps as “public health bombs”, the government spokesman insisted the new installations would ultimately be in the interest of the islands. As he spoke defence department bulldozers driven by soldiers could be seen clearing some of the land.

   “We are asking local residents to understand that these closed facilities will benefit the country and their communities,” the government spokesman Stelios Petsas told Open TV. “We will build these closed centres but also close the existing open ones. That is the government’s promise.”

   International aid groups also expressed alarm over the rising tensions following Monday night’s clashes.

   “It has reached an explosive point for both locals who have shown remarkable solidarity towards refugees and asylum seekers living in the conditions that they live,” said Nikolas Panagiotopoulos area manager of the International Rescue Committee.

   “There is an urgent need for de-escalation. We firmly believe that more dialogue is needed between local government and central government for a sustainable solution,” he told the Guardian. “It is clear the north-east Aegean islands cannot shoulder this responsibility. The EU needs to step up in solidarity because Greece cannot cope on its own.”

   https://www.theguardian.com/world/2020/feb/25/clashes-over-greeces-migrant-detention-camp-plans-continue

  • Police and protesters clash on Greek islands over new migrant camps

   Teargas used against demonstrators on Lesbos and Chios who want migrants moved to the mainland.

   https://i.guim.co.uk/img/media/a0d7a1510621342ba7d8b8b47f9274696a4cf9a4/0_188_4928_2955/master/4928.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=af3450ab469077828676ff

   Clashes have broken out on the Greek islands of Lesbos and Chios, where residents tried to prevent the arrival of riot police and excavating machines to be used to build new migrant detention camps.

   Police fired teargas to disperse the crowds that gathered early on Tuesday to try to prevent officers from disembarking from government-chartered ferries.

   On Lesbos, protesters set fire to bins and used municipal rubbish trucks to try to block the port area.

   Police on Chios also used teargas and flash grenades. At least three people were treated in hospital for breathing difficulties caused by the extensive use of teargas, local officials said.

   https://i.guim.co.uk/img/media/afb80ca0f792e510c7c41eced0c9bf1b45625093/0_186_5568_3341/master/5568.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=5b59bf2d879c7ecb6496c3

   The government says it will press ahead with plans to build the new facilities and has promised to replace existing camps where severe overcrowding has worsened in recent months.

   Many island residents as well as local authorities argue the migrants and asylum seekers should be moved to the Greek mainland.

   The standoff between police and protesters continued later on Tuesday near the areas where the new camps will be built, as police cordoned off areas around roadblocks set up over the past few days by demonstrators on the two islands.

   “We understand that there is a problem of trust that was created over the previous years,” the government’s spokesman, Stelios Petsas, told state-run TV. “But the closed facilities will be built and we are calling on the public to support this.”

   Petsas said the government also had to act due to heightened concerns over the coronavirus outbreak, arguing that proper health checks could not be carried out at existing overcrowded camps.

   Greece is the busiest entry point for illegal migration in the European Union, with most arrivals occurring on eastern Greek islands from the nearby Turkish coast. Under a 2016 agreement, backed and funded by the EU, the movement of migrants is restricted to those islands until their asylum claims are processed.

   Nearly 60,000 migrants and refugees arrived on Greek islands last year, almost double the number recorded in 2018, according to the United Nations’ refugee agency.

   https://www.theguardian.com/world/2020/feb/25/police-and-protesters-clash-on-greek-islands-over-new-migrant-camps

  • Riot police withdraws from Lesvos & Chios after raging against locals and cars (videos)

   Eight riot police squads departed from the island of Lesvos on Thursday morning after an unprecedented use of violence against people and …parked cars.

   The squads embarked ferry “Nisos Rodos” at 9 o’ clock in the morning. Loaded were also police buses, machinery and equipment that was transferred to the islands last Monday night in order to facilitate operations in Kavakli-Karava where the new closed migration center is to be constructed.

   The ferry on an extraordinary schedule is to transfer to Athens also riot police forces from the island of Chios at 12 o’ clock noon.

   Locals see in the withdrawal a “huge defeat for the government,” however, they are still in rage about the extensive use of violence committed by the riot police during the two days they stayed on the islands.

   The violence was not only against protesting locals but against vehicles as well.

   Several videos uploaded on social media, show fully equipped riot police to shoot at parked vehicles, smash windshields and destroy car mirrors.

   Citing locals, state broadcaster ERT TV reported that riot police have destroyed more than 100 vehicles on the island of Lesvos.

   At the same time, they set six forest fires by launching flash grenades in the area of the site.

   They have apparently also used teargas expired 40 years ago!

   Despite the withdrawal of the “official troublemakers,” the atmosphere is still tense on Lesvos and Chios, where authorities and trade unions of public and private sector have declared a 24-hour strike for the second consecutive day.

   The Prime Minister has summoned the mayors of the islands to Athens today to discuss ways out of the crisis. However, he excluded the Regional Governor of the Aegean Region, Kostas Moutzouris, who used vulgar expressions against him during a live interview with a TV channel on Wednesday night.

   PS We always thought that “troublemakers” were the anarchists in Exarchia. Apparently, every riot cop has the right to damage private property in the name of “institutionalized violence.”

   https://www.keeptalkinggreece.com/2020/02/27/riot-police-lesvos-chios-violence-cars

  • #Grève générale dans les îles grecques contre de nouveaux camps de migrants

   Le gouvernement veut remplacer les camps actuels, surpeuplés, par des installations plus petites. Les élus et la population locale s’opposent vigoureusement à cette décision.

   Les îles grecques de Lesbos, Chios et Samos, proches de la côte turque, menaient mercredi 26 février, une grève générale pour protester contre la construction de nouveaux camps pour les migrants. Pour le deuxième jour de suite à Lesbos, les manifestants ont fait face à la police antiémeute près de la ville de Mantamados, proche du site prévu pour la construction d’un camp de 7 000 personnes.

   De petits groupes ont jeté des pierres vers la police, qui a répondu avec du gaz lacrymogène et des grenades aveuglantes. « Nous sommes en temps de guerre. [La police] a les armes, nous avons nos cœurs et nos âmes », a déclaré le père Stratis, un prêtre local.

   Le gouvernorat local a appelé à une grève de vingt-quatre heures, rejetant les projets du gouvernement de construire de nouveaux camps pour remplacer les installations actuelles surpeuplées, dans lesquelles les demandeurs d’asile vivent dans des conditions épouvantables. Plus de 38 000 migrants s’entassent dans les camps des îles de Lesbos, Samos, Chios, Leros et Cos, officiellement prévus pour 6 200 personnes.

   « Les criminels devraient partir »

   Les habitants des îles se plaignent depuis longtemps des problèmes d’insécurité et de santé publique que causent, selon eux, les migrants et s’opposent aux projets de construction de nouveaux camps du gouvernement. La père Staris fait valoir :

   « Nous nous battons également pour ceux qui veulent partir pour un endroit meilleur. Nous voulons qu’ils partent. Nous accepterons les réfugiés de guerre, mais les criminels devraient partir. »

   Au niveau national, le gouvernement conservateur, arrivé au pouvoir en juillet, a annoncé que les camps de Lesbos, Samos et Chios seraient fermés cette année pour être remplacés par de nouvelles installations, plus petites, qui devraient être opérationnelles à la mi-2020. Après des semaines de pourparlers infructueux avec les autorités locales, le gouvernement a envoyé lundi par bateau des engins de chantier et la police antiémeute, provoquant l’indignation.

   Les partis d’opposition ont dénoncé une décision antidémocratique, et les responsables locaux une tentative « barbare » de « transformer de force Lesbos et Chios en prisons ». L’Etat avait déjà mis en colère les insulaires dans le courant de février en annonçant que des terres pourraient être réquisitionnées pour une période de trois ans pour construire les nouveaux camps.

   https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/26/greve-generale-dans-les-iles-greques-contre-de-nouveaux-camps-de-migrants_60

  • Des habitants de l’île grecque de Lesbos incendient un centre d’accueil pour migrants inoccupé

   Des habitants de l’île grecque de Lesbos ont mis le feu dimanche soir à un centre d’accueil inoccupé de migrants près de la plage de #Skala_Sykamineas après l’avoir bloqué, a constaté un photographe de l’AFP. Ce centre, autrefois géré par le Haut commissariat aux réfugiés de l’ONU, avait été fermé fin janvier. Il accueillait auparavant les migrants avant qu’ils soient conduits vers un centre d’hébergement sur l’île.

   http://www.rfi.fr/fr/ticker/habitants-l-%C3%AEle-grecque-lesbos-incendient-centre-d-accueil-migrants-inoccup

  • Επεισόδια στη Μόρια

   Συγκρούσεις ανάμεσα σε 500 αιτούντες άσυλο που θέλουν να πορευτούν στη Μυτιλήνη και διμοιρίες των ΜΑΤ.

   Εξέγερση αυτή τη στιγμή στον καταυλισμό του Κέντρου υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας. Περίπου 500 αιτούντες άσυλο για άγνωστους λόγους ξεκίνησαν από τον καταυλισμό με σκοπό να κατεβούν στην πόλη της Μυτιλήνης. Περίπου 200 μέτρα μετά την είσοδο του ΚΥΤ δυο διμοιρίες ΜΑΤ τους σταμάτησαν ενώ δέχθηκαν επίθεση με πέτρες. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Οι συγκεντρωμένοι αρνούνται να επιστρέψουν στον καταυλισμό.

   https://www.youtube.com/watch?v=GqcyTiyrZjA&feature=emb_logo


   https://www.stonisi.gr/post/7330/epeisodia-sth-moria-realtime-video

   –-> Des incidents ont lieu en ce moment au centre d’accueil et d’identification de #Moria. Environ 500 demandeurs d’asile sont partis du campement en se dirigeant vers la vile de Mytilène. A 200m de la sortie du camp, deux escadrons de CRS les ont arrêtés tandis qu’ils recevaient de jets de pierre. Les forces de l’ordre ont répondu par des gaz chimiques et de grenades assourdissantes. Les manifestants refusent de rentrer au camp.

  • Fire wrecks Greek refugee camp after unrest over woman’s death

   Iraqi woman, 47, dies after going to hospital with fever but testing negative for Covid-19

   A fire ripped through one of Greece’s largest migrant camps, leaving widespread damage and many people homeless after the death of an Iraqi woman sparked unrest.

   The blaze late on Saturday at the Vial refugee camp on #Chios island destroyed the facilities of the European asylum service, a canteen, warehouse tents and many housing containers, Greek migration ministry secretary Manos Logothetis said.

   “A large part of the camp’s administrative services was destroyed,” said Logothetis, adding that no injuries were reported.
   Patel refuses to take children from Greek camps threatened by Covid-19
   Read more

   The UN refugee agency’s spokesperson in Athens Boris Cheshirkov said the damage was still being evaluated but that many camp residents were likely to have been left homeless.

   “Authorities are still assessing the damages but a few hundred people are likely affected because their shelters have burned down. We have donated tents to the authorities which can quickly be put into use and we will assist in replacing the warehouse tents,” he said.

   At least three vehicles outside the camp were also gutted.

   A police source in Athens said two Afghans and an Iraqi had been arrested in relation to the unrest, which erupted after a 47-year-old asylum seeker from Iraq died in the camp on Saturday.

   “We managed to restore order at around 1am ... There were many people who took part in the incidents,” another police source on Chios said.

   The Iraqi woman had been taken with a fever to a hospital earlier this week. At the time, a test for coronavirus had returned negative, state news agency ANA reported.

   Migrant camps in Greece have been under quarantine in recent weeks, with authorities trying to keep their residents away from locals.

   The virus has so far killed 110 people in Greece with 67 more in intensive care.

   According to official figures there have been coronavirus cases in two camps on the mainland but no cases have been reported in island camps so far.

   Like all Greece’s island camps, Vial is overcrowded with more than 5,000 people living in a space intended for around 1,000.

   Around 100,000 asylum seekers are stranded in Greece after other European states closed their borders in 2016.

   There are more than 36,000 people in camps on islands close to Turkey that were originally built for just 6,100.

   The migration ministry has said it will begin moving hundreds of elderly and ailing asylum seekers out of the island camps to protect them from coronavirus.

   A scheme to gradually relocate 1,600 unaccompanied minors from war-torn countries to other European nations also began this week.

   https://www.theguardian.com/world/2020/apr/19/fire-wrecks-greek-migrant-camp-after-iraqi-death-sparks-unrest
   #Vial #hotspots #hotspot

  • ΒΙΑΛ : Τρεις συλλήψεις - Άγνωστα τα αίτια θανάτου της 47χρονης

   Στην Αστυνομική Διεύθυνση Χίου κρατούνται τρία άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων. Άγνωστο παραμένει ακόμα αν θα υπάρξει επίσημο πόρισμα για την αιτία θανάτου από την ιατροδικαστική υπηρεσία του Νοσοκομείου Χίου.

   Φωτιές, πετροπόλεμος, τραυματισμοί και συλλήψεις, σημειώθηκαν χτες το βράδυ και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη ΒΙΑΛ, σε επεισόδια μεταξύ προσφύγων που διαμένουν στο ΚΥΤ και αστυνομικών δυνάμεων.

   Το καζάνι στη ΒΙΑΛ που έβραζε μέρες τώρα, έσκασε και η έκρηξη άφησε πίσω του οικογένειες που πλέον δεν έχουν « πού την κεφαλήν κλίναι » να τριγυρνούν ξυπόλητες στα χωράφια γύρω από το ΚΥΤ χωρίς ούτε μια αλλαξιά ρούχα ή έστω μια κουβέρτα, την Υπηρεσία Ασύλου κατεστραμμένη από τη φωτιά , δύο καμένα αυτοκίνητα εκ των οποίων το ένα ήταν περιπολικό, σκηνές και αυτοσχέδιες κατασκευές με όλα τα υπάρχοντα των ενοίκων τους να έχουν γίνει στάχτη, μία καντίνα ολοσχερώς κατεστραμμένη και εκατοντάδες ανθρώπους σε απόγνωση.

   Τα επεισόδια ξεκίνησαν γύρω στις εννιά το βράδυ όταν οι πρώτες φλόγες τύλιξαν την Υπηρεσία Ασύλου. Η Πυροσβεστική ώστόσο ήταν αδύνατο να επέμβει αφού ταυτόχρονα ομάδες προσφύγων επιδόθηκαν σε πόλεμο με τις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με δακρυγόνα, μετατρέποντας την περιοχή σε κόλαση.
   Σε λίγη ώρα όλη η περιοχή είχε μετατραπεί σε πεδίο μάχης , αφού οι συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και αιτούντων άσυλο είχαν εξαπλωθεί περιμετρικά του ΚΥΤ , μέσα στα χωράφια όπου έχουν κατασκηνώσει περίπου 4.500 άνθρωποι.

   Η ένταση είχε ξεκινήσει νωρίς το μεσημέρι όταν σε κοντέινερ που έχει στήσει εκεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαιου για ιατρικούς σκοπούς, βρέθηκε νεκρή μια 47χρονη γυναίκα από το Ιράκ.

   Η γυναίκα είχε παραμείνει εκεί επί τριήμερο περισσότερο για προληπτικούς λόγους, αφού μόλις τη Πέμπτη είχε επισκεφθεί το Νοσοκομείο με συμπτώματα που θεωρήθηκαν ύποπτα για κορονοϊό. Το δείγμα ωστόσο που ελήφθη και εξετάστηκε στο Ινστιτούτο Παστέρ, κατέληξε αρνητικό και έτσι η γυναίκα επέστρεψε στη ΒΙΑΛ, έχοντας λάβει οδηγίες για φαρμακευτική αγωγή μιας και όπως έγινε γνωστό έπασχε από διαβήτη αλλά και από καρδιακές αρρυθμίες.

   « Η ίδια τις τελευταίες ημέρες ήταν πολύ νευτρική και αναστατωμένη. Παραπονιόταν ότι δεν αισθάνεται καλά και δεν έτρωγε το φαγητό της. Ωστόσο ακολουθούσε πιστά την φαρμακευτική αγωγή, αφού κοντά της ήταν ο σύζυγος ενώ είχε και τη βοήθεια μελών μιας ΜΚΟ με ιατρική ειδίκευση » δήλωσαν στην ΕΦ.ΣΥΝ. άνθρωποι που είναι σε θέση να γνωρίζουν.

   Αυτό όμως δεν στάθηκε αρκετό και έτσι το μεσημέρι του Σαββάτου, η γυναίκα μεταφέρθηκε νεκρή στο Νοσοκομείο Χίου, με το θάνατο της να γίνεται αφορμή για όλα τα παραπάνω.

   Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε νεκρή έχοντας τροφή στο στόμα της, γεγονός που οδήγησε αρχικά στην υπόθεση ότι ο θάνατος της ήταν αποτέλεσμα πνιγμού ωστόσο εξίσου πιθανά θεωρούνται και τα σενάρια είτε της καρδιακής ανακοπής, είτε κάποιας πνευμονικής εμβολής.

   Δυστυχώς όμως άγνωστο παραμένει ακόμα, αν θα υπάρξει επίσημο πόρισμα για την αιτία θανάτου από την ιατροδικαστική υπηρεσία του Νοσοκομείου Χίου, αφού η διοίκηση δεν έχει απαντήσει ακόμα σε σχετικό ερώτημα της ΕΦΣΥΝ.

   Το βέβαιο είναι ότι αν η γυναίκα είχε παραμείνει νοσηλευόμενη στο Νοσοκομείο, σίγουρα οι πιθανότητες να ζούσε ακόμη θα ήταν περισσότερες.

   Τέλος, να σημειωθεί ότι στην Αστυνομική Διεύθυνση Χίου κρατούνται τρία άτομα που συνελήφθησαν χτες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

   https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/239861_bial-treis-syllipseis-agnosta-ta-aitia-thanatoy-tis-47hronis

 • « Moria, Not Good »

  Πορεία διαμαρτυρίας από περίπου 500 γυναικόπαιδα στο κέντρο της Προκυμαίας για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στο ΚΥΤ Μόριας και τη « ζούγκλα » του ελαιώνα.

  Πορεία στο κέντρο της Μυτιλήνης πραγματοποιήσαν σήμερα, νωρίς το μεσημέρι, περίπου 500 γυναίκες, μαζί με παιδιά, αιτούντες άσυλο που διαμένουν στο ΚΥΤ της Μόριας και στη « ζούγκλα » του ελαιώνα.

  Μία ώρα μετά, στο πρώτο γκρουπ διαδηλωτριών προστέθηκε και ένα δεύτερο. Όλοι μαζί ξεκίνησαν πορεία με κατεύθυνση την οδό Κωνσταντινουπόλεως, όπου στο τρίγωνο έκαναν καθιστική διαμαρτυρία για λίγα λεπτά.

  Ακολούθως πέρασαν μπροστά από τα Κεντρικά Λύκεια και βγήκαν ξανά στην Προκυμαία, όπου έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο.

  Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να εκτρέψουν την κυκλοφορία μέσα από την Αγορά, ωστόσο υπήρξαν φορτηγά, λεωφορεία και βαρέα οχήματα που ακινητοποιήθηκαν στην Προκυμαία, ενώ άλλοι οδηγοί με αναστροφή προσπαθούσαν να ξεμπλέξουν από το μποτιλιάρισμα.

  Οι διαδηλώτριες έκαναν καθιστική διαμαρτυρία και μπροστά στη Μεγάλη Βρετάνια, διαμαρτυρόμενες για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στη Μόρια, καθώς και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται ως προς την εξέταση των αιτήσεων ασύλου τους. Λίγη ώρα αργότερα, συγεντρώθηκαν μπροστά από την Πλατεία Σαπφούς, φωνάζοντας επί ώρα το σύνθημα « Moria, Not Good », πριν ολοκληρώσουν τη διαδήλωσή τους και επιστρέψουν στο ΚΥΤ Μόριας.

  https://www.stonisi.gr/post/6616/moria-not-good-pics-video
  #résistance #hotspot #Grèce #île #Lesbos #asile #migrations #réfugiés

  • « Ελευθερία » ζητούν οι πρόσφυγες στη Μόρια
   Πρωτοφανή επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στη Μυτιλήνη,

   μετά τη μαζική πορεία προσφύγων που ξεκίνησαν το πρωί από τον καταυλισμό ζητώντας να σταματήσει ο εγκλεισμός τους και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου. Η λέξη « ελευθερία » κυριαρχεί στα αυτοσχέδια πλακάτ.

   Ακολουθεί φωτορεπορτάζ από τη δυναμική κινητοποίηση τουλάχιστον 2.000 προσφύγων, μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες και παιδιά, και τα επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν επανειλημμένα στη χρήση χημικών.


   https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/229678_eleytheria-zitoyn-oi-prosfyges-sti-moria

  • « Λάδι στη φωτιά » οι σημερινές διαδηλώσεις

   Η διαμαρτυρία Αφγανών και τα επεισόδια της Δευτέρας με την αστυνομία.

   Στις 4 το απόγευμα έληξε η διαμαρτυρία των Αφγανών προσφύγων έξω από το Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης ενάντια στο νέο νόμο για το Άσυλο, που σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, τους υποχρεώνει σε νέο εγκλωβισμό- καθώς πλέον έχουν προτεραιότητα οι νεοεισερχόμενοι αιτούντες άσυλο.

   Ειδικότερα, συγκρούσεις μεταξύ Αφγανών που διαμένουν στο ΚΥΤ ης Μόριας, ανδρών και γυναικών κάθε ηλικίας και της Αστυνομίας σημάδεψαν τις σημερινές κινητοποιήσεις, οι οποίες είναι από τις λίγες φορές που έλαβαν χώρα εκτός του ΚΥΤ.

   Η διαδήλωση έφτασε περίπου στις 10.30 το πρωί, σχεδόν στην είσοδο της πόλης της Μυτιλήνης, λίγο μετά το δημοτικό καταυλισμό του Καρά Τεπέ. Εκεί τους περίμενε ισχυρή Αστυνομική δύναμη που δεν τους επέτρεψε να συνεχίζουν. Μια ομάδα περίπου 1000 από τους διαδηλωτές τότε έφυγε μέσω γειτονικών χωραφιών με σκοπό να φτάσουν πίσω από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στο δρόμο της βόρειας παράκαμψης και από εκεί να μπουν για να διαμαρτυρηθούν στην πόλη. Στην πορεία τους άναψαν φωτιές για αντιπερισπασμό. Ας σημειωθεί εδώ ότι προς στιγμή η φωτιά έκαιγε και σε κτήματα που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της ΔΕΗ. Οι φωτιές επεκτάθηκαν και τότε άρχισαν οδομαχίες προκειμένου να μην ενισχυθεί ο αριθμός όσων προσπαθούσαν να φτάσουν στην πόλη.

   Με ρίψη δακρυγόνων απωθήθηκε ο μεγάλος αριθμός των νεαρών κυρίων Αφγανών που είχαν μείνει στο δρόμο και πίεζαν τις Αστυνομικές δυνάμεις να περάσουν. Ενώ το κλείσιμο του δρόμου δεν επέτρεπε και την έξοδο των οχημάτων της Πυροσβεστικής από τις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας που βρίσκονται στην περιοχή.

   Την ίδια ώρα περίπου 500 άτομα που κατάφεραν και μπήκαν στην πόλη από τη βόρεια συνοικία της ενισχυμένη με νεαρούς Αφγανούς πάντα που βρισκόταν στην πόλη κατάλαβαν το δρόμο της Προκυμαίας μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης ενώ κάποιοι έστησαν και σκηνές.

   Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του ΑΠΕ η κινητοποίηση ήταν γνωστή στις Αστυνομικές αρχές από την Παρασκευή για αυτό και το Σαββατοκύριακο υπήρξε ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης με προσωπικό από την Αθήνα.

   Εδώ η συνεχής ενημέρωση του « Ν », με έξτρα φωτογραφίες και βίντεο.

   https://www.stonisi.gr/post/6677/ladi-sth-fwtia-oi-shmerines-diadhlwseis-pics

  • Manifestation à Lesbos : incidents entre forces de l’ordre et migrants

   Les forces anti-émeutes ont fait usage de gaz lacrymogènes lundi sur l’île grecque de Lesbos contre des migrants qui manifestaient contre une nouvelle loi durcissant les procédures d’asile en Grèce, a-t-on appris de source policière.

   Brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire en anglais « Freedom » (liberté), quelque 2.000 migrants réclamaient l’examen de leur demande d’asile, que certains attendent depuis des mois voire des années, et protestaient contre les conditions de vie à proximité et à l’intérieur du camp de Moria, le plus grand des camps de Grèce.

   Ils avaient parcouru une distance d’environ 7 km entre le camp de Moria et le port de Mytilène, quand des policiers anti-émeutes leur ont barré la route en lançant des gaz lacrymogènes, selon la même source.

   Toutefois, des centaines de demandeurs d’asile ont réussi à atteindre le port pour y manifester, a constaté une correspondante de l’AFP.

   Le Haut commissariat des réfugiés de l’ONU (HCR) en Grèce souligne les « retards significatifs » pris par les services grecs de l’asile, avec près de 90.000 demandes en souffrance dans un pays qui compte actuellement 112.300 migrants sur les îles et sur le continent, selon les chiffres du HCR.

   « L’accumulation significative des candidatures à l’asile et les graves retards pris dans les procédures d’asile contribuent de manière importante aux conditions dangereuses de surpopulation observée sur les îles », a déclaré à l’AFP Boris Cheshirkov, porte-parole de la section grecque du HCR.

   Face au nombre constant d’arrivées de demandeurs d’asile sur les îles grecques en provenance de la Turquie voisine, le gouvernement de droite a fait voter une loi, entrée en vigueur en janvier, prévoyant des délais brefs pour examiner les demandes d’asile, en vue de renvoyer les demandeurs non éligibles ou déboutés dans leurs pays d’origine ou vers la Turquie voisine.

   Dans les camps, des dizaines de milliers de migrants, arrivés avant janvier, protestent contre les retards importants dans le traitement de leurs demandes d’asile, les empêchant de quitter les îles.

   « Les autorités donnent la priorité à ceux qui sont arrivés récemment » et non pas aux demandeurs d’asile qui attendent depuis longtemps, a souligné Boris Cheshirkov.

   La majorité des 19.000 migrants attendant au camp de Moria, dont la capacité est de 2.700 personnes, « vivent dans des conditions terribles, sans accès à l’eau ou l’électricité », a-t-il rappelé.

   Le HCR-Grèce a appelé « les autorités à mettre en place des procédures justes et efficaces pour identifier ceux qui ont besoin d’une protection internationale en respectant les normes et les garanties adéquates ».

   La situation est devenue explosive à Lesbos, Samos, Kos, Chios et Leros, sur la mer Egée, où vivent 42.000 demandeurs d’asile pour 6.200 places.

   Les bagarres entre demandeurs d’asile y sont en outre fréquentes, et au moins quatre personnes ont perdu la vie ces derniers mois.

   https://information.tv5monde.com/info/manifestation-lesbos-incidents-entre-forces-de-l-ordre-et-migr

  • Réfugiés : à Lesbos, une situation explosive et une #chasse_à_l'homme

   Après une montée de tensions aux relents xénophobes et une manifestation violemment réprimée, l’île grecque a été le théâtre de #heurts les habitants et les migrants, qui s’entassent en nombre dans des camps insalubres.

   « Allez, allez ! Courez ! » hurlent des voix en anglais. Puis aussitôt, en grec : « Cassez-vous d’ici ! » Les images qui circulent sur les réseaux sociaux, où l’on voit des hommes en colère à la poursuite de migrants, sont aussi glaçantes que le ciel gris qui enveloppe Lesbos. Après deux jours de fortes tensions, cette île située à l’extrémité orientale de la Grèce a été le théâtre d’une véritable chasse à l’homme en ce début de semaine.

   Tout a commencé lundi, avec une manifestation de migrants très durement réprimée par les forces de l’ordre. Puis mardi soir, des habitants excédés sont à leur tour sortis dans la rue, revendiquant leur droit de « prendre la situation en main ». Ce n’est pas la première fois que des tensions explosent sur l’île, devenue depuis quatre ans une prison à ciel ouvert pour les réfugiés, coincés sur ce bout de terre européen en attendant le résultat de leur demande d’asile. Mais les événements de ce début de semaine constituent une dérive inédite et inquiétante.
   « Plus de toilettes ni d’électricité »

   Comme toutes les îles grecques qui font face à la Turquie, Lesbos se retrouve en première ligne de l’afflux migratoire vers l’Europe. Et malgré un deal controversé conclu entre Bruxelles et Ankara en 2016, les arrivées n’ont jamais cessé. Elles sont même reparties à la hausse : en 2019, la Grèce est redevenue la première porte d’entrée en Europe, avec 74 000 arrivées en un an.

   Sur les îles, la surpopulation tourne au cauchemar : les nouveaux venus se retrouvent « entassés dans des camps insalubres où il faut faire à chaque fois la queue pendant plusieurs heures pour manger, puis pour prendre une douche ou même aller aux toilettes », rappelle Tommaso Santo, chef de mission à Médecins sans frontières (MSF), joint par téléphone à Athènes.

   A Lesbos, le camp de Moria, prévu pour 3 000 places, accueille désormais plus de 20 000 personnes, abritées tant bien que mal sous des tentes qui grignotent les champs d’olives environnants. « Dans l’extension la plus récente, il n’y a même plus de toilettes ni d’électricité », souligne le responsable de MSF. L’ONG gère une clinique de santé mentale sur l’île. Parmi les patients, on y croise notamment des enfants qui ne parlent plus, refusent de se nourrir. Parfois ils s’automutilent ou ont tenté de se suicider. C’est d’ailleurs pour protester contre cette précarité inhumaine que les réfugiés ont, une fois de plus, manifesté lundi à Lesbos.
   « Climat de peur »

   La colère des habitants n’est pas non plus surprenante. Eux aussi subissent la présence de ces camps insalubres, qui croulent sous les ordures, et autour desquels errent des désespérés condamnés à une attente qui semble sans fin. Mais pour certains observateurs, la montée de tension récente est aussi le résultat de la nouvelle donne politique : « Le retour au pouvoir des conservateurs de Nouvelle Démocratie, en juillet, a implicitement encouragé les pulsions les plus xénophobes. Ils ont fait campagne sur le durcissement des lois migratoires, ils ont promis de se montrer plus durs, et nous y voilà. Aujourd’hui, ce ne sont pas seulement les migrants qui sont ciblés, mais aussi les ONG qui les soutiennent et les habitants qui refusent de les chasser. Certains ont vu leurs maisons caillassées mardi soir », soupire Petros (1), volontaire pour une ONG locale qui dénonce « l’instauration d’un climat de peur ».

   A partir de 2015, les Grecs avaient pourtant fait preuve d’une générosité exemplaire, en accueillant à bras ouverts les premières vagues de réfugiés malgré leurs propres difficultés économiques. Certes, le temps a joué dans la montée du ras-le-bol alors même que les partenaires européens de la Grèce n’ont pas tenu leurs promesses d’offres de relocalisations. Mais la nouvelle politique imposée par la droite grecque s’est effectivement traduite par une stigmatisation des candidats à l’asile dont les conditions d’admission ont été récemment durcies. En outre, ils se trouvent désormais privés de la carte sociale qui leur donnait accès aux soins gratuits. Malgré les demandes pressantes de MSF, le gouvernement de Kyriákos Mitsotákis refuse toujours d’évacuer de Moria 140 enfants qui ont besoin de soins médicaux urgents, indisponibles à Lesbos. Et la promesse de désengorger les îles en transférant des réfugiés en Grèce continentale s’effectue à un rythme ralenti.

   Pendant ce temps, certains relèvent peu à peu la tête : les néonazis d’Aube dorée, qui avaient quasiment disparu de la scène publique ces dernières années, sont de retour depuis quelques mois. A Lesbos, leurs partisans recruteraient notamment parmi de jeunes hommes de « 18 ou 20 ans » : « Ils sont souvent vêtus de passe-montagnes et porteurs de bâton », décrit Petros, le volontaire grec. Des « pitsirikia », de très jeunes garçons, comme les a désignés un journal local. Ils étaient eux aussi dans les rues de Lesbos mardi soir.

   https://www.liberation.fr/planete/2020/02/05/refugies-a-lesbos-une-situation-explosive-et-une-chasse-a-l-homme_1777401

   –-----

   Commentaire reçu via la mailing-list Migreurop :

   Climat explosif à Lesbos, retour en force de l’#Aube_Dorée
   A Mytilène et à #Moria des milices d’extrêmes droite, font la chasse aux ONG et aux migrants -une camionnette appartenant à une ONG a été attaquée dans le village de Moria, tandis qu’un groupe de jeunes cagoulés et armés de bâtons faisait irruption dans les maisons pour vérifier la présence éventuelle de réfugiés, solidaires et des membres des ONG. Le soir du 4 février une maison abandonnée, toujours dans le village de Moria fut incendiée, heureusement les trois réfugiés qui s’y abritaient étaient partis à temps
   A #Mytilène, chef-lieu de Lesbos, après la dispersion d’une manifestation anti-fasciste organisée principalement par des étudiants, un café fréquenté par ceux-ci, fut encerclé par un groupe portant des casques armé de bâtes qui ne se sont éloignés qu’après l’arrivée d’autres étudiants solidaires.

   #extrême_droite #xénophobie #racisme

  • Refugee children amid crowds of protesters tear gassed on Lesbos

   Tensions mount as asylum seekers living in Moria, a notoriously overcrowded Greek camp, rally against poor conditions.

   Greek police have fired tear gas at thousands of refugees and migrants trapped on the overcrowded island of Lesbos, from where they are not allowed to travel to the mainland under a 2016 EU-Turkey deal aimed at curbing migratory flows.

   In tense scenes on Monday, children and babies were caught up in plumes of tear gas during protests by about 2,000 people.

   The clashes broke out around Moria, a notoriously cramped camp which was never designed to hold more than 3,000. Currently, there are nearly 20,000 people in and around the camp.

   Protesters rallied against the continued containment of people on Lesbos island and the unbearable living conditions inside the camp.

   In footage seen by Al Jazeera, children can be seen recovering from being hit with tear gas fired by riot police. Some wore face masks to protect themselves from inhalation.

   Riot police fired the tear gas to try and quell protesters and prevent them from marching on foot to Mytilene, Lesbos’s capital more than four miles away.

   But many Moria residents did reach the port city and continued protesting there on Tuesday.

   Abdul (not his real name), an Afghan refugee, told Al Jazeera: “I participated because people are dying in Moria and nobody cares. We feel like we don’t have a future here, if we wanted to die then we could have stayed in Afghanistan. We came here to look for a good future and to be safe, this is not a place for living.”

   At least two people have died in Moria so far this year in stabbing attacks, according to local media.

   In previous years, refugees at the camp have died in fires, because of extreme weather and as some - including babies - lack access to proper medical facilities.
   Tense mood

   The mood in the centre of Mytilene on Tuesday was tense as nearly 200 people, mainly men and women from Afghanistan, congregated in the central square.

   “Freedom, Freedom,” they chanted, as well as “Lesbos people, we are sorry,” - an apparent apology to Greek residents for the highly charged atmosphere.

   Franziska Grillmeier, a German journalist, told Al Jazeera that she witnessed families being tear gassed on Monday.

   "Yesterday, as the people were trying to move the protest from Moria to Mytilene, the police tried to deter them by using roadblocks. Some families, however, broke through using the olive grove fields next to the camp and tried to find an alternative way to get to Mytilene. The police then started using heavy tear gas, throwing it into the fields by the olive grove, which also set some of the olive trees on fire.

   “There were men holding their kids up, kids who were foaming at the mouth, kids having panic attacks and babies unable to breathe and dehydrating through the gas.”

   She claimed the police reaction appeared to be excessive.

   “There weren’t really any threats to the police at that point, it was just really a tactic of the police to immediately throw tear gas at people who were peacefully trying to make their way to Mytilene.”

   Police reportedly detained dozens of protesters. Al Jazeera contacted the Ministry of Citizen Protection but had not received a response by the time of publication.

   “I saw serious attacks on people, beatings with sticks. I also saw people screaming, holding their kids in the air and saying: ’Look what you’ve done’,” Grillmeier said.

   Paolo Amadei, a freelance photographer from Italy, said: "There were police throwing gas, women and kids and infants got gassed and there were many kids crying.

   “They (refugees) came in peace, that’s what I saw: they weren’t looking for a clash.”

   Boris Cheshirkov, a spokesman for the UN High Commissioner for Refugees, told Al Jazeera he was concerned by the escalation, which has been “exacerbated by the dire conditions and long wait”.

   He said UNHCR has urged the Greek government to transfer people to the mainland and explained that European solidarity and responsibility-sharing was now crucial.


   https://www.aljazeera.com/news/2020/02/refugee-children-crowds-protesters-tear-gassed-lesbos-200204133656056.htm

  • À Lesbos, des migrants manifestent et se heurtent aux forces anti-émeutes

   Les forces anti-émeutes ont fait usage de gaz lacrymogènes lundi sur l’île grecque de Lesbos contre des migrants, qui manifestaient contre une nouvelle loi durcissant les procédures d’asile en Grèce.

   Brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire en anglais « Freedom », quelque 2 000 migrants ont manifesté ce lundi 3 février à Lesbos. Ils réclamaient l’examen de leur demande d’asile, que certaines attendent depuis des mois, voire des années, et protestaient contre les conditions de vie à proximité et à l’intérieur du camp de Moria, le plus grand de Grèce.

   Les manifestants avaient parcouru environ 7 km entre le camp de Moria et le port de Mytilène, quand des policiers anti-émeutes leur ont barré la route en lançant des gaz lacrymogènes, rapporte une source policière citée par l’AFP. Des centaines de demandeurs d’asile ont toutefois réussi à atteindre le port pour y manifester.

   Le Haut Commissariat des réfugiés de l’ONU (HCR) en Grèce souligne les « retards significatifs » pris par les services grecs de l’asile, avec près de 90 000 demandes en souffrance dans un pays qui compte actuellement 112 300 migrants sur les îles et sur le continent, selon les chiffres de l’organisation. Des retards qui participent aux conditions de vie désastreuses des exilés sur les îles grecques.

   Situation explosive

   La situation est devenue explosive à Lesbos, Samos, Kos, Chios et Leros, sur la mer Égée, où vivent 42 000 demandeurs d’asile pour 6 200 places. « À Lesbos on a des milliers de gens qui vivent hors des structures du camp de Moria, sous les arbres, sous de petites tentes », rapporte Boris Cheshirkov, porte-parole de la section grecque du HCR, joint par RFI. Sur ces îles, les bagarres entre demandeurs d’asile sont en outre fréquentes, et au moins quatre personnes ont perdu la vie ces derniers mois.

   « La première chose à faire est de transférer plusieurs milliers de personnes sur le continent dans de meilleures conditions de vie, parce que si on ne réduit pas sérieusement le nombre de personnes sur les îles, il n’y aura pas de solution. En parallèle, il faut plus de personnel, plus de services, plus d’hygiène et des procédures administratives plus rapides. Dans le même temps, les pays européens peuvent faire beaucoup plus en ouvrant des places de relocalisation. Le HCR a notamment demandé à des États de prendre en charge une partie des enfants seuls. Il y a eu un programme de relocalisation, mais il a pris fin en 2017 », déplore Boris Cheshirkov.

   Face au nombre constant d’arrivées depuis la Turquie voisine, le gouvernement grec de droite a fait voter une loi, entrée en vigueur en janvier, prévoyant des délais brefs pour examiner les demandes d’asile, en vue de renvoyer les demandeurs non éligibles ou déboutés dans leurs pays d’origine ou vers la Turquie.

   Le HCR-Grèce a appelé « les autorités à mettre en place des procédures justes et efficaces pour identifier ceux qui ont besoin d’une protection internationale en respectant les normes et les garanties adéquates ».

   http://www.rfi.fr/fr/europe/20200203-gr%C3%A8ce-lesbos-migrants-manifestent-heurtent-forces-anti-%C3%A9meute

  • Police arrests Greek extremists acting like “raid battalion” in Moria village (UPD)

   Police on the island of Lesvos has arrested seven Greek extremists who were conducting street and house to Greeks and foreign nationals in the village of Moria. All members of the so-called “control squad” or “raid battalion” were wearing helmets and holding bats when they arrested on Thursday night.

   All arrestees are men, police is looking for two more.

   Authorities investigate illegal acts conducted by the extremists both in Moria and the wide area of Mytilini in recent days.

   According to local media stonisi and lesvosnews.net, they are to appear before the prosecutor and face charges for violating gun laws and for setting up a criminal group acting like a “raid battalion.” Later it was reported that they will be charged also for violating “anti-racism laws. Authorities reportedly investigate also whether they were involved in criminal acts in the past, ANT1 reported.

   UPDATE: According to latest information for the island, five of the arrestees are Greeks, one is Bulgarian national and one Albanian, all aged 17-24. The two still sought by the police are a Greek and a foreigner, both minors.

   Seized have been 5 wooden bats and one metal stick as well as full face mask, reports, levsosnews.net.

   Although authorities have been denying the existence of such groups, a exclusive video captured them as they terrorized customers of a bar in downtown Mytilini two days ago. They men wear masks, black jackets and threaten the bar’s customers they “do not like.”

   According to eyewitnesses, these young men were also checking Greeks and foreign nationals passing by the main commercial Ermou street.

   The “squad” has also “raided” a cafeteria on the same street, where students, workers and volunteers of non-governmental organizations involved in the refugee crisis hang out.

   These reports were also confirmed by police, local media stonisi stresses.

   The same group of people, always with masks and bats, had reportedly conducted controls in the village of Moria on Tuesday night.

   They checked in homes and shops for foreign nationals, asylum seekers, volunteers and NGO-workers. According to confirmed reports, they broke the car of an Italian NGO worker with two asylum-seekers on board. Police intervened following locals’ phone calls.

   The atmosphere on the island is tense not only due to the asylum-seekers’ protest beginning of the week but also due to the objection of local authorities and residents to the government plans for closed accommodation centers.

   Far-right extremists try to take advantage of the situation, fake news against refugees, migrants and asylum seekers are spread on daily basis.

   A local group has reportedly also posted on internet calling on “armed violence” against the refugees.

   Police on Lesvos has not been famous for its intervention against far-right extremists.

   The last think the government wants, though, is a spark to provoke unprecedented situations on the island.

   https://www.keeptalkinggreece.com/2020/02/07/lesvos-moria-extremists-greeks-arrests

  • Greece tightens rules for refugee NGOs

   The parliament in Athens has pushed through a law aimed at restoring order on the Aegean islands. The laws puts restrictions on non-government organizations, which have been accused of inciting migrants to stage violent protests.
   Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis said on Wednesday that NGOs will no longer be allowed to “operate unchecked” and in future they would be “strictly vetted,” the Greek newspaper, Proto Thema, reports.

   Speaking at a celebration for the centenary of the Hellenic Coast Guard, Mitsotakis said “Most NGOs do a great job. They are helpful in tackling the problem. But we know, we know it, beyond any doubt, that there are some who do not fulfill the role they are claiming. We will not tolerate this anymore.”

   NGOs providing medical, legal and other assistance to migrants on the Greek Aegean islands include Oxfam, the Danish Refugee Council, Doctors of the World, European Lawyers in Lesbos, Terre des Hommes, Refugee Support Aegean, Medecins Sans Frontieres and others.

   The prime minister’s remarks came after the deputy migration minister, Giorgos Koumoutsakos, told Proto Thema Radio that the NGOs had sprung up “like mushrooms after the rain.” "Some behave like bloodsuckers," he said.

   Inciting migrant protests

   Koumoutsakos accused some of the organizations operating on the islands, where tens of thousands of migrants are stranded after arriving from Turkey, of abusing the volatile situation to get money directly from the European Union.

   The deputy migration minister also suggested that some NGOs had incited thousands of migrants on Lesbos to hold a protest, which ended with police firing tear gas to disperse the people occupying the island capital Mytilini.

   The government began transferring refugees from the overcrowded islands to the Greek mainland last year, but an estimated 42,000 people continue to suffer in squalid and unsafe conditions in and around the island camps.

   Last week, the Greek government opened a tender for the construction of a floating barrier off Lesbos aimed at deterring migrants from crossing from the Turkish coast, which is about 10-12 kilometers away.

   https://www.infomigrants.net/en/post/22606/greece-tightens-rules-for-refugee-ngos
   #ONG #associations #NGOs

  • New request for state of emergency on #Lesvos, #Chios, #Samos

   The regional governor of the Northern Aegean, Kostas Moutzouris submitted a new call on Wednesday to declare a state of emergency on three islands, following two days of protest marches by asylum seekers demanding better living conditions and a quicker asylum procedure, and attacks by extremists in Lesvos.

   “The government was wrong to reject our request to declare a state of emergency on Lesvos, Chios and Samos. If the current situation is not an emergency, then what is?” he asked.

   “The government is imposing the creation of new migrant camps that will cost hundreds of millions and which, based on simple arithmetics, will not solve any problem – on the contrary, they will deteriorate it,” he added.

   On Tuesday, a group of about 250 asylum seekers, mostly Afghan residents of Moria, rallied outside the Municipal Theater in the island’s capital Mytilene demanding “freedom” and shouting, “Lesvos people, we are sorry.” The police intervened to prevent protesters from blocking traffic. One woman was injured in a stampede as demonstrators fled the scene to avoid possible arrest.

   On Monday riot police clashed with about 2,000 Afghan asylum seekers who tried to march to Mytilene. Reacting to the incident, residents of the village of Moria Tuesday barged into the Mytilene offices of the General Secretariat for Aegean and Island Policy demanding the closure of Moria, intensified sea patrols, and stricter monitoring of NGOs.

   Despite the tension, the government on Tuesday rejected Moutzouris’ request.

   Meanwhile, a group of about 20 youths wearing helmets and holding clubs attacked regulars at a bar in Mytilene where students and NGO employees were gathered.

   The same group roamed the town of Mytilene after midnight asking locals and foreigners to identify themselves, according to eye witnesses who talked to the police.

   Authorities believe the same individuals were in the village of Moria earlier in the afternoon checking if foreigners, asylum seekers or employees in NGOs lived or worked there.

   The masked group smashed the car of an Italian national who works for an NGO. Two asylum seekers were passengers when the incident happened.

   Police was alerted after the attacks.

   http://www.ekathimerini.com/249223/article/ekathimerini/news/new-request-for-state-of-emergency-on-lesvos-chios-samos
   #état_d'urgence

  • Crisis in Lesbos as more refugees arrive

   Greek island a ‘powder keg ready to explode’ as boat landings lead to tensions with local people.

   Greek authorities are struggling to cope with rising tension on islands where pressure from a new influx of refugees and migrants has reached a critical point.

   Friction is growing between local people and asylum seekers landing in boats from Turkey. Last week the region’s most senior official likened the situation on Lesbos to a “powder keg ready to explode”. Kostas Moutzouris, governor of the north Aegean, said: “It’s crucial that a state of emergency is called.”

   More than 42,000 men, women and children are estimated to be on Lesbos, Samos, Chios, Leros and Kos. Unable to leave because of a containment policy determined by the EU, they are forced to remain on the islands until their asylum requests are processed by a system both understaffed and overstretched.

   Aid groups have repeatedly called for the islands to be evacuated. On Friday an estimated 20,000 refugees were on Lesbos, forced to endure the grim reality of Moria, a camp designed to host 3,000 at most.

   “They are living in squalid, medieval-like conditions … with barely any access to basic services, including clean and hot water, electricity, sanitation and healthcare,” said Sophie McCann, Médecins Sans Frontières’ advocacy officer. “On a daily basis our medical teams are treating the consequential deterioration of health and wellbeing.”

   But she added that the local people had also been given short shrift. “The Lesbos community has been abandoned by its own government for almost five years to deal with the consequences of a failed reception system. Like the refugee community, it is tired.”

   As anti-immigrant sentiment has surged, vigilante groups believed to be infiltrated by supporters of the far-right Golden Dawn party have surfaced. On Friday seven men armed with wooden clubs were arrested in the hilltop village of Moria on suspicion of being members of a gang apparently linked to Golden Dawn.

   “People have seen their properties destroyed, their sheep and goats have been slaughtered, their homes broken into,” said Nikos Trakellis, a community leader. “A few years back, when there were 5,000 on the island, things seemed bad enough. Now there’s a sense that the situation has really got out of hand.”

   NGOs have also been targeted. In recent weeks cars have been vandalised. Foreigners perceived to be helping refugees have spoken of intimidation. Ciaran Carney, a volunteer filmmaker teaching refugees on the island, said: “There was a week when no one [in the NGOs] wanted to leave their flats. It definitely feels like it could explode and that no one knows what will come next.”

   https://www.theguardian.com/world/2020/feb/09/tensions-refugees-and-islanders-crisis-on-lesbos?CMP=Share_AndroidApp_G

  • Non solo Lesbos. L’estrema destra sbarca a #Chios

   «Questo è solo l’inizio». A Chios non fanno che ripeterlo dopo l’incendio della scorsa notte. Doveva essere pirotecnico lo sbarco dei neonazisti sull’isola di Chios e così è stato, la notte del 3 marzo, intorno alle due, qualcuno ha appiccato il fuoco al deposito di Stay Human Odv, la Onlus che da aprile 2018 dà servizi e beni di prima necessità ai profughi del campo di Vial. A fronte di una capienza di 1.500 persone, il campo ne ospita oltre 6mila. Quattordici bagni in tutto, 7 per sesso. Come quasi tutti gli hotspot greci, sta in mezzo a un uliveto in rovina, per 30 km tutt’intorno il nulla. Gli episodi di autolesionismo e di tentato suicidio non mancano, specie tra i minori non accompagnati.

   «Ieri stavamo smistando le scarpe» dice Musli Alievski, il fondatore della Onlus nata nel 2016. È un giovane macedone di origini rom, suo padre, in odore di pulizia etnica, prese la famiglia e scappò in Italia prima della guerra. Dopo la minaccia di Erdogan di «aprire i rubinetti», da circa una settimana sull’isola sono arrivati «quelli di Alba Dorata e i celerini». «Questo era il posto di partenza di tutto, dove portavamo le donazioni, dove prendevamo quello che serviva da portare al centro, sopra c’erano gli appartamenti dei volontari, tutto distrutto». L’incendio è doloso a detta della stessa polizia, che però ora ha altri problemi: gli isolani sono esasperati, la settimana scorsa hanno aggredito i militari che trasportavano i materiali per allestire un altro hotspot, più grande, in vista di un esodo dato ormai per imminente.

   Sporgerete denuncia per l’incendio?

   Per ora no, il clima è teso e vogliamo evitare ritorsioni e vendette sugli isolani che ci aiutano. In più sull’isola sono arrivati squadroni di celerini e di cosiddetti «volontari a difesa delle isole». Hanno già aggredito la polizia.

   Come mai la destra aggredisce la polizia?

   Perché a differenza di Lesbo, qui non ci sono grandi Ong. Non c’è Msf, l’Unhcr non opera direttamente, tutto è amministrato dai militari. E il malcontento degli isolani, eccitati dall’arrivo degli squadroni da fuori, si riversa anche su di loro. Ma non mi sento di incolpare la gente di qui, non è che si sono svegliati all’improvviso neonazisti, sono solo esasperati. Il problema è della politica europea, non della popolazione greca.

   Perché c’è bisogno di voi volontari?

   Tanto per cominciare i migranti non hanno più accesso gratuito alle visite mediche specialistiche. Un bambino iracheno ha scoperto di essere praticamente cieco solo dopo che lo abbiamo fatto visitare da un oculista. I bambini qui hanno tutti i denti neri per carenza di vitamine. Nei centri viene dato cibo precotto scaduto, senza tracciabilità, né lista di ingredienti. La stessa aggressività degli adulti spesso è causata banalmente dall’assenza di vitamine nel loro organismo.

   Avete paura?

   Più che impauriti dall’aggressione della destra, siamo delusi dalla reazione dell’Europa ai ricatti di Erdogan. L’Europa deve agire non perché impaurita o minacciata, ma perché consapevole che chi sbarca a Lampedusa non sbarca in Italia, chi sbarca a Chios non sbarca in Grecia: sbarca in Europa.

   Si parla molto degli scafisti libici, poco di quelli turchi.

   Sono criminali quanto i libici. C’è un disegno chiaro: quelli che scappano dal Medio Oriente prima finiscono nelle mani degli imprenditori turchi del tessile, lavorano nelle fabbriche, anche delle catene di abbigliamento low cost, poi raggiungono il distretto di Çeşme. Lì, chi non ha soldi per la traversata, lascia i familiari in pegno ai trafficanti. Una traversata di 15 minuti in motoscafo costa circa 2mila euro, i ricatti durano anni.

   E dall’Africa i migranti come finiscono nella rete dei trafficanti turchi?

   Gli africani che arrivano in Grecia sono per lo più nigeriani e somali. Quelli che non passano dalla Libia di solito sono quelli con più disponibilità economica. Una volta arrivati in Tunisia, Algeria e Marocco, prendono un visto di 70 euro, poi un volo per Istanbul, si trasferiscono a Çeşme o a Smirne, e da lì partono insieme agli altri che scappano dal Medio Oriente, chi da guerre, chi da persecuzioni. Selezionare i rifugiati, distinguere tra chi ha diritto a migrare e chi no, non può ridursi a una mera questione di leggi.

   Come racimolano il denaro necessario?

   Spesso dietro la traversata di un giovane c’è l’investimento dell’intero villaggio, una sorta di crowdfunding, si investe sul ragazzo più giovane e robusto, sperando che arrivi, trovi lavoro, e mandi soldi con MoneyGram o Western Union. Come nelle corse dei cavalli, si punta su quello che può farcela.

   https://ilmanifesto.it/non-solo-lesbo-lestrema-destra-sbarca-a-chios-e-brucia-le-scorte-per-i-r
   #extrême_droite

 • Migranti, incendio e rivolta nel campo di Lesbo: muoiono una donna e un bambino, 15 feriti

  Scontri con la polizia nel campo dove sono ospitati 13mila migranti a fronte di una capienza di 3mila.

  Tragedia nel campo profughi di Lesbo dove la situazione era già insostenibile da mesi con oltre 13.000 persone in una struttura che ne può ospitare 3500. Una donna e un bambino sono morti nell’incendio (sembra accidentale) di un container dove abitano diverse famiglie ma le vittime potrebbero essere di più. Una quindicina i feriti che sono stati curati nella clinica pediatrica che Medici senza frontiere ha fuori dal campo e che è stata aperta eccezionalmente.

  «Nessuno può dire che questo è un incidente - è la dura accusa di Msf - E’ la diretta conseguenza di intrappolare 13.000 persone in uno spazio che ne può contenere 3.000».

  Dopo l’incendio nel campo è esplosa una vera e propria rivolta con i migranti, costretti a vivere in condizioni disumane, che hanno dato vita a duri scontri con la polizia e hanno appiccato altri incendi all’interno e all’esterno del campo di Moria, chiedendo a gran voce di essere trasferiti sulla terraferma. Ancora confuse le notizie che arrivano dall’isola greca dove negli ultimi mesi gli sbarchi di migranti provenienti dalla Turchia sono aumentati in maniera esponenziale.

  https://www.repubblica.it/cronaca/2019/09/29/news/incendio_e_rivolta_nel_campo_di_moria_a_lesbo_muoiono_una_donna_e_un_bamb
  #Moria #révolte #incendie #feu #Lesbos #Grèce #réfugiés #asile #migrations #camps_de_réfugiés #hotspot #camp_de_réfugiés #îles #décès #morts

  • Μία γυναίκα νεκρή και ένα μωρό από τις αναθυμιάσεις στη Μόρια

   Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε κοντέινερ στο ΚΥΤ Μόριας, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες μια γυναίκα είναι νεκρή και ένα μωρό.

   Μετά τη φωτιά στο κοντέινερ, ξέσπασε εξέγερση. Η πυροσβεστική μπήκε να σβήσει τη φωτιά, ενώ αρχικά εμποδίστηκε από τα επεισόδια η αστυνομία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να παρέμβει.

   Νεότερα εντός ολίγου.

   https://www.stonisi.gr/post/4319/mia-gynaika-nekrh-kai-ena-mwro-apo-tis-anathymiaseis-sth-moria-updated

  • Fire, clashes, one dead at crowded Greek migrant camp on Lesbos

   A fire broke out on Sunday at a container inside a crowded refugee camp on the eastern Greek island of Lesbos close to Turkey and one person was killed, emergency services said.

   Refugees clashed with police as thick smoke rose over the Moria camp, which currently houses about 12,000 people in overcrowded conditions and firefighters fought to extinguish the blaze.

   Police said one burned body was taken to hospital in the island’s capital Mytilini for identification by the coroner. Police sent reinforcements to the island along with the chief of police to help restore order.

   Police could not immediately reach an area of containers, where there were unconfirmed reports of another burned body.

   Greece has been dealing with a resurgence in refugee and migrant flows in recent weeks from neighboring Turkey. Nearly a million refugees fleeing war in Syria and migrants crossed from Turkey to Greece’s islands in 2015.

   More than 9,000 people arrived in August, the highest number in the three years since the European Union and Ankara implemented a deal to shut off the Aegean migrant route. More than 8,000 people have arrived so far in September.

   Turks have also attempted to cross to Greece in recent years following a failed coup attempt against Turkish President Tayyip Erdogan in 2016.

   On Friday seven Turkish nationals, two women and five children, drowned when a boat carrying them capsized near Greece’s Chios island.

   https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-greece-lesbos-moria/fire-clashes-at-crowded-migrant-camp-on-greek-island-lesbos-idUSKBN1WE0NJ

  • Incendio nel campo rifugiati di Moria. Amnesty: “Abbietto fallimento delle politiche di protezione del governo greco e dell’Ue”

   Incendio nel campo rifugiati di Moria. Amnesty International denuncia: “Abbietto fallimento delle politiche di protezione del governo greco e dell’Ue”

   “L’incendio di Moria ha evidenziato l’abietto fallimento del governo greco e dell’Unione europea, incapaci di gestire la deplorevole situazione dei rifugiati in Grecia“.

   Così Massimo Moratti, direttore delle ricerche sull’Europa di Amnesty International, ha commentato la notizia dell’incendio di domenica 29 settembre nel campo rifugiati di Moria, sull’isola greca di Lesbo, nel quale è morta una donna.

   “Con 12.503 persone presenti in un campo che potrebbe ospitarne 3000 e dati gli incendi già scoppiati nel campo, le autorità greche non possono sostenere che questa tragedia fosse inevitabile. Solo un mese fa erano morte altre tre persone“, ha aggiunto Moratti.

   “L’accordo tra Unione europea e Turchia ha solo peggiorato le cose, negando dignità a migliaia di persone intrappolate sulle isole dell’Egeo e violando i loro diritti“, ha sottolineato Moratti.

   “Il campo di Moria è sovraffollato e insicuro. Le autorità greche devono immediatamente evacuarlo, assistere, anche fornendo le cure mediche necessarie, le persone che hanno subito le conseguenze dell’incendio e accelerare il trasferimento dei richiedenti asilo e dei rifugiati in strutture adeguate in terraferma. Gli altri stati membri dell’Unione europea devono collaborare accettando urgentemente i programmi di ricollocazione che potrebbero ridurre la pressione sulla Grecia“, ha concluso Moratti.

   Ulteriori informazioni

   Nelle ultime settimane, Amnesty International ha riscontrato un drammatico peggioramento delle condizioni dei rifugiati sulle isole dell’Egeo, nelle quali si trovano ormai oltre 30.000 persone.

   Il sovraffollamento ha raggiunto il livello peggiore dal 2016. Le isole di Lesbo e Samo ospitano un numero di persone superiore rispettivamente di quattro e otto volte i posti a disposizione.

   La situazione dei minori è, a sua volta, drasticamente peggiorata. La morte di un afgano di 15 anni nella cosiddetta “zona sicura” del campo di Moria testimonia la fondamentale mancanza di sicurezza per le migliaia di minori costretti a vivere in quel centro.

   All’inizio di settembre il governo greco ha annunciato l’inizio dei trasferimenti dei richiedenti asilo e dei rifugiati sulla terraferma. Questi trasferimenti, effettuati in cooperazione con l’Organizzazione internazionale delle migrazioni, si sono rivelati finora una serie di iniziative frammentarie.

   All’indomani dell’incendio di Moria le autorità di Atene hanno espresso l’intenzione di arrivare a 3000 trasferimenti entro la fine di ottobre: un numero insufficiente a fare fronte all’aumento degli approdi da luglio, considerando che solo la settimana scorsa sono arrivate altre 3000 persone.

   La politica di trattenimento dei nuovi arrivati sulle isole dell’Egeo resta dunque immutata, poiché le misure adottate sono clamorosamente insufficienti a risolvere i problemi dell’insicurezza e delle condizioni indegne cui i richiedenti asilo e i rifugiati sono stati condannati a convivere a partire dall’attuazione dell’accordo tra Unione europea e Turchia.

   https://www.amnesty.it/incendio-campo-rifugiati-moria-grecia

  • This was not an accident!

   They died because of Europe’s cruel deterrence and detention regime!

   Yesterday, on Sunday 29 September 2019, a fire broke out in the so-called hotspot of Moria on Lesvos Island in Greece. A woman and probably also a child lost their lives in the fire and it remains unclear how many others were injured. Many people lost all their small belongings, including identity documents, in the fire. The people imprisoned on Lesvos have fled wars and conflicts and now experience violence within Europe. Many were re-traumatised by these tragic events and some escaped and spent the night in the forest, scared to death.

   Over the past weeks, we had to witness two more deaths in the hotspot of Moria: In August a 15-year-old Afghan minor was killed during a violent fight among minors inside the so-called “safe space” of the camp. On September 24, a 5-year-old boy lost his life when he was run-over by a truck in front of the gate.

   The fire yesterday was no surprise and no accident. It is not the first, and it will not be the last. The hotspot burned already several times, most tragically in November 2016 when large parts burned down. Europe’s cruel regime of deterrence and detention has now killed again.

   In the meantime, in the media, a story was immediately invented, saying that the refugees themselves set the camp on fire. It was also stated that they blocked the fire brigade from entering. We have spoken to many people who witnessed the events directly. They tell us a very different story: In fact, the fire broke out most probably due to an electricity short circuit. The fire brigade arrived very late, which is no surprise given the overcrowdedness of this monstrous hotspot. Despite its official capacity for 3,000 people, it now detains at least 12,500 people who suffer there in horrible living conditions. On mobile phone videos taken by the prisoners of the camp, one can see how in this chaos, inhabitants and the fire brigade tried their best together to at least prevent an even bigger catastrophe.

   There simply cannot be a functioning emergency plan in a camp that has exceeded its capacity four times. When several containers burned in a huge fire that generated a lot of smoke, the imprisoned who were locked in the closed sector of the camp started in panic to try to break the doors. The only response the authorities had, was to immediately bring police to shoot tear-gas at them, which created an even more toxic smoke.

   Anger and grief about all these senseless deaths and injuries added to the already explosive atmosphere in Moria where thousands have suffered while waiting too long for any change in their lives. Those who criminalise and condemn this outcry in form of a riot of the people of Moria cannot even imagine the sheer inhumanity they experience daily. The real violence is the camp itself, conditions that are the result of the EU border regime’s desire for deterrence.

   We raise our voices in solidarity with the people of Moria and demand once again: The only possibility to end this suffering and dying is to open the islands and to have freedom of movement for everybody. Those who arrive on the islands have to continue their journeys to hopefully find a place of safety and dignity elsewhere. We demand ferries to transfer the exhausted and re-traumatised people immediately to the Greek mainland. We need ferries not Frontex. We need open borders, so that everyone can continue to move on, even beyond Greece. Those who escape the islands should not be imprisoned once more in camps in mainland Greece, with conditions that are the same as the ones here on the islands.

   Close down Moria!

   Open the islands!

   Freedom of Movement for everyone!

   http://lesvos.w2eu.net/2019/09/30/this-was-not-an-accident

  • Grèce : quand s’embrase le plus grand camp de réfugiés d’Europe

   Sur l’île de Lesbos, le camp de Moria accueille 13 000 personnes dans des installations prévues pour 3000. Un incendie y a fait au moins deux morts et a déclenché un début d’"émeutes dimanche. En Autriche, les Verts créent la sensation aux législatives alors que l’extrême-droite perd 10 points.

   https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale/la-revue-de-presse-internationale-emission-du-lundi-30-septembre-2019

  • Riots at Greek refugee camp on Lesbos after fatal fire

   Government says it will step up transfers to the mainland after unrest at overcrowded camp.
   Greek authorities are scrambling to deal with unrest at a heavily overcrowded migrant camp on Lesbos after a fire there left at least one person dead.

   Officials said they had found the charred remains of an Afghan woman after the blaze erupted inside a container used to house refugees at the Moria reception centre on Sunday. The fire was eventually extinguished by plane.

   More than 13,000 people are now crammed into tents and shipping containers with facilities for just 3,000 at Moria, a disused military barracks outside Mytilene, the island’s capital, where tensions are rising.

   “A charred body was found, causing foreign [migrants] to rebel,” said Lefteris Economou, Greece’s deputy minister for citizen protection. “Stones and other objects were hurled, damaging three fire engines and slightly injuring four policemen and a fireman.”

   The health ministry said 19 people including four children were injured, most of them in the clashes. There were separate claims that a child died with the Afghan woman.

   Greece’s centre-right government said it would immediately step up transfers to the mainland. The camp is four times over capacity. “By the end of Monday 250 people will have been moved,” Economou said.

   Like other Aegean isles near the Turkish coast, Lesbos has witnessed a sharp rise in arrivals of asylum seekers desperate to reach Europe in recent months.

   “The situation was totally out of control,” said the local police chief, Vasillis Rodopoulos, describing the melee sparked by the fire. “Their behaviour was very aggressive, they wouldn’t let the fire engines pass to put out the blaze, and for the first time they were shouting: kill police.”

   https://i.guim.co.uk/img/media/ed39991b42492c24aba4f85e701b66e48521375c/0_178_3500_2101/master/3500.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=356be51355ebcb04a111f2

   But NGO workers on Lesbos said the chaos reflected growing frustration among the camp’s occupants. There have been several fires at the facility since the EU struck a deal with Turkey in 2016 to stem the flow of migrants. A woman and child died in a similar blaze three years ago.

   “No one can call the fire and these deaths an accident,” said Marco Sandrone, a field officer with Médecins Sans Frontières. “This tragedy is the direct result of a brutal policy that is trapping 13,000 people in a camp made for 3,000.

   “European and Greek authorities who continue to contain these people in these conditions have a responsibility in the repetition of these dramatic episodes. It is high time to stop the EU-Turkey deal and this inhumane policy of containment. People must be urgently evacuated out of the hell that Moria has become.”

   Greece currently hosts around 85,000 refugees, mostly from Syria although recent arrivals have also been from Afghanistan and Africa. Close to 35,000 have arrived this year, outstripping the numbers in Italy and Spain.

   It is a critical issue for the prime minister, Kyriakos Mitsotakis, who won office two months ago promising to crack down on migration.
   Aid workers warn of catastrophe in Greek refugee camps
   Read more

   Mitsotakis raised the matter with Turkey’s president, Recep Tayyip Erdoğan, on the sidelines of the UN general assembly in New York last week, and Greece’s migration minister and the head of the coastguard will fly to Turkey for talks this week.

   Ministers admit the island camps can no longer deal with the rise in numbers.

   Government spokesman Stelios Petsas announced that a cabinet meeting called to debate emergency measures had on Monday decided to radically increase the number of deportations of asylum seekers whose requests are rejected.

   “There will be an increase in returns [to Turkey],” he said. “From 1,806 returned in 4.5 years under the previous Syriza government, 10,000 will be returned by the end of 2020.”

   Closed detention centres would also be established for those who had illegally entered the EU member state and did not qualify for asylum, he added.

   However, Spyros Galinos, until recently the mayor of Lesbos, who held the post when close to a million Syrian refugees landed on the island, told the Guardian: “This is a bomb that will explode. Decongestion efforts aren’t enough. You move more to the mainland and others come. It’s a cycle that will continue repeating itself with devastating effect until the big explosion comes.”

   https://www.theguardian.com/world/2019/sep/30/riots-at-greek-refugee-camp-on-lesbos-after-fatal-fire

  • Grèce : incendie meurtrier à Moria suivi d’émeutes

   Au moins une personne a péri dans un incendie survenu dimanche dans le camp surpeuplé de Moria, sur l’île grecque de Lesbos. Ce drame a été suivi d’émeutes provoquées par la colère des habitants du camp, excédés par leurs conditions de vie indignes.

   Un incendie survenu, dimanche 29 septembre, au sein du camp de Moria sur l’île de Lesbos en Grèce a fait au moins un mort parmi les habitants. "Nous n’avons qu’une personne morte confirmée pour l’instant", a déclaré le ministre adjoint à la protection civile Lefteris Oikonomou, lundi. La veille, plusieurs sources ont indiqué que la victime était décédée avec son enfant portant le nombre de décès à au moins deux.

   Selon les médias grecs, une couverture brûlée retrouvée à côté de la femme morte, contiendrait des résidus de peau qui pourraient appartenir à l’enfant de la défunte, un nouveau-né. Des examens médico-légaux sont en cours.

   Selon l’Agence de presse grecque ANA, citant des sources policières, la femme a été transportée à l’hôpital de Lesbos, tandis que l’enfant a été remis aux autorités par les migrants qui l’avait recouvert d’une couverture. Un correspondant de l’AFP a confirmé avoir vu deux corps, l’un transporté au bureau de l’ONG Médecins sans frontières (MSF), l’autre devant lequel “sanglotaient des proches”.

   Il a fallu, d’après un témoin cité par l’AFP, plus de 30 minutes pour éteindre l’incendie et les pompier ont tardé à arriver. C’est un avion bombardier d’eau qui a permis de stopper le brasier qui aurait démarré dans un petit commerce ambulant avant de s’étendre aux conteneurs d’habitation voisins.

   Dans un communiqué, la police fait état de deux incendies, le premier à l’extérieur du camp, puis un autre à l’intérieur, à 20 minutes d’intervalle. Les émeutes ont débuté juste après que le second feu s’est déclaré.
   "Six ou sept conteneurs [hébergeant des migrants] étaient en flammes. On a appelé les pompiers qui sont arrivés après 20 minutes. On s’est mis en colère", a déclaré Fedouz, 15 ans, interrogé par l’AFP. Le jeune Afghan affirme avoir trouvé deux enfants “complètement carbonisés et une femme morte” en voulant essayer, avec ses proches, d’aider les personnes qui se trouvaient dans les conteneurs.

   Afin de reprendre le contrôle sur la foule en colère à cause de la lenteur des secours, la police a tiré des gaz lacrymogènes. Peu après 23h locales (20h GMT), le camp avait retrouvé son calme, selon des sources policières.

   Plus de 20 blessés dans les émeutes soignés par MSF

   “Nous sommes outrés”, a réagi Marco Sandrone, le coordinateur de Médecins sans frontières (MSF) en Grèce. “L’équipe médicale de notre clinique située juste à l’extérieur du camp a porté secours à au moins 15 personnes blessées à la suite des émeutes entre les migrants et la police, juste après l’incendie.” L’ONG a ensuite revu le nombre de patients à la hausse indiquant que 21 personnes avaient été prises en charge dans leur clinique.

   Pour Marco Sandrone cet incendie et ces émeutes n’ont rien d’un banal incident. “Cette tragédie est le résultat d’une politique brutale qui piègent 13 000 migrants dans un camp qui ne peut en accueillir que 3 000. Les autorités européennes et grecques qui maintiennent ces personnes dans ces conditions de vie ont une part de responsabilité dans ce genre d’épisode”, a-t-il déclaré.

   Moria est le plus grand camp de migrants en Europe. La Grèce compte actuellement 70 000 migrants, principalement des réfugiés syriens, qui ont fui leur pays depuis 2015 et risqué la traversée depuis les côtes turques voisines.

   Le gouvernement grec doit se pencher, à compter de lundi, sur une modernisation de la procédure d’asile afin d’essayer de désengorger ses camps de migrants. En vertu d’un accord conclu au printemps 2016 entre la Turquie et l’Union européenne, la Turquie avait mis un frein aux flux des départs de migrants vers les cinq îles grecques les plus proches de son rivage, en échange d’une aide de six milliards de dollars. Mais le nombre des arrivées en grèce est reparti à la hausse ces derniers mois.

   Quelque 3 000 migrants arrivés dans les îles grecques cette semaine

   Ainsi, en seulement 24 heures, entre samedi matin et dimanche matin, près de 400 migrants au total sont arrivés en Grèce, selon les autorités. En outre, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré plus tôt cette semaine qu’environ 3 000 personnes étaient arrivées depuis la Turquie ces dernier jours, ce qui ajoute à la pression sur des installations d’accueil déjà surpeuplées.

   Début septembre, le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays accueille près de quatre millions de réfugiés, a menacé "d’ouvrir les portes" aux migrants vers l’Union européenne s’il n’obtient pas davantage d’aide internationale.

   “Il est grand temps d’arrêter cet accord entre la Grèce et la Turquie ainsi que cette politique de rétention des migrants dans les camps. Il faut évacuer d’urgence les personnes de cet enfer qu’est devenu Moria”, a commenté Marco Sandrone de MSF.

   Le gouvernement grec, pour sa part, a réitéré la nécessité de continuer à transférer vers le continent les migrants hébergés dans les centres d’enregistrement et d’identification sur les îles du nord de la mer Égée.

   https://www.infomigrants.net/fr/post/19850/grece-incendie-meurtrier-a-moria-suivi-d-emeutes

  • “Il y a au moins 500 manifestants en ce moment dans le camp de Moria, la police anti-émeute est sur place”

   InfoMigrants a recueilli le témoignage d’un habitant du camp de Moria sur l’île de Lesbos en Grèce au lendemain d’un incendie meurtrier et d’émeutes survenus dimanche 30 septembre. Les manifestations ont repris mardi et la situation semble se tendre d’heure en heure.

   Je m’appelle Lionel*, je viens d’Afrique de l’Ouest* et je vis dans le camp de Moria depuis le mois de mai. Depuis un mois, des vagues de nouvelles personnes se succèdent, la situation se dégrade de jour en jour. Ce sont surtout des gens qui arrivent depuis la Turquie. Il paraît que le gouvernement turc laisse de nouveau passer des gens à la frontière malgré l’accord [qui a été signé avec l’Union européenne au printemps 2016].

   Il y a eu un grave incendie suivi d’émeutes dimanche. J’habite juste en face de là où le feu a démarré. Les autorités disent qu’il y a eu un mort mais nous on en a vu plus.

   Hier soir [lundi], des personnes ont organisé une veillée musulmane sur les lieux de l’incendie en hommage aux victimes. Il y avait des bougies, c’était plutôt calme.

   Depuis ce matin, les Afghans, Irakiens et Syriens se sont mis à manifester en face de l’entrée principale du camp. Ils protestent contre les conditions de vie qui sont horribles ici. Ils veulent également transporter, eux-mêmes, le corps d’une autre victime de l’incendie jusqu’à Mytilène pour montrer à la population et aux dirigeants ce qu’il se passe ici.

   Il doit y avoir au moins 500 personnes rassemblées. La police anti-émeute est sur place et empêche les manifestants de sortir du camp pour porter le corps jusqu’à Mytilène. Un autre bus de policiers est arrivé ce matin mais en revanche, personne ne se soucie de comment on va.

   Moi j’ai trop peur que ça dégénère encore plus alors j’ai quitté le camp. Je fais les cent pas à l’écart pour rester en dehors des problèmes et pour me protéger. On ne sait pas ce qui va arriver, j’ai peur et cette situation est très frustrante.

   « Le matin, on part se cacher dans les oliviers pour rester à l’écart de la foule »

   Tous les matins, on doit se lever à 5h pour aller faire la queue et espérer avoir quelque chose à boire ou à manger. Après le petit-déjeuner, on part se cacher et s’abriter dans les oliviers pour rester à l’écart de la foule. Il y a tellement de gens que l’air est devenu irrespirable dans le camp.

   Je retourne dans ma tente en fin d’après-midi et j’essaie de dormir pour pouvoir me lever le plus tôt possible le matin, sinon je n’aurai pas à manger.

   On ne nous dit rien, la situation est désastreuse, je dirais même que je n’ai pas connu pire depuis mon arrivée à Moria il y a près de cinq mois. J’ai fait une demande d’asile mais je me sens totalement piégé ici et je ne vois pas comment je vais m’en sortir à moins d’un miracle.

   Au final, la situation est presque semblable à celle de mon pays d’origine. La seule différence, c’est qu’il n’y a pas les coups de feu. Ils sont remplacés par les tirs de gaz lacrymogènes de la police grecque. Cela me déclenche des flashback, c’est traumatisant.

   * Le prénom et le pays d’origine ont été changés à la demande du témoin, par souci de sécurité.

   https://www.infomigrants.net/fr/post/19879/il-y-a-au-moins-500-manifestants-en-ce-moment-dans-le-camp-de-moria-la

  • Greece must act to end dangerous overcrowding in island reception centres, EU support crucial

   This is a summary of what was said by UNHCR spokesperson Liz Throssell – to whom quoted text may be attributed – at today’s press briefing at the Palais des Nations in Geneva.

   UNHCR, the UN Refugee Agency, is today calling on Greece to urgently move thousands of asylum-seekers out of dangerously overcrowded reception centres on the Greek Aegean islands. Sea arrivals in September, mostly of Afghan and Syrian families, increased to 10,258 - the highest monthly level since 2016 – worsening conditions on the islands which now host 30,000 asylum-seekers.

   The situation on Lesvos, Samos and Kos is critical. The Moria centre on Lesvos is already at five times its capacity with 12,600 people. At a nearby informal settlement, 100 people share a single toilet. Tensions remain high at Moria where a fire on Sunday in a container used to house people killed one woman. An ensuing riot by frustrated asylum-seekers led to clashes with police.

   On Samos, the Vathy reception centre houses 5,500 people – eight times its capacity. Most sleep in tents with little access to latrines, clean water, or medical care. Conditions have also deteriorated sharply on Kos, where 3,000 people are staying in a space for 700.

   Keeping people on the islands in these inadequate and insecure conditions is inhumane and must come to an end.

   The Greek Government has said that alleviating pressure on the islands and protecting unaccompanied children are priorities, which we welcome. We also take note of government measures to speed up and tighten asylum procedures and manage flows to Greece announced at an exceptional cabinet meeting on Monday. We look forward to receiving details in writing to which we can provide comments.

   But urgent steps are needed and we urge the Greek authorities to fast-track plans to transfer over 5,000 asylum-seekers already authorized to continue their asylum procedure on the mainland. In parallel, new accommodation places must be provided to prevent pressure from the islands spilling over into mainland Greece, where most sites are operating at capacity. UNHCR will continue to support transfers to the mainland in October at the request of the government.

   Longer-term solutions are also needed, including supporting refugees to become self-reliant and integrate in Greece.

   The plight of unaccompanied children, who overall number more than 4,400, is particularly worrying, with only one in four in a shelter appropriate for their age.

   Some 500 children are housed with unrelated adults in a large warehouse tent in Moria. On Samos, more than a dozen unaccompanied girls take turns to sleep in a small container, while other children are forced to sleep on container roofs. Given the extremely risky and potentially abusive conditions faced by unaccompanied children, UNHCR appeals to European States to open up places for their relocation as a matter of priority and speed up transfers for children eligible to join family members.

   UNHCR continues to work with the Greek authorities to build the capacity needed to meet the challenges. We manage over 25,000 apartment places for some of the most vulnerable asylum-seekers and refugees, under the EU-funded ESTIA scheme. Some 75,000 people receive monthly cash assistance under the same programme. UNHCR is prepared, with the continuous support of the EU and other donors, to expand its support through a cash for shelter scheme which would allow authorized asylum-seekers to move from the islands and establish themselves on the mainland.

   Greece has received the majority of arrivals across the Mediterranean region this year, some 45,600 of 77,400 – more than Spain, Italy, Malta, and Cyprus combined.

   https://www.unhcr.org/news/briefing/2019/10/5d930c194/greece-must-act-end-dangerous-overcrowding-island-reception-centres-eu.html

  • Migration : Lesbos, un #échec européen

   Plus de 45 000 personnes ont débarqué en Grèce, en 2019. Au centre de la crise migratoire européenne depuis 2015, l’île de Lesbos est au bord de la rupture.
   Le terrain, un ancien centre militaire, est accidenté de toutes parts. Entre ses terrassements qu’ont recouverts des rangées de tentes et de conteneurs, des dénivelés abrupts. Sur les quelques pentes goudronnées, des grappes d’enfants dévalent en glissant sur des bouteilles de plastique aplaties. Leurs visages sont salis par la poussière que soulèvent des bourrasques de vent dans les oliveraies alentours. Ils courent partout, se faufilent à travers des grilles métalliques éventrées ici et là, et disparaissent en un mouvement. On les croirait seuls.

   Vue du camp de Moria sur l’île grecque de Lesbos, le 19 septembre. Samuel Gratacap pour Le Monde
   Ici, l’un s’est accroupi pour uriner, à la vue de tous. Un autre joue à plonger ses mains dans la boue formée au sol par un mélange d’eau sale et de terre. D’autres se jettent des cailloux. Alors que le jour est tombé, une gamine erre au hasard des allées étroites, dessinées par l’implantation anarchique de cabanes de fortune. Les flammes des fours à pain, faits de pierres et de terre séchée, éclairent par endroits la nuit qui a enveloppé Moria, sur l’île grecque de Lesbos.

   Article réservé à nos abonnés Lire aussi
   Migrants : A Bruxelles, un débat miné par l’égoïsme des Etats
   Un moment, à jauger le plus grand camp d’Europe, à détailler ses barbelés, sa crasse et le dénuement de ses 13 000 habitants – dont 40 % d’enfants –, on se croirait projetés quatre-vingts ans en arrière, dans les camps d’internement des réfugiés espagnols lors de la Retirada [l’exode de milliers de républicains espagnols durant la guerre civile, de 1936 à 1939]. Ici, les gens balayent les pierres devant leur tente pour sauvegarder ce qui leur reste d’hygiène, d’intimité. Depuis cet été, ils arrivent par centaines tous les jours, après avoir traversé en rafiot lesquelques kilomètres de mer Egée qui séparent Lesbos de la Turquie. Ce sont des familles afghanes, en majorité, qui demandent l’asile en Europe. Mais viennent aussi des Syriens, des Congolais, des Irakiens, des Palestiniens…

   « Ceci n’est pas une crise »

   Au fur et à mesure que les heures passent, les nouveaux venus apprennent qu’ils devront se contenter d’une toile de tente et d’un sol dur pour abri, qu’il n’y a pas assez de couvertures pour tous, qu’il faut faire la queue deux heures pour obtenir une ration alimentaire et que plusieurs centaines d’entre elles viennent à manquer tous les jours… Très vite, à parler avec les anciens, ils réalisent que beaucoup endurent cette situation depuis plus d’un an, en attendant de voir leur demande d’asile enfin examinée et d’être peut-être autorisés à rejoindre le continent grec.

   Lire aussi
   En Grèce, dans l’enfer du camp de réfugiés de Moria, en BD
   Plus de 45 000 personnes ont afflué en Grèce, en 2019, dont plus de la moitié entre juillet et septembre. « Ceci n’est pas une crise », répète Frontex, l’agence européenne de gardes frontières et de gardes-côtes, présente dans cette porte d’entrée en Europe. Les chiffres ne sont en effet guère comparables avec 2015, quand plus de 860 000 personnes sont arrivées sur les rivages grecs, provoquant une crise majeure dans toute l’Europe.

   C’est fin 2015 que le « hot spot » de Moria, nom donné à ces centres d’accueil contrôlés pour demandeurs d’asile, a été créé. D’autres centres de transit sont apparus sur les îles grecques de Chios, Samos, Leros, Kos ainsi qu’en Italie. Face à la « crise », l’Europe cherchait à s’armer. Dans les « hot spots », les personnes migrantes sont identifiées, enregistrées, et leur situation examinée. Aux réfugiés, l’asile. Aux autres, le retour vers des territoires hors de l’Union européenne (UE).

   L’accord UE-Turquie

   Pour soulager les pays d’entrée, un programme temporaire de relocalisations a été mis en place pour permettre de transférer une partie des réfugiés vers d’autres Etats membres. Une façon de mettre en musique une solidarité européenne de circonstance, sans toucher au sacro-saint règlement de Dublin qui fait de l’Etat d’entrée en Europe le seul responsable de l’examen de la demande d’asile d’un réfugié.

   Dans la foulée, en mars 2016, l’accord UE-Turquie prévoyait qu’Ankara renforce le contrôle de ses frontières et accepte le renvoi rapide de demandeurs d’asile arrivés sur les îles grecques, en contrepartie, notamment, d’un versement de 6 milliards d’euros et d’une relance du processus d’adhésion à l’UE.

   Quatre années se sont écoulées depuis le pic de la crise migratoire et ses cortèges de migrants traversant l’Europe à pied, le long de la route des Balkans, jusqu’à l’eldorado allemand. Si les flux d’arrivées en Europe ont considérablement chuté, Lesbos incarne plus que jamais l’échec du continent face aux phénomènes migratoires.

   Le mécanisme de relocalisation, une lointaine chimère

   Sur les 100 000 relocalisations programmées depuis l’Italie et la Grèce, à peine 34 000 ont eu lieu. « Les Etats n’ont pas joué le jeu », analyse Yves Pascouau, fondateur du site European Migration Law. Plusieurs pays (Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Autriche, Bulgarie) n’ont pas du tout participé à l’effort. Seuls Malte, le Luxembourg et la Finlande ont atteint leur quota. « Il y a aussi eu des difficultés techniques et organisationnelles liées à un processus nouveau », reconnaît M. Pascouau.

   L’ONG Lighthouse Relief accueille un groupe de réfugiés qui vient d’être intercepté en mer par Frontex puis transféré à terre par l’ONG Refugee Rescue, entre Skala Sikamineas et Molivos, sur l’île de Lesbos, le 19 septembre. Samuel Gratacap pour Le Monde

   Le 19 septembre au petit matin, 37 personnes, des familles et des mineurs tous originaires d’Afghanistan viennent de débarquer entre Skala Sikamineas et Molivos, sur l’île de Lesbos. Ils sont pris en charge et dirigés vers le camp de transit Stage 2 géré par l’UNHCR et administré par les autorités grecques. À l’horizon, la côte turque. Samuel Gratacap pour Le Monde
   Le mécanisme de relocalisation n’est plus aujourd’hui qu’une lointaine chimère, comme l’ont été les « hot spots » italiens, Rome choisissant de laisser ses centres ouverts et ses occupants se disperser en Europe. « On a été dans une double impasse côté italien, analyse l’ancien directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), Pascal Brice. Les Italiens se sont satisfaits d’une situation où les migrants ne faisaient que passer, car ils ne voulaient pas s’installer dans le pays. Et les autres Etats, en particulier les Français et les Allemands, se sont accrochés à Dublin. C’est ce qui a provoqué cette dérive italienne jusqu’à Salvini et la fermeture des ports. »

   Le système est à l’agonie, les personnes qui arrivent aujourd’hui se voient donner des rendez-vous pour leur entretien d’asile… en 2021
   Seule la Grèce a continué de jouer le jeu des « hot spots » insulaires. Résultat : plus de 30 000 personnes s’entassent désormais dans des dispositifs prévus pour 5 400 personnes. « Nous n’avons pas vu autant de monde depuis la fermeture de la frontière nord de la Grèce et l’accord UE-Turquie, souligne Philippe Leclerc, représentant du Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations unies (HCR) en Grèce. Plus de 7 500 personnes devraient être transférées des îles vers le continent et ne le sont pas, faute de capacités d’accueil. On arrive à saturation. » Le système est à l’agonie, les personnes qui arrivent aujourd’hui se voient donner des rendez-vous pour leur entretien d’asile… en 2021.

   A Lesbos, 13 000 personnes s’agglutinent à l’intérieur et autour du camp de Moria, pour une capacité d’accueil officielle de 3 100 personnes. Les deux tiers de cette population sont sous tente. Et leur nombre enfle chaque jour. Cette promiscuité est mortifère. Dimanche 29 septembre, un incendie a ravagé plusieurs conteneurs hébergeant des demandeurs d’asile et tué au moins une femme. « Tous les dirigeants européens sont responsables de la situation inhumaine dans les îles grecques et ont la responsabilité d’empêcher toute nouvelle mort et souffrance », a réagi le jour même Médecins sans frontières (MSF). La même semaine, un enfant de 5 ans qui jouait dans un carton sur le bord d’une route a été accidentellement écrasé par un camion. Fin août, déjà, un adolescent afghan de 15 ans avait succombé à un coup de couteau dans une bagarre.

   Un bateau vient de débarquer entre Skala Sikamineas et Molivos, avec à son bord 37 personnes originaires d’Afghanistan. Samuel Gratacap pour Le Monde
   « Personne ne fait rien pour nous », lâche Mahdi Mohammadi, un Afghan de 27 ans arrivé il y a neuf mois. Il doit passer son entretien de demande d’asile en juin 2020. En attendant, il dort dans une étroite cabane, recouverte de bâches blanches estampillées Union européenne, avec trois autres compatriotes. A côté, une femme de plus de 60 ans dort sous une toile de tente avec son fils et sa nièce adolescente.

   « Nous n’avons aucun contrôle sur la situation »

   « Des années ont passé depuis la crise et on est incapables de gérer, se désespère une humanitaire de Lesbos. Les autorités sont dépassées. C’est de plus en plus tendu. » Un fonctionnaire européen est plus alarmiste encore : « Nous n’avons aucun contrôle sur la situation », confie-t-il.

   En Grèce, le sort des mineurs non accompagnés est particulièrement préoccupant. Ils sont 4 400 dans le pays (sur près de 90 000 réfugiés et demandeurs d’asile), dont près d’un millier rien qu’à Lesbos. La moitié dort en présence d’adultes dans une sorte de grand barnum. Sur l’île de Samos, des enfants sont obligés de dormir sur le toit des conteneurs.

   Le 19 septembre, dans la partie extérieure du camp de Moria appelée « Jungle », une famille Syrienne de 7 personnes originaire de la ville de Deir Ez Zor, en Syrie. Ils sont arrivés à Moria il y a deux jours. La jeune femme dans la tente attend un enfant. Samuel Gratacap pour Le Monde

   Dans la clinique pédiatrique de MSF, qui jouxte le camp de Moria, le personnel soignant mesure les effets d’un tel abandon. « Sur les deux derniers mois, un quart de nos patients enfants nous ont été envoyés pour des comportements d’automutilation, déclare Katrin Brubakk, pédopsychologue. Ça va d’adolescents qui se scarifient à des enfants de deux ans qui se tapent la tête contre les murs jusqu’à saigner, qui se mordent ou qui s’arrachent les cheveux. » « A long terme, cela va affecter leur vie sociale, leurs apprentissages et, in fine, leur santé mentale », prévient-elle. Présidente de l’ONG grecque d’aide aux mineursMETAdrasi, Lora Pappa s’emporte : « Ça fait des années qu’on dit que plus d’un tiers des mineurs non accompagnés ont un membre de leur famille en Allemagne ou ailleurs. Mais chaque enfant, c’est trente pages de procédure et, si tout se passe bien, ça prend dix mois pour obtenir une réunification familiale. Le service d’asile grec est saturé, et les Etats membres imposent des conditions de plus en plus insensées. »

   Dans le petit port de plaisance de Panayouda, à quelques kilomètres de Moria, des adolescents jouent à appâter des petits poissons argentés avec des boules de mie de pain. Samir, un Afghan de 21 ans, les regarde en riant. A Moria, il connaît des jeunes qui désespèrent de rejoindre leur famille en Suède. « Leur demande a déjà été rejetée trois fois », assure-t-il. Samir a passé deux ans sur l’île, avant d’être autorisé à gagner le continent. Il est finalement revenu à Lesbos il y a une semaine pour retrouver son frère de 14 ans. « Ça faisait cinq ans qu’on s’était perdus de vue, explique-t-il. Notre famille a été séparée en Turquie et, depuis, je les cherche. Je ne quitterai pas Athènes tant que je n’aurai pas retrouvé mes parents. »

   « Les “hot spots” sont la preuve de l’absurdité et de l’échec de Dublin »

   « Il faudrait repenser à des mécanismes de répartition, affirme Philippe Leclerc, du HCR. C’est l’une des urgences de solidarité, mais il n’y a pas de discussion formelle à ce sujet au niveau de l’UE. » « La relocalisation, ça n’a jamais marché parce que ça repose sur le volontariat des Etats, tranche Claire Rodier, directrice du Gisti (Groupe d’information et de soutien des immigrés). Les “hot spots” sont la preuve de l’absurdité et de l’échec de Dublin, qui fait peser tout le poids des arrivées sur les pays des berges de l’Europe. » Yves Pascouau appuie : « Les Etats ont eu le tort de penser qu’on pouvait jouir d’un espace de libre circulation sans avoir une politique d’asile et d’immigration commune. Ce qui se passe à Lesbos doit nous interroger sur toutes les idées qu’on peut avoir de créer des zones de débarquement et de traitement des demandes d’asile. » Marco Sandrone, coordinateur de MSF à Lesbos, va plus loin : « Il est grand temps d’arrêter cet accord UE-Turquie et sa politique inhumaine de confinement et d’évacuer de toute urgence des personnes en dehors de cet enfer qu’est devenu Moria. »

   Des policiers portugais de Frontex, l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes surveillent la mer au large de la côte Nord de l’île, dans la nuit du 18 au 19 septembre. Samuel Gratacap pour Le Monde

   A Skala Sikamineas, les équipes de FRONTEX procèdent à la destruction sommaire d’un bateau clandestin. Samuel Gratacap pour Le Monde
   Dans les faits, l’accord UE-Turquie est soumis à « forte pression », a reconnu récemment le nouveau premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. Jusqu’ici, en vertu de cet accord, Athènes a renvoyé moins de 2 000 migrants vers la Turquie, en majorité des ressortissants pakistanais (38 %), syriens (18 %), algériens (11 %), afghans (6 %) et d’autres. Mais le nouveau gouvernement conservateur, arrivé au pouvoir en juillet, envisage d’augmenter les renvois. Lundi 30 septembre, il a annoncé un objectif de 10 000 migrants d’ici à la fin 2020, en plus de mesures visant à accélérer la procédure d’asile, à augmenter les transferts vers le continent ou encore à construire des centres fermés pour les migrants ne relevant pas de l’asile.

   Dans le même temps, le président turc Recep Tayyip Erdogan n’a eu de cesse, ces derniers mois, de menacer d’« ouvrir les portes » de son pays aux migrants afin de les laisser rejoindre l’Europe. « Si nous ne recevons pas le soutien nécessaire pour partager le fardeau des réfugiés, avec l’UE et le reste du monde, nous allons ouvrir nos frontières », a-t-il averti.

   « Entre Erdogan qui montre les dents et le nouveau gouvernement grec qui est beaucoup plus dur, ça ne m’étonnerait pas que l’accord se casse la figure », redoute le fonctionnaire européen. Le thème migratoire est devenu tellement brûlant qu’il a servi de prétexte à la première rencontre, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, entre le président turc et le premier ministre grec, le 26 septembre. A l’issue, M. Mitsotakis a dit souhaiter la signature d’« un nouvel accord », assorti d’un soutien financier supplémentaire de l’UE à la Turquie.

   La Turquie héberge officiellement 3,6 millions de réfugiés syriens, soit quatre fois plus que l’ensemble des Etats de l’UE. L’absence de perspectives pour un règlement politique en Syrie, le caractère improbable de la reconstruction, l’hostilité manifestée par Damas envers les éventuels candidats au retour, menacés d’expropriation selon le décret-loi 63 du gouvernement de Bachar Al-Assad, ont réduit à néant l’espoir de voir les réfugiés syriens rentrer chez eux. Le pays ne pourra assumer seul un nouvel afflux de déplacés en provenance d’Idlib, le dernier bastion de la rébellion syrienne actuellement sous le feu d’une offensive militaire menée par le régime et son allié russe.

   Un « ferrailleur de la mer » sur la côte entre Skala Sikamineas et Molivos, le 19 septembre. Après l’évacuation d’une embarcation de 37 réfugiés d’origine Afghane, un homme vient récupérer des morceaux du bateau. A l’horizon la côte turque, toute proche. Samuel Gratacap pour Le Monde
   Le président turc presse les Etats-Unis de lui accorder une « zone de sécurité » au nord-est de la Syrie, où il envisage d’installer jusqu’à 3 millions de Syriens. « Nous voulons créer un corridor de paix pour y loger 2 millions de Syriens. (…) Si nous pouvions étendre cette zone jusqu’à Deir ez-Zor et Raqqa, nous installerions jusqu’à 3 millions d’entre eux, dont certains venus d’Europe », a-t-il déclaré depuis la tribune des Nations unies à New-York.

   Climat de peur

   La population turque s’est jusqu’ici montrée accueillante envers les « invités » syriens, ainsi qu’on désigne les réfugiés en Turquie, dont le statut se limite à une « protection temporaire ». Mais récemment, les réflexes de rejet se sont accrus. Touchée de plein fouet par l’inflation, la perte de leur pouvoir d’achat, la montée du chômage, la population s’est mise à désapprouver la politique d’accueil imposée à partir de 2012 par M. Erdogan. D’après une enquête publiée en juillet par le centre d’étude de l’opinion PIAR, 82,3 % des répondants se disent favorables au renvoi « de tous les réfugiés syriens ».

   A la mi-juillet, la préfecture d’Istanbul a lancé une campagne d’arrestations et d’expulsions à l’encontre de dizaines de milliers de réfugiés, syriens et aussi afghans. Le climat de peur suscité par ces coups de filet n’est peut être pas étranger à l’augmentation des arrivées de réfugiés en Grèce ces derniers mois.

   « La plupart des gens à qui on porte secours ces derniers temps disent qu’ils ont passé un mois seulement en Turquie, alors qu’avant ils avaient pu y vivre un an, observe Roman Kutzowitz, de l’ONG Refugee Rescue, qui dispose de la seule embarcation humanitaire en Méditerranée orientale, à quai dans le petit port de Skala Sikamineas, distant d’une dizaine de kilomètres de la rive turque. Ils savent que le pays n’est plus un lieu d’accueil. »

   La décharge de l’île de Lesbos, située à côté de la ville de Molivos. Ici s’amassent des gilets de sauvetages, des bouées et des restes d’embarcations qui ont servi aux réfugiés pour effectuer la traversée depuis la Turquie. Samuel Gratacap pour "Le Monde"
   Au large de Lesbos, dans le mouchoir de poche qui sépare la Grèce et la Turquie, les gardes-côtes des deux pays et les équipes de Frontex tentent d’intercepter les migrants. Cette nuit-là, un bateau de la police maritime portugaise – mobilisé par Frontex – patrouille le long de la ligne de démarcation des eaux. « Les Turcs sont présents aussi, c’est sûr, mais on ne les voit pas forcément », explique Joao Pacheco Antunes, à la tête de l’équipe portugaise.

   Dix jours « sans nourriture, par terre »

   Sur les hauteurs de l’île, des collègues balayent la mer à l’aide d’une caméra thermique de longue portée, à la recherche d’un point noir suspect qui pourrait indiquer une embarcation. « S’ils voient un bateau dans les eaux turques, le centre maritime de coordination des secours grec est prévenu et appelle Ankara », nous explique Joao Pacheco Antunes. Plusieurs canots seront interceptés avant d’avoir atteint les eaux grecques.

   Sur une plage de galets, à l’aube, un groupe de trente-sept personnes a accosté. Il y a treize enfants parmi eux, qui toussent, grelottent. Un Afghan de 28 ans, originaire de la province de Ghazi, explique avoir passé dix jours « sans nourriture, par terre », caché dans les champs d’oliviers turcs avant de pouvoir traverser. « J’ai perdu dix kilos », nous assure-t-il, en désignant ses jambes et son buste amaigris. Un peu plus tard, une autre embarcation est convoyée jusqu’au port de Skala Sikamineas par des gardes-côtes italiens, en mission pour Frontex. « Il y a trois femmes enceintes parmi nous », prévient un Afghan de 27 ans, qui a fui Daech [acronyme arabe de l’organisation Etat islamique] et les talibans. Arrive presque aussitôt un troisième canot, intercepté par les gardes-côtes portugais de Frontex. Tous iront rejoindre le camp de Moria.

   https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/04/migration-lesbos-un-echec-europeen_6014219_3210.html

  • Grèce : une politique anti-réfugiés « aux relents d’extrême-droite »

   Suite à l’incendie mortel qui s’est déclenché dimanche dans le camp de Moria à Lesbos, le gouvernement grec a convoqué en urgence un conseil des ministres et annoncé des mesures pour faire face à la crise. Parmi elles, distinguer les réfugiés des migrants économiques. Revue de presse.
   Suite à l’incendie qui s’est déclenché dimanche dans le camp

   surpeuplé de Moria, sur l’île de Lesbos, et qui a fait une morte – une

   réfugiée afghane mère d’un nourrisson – le gouvernement s’est réuni en

   urgence lundi et a présenté un plan d’actions. Athènes veut notamment

   renvoyer 10 000 réfugiés et migrants d’ici à 2020 dans leur pays

   d’origine ou en Turquie, renforcer les patrouilles en mer, créer des

   camps fermés pour les immigrés illégaux et continuer à transférer les

   réfugiés des îles vers le continent grec pour désengorger les camps sur

   les îles de la mer Egée. D’après Efimerida Ton Syntakton, le

   Parlement doit voter dans les jours à venir un texte réformant les

   procédures de demande d’asile, en les rendant plus rapides.

   « L’immigration constitue une bombe pour le pays », estime le site

   iefimerida.gr. « Le gouvernement sait que c’est Erdoğan qui détient la

   solution au problème. Si le sultan n’impose pas plus de contrôles et ne

   veut pas diminuer les flux, alors les mesures prises n’auront pas plus

   d’effet qu’une aspirine. » Le quotidien de centre droit Kathimerini

   rappelle que la Grèce est « première en arrivées de migrants » en

   Europe. « La Grèce a accueilli cette année 45 600 migrants sur les

   77 400 arrivés en Méditerranée, devant l’Espagne et l’Italie », tandis

   qu’en septembre 10 258 arrivées ont été enregistrés par le

   Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

   Comme à la loterie

   Dans l’édition du 1er octobre,

   une caricature d’Andreas Petroulakis montre un officiel tenant un

   papier près d’un boulier pour le tirage du loto. « Nous allons enfin

   différencier les réfugiés des immigrés ! Les réfugiés seront ceux qui

   ont les numéro 12, 31, 11... » Le dessin se moque des annonces du

   gouvernement qui a affirmé vouloir accepter les réfugiés en Grèce, mais

   renvoyer chez eux les migrants économiques, et selon qui la Grèce n’est

   plus confrontée à une crise des réfugiés mais des migrants. « De la

   désinformation de la part du gouvernement », estime Efimerida Ton Syntakton,

   car « les statistiques montrent bien que la majorité des personnes

   actuellement sur les îles sont originaires d’Afghanistan, de Syrie,

   d’Irak, du Congo, de pays en guerre ou en situation de guerre civile ».

   « Le nouveau dogme du gouvernement est que les réfugiés et les immigrés sont deux catégories différentes », souligne la chaîne de télévision Star.

   Le gouvernement veut « être plus sévère avec les immigrés, mais

   intégrer les réfugiés », précise le journal télévisé de mardi. Le

   journal de centre-gauche Ta Nea indique que « huit réfugiés sur

   dix seront transférés des îles vers des hôtels ou des appartements », le

   gouvernement souhaitant décongestionner au plus vite les îles de la mer

   Égée comme Lesbos.

   Pour le magazine LIFO, « la grande pression exercée sur le

   gouvernement Mitsotakis concernant l’immigration vient de ses

   électeurs ». « Les annonces selon lesquelles les demandes d’asile seront

   examinées immédiatement, tandis que ceux qui ne remplissent pas les

   critères seront renvoyés dans les trois jours, sont irréalistes car il y

   a des standards européens à respecter. Ces annonces sont faites

   uniquement pour soulager quelques électeurs. » Enfin, pour le site

   News247, « depuis longtemps à Moria un crime se déroule sous nos yeux,

   les responsables sont les décideurs à Bruxelles et les gouvernements en

   Grèce. Des mesures respectant les êtres humains doivent être prises ou

   bien l’avenir risque de nous réserver d’autres tragédies ».

   https://www.courrierdesbalkans.fr/Grece-le-gouvernement-grec-face-a-une-nouvelle-augmentation-des-f

 • THE BEST HOTEL IN EUROPE
  http://www.best-hotel-in-europe.eu

  https://youtu.be/bqsWqFGQiss

  No pool, no minibar, no room service, and nonetheless:
  THE BEST HOTEL IN EUROPE

  The City Plaza is a hotel located in the heart of Athens. It was a symbol of the Greek crisis. For years it was closed because the owner could no longer pay out wages. Today, City Plaza is open again and fully occupied. The new guests come from around the world: from Syria, Iraq, Pakistan, Iran and Afghanistan. These current occupants of the hotel came with no belongings and do not need to pay. They all fled from their homes, and many belong to those 50,000 desperate individuals who are currently stranded in Greece, in no-man’s-land and disastrous camps, because fenced-off Europe has shut them out.

  At City Plaza, refugees find a place that allows for privacy, in an atmosphere of security and dignity. This is true for all 400 guests of the hotel, but in particular for the 185 children among them. The hotel was occupied in April by an activist group. Together with the refugees many people in solidarity now manage the hotel. There is no support from the state. But there are good food, clean hallways, a pharmacy, a hairdresser, as well as language courses, a library and legal support. Everything is maintained on a voluntary basis and supported through donations. And all decisions are made collectively.

  “We live together – solidarity will win” is the motto of the City Plaza Hotel. The hotel demonstrates every day anew that even in a situation of crisis and poverty it is possible to welcome people with open arms and to create dignified living conditions for all. To that end, the collectively run hotel requires further support: for 1000 meals a day, for electricity and water, medicine, clean laundry, school materials and many other things.

  And, first and foremost, in order to be and remain a political example: The City Plaza Hotel is a place of equality and solidarity, the lived antithesis to Fortress Europe and its borders of shame. It is a symbol of hope. Or simply: City Plaza is the best hotel in Europe.

  This is why we support the hotel with our signatures and donations and reserve a place here.

  Chai pas si ça fait #toctoc ça...

  • Κίνηση προστασίας ντόπιων και προσφύγων από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ

   Προκηρύχτηκε η ενοικίαση ξενοδοχείων προκειμένου να στεγαστούν ευάλωτες κατηγορίες αιτούντων άσυλο και να βγουν μέσα από τους καταυλισμούς προκειμένου να προστατευτούν από τον κορονοϊό

   –-> "Hôtels loués pour accueillir des demandeurs d’asile vulnérables et pour quitter des camps pour se protéger" (traduction google translate)

   Την ενοικίαση ξενοδοχείων για τη στέγαση αιτούντων άσυλο και προσφύγων που διαμένουν σε νησιά προκήρυξη χθες η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Σκοπός η άμεση στέγαση και μέχρι τη μεταφορά τους σε δομές ή σε διαμερίσματα στο εσωτερικό της Ελλάδας, όλων αυτών που σήμερα ζουν σε καταυλισμούς και ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες. Οι οποίοι και πλήττονται άμεσα από την πανδημία του κορονοϊού covid 19 σε περίπτωση επέκτασης της νόσου μέσα στους καταυλισμούς.

   Όπως χαρακτηριστικά έλεγε σήμερα στο « Ν » στέλεχος της Ύπατης Αρμοστείας « η κίνηση αυτή αποτελεί κίνηση προστασίας ντόπιων αλλά και προσφύγων. Στα ξενοδοχεία θα στεγαστούν άνθρωποι ευάλωτοι στη νόσο που πρέπει βγουν από τους καταυλισμούς και να προστατευτούν έτσι ώστε να μη νοσήσουν. Σε μια τέτοια περίπτωση θα μεταφερθούν σε δομές υγείας καταλαμβάνοντας θέσεις που σήμερα δεν επαρκούν σε συνθήκες πανδημίας και για την τοπική Κοινότητα ».

   Στην προκήρυξη ζητούνται οικονομικές προσφορές από τους ιδιοκτήτες κλειστών σήμερα επιχειρήσεων φιλοξενίας (ξενοδοχεία, ξενώνες, απλά καταλύματα με πρωινό, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλες επιχειρήσεις φιλοξενίας) που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού ή άλλη αρμόδια αρχή, στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω, Λέρο αλλά και στη Ρόδο και στην Κρήτη.

   Η διαθεσιμότητα των χώρων που θα προσφερθούν πρέπει να είναι ΑΜΕΣΗ και η διάρκεια ενοικίασης θα είναι τριών μηνών.

   https://www.stonisi.gr/post/8276/kinhsh-prostasias-ntopiwn-kai-prosfygwn-apo-thn-ypath-armosteia-toy-ohe

   –----

   L’appel d’offre du HCR:
   REQUEST FOR QUOTATION: No. RFQ/GRC/2020/014 Provision of Hotel Accommodation Services for Persons of Concern in the Islands (Lesvos, Chios, Samos, Kos, Leros, Rhodes, Crete)
   https://www.unhcr.org/gr-tenders/entry/17409
   https://www.unhcr.org/gr-tenders/entry/17409