• Αίτημα επιστροφής 1.500 προσφύγων στην Τουρκία κατέθεσε η Ελλάδα στην Ε.Ε.
  –-> La Grèce demande à l’UE le #retour de 1 500 réfugiés en Turquie.

  Αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Frontex για την άμεση επιστροφή 1.450 προσώπων, των οποίων έχουν απορριφθεί τα αιτήματα παροχής ασύλου, κατέθεσε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, επικαλούμενο την Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας. Ωστόσο να σημειωθεί ότι πλέον η έκδοση των αποφάσεων παροχής ασύλου σε πρώτο βαθμό γίνονται με διαδικασίες εξπρές, μη εξασφαλίζοντας επαρκή νομική βοήθεια και κατά συνέπεια δίκαιη απόφαση.

  Στην ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης αναφέρεται ότι η Ελλάδα ζητά να επιστρέψουν στην Τουρκία 955 αλλοδαποί που μπήκαν στη χώρα μας από την Τουρκία και βρίσκονται στη Λέσβο, 180 που βρίσκονται στη Χίο, 128 που βρίσκονται στη Σάμο και 187 στην Κω, επισημαίνοντας ότι τα αιτήματά τους για άσυλο έχουν απορριφθεί τελεσίδικα και ως εκ τούτου είναι επιστρεπτέοι, βάσει της Κοινής Δήλωσης ΕΕ- Τουρκίας.

  Το πρώτο δίμηνο του 2020 καταγράφηκαν συνολικά 139 επιστροφές προς την Τουρκία, με τη διαδικασία να έχει σταματήσει από τις 15 Μαρτίου 2020, καθώς η Τουρκία επικαλέστηκε τις δυσκολίες που επέφερε το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού. Πλέον, το υπουργείο Μετανάστευσης ισχυρίζεται ότι « οι ταχείες διαδικασίες ελέγχων για κορονοϊό στην Ελλάδα και η σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου, έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την επανέναρξη της διαδικασίας επιστροφών με ασφάλεια όσων αλλοδαπών δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και εισήλθαν στην Ελλάδα από την Τουρκία ».

  Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, επισημαίνει στη δήλωσή του ότι η Ελλάδα αναμένει από την Τουρκία « να ενισχύσει τις προσπάθειες στα πλαίσια της Κοινής Δήλωσης : πρώτον, στην αποτροπή διέλευσης βαρκών που ξεκινούν από τα παράλιά της με προορισμό τη χώρα μας. Δεύτερον, στην αποδοχή επιστροφών στη βάση της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, αλλά και των διμερών συμφωνιών επανεισδοχής ».

  Και αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή πολιτική για το προσφυγικό/μεταναστευτικό, σημειώνει ότι « το ζητούμενο για την Ευρώπη είναι να κατοχυρώσει στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου έναν κοινό μηχανισμό, καθώς και το απαραίτητο νομικό οπλοστάσιο για επιστροφές. Και να οχυρώσει, με αυτόν τον τρόπο, τις χώρες πρώτης υποδοχής απέναντι σε ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, αλλά και τη δράση κυκλωμάτων λαθροδιακινητών ».

  Την ίδια ώρα, με αφορμή το αίτημα του ελληνικού υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προς την Κομισιόν και τη Frontex, η οργάνωση-ομπρέλα για τα ανθρώπινα δικαιώματα HIAS Greece εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σημειώνει ότι η ταχεία διαδικασία που ακολουθείται για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου δεν εξασφαλίζει σωστή και δίκαιη απόφαση.

  Επίσης οι αιτούντες άσυλο δεν έχουν επαρκή νομική βοήθεια και η διαδικασία της προσφυγής σε δεύτερο βαθμό είναι νομικά περίπλοκη, ουσιαστικά αποτρέποντας τους πρόσφυγες από να διεκδικήσουν την παραμονή τους στη χώρα.

  « Καθίσταται σαφές ότι χωρίς νομική συνδρομή είναι αδύνατον οι αιτούντες/ούσες άσυλο να παρουσιάσουν εγγράφως και μάλιστα στην ελληνική γλώσσα, τους νομικούς και πραγματικούς λόγους για τους οποίους προσφεύγουν κατά της απορριπτικής τους απόφασης », σημειώνει μεταξύ άλλων, τονίζοντας επίσης :

  « Η έλλειψη δωρεάν νομικής συνδρομής αποβαίνει εις βάρος του δίκαιου και αποτελεσματικού χαρακτήρα που θα έπρεπε να διακρίνει τη διαδικασία ασύλου στο σύνολό της, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες που προβλέπονται για διαδικασία των συνόρων και τα σημαντικά κενά στη πρόσβαση σε νομική συνδρομή ήδη από το πρώτο βαθμό της διαδικασίας ασύλου ».

  https://www.efsyn.gr/node/276785

  –—

  Traduction de Vicky Skoumbi via la mailing-list Migeurop :

  Le ministère de l’Immigration et de l’Asile a soumis une demande à la Commission européenne et à #Frontex pour le #retour_immédiat de 1 450 personnes dont la demande d’asile a été rejetée, citant la déclaration commune UE-Turquie. Cependant, il convient de noter que désormais, les décisions d’asile en première instance sont prises par des procédures expresses, sans que soit assuré une aide juridique suffisante au requérant, ce qui pourrait garantir une décision équitable.

  L’annonce du ministère de l’Immigration indique que la Grèce demande le retour en Turquie de 955 étrangers qui sont entrés dans notre pays depuis la Turquie et se trouvent à #Lesbos, 180 à #Chios, 128 à #Samos et 187 à #Kos, notant que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetés et qu’il est possible de les renvoyer, en vertu de la déclaration commune UE-Turquie. Au cours des deux premiers mois de 2020, un total de 139 #retours_forcés en Turquie ont été enregistrés, un processus qui est au point mort depuis le 15 mars 2020, date à laquelle la Turquie a évoqué les difficultés supplémentaires causées par l’apparition de la #pandémie de #coronavirus.

  Désormais, le ministère de l’Immigration affirme que "les procédures de #dépistage_rapide du coronavirus en Grèce et l’accélération significative du processus d’asile, ont créé les bonnes conditions pour la #reprise en toute sécurité du processus de retour des étrangers qui n’ont pas droit à une protection internationale et sont entrés en Grèce depuis la Turquie. ». Le ministre de l’Immigration et de l’Asile, #Notis_Mitarakis, souligne dans sa déclaration que la Grèce attend de la Turquie "un renforcement des efforts dans le cadre de la Déclaration commune : premièrement, pour empêcher le passage des bateaux partant de ses côtes vers notre pays". Deuxièmement, par l’acceptation des retours sur la base de la déclaration commune UE-Turquie, mais aussi des accords bilatéraux de #réadmission ". Faisant référence à la politique européenne des réfugiés / immigration, il a noté que « l’objectif de l’Europe est d’établir un mécanisme commun dans le nouveau pacte d’immigration et d’asile, ainsi que l’arsenal juridique nécessaire pour les retours. Et de fortifier, de cette manière, les premiers pays d’accueil contre les flux migratoires incontrôlés, mais aussi l’action des réseaux de passeurs ".

  Dans le même temps, à l’occasion de la demande du ministère grec de l’Immigration et de l’asile à la Commission et à Frontex, l’organisation de défense des droits de l’homme HIAS Greece a publié une déclaration dans laquelle elle note que la procédure rapide suivie pour l’examen des demandes d’asile ne garantit pas décision juste et équitable. De plus, les demandeurs d’asile ne bénéficient pas d’une aide juridique suffisante et la procédure de recours en deuxième instance est juridiquement compliquée, ce qui empêche les réfugiés de défendre leur droit de séjour dans le pays. « Il devient clair que sans assistance juridique, il est impossible pour les demandeurs d’asile de présenter par écrit et qui plus est en langue grecque, les raisons juridiques et réelles pour lesquelles ils font appel de la décision de rejet de leur demande », notent-t-ils, entre autres, en soulignant : « L’absence d’assistance juridique gratuite se fait au détriment du caractère équitable et efficace de la #procédure_d'asile dans son ensemble, en particulier compte tenu des délais extrêmement courts prévus de la #procédure_à_la_frontière (#Border_procedure) et des lacunes importantes déjà en matière d’accès à l’#aide_juridique, dès la première instance de la procédure d’asile ".

  #Grèce #Turquie #asile #migrations #renvois #expulsions #réfugiés #accord_UE-Turquie #déboutés

  ping @isskein @karine4

  • « Ναι » στις επιστροφές μεταναστών λέει η Τουρκία

   Πρόκειται για αίτημα που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα στην Ε.Ε. και στον Frontex ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης.

   Θετική ανταπόκριση της Τουρκίας στο ελληνικό αίτημα για επιστροφή 1.450 αλλοδαπών των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσιδίκως προκύπτει από τη χθεσινή συνάντηση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Πρόκειται για αίτημα που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή και στον Frontex ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης. Ο κ. Τσαβούσογλου, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Καθημερινη , είπε ότι το ζήτημα θα επιλυθεί με ορίζοντα τον Μάρτιο.

   Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συνάντηση με τον κ. Σχοινά –η πρώτη μεταξύ των δύο ανδρών– διήρκεσε μία ώρα και συζητήθηκαν όλα τα θέματα αρμοδιότητος του αντιπροέδρου : το μεταναστευτικό, η ασφάλεια, ο διαθρησκειακός διάλογος και οι επαφές μεταξύ των λαών. Κοινοτικές πηγές αναφέρουν ότι, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Μαρτίου και της έκθεσης Μπορέλ για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, είναι επιτακτική ανάγκη η οικοδόμηση ενός πλαισίου θετικής συνεννόησης και η αποφυγή διχαστικών δηλώσεων που θα οξύνουν εκ νέου τις εντάσεις. Ο κ. Τσαβούσογλου κάλεσε τον κ. Σχοινά να συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής στο Φόρουμ της Αττάλειας τον προσεχή Ιούνιο.

   Σε θετικό κλίμα εξελίχθηκε και η συνάντηση του Τούρκου υπουργού με την επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ιλβα Γιόχανσον. Τα βασικά θέματα τα οποία συζήτησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν οι δεσμεύσεις των δύο πλευρών όπως απορρέουν από την Κοινή Δήλωση Ε.Ε. – Τουρκίας για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και τα προαπαιτούμενα με τα οποία πρέπει να συμμορφωθεί η Αγκυρα για να υπάρξει πρόοδος στο θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Ο κ. Τσαβούσογλου συναντήθηκε επίσης με τον Ζοζέπ Μπορέλ και τον επίτροπο Διεύρυνσης Ολιβερ Βαρχέλι, ενώ είχε και ένα σύντομο τετ α τετ με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σε δηλώσεις του πριν από τη δική του συνάντηση με τον κ. Τσαβούσογλου, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική χαρακτήρισε το 2020 « περίπλοκο έτος » για τις σχέσεις των δύο πλευρών. « Πρόσφατα όμως », πρόσθεσε ο κ. Μπορέλ, « έχουμε δει βελτίωση της ατμόσφαιρας » και « κάποια σημαντικά βήματα » στην αναζήτηση « κοινών στρατηγικών συμφερόντων ».

   « Ενα θετικό βήμα είναι η ανακοινωθείσα επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας », είπε ο κ. Μπορέλ, σημειώνοντας : « Πρέπει να υπάρξει επιμονή σε αυτές τις προσπάθειες. Προθέσεις και ανακοινώσεις πρέπει να μεταφραστούν σε πράξεις ». Επανέλαβε δε την « πλήρη δέσμευση » της Ε.Ε. να στηρίξει την « ταχεία επανέναρξη » των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, υπό την αιγίδα του γ.γ. του ΟΗΕ. « Είναι ισχυρή μας επιθυμία να υπάρξει μια αποκλιμάκωση διαρκείας στην Ανατ. Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να έχουμε ένα διάλογο ουσίας για να ενισχύσουμε τις πολιτικές διαδικασίες που συνδέονται με συγκρούσεις στην περιοχή, στη Λιβύη, στη Συρία ή στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ », είπε.

   Επιπλέον, « με πλήρη αμοιβαίο σεβασμό, θα μιλήσουμε ειλικρινά και ανοιχτά για την πολιτική κατάσταση στην Τουρκία και τις προοπτικές ένταξης [της χώρας στην Ε.Ε.] », ανέφερε ο κ. Μπορέλ. Μιλώντας νωρίτερα στο Ευρωκοινοβούλιο, ο ύπατος εκπρόσωπος επανέλαβε τις ανησυχίες της Ε.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία. Εκανε αναφορά στις υποθέσεις Ντεμιρτάς και Καβαλά αλλά και στις « βαθιά ανησυχητικές » διώξεις δημάρχων της αντιπολίτευσης.

   ​​​​​​Από την πλευρά του, ο κ. Τσαβούσογλου χαρακτήρισε κι αυτός το περασμένο έτος « προβληματικό » για τις σχέσεις Ε.Ε. – Τουρκίας. Χαιρέτισε τις αμοιβαίες κινήσεις βελτίωσης της ατμόσφαιρας που έχουν γίνει έκτοτε και είπε ότι μαζί με τον κ. Μπορέλ θα « εργαστούν για να προετοιμάσουν » την επίσκεψη στην Αγκυρα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι η επίσκεψη αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα από ευρωπαϊκής πλευράς.

   https://www.stonisi.gr/post/14486/nai-stis-epistrofes-metanastwn-leei-h-toyrkia

  • Le Ministre grec de la politique migratoire demande la #révision de l’accord UE-Turquie, afin que les retours puissent être également effectués depuis la #frontière_terrestre

   Traduction du grec reçue via la mailing-list Migreup :

   "Il est clair qu’aucune nouvelle structure ne sera créée en #Thrace", a déclaré M. Mitarakis.

   La nécessité de réviser la déclaration commune UE-Turquie, de manière à inclure les frontières terrestres, mais si et seulement si elle est accompagnée par la levée de restriction géographique pour ceux qui arrivent aux îles, a été mise en avant lors d’une conférence de presse d’Alexandroupolis par le ministre de l’Immigration et de l’Asile Notis Mitarakis.

   Évoquant les points qui doivent être modifiés dans l’accord, M. Mitarakis a déclaré que << le premier est la question de la levée de la restriction géographique imposée par l’accord qui a créé une énorme pression sur les îles de la mer Égée, car elle associait a possibilité d’un renvoi à Turquie de ceux qui n’ont pas droit à une protection internationale à leur confinement géographique aux îles jusqu’à la fin de la procédure d’asile.

   Le ministre a souligné que si la clause de la restriction géographique est levée, nous devrions reconsidérer l’accord européen afin que les retours puissent être effectués depuis les frontières terrestres [et non pas uniquement par voie maritime], "à condition de ne pas rendre obligatoire le séjour des demandeurs d’asile qui arrivent par voie terrestre à la région Evros », dit-il.

   Après les réactions extrêmes de certains habitants d’Orestiada avant-hier, Notis Mitarakis a souligné que "la politique nationale pour Thrace et Evros ne change pas, il est clair qu’aucune nouvelle structure ne sera créée en Thrace, et qu’il n’y aura pas de séjour d’immigrants en Thrace. Le caractère du #hotspot #Fylakio ne change pas non plus, tous les demandeurs vont être transférés après les contrôles nécessaires vers les structures existantes de régions non-frontalières ».

   Enfin, le ministre a essentiellement annoncé la décision prise de déplacer le bureau régional d’asile d’#Alexandroupoli à #Kavala, arguant que la présence d’immigrants à Alexandroupoli pour traiter leurs dossiers est contraire à la politique qui stipule que les migrants ne doivent pas s’installer à la région frontalière d’#Evros.

   source en grec :
   https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/280765_mitarakis-epanexetasi-tis-symfonias-gia-na-mporoyn-na-ginontai-epistrof

   #transferts

 • Automutilations, idées suicidaires… Sur les îles grecques, une dégradation inquiétante de la santé mentale des migrants - InfoMigrants
  https://www.infomigrants.net/fr/post/29311/automutilations-idees-suicidaires-sur-les-iles-grecques-une-degradatio

  Confinement : Pour l’IRC, si le système même d’enfermement des demandeurs d’asile dans des hotspots a constitué un terrain favorable à des souffrances psychologiques, ce sont les longs mois de confinement imposés aux résidents qui ont radicalement aggravé la situation. L’isolement prolongé des camps jusqu’à la fin de l’été, alors que la population grecque a été déconfinée le 4 mai, a créé un fort sentiment d’injustice chez les personnes migrantes.Durant l’été, une vingtaine d’associations, dont Amnesty International, avaient dénoncé une politique « inefficace » et « discriminatoire » envers les exilés."La crainte réelle d’être contaminés a provoqué chez les habitants des centres d’identification et d’enregistrement une détresse considérable. En conséquence, les tensions ont commencé à s’intensifier avec des incendies et des protestations qui éclatent chez les réfugiés des camps de Lesbos, Chios et Samos en avril 2020", détaille également l’IRC dans son rapport.
  Pour mettre fin à cette situation intenable, l’IRC appelle l’Union européenne (UE) à plus de solidarité afin que les demandeurs d’asile des îles grecques soient plus rapidement répartis entre les pays de l’UE.Seuls quelques milliers de réfugiés - dont 1 300 mineurs malades ou non-accompagnés - ont été autorisés à se réinstaller dans d’autres États de l’UE cette année, malgré les demandes répétées d’Athènes et de la Commission européenne d’intensifier les transferts

  #Covid-19#migrant#migration#grece#ue#sante#santementale#refugie#confinement#demandeurdasile#mineur#mna#lesbos#chios#samos

 • Grèce : quarantaine prolongée dans le camp de migrants de Vial, à Chios - InfoMigrants
  https://www.infomigrants.net/fr/post/28104/grece-quarantaine-prolongee-dans-le-camp-de-migrants-de-vial-a-chios

  La quarantaine a été prolongée dans le camp de migrants de Vial, sur l’île grecque de Chios, a annoncé jeudi le ministre grec des Migrations. Instaurée depuis le 14 octobre, elle durera au moins jusqu’au 4 novembre.
  Le camp de migrants de Vial, sur l’île grecque de Chios, va rester en quarantaine au moins jusqu’au 4 novembre, a annoncé jeudi 23 octobre le ministre grec des Migrations, Notis Mitarachis.
  Le camp de Vial avait été placé en quarantaine le 14 octobre après que « plusieurs » cas de coronavirus ont été détectés par les autorités de santé. Notis Mitarachis n’a pas précisé combien de personnes étaient infectées dans le camp à ce jour. Comme les autres pays européens, la Grèce a du mal à stabiliser l’épidémie de coronavirus. Les camps de migrants surpeuplés inquiètent particulièrement les autorités sanitaires car la distanciation sociale y est presque impossible à respecter.
  A Lesbos, plus de 240 cas de coronavirus ont été détectés dans le nouveau camp provisoire construit après les incendies de Moria. Les personnes infectées ont été placées à l’isolement. Fin septembre, les autorités grecques avaient annoncé la mort d’une première personne migrante du coronavirus. Il s’agit d’un homme de 61 ans d’origine afghane qui vivait avec sa famille dans le camp de Malakasa, près d’Athènes. Il a avait été hospitalisé et est mort à l’hôpital.
  Alors que la population grecque est sortie de son confinement depuis le 4 mai, les centres d’accueil et camps de migrants du pays ont dû rester à l’isolement bien plus longtemps. Durant l’été, une vingtaine d’associations, dont Amnesty International, avaient dénoncé une politique « inefficace » et « discriminatoire » envers des dizaines de milliers d’exilés agglutinés dans des camps insalubres. Début septembre, les camps de Malakassa et de Schisto (dans le nord et l’ouest d’Athènes respectivement) et d’Eleonas ont été placés en « confinement sanitaire total ».

  #Covid-19#migrant#migration#grece#camp#vial#chios#eleonas#malakassa#schisto#confinement#quarantaine#mortalite#refugie#discrimination

  • Στήνει « Γκουαντάναμο » παντού με αφορμή τον κορονοϊό

   Η είδηση της διάγνωσης Σομαλού πρόσφυγα στη Μόρια με Covid-19 έδωσε την ευκαιρία στον Νότη Μηταράκη να επαναφέρει την πρόταση για μετατροπή όλων των ΚΥΤ σε κλειστές φυλακές με 24ωρη παρακολούθηση, διπλή περίφραξη και έλεγχο αποσκευών στα πρότυπα των αεροδρομίων ● Χωρίς γιατρούς παραμένουν οι προσφυγικές δομές Λέσβου και Χίου.

   Ετοιμος να εκμεταλλευτεί πολιτικά την ύπαρξη ακόμη και ενός θετικού δείγματος κορονοϊού σε πρόσφυγα που διαμένει στη δομή της Μόριας, προκειμένου να προωθήσει τα σχέδια μετατροπής των ΚΥΤ σε φυλακές, αποδείχθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

   Θετικός βρέθηκε άνδρας από τη Σομαλία στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας και τέθηκε σε καραντίνα ολόκληρο το ΚΥΤ των 13.000 ανθρώπων. Ο Σομαλός είχε λάβει άσυλο στις 17 Ιουλίου, οπότε και αναχώρησε για την Αθήνα. Ομως, χωρίς καμία μέριμνα ή υποστήριξη για τη στέγασή του σε ασφαλή χώρο, επέλεξε να επιστρέψει στη « ζούγκλα » της Μόριας στις 27 Αυγούστου, μεταφέροντας πλέον την πανδημία εντός του καταυλισμού και κάνοντας τον εφιάλτη πραγματικότητα.

   Ευνοημένος από τη συγκυρία, ο υπουργός Νότης Μηταράκης θεώρησε ευκαιρία το γεγονός για να επαναφέρει την πρόταση μετατροπής των ΚΥΤ σε κλειστές δομές-φυλακές, παρουσιάζοντας ως πρότυπο τα σχέδια για την ανέγερση της δομής της Σάμου που εισάγει αλλά και επισημοποιεί την οργουελιανή εκδοχή στη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας.

   Τα ΚΥΤ, σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο υπουργός σε σύσκεψη με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων στη Χίο με θέμα το μέλλον της ΒΙΑΛ, αποκτούν διπλή περίφραξη με νεκρή ζώνη πλάτους έξι μέτρων, ελεγχόμενη είσοδο-έξοδο με κάρτα και δακτυλικά αποτυπώματα, πανοπτικό σύστημα παρακολούθησης με κάμερες όλο το 24ωρο, σύστημα ελέγχου αποσκευών όπως στα αεροδρόμια και φυσικά μια « μαύρη τρύπα » δικαιωμάτων που ονομάζεται ΠΡΟΚΕΚΑ και μέσα του θα χάνονται όσοι/ες κριθούν ότι δεν τηρούν τα κριτήρια παροχής ασύλου, με αόριστο τον χρόνο κράτησης. Γενικότερα, θα έλεγε κανείς ότι οι αιτούντες άσυλο σε αυτά τα κέντρα-φυλακές αντιμετωπίζονται προκαταβολικά ως ύποπτοι τέλεσης σοβαρών αδικημάτων και ως κρατούμενοι που στερούνται τα βασικά τους δικαιώματα.
   Το κρούσμα στη Μόρια

   Ο 40χρονος πρόσφυγας βρέθηκε θετικός έπειτα από τεστ στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου οδηγήθηκε με συμπτώματα και παραμένει νοσηλευόμενος, την ώρα που στον ΕΟΔΥ έχει χτυπήσει « κόκκινος » συναγερμός, έχοντας ως μοναδικό όπλο άμυνας τα αυστηρά μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, αλλά ουσιαστικό αντίπαλο την αδυναμία εφαρμογής των υγειονομικών κανόνων λόγω των άθλιων συνθηκών διαβίωσης, αλλά και την ανυπαρξία γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού τόσο στη Μόρια όσο και στη ΒΙΑΛ της Χίου, που επίσης έχει τεθεί εδώ και εβδομάδες σε αυστηρή καραντίνα.

   Χαρακτηριστικό είναι ότι τόσο η δομή υγείας -δωρεά της ολλανδικής κυβέρνησης, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα με τη παρουσία της ΠτΔ κ. Αικατερίνης Σακελλαροπούλου- όσο και τα ιατρεία της Περιφέρειας στα ΚΥΤ των δύο νησιών παραμένουν χωρίς γιατρούς. Η νέα δομή ακόμη δεν έχει λειτουργήσει καθόλου, ενώ οι συμβάσεις των υπηρετούντων ιατρών με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έληξαν και η σχετική προκήρυξη, που έληξε προ ολίγων ημερών, απέβη άγονη. Το ίδιο αναμένεται και γι’ αυτήν που λήγει αύριο, παρά τις αυξημένες αποδοχές που προβλέπει για το επιστημονικό προσωπικό οι οποίες φτάνουν τις 2.500 ευρώ μηνιαίως.

   Από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ωστόσο, εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι σύντομα η δομή της ολλανδικής κυβέρνησης στη Μόρια θα είναι σε θέση να λειτουργήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόθεση του υπουργείου είναι να θέσει τη δομή σε λειτουργία σε συνεργασία με κάποιες ΜΚΟ υγειονομικού χαρακτήρα που ήδη λειτουργούν εντός του ΚΥΤ. Ομως το πρόβλημα των άθλιων συνθηκών διαβίωσης, της ανυπαρξίας χώρων υγιεινής, της υπερσυγκέντρωσης ανθρώπων σε ουρές και όλα αυτά που δημιουργεί το πλήθος των 13.000 ανθρώπων σε χώρους με προδιαγραφές για 3.100 παραμένει και εκεί ουσιαστική απάντηση δεν υπάρχει.

   Η μόνη απάντηση που δίνει το υπουργείο είναι για ακόμη μία φορά η προσπάθεια εκμετάλλευσης των συνθηκών ώστε να προωθήσει τα σχέδια για μετατροπή των δομών της ΒΙΑΛ και της Μόριας σε « κλειστές ». « Το ΚΥΤ Μόριας παραμένει ανοιχτή δομή και το περιστατικό αυτό ενισχύει την ανάγκη να υλοποιηθούν οι εργασίες δημιουργίας κλειστής ελεγχόμενης δομής. Για το χρονικό διάστημα έως και τις 15/09/2020 θα απαγορεύεται ρητά η είσοδος και η έξοδος από τη δομή φιλοξενίας, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. θα έχει ενισχυμένη παρουσία στον χώρο γύρω από τη δομή, για την τήρηση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας καθ’ όλο το 24ωρο », αναφέρει χαρακτηριστικά σε δελτίο Τύπου, περιγράφοντας τις προθέσεις του.
   Σε εφαρμογή το σχέδιο Μηταράκη

   Το σχέδιο αυτό, που περιλαμβάνει και τη ΒΙΑΛ, ουσιαστικά έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και μήνες, αλλά τις τελευταίες ημέρες μπήκε σε μια νέα φάση. Το προανήγγειλε ο κ. Μηταράκης πριν από δύο μέρες με αναρτήσεις του στον προσωπικό του λογαριασμό σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου σημείωνε τα εξής : « Ζητούμενο η ασφάλεια των δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο. Ξεκινάμε τη μετατροπή των δομών σε κλειστών/ελεγχόμενων προς όφελος και των διαμενόντων και των τοπικών κοινωνιών ».

   Πρόθυμους συμμάχους σ’ αυτό το σχέδιο όσον αφορά τη Χίο, που μαζί με τη Λέσβο παραμένουν το αγκάθι στον σχεδιασμό (ενώ οι νέες δομές σε Λέρο, Κω και Σάμο προχωρούν κανονικά), βρήκε στην τοπική κοινότητα Χαλκειούς που υπό το βάρος της γειτονίας με την υπερπλήρη ΒΙΑΛ ασφυκτιά ψάχνοντας απεγνωσμένα για λύτρωση. Ετσι, με αίτηση προς το δημοτικό συμβούλιο Χίου, ο άλλος πρόθυμος σύμμαχος Μηταράκη, η δημοτική αρχή Κάρμαντζη, άδραξε την ευκαιρία και την έκανε αποδεκτή, απευθύνοντας τη σχετική πρόσκληση και στον υπουργό, που επίσης τη δέχτηκε άμεσα.

   Στόχος, να θέσει και πάλι το εκβιαστικό δίλημμα « ή νέος χώρος ή ΒΙΑΛ » ώστε να εισπράξει την άρνηση των επικεφαλής των παρατάξεων και να προχωρήσει το σχέδιο μετατροπής του ΚΥΤ σε ημίκλειστη φυλακή αλλά και ταυτόχρονα μονιμοποιώντας την, παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα ως επιλογή του Δ.Σ. Χίου και ειδικά της μειοψηφίας. Τακτική που έχει δοκιμαστεί και στη Λέσβο για τη Μόρια, με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι ήδη ορατά, αφού πρόσφατα εξασφαλίστηκαν επιπλέον 40 στρέμματα για την επέκτασή της.

   Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις επτά παρατάξεις στο Δ.Σ. Χίου, το « παρών » έδωσαν οι πέντε, με τον Μάρκο Σκούφαλο από τη Λαϊκή Συσπείρωση και τον Μανόλη Στάθη από τον ΣΥΡΙΖΑ να αρνούνται την παρουσία τους καταγγέλλοντας τα σχέδια Μηταράκη. Οι υπόλοιποι (Κ. Τριαντάφυλλος, Μαν. Βουρνούς, Γ. Καραβασίλης και Δ. Αντώνογλου) επέμεναν στην εφαρμογή των ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. περί αποσυμφόρησης και κλεισίματος της ΒΙΑΛ και δημιουργίας δομής Καταγραφής και Ταυτοποίησης έως 500 ατόμων.

   Αντίθετα, ανοιχτός στην επανεξέταση του θέματος εμφανίστηκε ο δήμαρχος Στ. Κάρμαντζης που σημειωτέον δεν έθιξε καθόλου το θέμα της ακραίας βίας που άσκησαν στη Χίο τα ΜΑΤ κατά την επεισοδιακή τους παρουσία τον περασμένο Φεβρουάριο. Ζήτημα που έθεσαν κατά κόρον οι υπόλοιποι στη σύσκεψη καθώς και πολλά ακόμη θέματα, όπως η κατάρρευση της κοινής δήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας, το ζήτημα της 18μηνης εκκρεμοδικίας της αγωγής του Δήμου Χίου για την έξωση του υπουργείου από τη ΒΙΑΛ, ενώ ο Δ. Αντώνογλου εκ μέρους της Χιακής Συμπολιτείας έθεσε και το θέμα των παράνομων επαναπροωθήσεων προσφύγων.

   Τέλος, να σημειωθεί και η αποχώρηση του κ. Τριαντάφυλλου και του κ. Καραβασίλη σε κλίμα έντασης με τον κ. Μηταράκη.

   https://www.efsyn.gr/politiki/258178_stinei-gkoyantanamo-pantoy-me-aformi-ton-koronoio

   –—

   Traduction de Vicky Skoumbi via la mailing-list Migreurop :

   Le gouvernement grec a l’intention de ‘profiter’ de l’effet médiatique du premier patient de Covid au camp de #Moria pour transformer le #RIC de Moria à une sorte de Guantanamo, écrit le quotidien grec Efimerida tôn Syntaktôn :

   « Le Ministre de l’Immigration Notis Mitarakis y voit une opportunité de promouvoir la transformation de Centres de réception et Identification en structures pénitentiaires fermées, en imposant comme modèle les plans de la structure de Samos en cours de construction. Si on se fie aux déclarations du ministre lors de sa rencontre avec les chefs des factions municipales de Chios sur l’avenir de hot-spot de VIAL, les hot-spots auront une double clôture avec une zone morte de six mètres de large, toute entrée et sortie seront contrôlées avec carte et empreintes digitales, l’ensemble du camp sera sous surveillance par une système panoramique de caméras 24h / 24, il y aura même un système de contrôle des bagages équivalent à celui des aéroports et, bien sûr le « trou noir de droits » appelé PROKEKA [les centres de détention fermés avant renvoi] où seront détenus pour un laps de temps indéterminé ceux qui ne remplissent pas les conditions d’obtention d’asile. Plus généralement on pourrait dire que les demandeurs d’asile dans ces centres pénitentiaires seront traités à l’avance comme des suspects de crimes graves et comme des détenus privés de leurs droits fondamentaux. »

   Le comble de l’affaire dans cette opération d’instrumentalisation d’un cas de Covid à l’Oliveraie de Moria est le fait que le patient est un réfugiés reconnu comme tel qui avait été obligé de retourner d’Athènes où il arrivait pas à vivre faute de moyens de subsistance et de logement à l’Oliveraie. Bref il n’était qu’une énième victime de la politique gouvernementale qui prive les réfugiés de tout moyen de subsistance juste un mois après l’obtention de l’asile (Voir aussi l’article de Libération )

   En effet les déclarations du Ministre de l’Immigration Mytarakis font d’autant plus froid dans le dos que 800.000 euros seront destinés à l’installation de clôtures tandis que le seul dispensaire du camp habilité à traiter de cas Covid reste fermé faute de personnel (voir EfSyn en grec). Qui plus est il y a déjà en cours un appel d’offre pour la location pour cinq ans de champs qui entourent le camp de Moria pour l’extension de celui-ci, même au-delà du camp informel de l’Oliveraie (voir stonisi.gr ).

   L’instrumentalisation de la peur que suscite la propagation du virus – avec 111 cas dans la population locale et cinq morts depuis le 12 août à Lesbos- va de pair avec l’annonce quasi-explicite de refoulements illégaux par des membres du gouvernement. Le 2 septembre, lors d’une conférence de presse, Mr Plakiotakis, ministre de la Marine avait présenté comme un exploit le fait que les gardes côtes grecques ont dissuadé-empêché 3000 personnes d’atteindre les côtes grecques pendant le seul mois d’août. Aux questions insistantes de journalistes qui voudraient savoir par quels moyens ont eu lieu ces opérations de dissuasion, le ministre a répondu par de faux-fuyants : « « Nos officiers opèrent toujours sur la base de la légalité, ils défendent les frontières maritimes de notre patrie, mais en respectant la vie humaine en mer. Il y a une réticence de la part de la Turquie à coopérer, elle ne respecte pas les termes fondamentaux de l’accord avec l’UE » avait-il dit. pour l’immigration " ( voir EfSyn en grec). Bref le gouvernement grec en est arrivé au point de se vanter –ne serait-ce qu’à mi- mots, de refoulements illégaux.

   #Lesbos

  • Refugee Covid case sparks ’closed camps’ fears on Lesbos

   Greek government suggests need for ‘closed and controlled’ structures but NGOs fear virus is pretext for increased restrictions.

   The first recorded coronavirus case in Moria refugee camp on Lesbos, where just under 13,000 people are living in a space designed for 3,000, has led to fears that the government will use the pandemic as a pretext to create closed camps.

   https://www.theguardian.com/global-development/2020/sep/04/refugee-covid-case-sparks-closed-camps-fears-on-lesbos

   #paywall

  • Les travaux de transformation de #hotspots en #centres_de_détention_fermés et contrôlés avancent à grand pas à #Lesbos et à #Chios. Le ministre Mitarakis a déjà signé à cette fin de contrats avec deux entreprises de construction qui se chargent d’y installer une double #clôture et de portiques de sécurité aux deux camps.

   (commentaire de Vicky Skoumbi via la mailing-list Migreurop, le 06.09.2020)

   Ci-dessous des extraits d’un article publié le 4 septembre au quotidien grec Efimérida tôn Syntaktôn (https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/258311_prota-synapse-symbaseis-kai-meta-ekane-dialogo) :

   Πρώτα σύναψε συμβάσεις και μετά έκανε « διάλογο »

   Le ministre de l’Immigration et de l’Asile Notis Mitarakis a déjà signé un accord avec les entreprises de construction TERNA et AKTOR pour les projets de conversion de hot-spots à Chios et à Lesbos en prisons pour réfugiés.

   Mettant en œuvre les décisions antérieures du gouvernement M. Mitarakis immédiatement après la réunion à la mairie de Chios a signé les contrats avec « TERNA » et « AKTOR », pour les travaux d’installation d’une double clôture autour du came VIAL et de celui de Moria, respectivement, qui transforment les RIC en prisons pour les demandeurs d’asile avec entrée et sortie contrôlées.

   Suivant la méthode d’affectation directe sans appel d’offre préalable, le ministère, pour le montant de 1 031 398 euros et avec un horizon temporel de deux mois, invite "TERNA Construction SA". à entreprendre le projet « Travaux préparatoires à la clôture et au nettoyage d’un stade sur l’île de Chios ».

   Publiée sur le site diavgeia.gov (Transparence), la lettre de garantie déposée par "TERNA d’un montant de 41 600 euros, a été émise depuis le 26/8, ce qui montre que tout a été décidé d’avance et le dialogue après-coup avec la société locale n’a été qu’une manœuvre de communication.

   Cependant, la question de la légalité des travaux demeure entière, puisque, comme on le sait, le camp de VIAL est sur un site qu’est la propriété de la municipalité de Chios, qui a fait appel auprès des tribunaux en déposant une action en évacuation contre le ministère et en demandant la restitution de l’espace, le contrat de concession correspondant ayant expiré depuis 20 mois. L’affaire est en attente de jugement depuis 18 mois maintenant et personne n’est en mesure de dire quand la procédure relative sera fixée.

   Il est à noter également que le contrat de concession entre la Commune de Chios et VIAL a été signé en 2015 sous la pression d’une situation urgente, mais, cinq ans plus tard personne ne peut prétendre que le besoin d’un site pour le RIC relève toujours d’une urgence et ne pouvait pas être prévu d’avance.

   Une décision similaire a été signée par le ministre de l’Immigration et de l’Asile, avec l’entreprise de construction "AKTOR", pour que celle-ci installe une double clôture autour du hot-spot de Moria Là, le coût a été fixé à 854 390,86 euros TTC et le contrat a été signé le mercredi 2 septembre. Respectivement, là aussi, la lettre de garantie bancaire d’un montant de 34 600 euros a été émise le 7 juillet, soit il y a presque deux mois !

   Reste à voir les réactions des communautés locales et en particulier de la commune de Chalkeia à Chios et de celle de Moria à Lesbos, qui depuis cinq ans ne cessent de manifester leur opposition à l’installation de RIC à la proximité de leur village.

   https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/258311_prota-synapse-symbaseis-kai-meta-ekane-dialogo

  • 2000 personnes qui auraient être en contact avec le réfugié somalien porteur du virus à l’ Oliveraie de Moria ;
   A ce jour nous avons le résultat de 1.600 tests de dépistage et pour 17 personnes les résultats ont été positifs
   voir en grec https://www.stonisi.gr/post/11213/17-kroysmata-koronoioy-sth-moria-realtime
   17 cas cela ne serait pas dramatique dans des conditions normales, mais avec le surpeuplement, la quasi-inexistence d’infrastructures sanitaires surtout à la partie informel du camp, l’Oliveraie, c’est extrêmement inquiétant, d’autant plus que rien n’est prévu pour l’instant pour la mise en quarantaine de porteur et la prise en charge de malades, d’autant plus que l’hôpital de Mytilène est déjà débordé par la recrudescence de cas dans la population locale, suite aux cérémonies religieuses du 15 août
   Et l’unité de soins Covid de Moria inaugurée en grande pompe par la Présidente de la République il y a une dizaine de jours n’est toujours pas fonctionnelle.

   Message de Vicky Skoumbi via la mailing-list Migreurop, le 07.09.2020

 • Refugee Covid case sparks ’closed camps’ fears on Lesbos | Global development | The Guardian
  https://www.theguardian.com/global-development/2020/sep/04/refugee-covid-case-sparks-closed-camps-fears-on-lesbos
  https://i.guim.co.uk/img/media/a4af1d2e29d3cff56c0e21ba732d14a02e851855/282_744_5467_3280/master/5467.jpg?width=1200&height=630&quality=85&auto=format&fit=crop&overlay-ali

  The first recorded coronavirus case in Moria refugee camp on Lesbos, where just under 13,000 people are living in a space designed for 3,000, has led to fears that the government will use the pandemic as a pretext to create closed camps. Notis Mitarachi, the minister for migration, told local news that the coronavirus situation demonstrated the need for “closed and controlled” structures. The migration ministry also released a statement on Thursday, which said that plans to create closed structures on the islands of Lesbos and Chios were progressing. On Wednesday, a 40-year-old man, a recognised refugee from Somalia, tested positive for Covid-19. The camp is now under a strict two-week quarantine and police monitor entrances and exits. Since the outbreak of the pandemic there have been calls by NGOs for the evacuation of overcrowded Aegean island camps where social distancing is impossible. In Moria, most people live in cramped conditions outside the official perimeters of the camp often in thin tents or makeshift huts.
  Greece, which had success in flattening the curve at the outbreak of the pandemic, has experienced a rise in cases since the country opened up to tourism in July. Rights groups have drawn distinctions between the differing attitudes shown towards tourist and refugees: as holidaymakers have taken to the country’s beaches, refugees have remained locked down since 23 March. Caroline Willemen, the MSF project coordinator for Covid-19 on Lesbos, said she was concerned not only about the impact of the virus but also the plans for closed centres. “There have been statements that if only Moria was a closed structure, this would never have happened, which is extremely questionable,” she said. “The person who was found to be positive reportedly came back from Athens, but that’s only one of many ways in which sooner or later Covid would have reached Moria. It’s a very cynical approach and it’s really using the pandemic as an excuse to supplement further restrictions that are not justified from a public health point of view.

  #Covid-19#migrant#migration#grece#camp#hotspot#confinement#moria#chios#lesbos#sante#politiquemigratoire#UE#MSF

 • Lene Marie Fossen
  https://www.lenemariefossen.com

  About Lene Marie Fossen (18.08.1986 - 22.10.2019)

  Lene Marie Fossen sadly passed away on October 22nd 2019.
  Lene Marie Fossen wanted to stop time 23 years ago. She was only 10 years old when she decided to stop eating and struggled with anorexia the rest of her life. She chose to be open about her disease and is best known for her beautiful and revealing self-portraits. Her soulful portraits of victims of the refugee crisis on the island of Chios in Greece also bear witness of a unique photographer and artist.

  #LeneMaries last wish was that her work should be shared with as many people as possible.
  My photographs are not about #Anorexia she said.
  They are about human suffering.

  le film : Lene Marie ou le vrai visage de l’anorexie
  https://www.arte.tv/fr/videos/092174-000-A/lene-marie-ou-le-vrai-visage-de-l-anorexie

  Le portrait de #LeneMarieFossen, jeune #photographe norvégienne qui a souffert d’#anorexie pendant plus de vingt ans, décédée en 2019. Ce #documentaire dénué de voyeurisme a su capter son face-à-face tragique avec la maladie.

  « C’est comme si j’avais un régime nazi à l’intérieur de mon propre corps. » Anorexique depuis l’âge de 10 ans, Lene Marie Fossen en a 28 au moment où commence ce film. Cette jeune Norvégienne vit alors toujours dans la ferme de son enfance, entre deux parents aimants et impuissants, dans la campagne non loin de Lillehammer. Un jour, la petite fille dévorée d’angoisse et de douleur, qui n’a jamais voulu grandir, découvre lors d’une thérapie que la photographie est un moyen « d’arrêter le temps », et y trouve un chemin vers elle-même autant que vers les autres. Au fil d’autoportraits méticuleusement composés, comme autant d’images de la souffrance, elle met en scène son corps squelettique, affrontant la terreur pour y puiser de la beauté. Peu à peu, avec autant de ténacité que de délicatesse, elle tourne aussi son objectif vers des visages inconnus : ceux des habitants de l’île de Chios, en 2014, comme ceux des réfugiés syriens échoués sur le rivage de Lesbos, en 2015. Deux ans plus tard, un confrère célèbre en Norvège, Morten Krogvold, lui ouvre les portes du Festival Nordic Lights, où ses bouleversants autoportraits sont chaleureusement accueillis. Mais malgré cette reconnaissance presque immédiate, Lene Marie reste prisonnière de son combat épuisant entre la vie et la mort, et rend peu à peu les armes. Elle décède d’une crise cardiaque à l’automne 2019.

  Au plus près
  Les réalisatrices ont suivi Lene Marie plusieurs années durant, au plus près de son être ravagé par une maladie psychique dont, pas plus que la jeune femme, elles ne prétendent expliquer le mystère. Attentif à la beauté du cadre comme son modèle, dénué de voyeurisme comme ses photographies, dont il semble un prolongement, leur film ne laisse pas indemne. Mais de même que Lene Marie lutte pour n’être pas réduite à son anorexie, ce face-à-face avec une souffrance sans remède mêle si intimement le courage et la défaite, le désespoir et le bonheur, qu’il semble par moments capter l’essence même de la vie.

 • Greece reports first coronavirus case in island migrant camp

  The overcrowded camp on the Greek island of Chios houses thousands of asylum seekers. The coronavirus outbreak has spread into migrant camps on the mainland, but had yet to surface in island camps.

  An asylum seeker in one of Greece’s overcrowded island migrant camps has tested positive for COVID-19 on Thursday.

  The case involves a 35-year-old man from Yemen living at the #Vial migrant camp in Chios, according to multiple reports. A migrant official told the French news agency AFP that the man has been quarantined at a hospital and that 30 people are being tested for the virus.

  The man represents the first case in one of Greece’s several overcrowded island migrant camps. The case was one of the 262 new cases the country reported on Thursday, the highest single-day total since the pandemic began.

  Several non-fatal cases have been reported on the mainland, including 150 infections at a migrant hotel in Peloponnese in April. But this is the first case to surface in one of the island camps, where overcrowding is the worst.

  There are over 3,800 asylum seekers living at the Vial camp, over three times the facility’s capacity. There are over 25,000 people in island camps that are built to hold only 6,100.

  Camps on Greek islands are nominally under lockdown until the end of August, with access severely restricted. However, Greece’s migration ministry has brought hundreds of asylum seekers from island camps to the mainland, while others have been granted refugee status and allowed to leave the islands.

  More than 6,000 people in Greece have contracted the new coronavirus, and the country has reported more than 200 deaths since the beginning of the outbreak.

  https://www.dw.com/en/greece-reports-first-coronavirus-case-in-island-migrant-camp/a-54553502
  #coronavirus #camps_de_réfugiés #Chios #asile #migrations #réfugiés #Grèce #îles #covid-19

  ping @thomas_lacroix

  • Coronavirus. Un premier cas positif dans un camp de migrants sur une île grecque

   La Grèce a annoncé jeudi 13 août, le premier cas de coronavirus dans un camp de migrants sur une île de la mer Egée, a-t-on appris auprès du ministère des Migrations.

   Un Yéménite âgé de 35 ans vivant dans le camp de Vial sur l’île de Chios, qui abrite plus de 3 800 personnes, a été testé positif mercredi soir, a indiqué un responsable au ministère qui a souhaité conserver l’anonymat.

   « L’homme a été placé en quarantaine dans un hôpital local. Trente autres personnes subissent des tests », a-t-il ajouté. Des cas ont déjà été enregistrés dans des camps de migrants dans la partie continentale de la Grèce mais il s’agit du premier cas sur les cinq camps surpeuplés, situés sur cinq îles grecques de l’Est de la mer Egée.

   Presque 3 800 personnes vivent dans le camp de Vial, trois fois plus que sa capacité.

   Les camps, toujours confinés en Grèce

   En Grèce continentale, des cas asymptomatiques ont déjà été détectés dans des camps de migrants. En avril, 150 personnes avaient été testées positifs dans un hôtel migrant en Péloponnèse (sud).

   Alors que le confinement pour cause du coronavirus avait pris fin en Grèce début mai, les camps des migrants restent toujours confinés depuis mars.

   Malgré une hausse récente du nombre de cas de coronavirus en Grèce après l’ouverture des frontières à la mi-juin, le pays n’a enregistré jusqu’ici que 6 177 cas tandis que le nombre de décès s’élève à 216 personnes.

   Mercredi les autorités sanitaires ont annoncé 262 cas dans une seule journée, soit le nombre le plus élevé depuis l’apparition du Covid-19 dans le pays en fin février.

   https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-un-premier-cas-positif-dans-un-camp-de-migrants-sur-une-ile

  • Grèce : trois nouvelles personnes testées positives au Covid-19 dans le camp de #Vial, sur l’île de Chios

   Selon un site d’information grec, trois personnes supplémentaires ont été testées positives au Covid-19 dans le camp de Vial sur l’île de Chios. Le camp, qui accueille environ 3 000 personnes, compterait donc désormais cinq personnes infectées.

   Le camp de migrants ce Vial sur l’île grecque de Chios compte désormais cinq personnes infectées par le coronavirus. Selon le site d’information grec ekathimerini.com, version anglophone du quotidien local Kathimerini, trois nouvelles personnes ont été testées positives et placées en quarantaine.

   Elles avaient été en contact avec le Yéménite de 35 ans testé positif la semaine dernière. Une employée du centre a également été testée positive.

   Le camp de Vial, qui accueille environ 3 000 personnes, a été placé en quarantaine. Il est interdit d’en sortir et seule une poignée de personnes sont autorisées à y pénétrer.

   Des contrôles sanitaires approfondis doivent être effectués. Les résidents du camp reçoivent des livraisons de nourriture et d’eau de la part des autorités, a déclaré le ministère grec de la Santé.

   https://www.infomigrants.net/fr/post/26700/grece-trois-nouvelles-personnes-testees-positives-au-covid-19-dans-le-

 • Asylum Outsourced : McKinsey’s Secret Role in Europe’s Refugee Crisis

  In 2016 and 2017, US management consultancy giant #McKinsey was at the heart of efforts in Europe to accelerate the processing of asylum applications on over-crowded Greek islands and salvage a controversial deal with Turkey, raising concerns over the outsourcing of public policy on refugees.

  The language was more corporate boardroom than humanitarian crisis – promises of ‘targeted strategies’, ‘maximising productivity’ and a ‘streamlined end-to-end asylum process.’

  But in 2016 this was precisely what the men and women of McKinsey&Company, the elite US management consultancy, were offering the European Union bureaucrats struggling to set in motion a pact with Turkey to stem the flow of asylum seekers to the continent’s shores.

  In March of that year, the EU had agreed to pay Turkey six billion euros if it would take back asylum seekers who had reached Greece – many of them fleeing fighting in Syria, Iraq and Afghanistan – and prevent others from trying to cross its borders.

  The pact – which human rights groups said put at risk the very right to seek refuge – was deeply controversial, but so too is the previously unknown extent of McKinsey’s influence over its implementation, and the lengths some EU bodies went to conceal that role.

  According to the findings of this investigation, months of ‘pro bono’ fieldwork by McKinsey fed, sometimes verbatim, into the highest levels of EU policy-making regarding how to make the pact work on the ground, and earned the consultancy a contract – awarded directly, without competition – worth almost one million euros to help enact that very same policy.

  The bloc’s own internal procurement watchdog later deemed the contract “irregular”.

  Questions have already been asked about McKinsey’s input in 2015 into German efforts to speed up its own turnover of asylum applications, with concerns expressed about rights being denied to those applying.

  This investigation, based on documents sought since November 2017, sheds new light on the extent to which private management consultants shaped Europe’s handling of the crisis on the ground, and how bureaucrats tried to keep that role under wraps.

  “If some companies develop programs which then turn into political decisions, this is a political issue of concern that should be examined carefully,” said German MEP Daniel Freund, a member of the European Parliament’s budget committee and a former Head of Advocacy for EU Integrity at Transparency International.

  “Especially if the same companies have afterwards been awarded with follow-up contracts not following due procedures.”

  Deal too important to fail

  The March 2016 deal was the culmination of an epic geopolitical thriller played out in Brussels, Ankara and a host of European capitals after more than 850,000 people – mainly Syrians, Iraqis and Afghans – took to the Aegean by boat and dinghy from Turkey to Greece the previous year.

  Turkey, which hosts some 3.5 million refugees from the nine-year-old war in neighbouring Syria, committed to take back all irregular asylum seekers who travelled across its territory in return for billions of euros in aid, EU visa liberalisation for Turkish citizens and revived negotiations on Turkish accession to the bloc. It also provided for the resettlement in Europe of one Syrian refugee from Turkey for each Syrian returned to Turkey from Greece.

  The EU hailed it as a blueprint, but rights groups said it set a dangerous precedent, resting on the premise that Turkey is a ‘safe third country’ to which asylum seekers can be returned, despite a host of rights that it denies foreigners seeking protection.

  The deal helped cut crossings over the Aegean, but it soon became clear that other parts were not delivering; the centrepiece was an accelerated border procedure for handling asylum applications within 15 days, including appeal. This wasn’t working, while new movement restrictions meant asylum seekers were stuck on Greek islands.

  But for the EU, the deal was too important to be derailed.

  “The directions from the European Commission, and those behind it, was that Greece had to implement the EU-Turkey deal full-stop, no matter the legal arguments or procedural issue you might raise,” said Marianna Tzeferakou, a lawyer who was part of a legal challenge to the notion that Turkey is a safe place to seek refuge.

  “Someone gave an order that this deal will start being implemented. Ambiguity and regulatory arbitrage led to a collapse of procedural guarantees. It was a political decision and could not be allowed to fail.”

  Enter McKinsey.

  Action plans emerge simultaneously

  Fresh from advising Germany on how to speed up the processing of asylum applications, the firm’s consultants were already on the ground doing research in Greece in the summer of 2016, according to two sources working with the Greek asylum service, GAS, at the time but who did not wish to be named.

  Documents seen by BIRN show that the consultancy was already in “initial discussions” with an EU body called the ‘Structural Reform Support Service’, SRSS, which aids member states in designing and implementing structural reforms and was at the time headed by Dutchman Maarten Verwey. Verwey was simultaneously EU coordinator for the EU-Turkey deal and is now the EU’s director general of economic and financial affairs, though he also remains acting head of SRSS.

  Asked for details of these ‘discussions’, Verwey responded that the European Commission – the EU’s executive arm – “does not hold any other documents” concerning the matter.

  Nevertheless, by September 2016, McKinsey had a pro bono proposal on the table for how it could help out, entitled ‘Supporting the European Commission through integrated refugee management.’ Verwey signed off on it in October.

  Minutes of management board meetings of the European Asylum Support Office, EASO – the EU’s asylum agency – show McKinsey was tasked by the Commission to “analyse the situation on the Greek islands and come up with an action plan that would result in an elimination of the backlog” of asylum cases by April 2017.

  A spokesperson for the Commission told BIRN: “McKinsey volunteered to work free of charge to improve the functioning of the Greek asylum and reception system.”

  Over the next 12 weeks, according to other redacted documents, McKinsey worked with all the major actors involved – the SRSS, EASO, the EU border agency Frontex as well as Greek authorities.

  At bi-weekly stakeholder meetings, McKinsey identified “bottlenecks” in the asylum process and began to outline a series of measures to reduce the backlog, some of which were already being tested in a “mini-pilot” on the Greek island of Chios.

  At a first meeting in mid-October, McKinsey consultants told those present that “processing rates” of asylum cases by the EASO and the Greek asylum service, as well as appeals bodies, would need to significantly increase.

  By December, McKinsey’s “action plan” was ready, involving “targeted strategies and recommendations” for each actor involved.

  The same month, on December 8, Verwey released the EU’s own Joint Action Plan for implementing the EU-Turkey deal, which was endorsed by the EU’s heads of government on December 15.

  There was no mention of any McKinsey involvement and when asked about the company’s role the Commission told BIRN the plan was “a document elaborated together between the Commission and the Greek authorities.”

  However, buried in the EASO’s 2017 Annual Report is a reference to European Council endorsement of “the consultancy action plan” to clear the asylum backlog.

  Indeed, the similarities between McKinsey’s plan and the EU’s Joint Action Plan are uncanny, particularly in terms of increasing detention capacity on the islands, “segmentation” of cases, ramping up numbers of EASO and GAS caseworkers and interpreters and Frontex escort officers, limiting the number of appeal steps in the asylum process and changing the way appeals are processed and opinions drafted.

  In several instances, they are almost identical: where McKinsey recommends introducing “overarching segmentation by case types to increase speed and quality”, for example, the EU’s Joint Action Plan calls for “segmentation by case categories to increase speed and quality”.

  Much of what McKinsey did for the SRSS remains redacted.

  In June 2019, the Commission justified the non-disclosure on the basis that the information would pose a “risk” to “public security” as it could allegedly “be exploited by third parties (for example smuggling networks)”.

  Full disclosure, it argued, would risk “seriously undermining the commercial interests” of McKinsey.

  “While I understand that there could indeed be a private and public interest in the subject matter covered by the documents requested, I consider that such a public interest in transparency would not, in this case, outweigh the need to protect the commercial interests of the company concerned,” Martin Selmayr, then secretary-general of the European Commission, wrote.

  SRSS rejected the suggestion that the fact that Verwey refused to fully disclose the McKinsey proposal he had signed off on in October 2016 represented a possible conflict of interest, according to internal documents obtained during this investigation.

  Once Europe’s leaders had endorsed the Joint Action Plan, EASO was asked to “conclude a direct contract with McKinsey” to assist in its implementation, according to EASO management board minutes.

  ‘Political pressure’

  The contract, worth 992,000 euros, came with an attached ‘exception note’ signed on January 20, 2017, by EASO’s Executive Director at the time, Jose Carreira, and Joanna Darmanin, the agency’s then head of operations. The note stated that “due to the time constraints and the political pressure it was deemed necessary to proceed with the contract to be signed without following the necessary procurement procedure”.

  The following year, an audit of EASO yearly accounts by the European Court of Auditors, ECA, which audits EU finances, found that “a single pre-selected economic operator” had been awarded work without the application of “any of the procurement procedures” laid down under EU regulations, designed to encourage transparency and competition.

  “Therefore, the public procurement procedure and all related payments (992,000 euros) were irregular,” it said.

  The auditor’s report does not name McKinsey. But it does specify that the “irregular” contract concerned the EASO’s hiring of a consultancy for implementation of the action plan in Greece; the amount cited by the auditor exactly matches the one in the McKinsey contract, while a spokesman for the EASO indirectly confirmed the contracts concerned were one and the same.

  When asked about the McKinsey contract, the spokesman, Anis Cassar, said: “EASO does not comment on specifics relating to individual contracts, particularly where the ECA is concerned. However, as you note, ECA found that the particular procurement procedure was irregular (not illegal).”

  “The procurement was carried under [sic] exceptional procurement rules in the context of the pressing requests by the relevant EU Institutions and Member States,” said EASO spokesman Anis Cassar.

  McKinsey’s deputy head of Global Media Relations, Graham Ackerman, said the company was unable to provide any further details.

  “In line with our firm’s values and confidentiality policy, we do not publicly discuss our clients or details of our client service,” Ackerman told BIRN.

  ‘Evaluation, feedback, goal-setting’

  It was not the first time questions had been asked of the EASO’s procurement record.

  In October 2017, the EU’s fraud watchdog, OLAF, launched a probe into the agency (https://www.politico.eu/article/jose-carreira-olaf-anti-fraud-office-investigates-eu-asylum-agency-director), chiefly concerning irregularities identified in 2016. It contributed to the resignation in June 2018 of Carreira (https://www.politico.eu/article/jose-carreira-easo-under-investigation-director-of-eu-asylum-agency-steps-d), who co-signed the ‘exception note’ on the McKinsey contract. The investigation eventually uncovered wrongdoings ranging from breaches of procurement rules to staff harassment (https://www.politico.eu/article/watchdog-finds-misconduct-at-european-asylum-support-office-harassment), Politico reported in November 2018.

  According to the EASO, the McKinsey contract was not part of OLAF’s investigation. OLAF said it could not comment.

  McKinsey’s work went ahead, running from January until April 2017, the point by which the EU wanted the backlog of asylum cases “eliminated” and the burden on overcrowded Greek islands lifted.

  Overseeing the project was a steering committee comprised of Verwey, Carreira, McKinsey staff and senior Greek and European Commission officials.

  The details of McKinsey’s operation are contained in a report it submitted in May 2017.

  The EASO initially refused to release the report, citing its “sensitive and restrictive nature”. Its disclosure, the agency said, would “undermine the protection of public security and international relations, as well as the commercial interests and intellectual property of McKinsey & Company.”

  The response was signed by Carreira.

  Only after a reporter on this story complained to the EU Ombudsman, did the EASO agree to disclose several sections of the report.

  Running to over 1,500 pages, the disclosed material provides a unique insight into the role of a major private consultancy in what has traditionally been the realm of public policy – the right to asylum.

  In the jargon of management consultancy, the driving logic of McKinsey’s intervention was “maximising productivity” – getting as many asylum cases processed as quickly as possible, whether they result in transfers to the Greek mainland, in the case of approved applications, or the deportation of “returnable migrants” to Turkey.

  “Performance management systems” were introduced to encourage speed, while mechanisms were created to “monitor” the weekly “output” of committees hearing the appeals of rejected asylum seekers.

  Time spent training caseworkers and interviewers before they were deployed was to be reduced, IT support for the Greek bureaucracy was stepped up and police were instructed to “detain migrants immediately after they are notified of returnable status,” i.e. as soon as their asylum applications were rejected.

  Four employees of the Greek asylum agency at the time told BIRN that McKinsey had access to agency staff, but said the consultancy’s approach jarred with the reality of the situation on the ground.

  Taking part in a “leadership training” course held by McKinsey, one former employee, who spoke on condition of anonymity, told BIRN: “It felt so incompatible with the mentality of a public service operating in a camp for asylum seekers.”

  The official said much of what McKinsey was proposing had already been considered and either implemented or rejected by GAS.

  “The main ideas of how to organise our work had already been initiated by the HQ of GAS,” the official said. “The only thing McKinsey added were corporate methods of evaluation, feedback, setting goals, and initiatives that didn’t add anything meaningful.”

  Indeed, the backlog was proving hard to budge.

  Throughout successive “progress updates”, McKinsey repeatedly warned the steering committee that productivity “levels are insufficient to reach target”. By its own admission, deportations never surpassed 50 a week during the period of its contract. The target was 340.

  In its final May 2017 report, McKinsey touted its success in “reducing total process duration” of the asylum procedure to a mere 11 days, down from an average of 170 days in February 2017.

  Yet thousands of asylum seekers remained trapped in overcrowded island camps for months on end.

  While McKinsey claimed that the population of asylum seekers on the island was cut to 6,000 by April 2017, pending “data verification” by Greek authorities, Greek government figures put the number at 12,822, just around 1,500 fewer than in January when McKinsey got its contract.

  The winter was harsh; organisations working with asylum seekers documented a series of accidents in which a number of people were harmed or killed, with insufficient or no investigation undertaken by Greek authorities (https://www.proasyl.de/en/news/greek-hotspots-deaths-not-to-be-forgotten).

  McKinsey’s final report tallied 40 field visits and more than 200 meetings and workshops on the islands. It also, interestingly, counted 21 weekly steering committee meetings “since October 2016” – connecting McKinsey’s 2016 pro bono work and the 2017 period it worked under contract with the EASO. Indeed, in its “project summary”, McKinsey states it was “invited” to work on both the “development” and “implementation” of the action plan in Greece.

  The Commission, however, in its response to this investigation, insisted it did not “pre-select” McKinsey for the 2017 work or ask EASO to sign a contract with the firm.

  Smarting from military losses in Syria and political setbacks at home, Turkish President Recep Tayyip Erdogan tore up the deal with the EU in late February this year, accusing Brussels of failing to fulfil its side of the bargain. But even before the deal’s collapse, 7,000 refugees and migrants reached Greek shores in the first two months of 2020, according to the United Nations refugee agency.

  German link

  This was not the first time that the famed consultancy firm had left its mark on Europe’s handling of the crisis.

  In what became a political scandal (https://www.focus.de/politik/deutschland/bamf-skandal-im-news-ticker-jetzt-muessen-sich-seehofer-und-cordt-den-fragen-d), the German Federal Office for Migration and Refugees, according to reports, paid McKinsey more than €45 million (https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Millionenzahlungen-Was-hat-McKinsey-beim-Bamf-gemacht-id512950) to help clear a backlog of more than 270,000 asylum applications and to shorten the asylum process.

  German media reports said the sum included 3.9 million euros for “Integrated Refugee Management”, the same phrase McKinsey pitched to the EU in September 2016.

  The parallels don’t end there.

  Much like the contract McKinsey clinched with the EASO in January 2017, German media reports have revealed that more than half of the sum paid to the consultancy for its work in Germany was awarded outside of normal public procurement procedures on the grounds of “urgency”. Der Spiegel (https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/fluechtlinge-in-deutschland-mckinsey-erhielt-mehr-als-20-millionen-euro-a-11) reported that the firm also did hundreds of hours of pro bono work prior to clinching the contract. McKinsey denied that it worked for free in order to win future federal contracts.

  Again, the details were classified as confidential.

  Arne Semsrott, director of the German transparency NGO FragdenStaat, which investigated McKinsey’s work in Germany, said the lack of transparency in such cases was costing European taxpayers money and control.

  Asked about German and EU efforts to keep the details of such outsourcing secret, Semsrott told BIRN: “The lack of transparency means the public spending more money on McKinsey and other consulting firms. And this lack of transparency also means that we have a lack of public control over what is actually happening.”

  Sources familiar with the decision-making in Athens identified Solveigh Hieronimus, a McKinsey partner based in Munich, as the coordinator of the company’s team on the EASO contract in Greece. Hieronimus was central in pitching the company’s services to the German government, according to German media reports (https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-147594782.html).

  Hieronimus did not respond to BIRN questions submitted by email.

  Freund, the German MEP formerly of Transparency International, said McKinsey’s role in Greece was a cause for concern.

  “It is not ideal if positions adopted by the [European] Council are in any way affected by outside businesses,” he told BIRN. “These decisions should be made by politicians based on legal analysis and competent independent advice.”

  A reporter on this story again complained to the EU Ombudsman in July 2019 regarding the Commission’s refusal to disclose further details of its dealings with McKinsey.

  In November, the Ombudsman told the Commission that “the substance of the funded project, especially the work packages and deliverable of the project[…] should be fully disclosed”, citing the principle that “the public has a right to be informed about the content of projects that are financed by public money.” The Ombudsman rejected the Commission’s argument that partial disclosure would undermine the commercial interests of McKinsey.

  Commission President Ursula von Der Leyen responded that the Commission “respectfully disagrees” with the Ombudsman. The material concerned, she wrote, “contains sensitive information on the business strategies and the commercial relations of the company concerned.”

  The president of the Commission has had dealings with McKinsey before; in February, von der Leyen testified before a special Bundestag committee concerning contracts worth tens of millions of euros that were awarded to external consultants, including McKinsey, during her time as German defence minister in 2013-2019.

  In 2018, Germany’s Federal Audit Office said procedures for the award of some contracts had not been strictly lawful or cost-effective. Von der Leyen acknowledged irregularities had occurred but said that much had been done to fix the shortcomings (https://www.ft.com/content/4634a3ea-4e71-11ea-95a0-43d18ec715f5).

  She was also questioned about her 2014 appointment of Katrin Suder, a McKinsey executive, as state secretary tasked with reforming the Bundeswehr’s system of procurement. Asked if Suder, who left the ministry in 2018, had influenced the process of awarding contracts, von der Leyen said she assumed not. Decisions like that were taken “way below my pay level,” she said.

  In its report, Germany’s governing parties absolved von der Leyen of blame, Politico reported on June 9 (https://www.politico.eu/article/ursula-von-der-leyen-german-governing-parties-contracting-scandal).

  The EU Ombudsman is yet to respond to the Commission’s refusal to grant further access to the McKinsey documents.

  https://balkaninsight.com/2020/06/22/asylum-outsourced-mckinseys-secret-role-in-europes-refugee-crisis
  #accord_UE-Turquie #asile #migrations #réfugiés #externalisation #privatisation #sous-traitance #Turquie #EU #UE #Union_européenne #Grèce #frontières #Allemagne #EASO #Structural_Reform_Support_Service (#SRSS) #Maarten_Verwey #Frontex #Chios #consultancy #Joint_Action_Plan #Martin_Selmayr #chronologie #Jose_Carreira #Joanna_Darmanin #privatisation #management #productivité #leadership_training #îles #Mer_Egée #Integrated_Refugee_Management #pro_bono #transparence #Solveigh_Hieronimus #Katrin_Suder

  ping @_kg_ @karine4 @isskein @rhoumour @reka

 • AYS Weekend Digest 2–3/5/2020

  392 people on their way from Moria to the mainland
  On Sunday, while migration and asylum minister Mitarakis visited Moria camp on the island of Lesvos, 392 people were bussed from Moria to the port of Mytilini.

  As confirmed by several sources, they had all a ticket to Athens but it is still not clear where they will be taken on the mainland. They reached Pireaus port in Attica, on two different ferries this morning.

  While the evacuation of the Greek eastern islands has to carry on, transfers to mainland camps are not the solution, especially if these are closed structures, where ‘residents’ find themselves even more cut off from the rest of society.

  *

  Tension rises again on Lesvos due to minister Mitarakis visit
  Refocus Media Lab reports of new moments of tension and violence against NGO workers on Sunday. Locals protested and held road blocks against the visit of minister Mitarakis in Moria.

  *

  Lockdown is lifted, but not for all
  From today, Monday 4th of May, lockdown measures are gradually lifted throughout Greece. This means that as of today, it is not necessary to text or write a note to go outside.
  This measure is applied to everyone in Greece, refugees and citizens, with the exception of the residents of the RICs on the islands of Lesvos, Chios, Samos, Leros and Kos and the structures under lockdown on the mainland due to outbreaks of coronavirus (Ritsona camp, Malakasa camp, Kranidi accommodation).
  Still, some measures are in place for the next weeks. Mobile Info Team has published an overview about the lifting of the measures and what will reopen when: https://www.mobileinfoteam.org/lifting-restriction
  Also, from today, masks are compulsory in public indoor spaces, read more in English and French below, or follow the links for Arabic, Farsi and Urdu versions.

  https://medium.com/are-you-syrious/ays-weekend-digest-2-3-5-2020-392-people-evacuated-from-moria-but-where-to-a
  #Covid-19 #Migration #Migrant #Grèce #Camp #Lesbos #Moria #Transfert #Athènes #Tension #Déconfinement #Chios #Samos #Leros #Kos #Ritsona #Malakasa #Kranidi

 • #Incendies dans les #camps_de_réfugiés (ou autres lieux d’hébergement de demandeurs d’asile et réfugiés) en #Grèce. Tentative de #métaliste, non exhaustive...

  Les incendies sont rassemblés ici en ordre chronologique, mais attention à faire la distinction entre ceux qui ont lieu :
  – par accident
  – comme geste de #protestation de la part des réfugiés entassés dans ces camps surpeuplés et insalubres
  – par main de l’#extrême_droite

  #réfugiés #asile #migrations #feu #incendie #anti-réfugiés #racisme #xénophobie #révolte #résistance

  –-> + un incendie qui a eu lieu en décembre 2020 en #Bosnie (#route_des_Balkans / #Balkans)

  ping @isskein

 • GCR and Oxfam bulletin on Lesvos-2
  The Greek Council for Refugees and Oxfam publish their second news bulletin regarding the situation in Lesvos, amidst the coronavirus pandemic, in the framework of a joint program.

  On this note, GCR recalls its long-standing positions that Greece needs to:

  – Respect the principle of non-refoulement

  – Urgently transfer asylum seekers from the islands to suitable accommodation on the mainland

  – Refrain from further undermining the safeguards of the asylum procedure and the right to effective remedies.

  You can find the bulletin attached in English and Greek herewith.

  Download attachments: Lesbos_COVID19_210420-GR.pdf Lesbos_COVID19_update_210420-EN.pdf

  https://www.gcr.gr/en/news/press-releases-announcements/item/1431-gcr-and-oxfam-bulletin-on-lesvos-2

  #Covid-19 #Migrants #Migrations #camp #Grèce #ilesgrecques #Samos #chios #refoulement #relocalisation #enfants #mineurs #asile #violence

 • AYS Daily Digest 21/04/20

  GREECE
  ECtHR requests that Greece provide appropriate accommodation and medical treatment to refugees contained in Lesvos hotspot

  The outbreak of the COVID-19 pandemic highlights yet again the extreme risks facing refugees contained under squalid conditions on the Eastern Aegean islands. The Reception and Identification Centres (RIC) on Lesvos, Chios, Samos, Leros and Kos host over 35,000 persons, more than five times above their reception capacity. Severe overcrowding under abhorrent living conditions in the RIC is a persisting reality, in sharp contrast to social distancing measures enforced throughout Greece and to recent European Commission guidance to transfer asylum seekers to facilities with lower occupancy.
  This backdrop renders evacuation out of Moria and other sites a public health imperative to prevent loss of life. Beyond unaccompanied children, whose plight has led to welcome relocation initiatives to other EU countries, many more people face acute health risks, not least due to particular circumstances including age, medical conditions and trauma.

  150people tested positive for the coronavirus at a quarantined seaside hotel housing 470 people, including many children, but none of those infected displayed symptoms of COVID-19, media report.
  Located 170 kilometres southwest of Athens, this hotel has been quarantined since April 16 after an employee tested positive.

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
  L’ ALTRA VOCE published a letter co-signed by 70 people staying at one of the official camps in Una Sana canton, run by IOM. From the Miral camp in Velika Kladuša, they wrote that there is not a sufficient amount of food for everyone, and people are not allowed to buy and bring inside their own food to eat at their chosing, thus selectively applying their own standards.

  According to the people whose photos and statements made it to the Letter, there is always someone going to sleep hungry. Also, there are frequent references to violent measures and unprofessionally harsh treatment by the outsourced security companies working in camps. Among others, the letter states:
  “If we ask for the market they always say IOM will open market for you inside the camp and provide you a western union inside the camp but until this opportunity, you cannot buy anything from the market.
  We are all worried because very soon our Ramzan month is coming how we will survive during the Ramzan because they don’t have any good management or their staff is also acting like racist people we are afraid might be they will also beat us in future.”

  #Covid-19 #Migration #Migrant #Balkans #Grèce #Camp #Lesvos #Chios #Samos #Leros #Kos #Hotspot #Athènes #Hotel #Quarantaine #Bosnie-Herzégovine

  https://medium.com/are-you-syrious/ays-daily-digest-21-04-20-transparency-ignored-when-it-serves-ulterior-motiv

 • AYS Weekend Digest 18–19/4/20

  FEATURED
  During this weekend a tragic incident happened at the Vial camp on Chios.
  Please, read about it in our latest AYS Special, based on the statements and accounts by people on the ground at the time and residents of the camp.
  AYS Special from Chios: Fire swallows up makeshift homes of thousands
  The results of last night’s huge fires and damages in Vial camp are laid bare this morning. The protests happened after…
  medium.com
  There were big fires in a number of different areas. One was near the front of the camp where the shop, the police kiosk and at least two police cars were burned down. In the middle of the official camp the information & food distribution point were set ablaze, as well as the food stores. At the back of the camp, perhaps the most devastating fire occurred. At least three of the larger ‘Rubb Hall’ enclosures, which can accommodate well over 40 people, were burned down. People’s homes have been completely destroyed, almost all of their personal belongings aside from what they could salvage are gone.
  Three asylum seekers were arrested under a suspicion they are responsible for the violent incidents that broke out on Saturday following the start of the fire. Reportedly, the police said that a large number of people are detained.

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
  There are many people still scattered across the country’s towns and villages, without a proper reception facility, those who are outside the system due to the system’s capacities find their own way of going through every day. They sleep in abandoned houses, outside in the open, in train wagons, whatever is at hand in these difficult days when everyone sees another person as a possible life threat. The current situation in many places still seeks a proper, humane and realistic (in terms of capacities and conditions) coordinated approach in order to be sure it is assessed and approached in the best way. It is not about the international standards, at this point, it is still about people needing food, and their basic rights met and their dignity respected.
  The first people were planned to be taken to the provisional tent settlement near Bihać, Lipa, built with the support and management of the international organisations, a project we wrote previously about and we will report about the plan being put into practice.
  Although many see it as a step forward, we like to always remind that “international standards” stand for a MINIMUM level of standards when it comes to international aid and protection and it should serve as a warning of a line never to be reached, or even crossed, and not as a goal, as it seems to be interpreted more and more by those deciding and putting things into place.

  https://medium.com/are-you-syrious/ays-weekend-digest-18-19-4-20-vial-fire-latest-in-line-to-confirm-that-evacu

  #Covid-19 #Migration #Migrant #Balkans #Grèce #Camp #Chios #Vial #Incendie #Révolte #Bosnie-Herzégovine #Squat #Lipa #Bihac

 • AYS Special from Chios: Fire swallows up makeshift homes of hundreds

  The results of last night’s huge fires and damages in Vial camp are laid bare this morning. The protests happened after the tragic death of a 47 year-old who was locked up in a container. What has happened last night is the physical manifestation of the huge number of injustices conducted against the people living there.

  Trash, burnt down tents and despair: aftermath of last night’s riots. Photo: camp resident
  The results of last night’s fire in Vial camp, Chios, are laid bare this morning. It appears that there were big fires in a number of different areas.
  One was near the front of the camp where the shop, the police kiosk and at least two police cars were burned down. In the middle of the official camp the information & food distribution point were set ablaze, as well as the food stores. At the back of the camp, perhaps the most devastating fire occurred. At least three of the larger ‘Rubb Hall’ enclosures, which can accommodate well over 40 people, were burned down. People’s homes have been completely destroyed, almost all of their personal belongings aside from what they could salvage are gone.
  Protests began after a 47 year-old woman from Iraq died, reportedly from either a heart attack or an obstruction. She had been to hospital two days previous with bradycardia and arrhythmias. They tested her for COVID-19 and gave her medication. Once she returned to Vial, she was locked in one of the new containers outside the camp, as an isolation precaution, and had a panic attack. She was helped by the medical NGO, who calmed her down. Yesterday morning at 10 am a doctor checked on her. At 12 o’clock when her husband came to see her, he found her dead.
  There are rumours spreading through the camp that this death was a result of neglect. While nothing can be confirmed until the autopsy is completed on Tuesday, the conditions and the lack of adequate medical support in the camp may very well have been a large contributing factor in the loss of her life.

  There are several reports that as the police arrived, they began using tear gas to break up the protests that were ongoing. At this point some of the camp residents retaliated by throwing stones in the direction of the riot police.
  Many people, reportedly in their hundreds, fled from their tents to nearby fields as the fires were ongoing. Many others will have taken refuge in the unaffected tents and containers of their friends and family. Amidst the chaos, people were afraid to go too far from Vial, for fear of €150 fines and arrest.
  It is still unconfirmed, but there are reports of at least one person being taken to hospital with head injuries.
  According to local media, police officers have arrested three people who they believe are responsible for the incidents last night.
  Today, one account claims that the staff who provide the food have arrived, but no food is being distributed as of yet. People fear that there will be no food from the camp today, after the food stores were damaged and decimated by the fire.

  The pictures tell a thousand words.
  Why did this happen? In short, this level of violence is waged against the over 6000 people, who are resident in the camp, every single day. It is not always as visible or as visceral as the events of last night, but it is ever present. What has happened is the physical manifestation of the huge number of injustices conducted against the people living there.
  The camp has an official capacity of 1014 people. Even when the camp was at this level, resources were stretched. It is now over six times that. There is not enough medical support, with the authorities relying heavily on a small NGO. There is intermittent running water, in the last weeks people in the jungle have dug wells, in a desperate search for running water.
  There are reports that sometimes there is not the legal minimum (1.5 Litres per person per day) of drinking water provided to families in the camp. There is no basic waste management, particularly of the so-called ‘jungle’, the overspill of the official camp resident to approximately 4000 people.

  The cash card payments have been delayed this month, and it is unclear when they will restart.
  People are afraid to leave the camp, as they fear facing fines from the police if they go to the city to withdraw money from ATMs, which were supposed to be installed beside the camp, but as of yet have not been.
  There are snakes and scorpions in the fields and in the camp, one 9 month-old baby was bitten a few days ago and rushed to hospital. There is no information of what steps the authorities have taken to combat this issue.
  Only official camp actors have been able to work inside the camp, since the implementation of the COVID-19 restrictions. This means that all of the smaller NGOs have not been able to provide the important supports and gap filling services for many weeks. This is in spite of the offers and willingness of these NGOs to compromise and support the authorities with supplies and volunteers.

  At present, NGOs and volunteers are attempting to provide support, but due to the nature of the situation and the even stricter COVID-19 rules for the Easter celebrations (which occur this week in Greece), the authorities have been unwilling to accept their support and will not allow anyone to pass the police check points to the camp.
  All of these pressures, one by one, day by day, with everything else make the camps the most cruel and harsh of environments. The people continue to suffer, and our thoughts and our solidarity is with them today as it is every day.
  The solidarity crisis encompasses not only the people on the move, but also the people of the Greek islands, who have been completely shut out by successive European governments, as well as their own. For many locals on the Aegean islands the plan to build both very large and very permanent detention centres was one step too far.

  People from Chalkios, the village of about 300 people beside Vial camp, have organised a road block since Sunday the 1st of March, primarily in place in order to prevent the newest arrivals from being transferred to the camp, where they would normally have been registered after they arrive.
  A small group of people on the island have taken this action many steps too far when they burned down the Chios People’s warehouse (CPW) in the early hours of 3rd of March. The warehouse had been used by many groups and individuals, local and international, to store NFIs for those in need, that is asylum seekers and various local communities.
  The overwhelming majority of the Chios community has utterly condemned this senseless act. A protest organised by locals in solidarity with CPW was held on the main Street of Chios town on 4th of March.
  The road block from the locals lasted until late last month, although now it’s the police blocking due to COVID-19 restrictions.

  Local people on the island are not the issue. Many of them have rescued people from the sea themselves and have helped people on the move here over the years. They have also protected them against the small anti-refugee groups. The issue is the total lack of care and painful indifference consistently demonstrated by Greece’s European ‘partners’, day after day. All of the islands have been in crisis for 5 years. Over 42 000 people are stuck on the islands. It is a humanitarian disaster and the only reason that any European authorities come to the table is to discuss how to prevent any further migration into Europe. No one is listening to any of the people on the Aegean islands.
  This is an entirely artificial and man-made catastrophe. These are the pictures of today and of the every day suffering at the hands of abstract EU policies, which are far removed from the human reality witnessed in overcrowded refugee camps throughout the Aegean islands and the mainland of Greece.

  https://medium.com/are-you-syrious/ays-special-from-chios-fire-swallows-up-makeshift-homes-of-thousands-2cf8808

  #Covid-19 #Migration #Migrant #Balkans #Grèce #Camp #Chios #Vial #Incendie #Révolte

 • AYS Daily Digest 15/04/20

  GREECE

  Luxembourg welcomed 12 children from Greece camps on Wednesday.
  Nine of the children were from Lesvos, two from Chios, and one from Samos who was transferred to the Grand Duchy. Fifty other children are expected to fly from Athens to Germany on Saturday the 18th, in an effort to move the 1,600 people EU countries have promised to relocate from Greece’s camps. France, Portugal, Finland, Lithuania, Croatia and Ireland have also said that they will participate.

  As Sea-Watch reminds us, the number of children who have been evacuated so far still only represents about 0.1% of the people trapped on the Greek islands.

  Almost 1000 vulnerable people will be transferred to hotels in Greece.
  This is in an effort to ease the camps, Ylva Johansson, the EU commissioner for home affairs, announced on Tuesday. AYS will continue to follow closely.

  Authorities in Greece are very worried that potentially 2,000 people are entering coastal Turkish towns and are going to try and cross over to the islands. During the quarantine, the Turkish government closed the camps along the northern Greek border and transferred a lot of people to coastal cities like Izmir. Many were transferred beyond their control. L

  Katie Emm provides a comprehensive Lesvos update:
  “GOOD NEWS!
  1) People are generally respecting the movement restrictions…and some transfers have been made.
  2) According to data released yesterday, there have been no new confirmed cases for two weeks on Lesvos. This is a major milestone, as it suggests that there are no new infections here and Lesvos has contained COVID-19. Of course, there are still possibilities of infection emerging, and we still have to remain vigilant, but it sure feels nice to have hit this point. According to public data, there have been eight cases, and one death. In Greece overall, there are approximately 100 deaths, and about 2200 cases (as of today). There have been no confirmed cases in Moria, Kara Tepe, or Pikpa.
  3) No new fascist attacks — there have so far been no recent reports of attacks on NGO workers or refugees or locals.

  HARD NEWS!
  1) There are reports of Turkey planning to send refugees en masse to the Aegean Islands. This falls somewhere on the spectrum between propaganda and something legitimate. There’s no way to know what will happen, but it does raise some major questions, notably: Where will people go if they reach the shores, especially with a mandatory 14-day quarantine? Will there be a repeat of what happened the last time Turkey sent people en masse? Will rights be respected? Will lives be put in (further) danger?
  2) Greece voted to extend the lock down. While originally things were going to open back up on 6 April (maybe), the government extended the restriction of movement until at least 27 April. (Perspective: that is less than two weeks away, and we’ve already successfully navigated this for three weeks).
  3) Most NGOs remain working with a bare-bones team, as they are unable to get new volunteers to the island. (This is also likely a major reason why Lesvos has been able to keep numbers of infections down though, so while difficult, there is definitely an upside to this!)”

  BOSNIA AND HERZEGOVINA

  In an update from No Name Kitchen on their current food services in Velika Kladuša:
  “No Name Kitchen continues to be present daily in Velika Kladuša. Our main objectives are to give people food and clean clothes….In order to meet the needs of many people with the few available hands, we have been working on a new plan that is already paying off.
  We started last week, associating NNK to a bakery. Money is given to this bakery and people who live in the abandoned houses are given vouchers. Each of these squats has a representative and is also connected, thanks to social networks, to an international volunteer who has previously been in Velika Kladuša. Twelve volunteers are currently involved in this task, being the ones who send the vouchers to the squats. On those vouchers, there is a code that is also registered at the bakery so that the workers know how many breads and bureks they have to give. This also allows us to have a better view of the situation and the needs to be covered.
  One day a week, the representative of each squat must go to the bakery to collect food for everyone. This project covers, from Monday to Saturday, 70 people with a large piece of bread and a burek (typical Bosnian food with meat or cheese). This project is more expensive than what we did before when we used to only give food for people to cook (something that also continues), but evaluating the options with the local volunteers, we found that this solution is the most convenient. We are working on getting more financial support so that each person can receive this meal twice a week.”

  BALKANS
  Transbalkan Solidarity Group provide this update on the Balkan route and need for solidarity:
  “Tens of thousands of refugees and other migrants in the Balkans are only partially accommodated in official collective centers, while a large number of people fall outside the system, surviving through the help of the local population. With the spread of the COVID-19 virus, the already difficult situation is becoming detrimental and demands urgent action of local and international actors — and solidarity from all of us.
  The state of emergency now in force in many countries of the region reinforces social inequalities…
  We, therefore, call for an end to all official and unofficial discriminatory and dehumanizing practices, for the legalization of everyone’s existence, for the closure of all forms of detention and collective centers that restrict freedom of movement and fail to secure humane and hygienic conditions…
  More, we demand of the member governments of the European Union, the states of the region, and all relevant institutions and international organizations…that all people be equally afforded critical information on pandemic and unrestricted access to the health care system, that refugees and migrants are treated without discrimination, and that concrete measures for their protection are made part of all measures for the protection of the population as a whole.”

  https://medium.com/are-you-syrious/ays-daily-digest-15-04-20-controversy-when-italy-orders-people-rescued-at-se

  #Covid-19 #Migration #Migrant #Balkans #Grèce #Bosnie-Herzégovine #Camp #Velikakladusa #Chios #Samos #Lesbos #Transfert #Mineursnonaccompagnés #Enfant #Luxembourg #Hôtel

 • AYS Daily Digest 14/04/20

  GREECE
  #Kos
  Two days ago, people finally received their cash card top up. Normally, they receive financial assistance at the beginning of the month, as do most people in Greece, but due to the Corona restrictions, it was late this month. A lot of people needed to go shopping as they were running out of food, but only 65 people are currently allowed to go out at one time. There are currently over a thousand people in the camp, which has become more crowded since they moved the people camping outside to within the walls of the hotspot. As a result the situation escalated and the police beat both the women and the men to separate the groups.

  #Ritsona
  With 14 more days of quarantine, the people in Ritsona have no way to protect themselves. Seven out of ninety have already tested positive in the community.

  #Thessaloniki
  Mobile Info Team has recorded information from 30 homeless people on the move in Thessaloniki who were fined by the police under the “movement restrictions.” One person has been fined as often as 5 times, another two people, 4 times each. These people have nowhere to live, nowhere to go and the government who refuses to assist them sends its law enforcement officers to fine them?

  #Lesbos
  Fascist violence has been escalating over the past few weeks and on April 8th they burned down the home of refugees living outside Moria. Mare Liberum spoke with two of the men who were living there.
  The latest fire in #Moria caused a lot of devastating destruction.
  Luckily, the White Helmets have begun cleaning up the area, trying to make conditions better and cleaner for residents.
  Seawatch is working to send 1000 masks to Lesvos to try to curb the outbreak.
  #Incendie #Xenophobie

  #Chios
  The Ministry of Immigration and Asylum signed a contract today to lease a property in the ALITHEIA complex, in #Lefkonia-Kontari area of ​​Chios, for the creation of a space for the stay of the newcomers.
  The rent for a period of seven months amounts to 46,200 EURO, with the possibility of extending the lease, and the property will operate as a place of residence for newly arrived immigrants. This is supposedly all done in an effort to disperse the impact of the Corona pandemic. The impetus for the decision was stated as:
  “For reasons of urgency and unpredictability that are not the fault of the Greek State, as well as for reasons of security, public order and public interest, with attention to the need to take the necessary measures to protect public health and society as a whole.”

  #Samos
  Some good news out of Samos today. A young Syrian boy’s family reunification case was accepted! Hassan* will be able to join his older brother in the UK. The pictures below were taken by Hassan himself and demonstrate the dire conditions in the camps.

  #Transfert #Mineurs #Enfants
  This afternoon 20 minors were taken from Moria Camp to the harbor of Piraeus (Athens). They should reach Germany by the 18th.

  Human Rights Watch is calling for hundreds of migrant children who are in Greece without parents or relatives and in immigration detention to be moved to child friendly housing. HRW say they are currently at a heightened risk for contracting COVID-19.

  Human rights violations including illegal pushbacks continue occurring at the Greece-Turkey border. Read MIT’s report co-authored with No Name Kitchen and Border Violence Monitoring Network for more information on the update situation.

  BOSNIA & HERZEGOVINA

  The changing weather has just added to the number of difficulties people on the move face while stuck in Bosnia and Herzegovina. As there is no public transport at their disposal and no freedom of movement for them, getting from one place to another is extremely difficult. Most of the people are left out on their own (if they are not forced into provisional campsite like #Lipa near #Bihac), only some have managed to stay in private accommodation under different conditions and circumstances, while many are stuck in different hardships of the official camps run by international organisations, and German Civil Protection (Technisches Hilfswerk) in the case of recently infamous #Blazuj camp. Those who bother to go the extra step and show humane treatment to these people in transit through Bosnia and Herzegovina more than often see images of despair among these people who now also often carry the stigma of potential health risk in the context of coronavirus, although no infected people have been reported among all those people throughout the country.

  https://medium.com/are-you-syrious/ays-14-04-2020-left-to-fend-for-themselves-europes-unspoken-migration-policy

  #Covid-19 #Migration #Migrant #Balkans #Grèce #Bosnie-Herzégovine #Camp

 • AYS Weekend Digest 11–12/04/20

  GREECE

  Coast guard ordered to prevent any crossing from Turkey
  Following news from Turkey (see above), Greek media went into a frenzy on a possible second wave of what they like to call “the Turkish invasion”. According to these racist and colonial rhetorics, people on the move are nothing more than pawns used by Turkey to destroy Greek and European civilisation. The Greek coastguard has received orders to stay alert, “prevent any vessel carrying migrants from entering Greek territorial waters” and avoid any crossing from Turkey “on grounds of national security and public health”, Giorgos Christides reports.
  Since early February, Greek media have embraced war-like rhetoric and fake news in their coverage of people on the move in the country. Not only have they been described as ‘biological weapons’ armed by Turkey, but the number of positive Covid-19 tests are constantly given in separate figures for “citizens” and “non-citizens”. A racist attitude that is expanding to other groups:

  Criminal complaint filed against Greek coast guard for push-backs from Samos coast

  Greece: CHIOS
  No running water in Vial camp, Chios
  From Jenny Zinovia Kali, in the Solidarity in Chios group:
  Μessages keep coming from the residents of Vial about the unacceptable conditions they are experiencing in the camp despite the pandemic.
  As of yesterday, VIAL does not have running water. People can neither shower nor wash their hands. The mothers have no water to clean the little ones.
  Even worse, the administration has also banned the distribution of basic necessities to voluntary groups outside Vial, but no distributions have taken place since the pandemic started from Vial’s first reception. So the residents do not have any sanitary ware, diapers, sanitary napkins, etc.
  How do you ask 6000 people — roughly — to follow the protection measures when they don’t provide them with the basics ??????

  Greece: LESVOS
  Hunger strike in Moria’s PRO.KE.KA carries on
  As reported by Deportation Monitoring Aegean, the prisoners detained in Moria pre-removal detention centre (PRO.KE.K.A) in Lesvos have been on hunger strike since 5th April 2020. The PRO.KE.K.A hunger strikers demand their immediate release to avoid the disastrous consequences of a virus outbreak in the prison.

  As we previously reported, this week one boy was killed in Moria camp. Violence and fights erupted in the following hours. Nonetheless, the self-organised Moria White Helmets and the Moria Corona Awareness team are continuing to do what they can to improve the conditions in the camp. People are reportedly scared to line in queues for food and water and on Friday they held a large peaceful protest demanding safety, protection and the evacuation of everybody.

  While UNHCR is reportedly looking for hotels and ships on the eastern Greek islands to house vulnerable people from RICs, it is also reported that West Lesvos Municipality “grudgingly” accepted to restore and reopen the “old” Stage-2 transit camp in Skala Sykamnias as a quarantine facility to house new arrivals. This was used until the beginning of the year, but it was closed following a decision of the same municipality. It was later attacked by arsonists in March.

  GREECE: Samos
  Med’EqualiTeam is looking for doctors and nurses on Samos
  We need your help!
  Med’EqualiTeam is the only medical NGO on the Greek island of Samos offering primary healthcare to the 7000+ refugee population. Focusing on triage, treatment and wound care, the team sees currently up to 100 patients per day.
  The team are urgently looking for doctors and nurses who can stay 1 month or more.
  (All new team members must self-isolate for 2 weeks upon arrival to ensure safety of patients.)
  Please apply on https://www.medequali.team/de/volunteer/application

  GREECE: Athens
  More reports of racial profiling and police violence during so-called Covid-19 checks
  One young man was stopped, beaten, humiliated and had his papers destroyed in Athens. Read the full report (in Greek and English) HERE

  SERBIA
  People are once again being placed in Miratovac and Krnjača camps.

  A local solidarity group reports that the situation in Serbia is increasingly tense. Corona virus has allowed the Government to close the camps, turning them into jails. The army is stationed outside while inside there are the Comisariat, a department of the police. There are reports that a child was hit by one of the workers this week, which was followed by the presence of armed police using tear gas as we reported last week. Local activists are calling on people to spread the news of what is happening.

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
  Violence Continues in camps and at borders
  Local groups report that workers from the private security agency that is involved in the camp Blažuj have physically attacked people staying at the camp. When they stood up against this violence, the police were brought in.
  When people try to leave these conditions and cross over into Croatia, further violence awaits for them.

  https://medium.com/are-you-syrious/ays-weekend-digest-11-12-04-2020-how-many-have-to-die-for-europe-sins-7157f1

  #Covid-19 #Migration #Migrant #Balkans #Grèce #Xénophobie #Chios #Vial #Camp #Lesbos #Moria #Grèvedelafaim #Révolte #Violence #Quarantaine #Skalasykamnias #Samos #Athènes #Miratovac #Krnjaca #Serbie #Bosnie-Herzégovine #Blažuj

 • CDB

  TENSIONS DANS LE CAMP DE VIAL, SUR L’ÎLE DE CHIOS
  19 avril - 8h : Des heurts ont éclaté samedi soir dans le camp de réfugiés Vial, sur l’île de Chios où un incendie a été allumé après l’annonce de la mort d’une réfugiée irakienne habitant le camp. Malade, la demandeuse d’asile âgée de 47 ans avait été hospitalisée. Elle a été testée au Civid-19 et le test était négatif selon l’agence de presse grecque ANA. Le camp, prévu pour 1000 personnes, en héberge actuellement 5000. Plusieurs cas de coronavirus ont été signalés dans les camps de réfugiés en Grèce.

  https://www.courrierdesbalkans.fr/Les-dernieres-infos-Refugies-Balkans-Bosnie-Herzegovine-un-nouvea

  #Covid-19 #Migration #Migrant #Balkans #Grèce #Camp #Vial #Chios #incendie #révolte

 • InfoPark
  15 – 21 April 2020
  Weekly Flashback

  Serbia
  ➢ A heavy presence of police and military troops continued in and around centers in Serbia, failing to yield any improvement of the situation. Some of the recent repressive actions can only be described as an open intimidation of migrants without
  any clear reason and against international humanitarian laws – using surveillance drones flying low above the tents or parading with heavy vehicles in camps both during the day and during the night.

  ➢ During his visit to Obrenovac RTC on April 16, Serbian Minister of Defense Aleksandar Vulin stated that migrants present a security and health risk to Serbian citizens, stressing that the camps will remain locked until the end of pandemic, guarded by the Serbian Army. Soon after, Obrenovac migrants demolished an internal CCTV system installed for camp’s surveillance, continuing tense relations
  with the authorities.

  ➢ According to local media, another massive incident occurred on Easter Sunday in Adasevci Reception Center when approx. 50 migrants tried to leave (as an act of nonviolent protest). This protest also came as a result of dissatisfaction over being locked in overcrowded government run centers, inadequate services and in this case,
  repeated complaints over poor food quality. The riot was halted when an officer of the Serbian Armed Forces fired warning bullets into the air. This is the second time that live bullets were used in Serbian camps against non-armed refugees and migrants in the state of emergency.

  ➢ In the 7th week of COVID-19 outbreak, the centers are not yet capable of fulfilling the universal recommendations on social distancing, quarantine requirements and
  voluntary isolation.

  ➢ A boat with migrants capsized on the Serbia-Romania border last week, according to Romanian police. Allegedly, the boat carried 2 Serbian smugglers and 16 migrants of different origins (Afghanistan, Syria, Yemen, Iraq, Palestine). Two persons drowned,
  eight were reported missing and eight were rescued. Official report on the incident has yet to be issued, however it has been shown once again how illegal movement through Serbia is still very strong despite the lockdown.

  ➢ Deutsche Welle (DW) in Serbia reported on a mysterious international agreement between Austria and Serbia, which allegedly gives an option to Austria to return rejected asylum seekers on behalf they have previously passed through Serbia and their deportation to countries of origin is not possible. The Austrian Ministry of Interior confirmed that there is such a “working agreement” However, details have
  been marked as secret and it is unclear whether or not the agreement has been implemented so far. Info Park expects this information to cause additional stir on Serbian political scene, since several right wing, anti migrant parties were accusing the government of “a secret agreement” between Austria and Serbia that has now
  been formally confirmed. The right-wing groups accused Serbian authorities of secretly implementing the agreement in the first days of camps lockdown, bringing busloads of migrants from Austria to RTCs overnight. No reaction from the Serbian officials was noted so far.

  ➢ Serbia faced the longest general lockdown of 84 hours during the weekend. Results of fight against COVID-19 on Monday, 20 April, in Serbia are: Confirmed cases - 6,630, Deaths - 125, total number of tested people: 41,812. None of the 8,900 refugees, asylum seekers or migrants in Serbia have tested positive for COVID-19.

  Bosnia and Herzegovina
  ➢ Although displacement of asylum seekers and other migrants to the new camp Lipa near Bihac, Bosnia and Herzegovina, was announced in March, it has not yet occurred. However, according to local B&H media, the first migrants should be accommodated this week, due to the coronavirus crisis. Fifty tents in total were erected on this site, which should accommodate 1,000 migrants.

  Greece
  ➢ Following the closure of the migrant camps due to coronavirus pandemic, the restrictions on the movement of refugees and migrants thought Greece have been extended until 10 May. Meanwhile, a fire destroyed parts of one of Greece’s largest migrant camps on the Aegean island of Chios. The fire tore through Vial camp
  destroying some accommodation and administrative facilities leaving a few hundred homeless. Three migrants have been arrested, according to Infomigrants portal.

  #Covid-19 #Migration #Migrant #Balkans #Bosnie-Herzégovine #Serbie #Grèce #Camp #Obrenovac #Adasevci #Roumanie #Lipa #Bihac #Chios #Vial #Révolte #Incendie #Accordderéadmission #Autriche

 • Grèce : Un incendie provoque d’importants dégâts dans un camp de migrants

  L’incendie, consécutif à des violences provoquées par la mort d’une migrante irakienne, a détruit une grande partie des services administratifs du camp de Vial

  20 Minutes avec agences

  Publié le 20/04/20 à 16h26 — Mis à jour le 20/04/20 à 16h26

  Le camp de réfugiés de Vial à Chios, en Grèce, le 24 décembre 2019.

  Un incendie a gravement endommagé samedi soir le camp de migrants de Vial, sur l’île de Chios ( Grèce). Le feu a détruit les installations du service d’asile européen, une cantine, des tentes et de nombreux conteneurs aménagés en logement, a déclaré dimanche Manos Logothetis, un responsable du ministère des Migrations, précisant qu’aucun blessé n’avait été signalé.

  Selon le porte-parole à Athènes du Haut-Commissariat de l’ONU aux réfugiés (HCR), Boris Cheshirkov, l’évaluation des dégâts est en cours, mais « des centaines de personnes vont probablement être touchées parce que leur abri a brûlé ». « Nous avons donné aux autorités (grecques) des tentes qui peuvent être utilisées rapidement et nous allons aider à remplacer les tentes servant d’entrepôts », a-t-il ajouté.

  Trois habitants du camp arrêté

  L’incendie est consécutif à des violences provoquées par la mort d’une migrante irakienne de 47 ans. Trois habitants du camp, l’un des plus grands de Grèce, ont été arrêtés en lien avec ces violences, d’après une source au sein de la police locale. « Nous sommes parvenus à rétablir l’ordre vers 1 h du matin (…) Beaucoup de gens ont pris part à ces événements », a ajouté cette source. Selon Aziz Husseini, une Afghane de 30 ans, mère de deux enfants, des habitants du camp ont « attaqué les entrepôts de nourriture, ont mis le feu au centre d’information et (…) aux réfrigérateurs ».

  L’Irakienne décédée, elle, avait été hospitalisée avec de la fièvre durant la semaine. Elle avait été testée négative au nouveau coronavirus, avait rapporté samedi l’agence de presse publique ANA.

  La crainte du coronavirus

  Les camps de migrants en Grèce ont été mis en quarantaine ces dernières semaines, les autorités essayant de maintenir leurs résidents à l’écart des locaux. Le virus a jusqu’à présent tué 110 personnes dans le pays et 67 malades sont en soins intensifs. Des cas de coronavirus ont été enregistrés dans deux camps sur le continent, mais aucun jusqu’à présent dans ceux installés sur les îles.

  Comme tous les camps de migrants sur les îles grecques, Vial est surpeuplé, avec plus de 5.000 personnes vivant dans un espace prévu pour un millier. Le ministère des Migrations avait annoncé jeudi vouloir entamer dimanche le transfert vers sa partie continentale de centaines de demandeurs d’asile âgés ou malades afin de les protéger du coronavirus. Parallèlement, la relocalisation de 1.600 mineurs isolés, originaires de pays en guerre, a commencé dans la semaine.

  https://www.20minutes.fr/monde/2764275-20200420-grece-incendie-provoque-importants-degats-camp-migrants

  #Covid-19 #Migration #Migrant #Balkans #Grèce #Camp #îlesgrecques #hotspot #Chios #Vial #incendie #incident #révolte

 • Grèce : violent incendie dans un camp de migrants après des violences

  Un incendie a détruit, samedi soir, une partie d’un camp de demandeurs d’asile sur une île de la mer Égée. Les dégâts sont importants. Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

  Le camp de Vial, sur l’île de Chios, est l’un des cinq centres d’accueil surpeuplés des îles grecques de la mer Égée, voisines de la Turquie.

  Les autorités grecques ont annoncé que des tentes, des conteneurs et une grande partie des services administratifs du camp avaient été détruits dans l’incendie qui s’est déclaré ce samedi.

  Trois personnes ont aussi été arrêtées en relation avec les violences qui ont éclaté après la mort, peu avant, dans le camp, d’une demandeuse d’asile irakienne de 47 ans, rapporte l’AFP.

  Des camps surpeuplés

  Aucun des centres répartis sur les îles de la mer Égée n’est adapté au nombre de demandeurs d’asile qui frappent à la porte de l’Europe. Ni à Lesbos où se trouve Moria, le plus grand camp du continent, ni à Samos, Kos, Levros ou Chios, où s’est donc déclaré l’incendie de ce week-end.

  À Chios justement, ils sont près de 5 000 à s’entasser dans un espace prévu pour environ 1 000 personnes. Sur l’ensemble des cinq îles, on dénombre pas moins de 36 000 demandeurs d’asile. Six fois plus, en moyenne, que le nombre de places disponibles.

  Alors à Lesbos, à Samos, à Chios, régulièrement, les flammes s’attaquent aux structures de lieux, qu’habitants et ONG décrivent bien souvent comme un enfer. Sur ces trois îles, Athènes envisage la mise en place prochaine d’un nouveau camp, suscitant ces derniers mois l’hostilité de la population locale.

  Ces camps, aux conditions de vie et d’hygiène misérables, sont le symbole des limites de la politique européenne des « hotspots », ces centres administratifs qui enregistrent les demandeurs d’asile et les maintiennent sur place, souvent pendant des mois ou des années.

  http://www.rfi.fr/fr/europe/20200419-gr%C3%A8ce-violent-incendie-camp-migrants-apr%C3%A8s-violences

  #Covid-19 #Migration #Migrant #Balkans #Grèce #Camp #îlesgrecques #hotspot #Chios #Vial #incendie #incident #révolte #Lesbos #Moria #Samos #Kos

 • Oumar, sur l’île de Chios : « Le bâtiment s’est enflammé alors que des personnes dormaient à l’intérieur »

  Oumar*, originaire d’Afrique de l’ouest, vit dans le camp de Vial, sur l’île grecque de Chios, depuis plusieurs mois. En contact avec InfoMigrants, le jeune homme raconte comment les violences ont éclaté dans la soirée du samedi 18 avril, provoquant l’incendie de plusieurs structures.

  "Les violences ont débuté samedi soir. Une femme irakienne, malade et souffrant terriblement, s’est vu refuser l’accès à un médecin par les autorités du camp. Un peu plus tard, elle est décédée. [Selon l’agence de presse grecque ANA, cette femme avait été hospitalisée plus tôt dans la semaine en raison d’une fièvre. Elle avait alors été testée négative au Covid-19, NDLR.]

  Les communautés arabe et afghane se sont alors révoltées. Les migrants se sont mis à vandaliser et incendier des boutiques, les bureaux administratifs et les services de l’asile, le poste de police, les toilettes mobiles, etc.

  Ils étaient très en colère. Je les comprends car la situation est très compliquée dans le camp [Plus de 5 000 migrants vivent entassés dans le camp de Vial, prévu initialement pour 1 000 personnes, NDLR]. C’est encore plus dur avec le coronavirus car nous sommes livrés à nous-mêmes et nous avons très peu d’informations.

  Face à la révolte, la police a fait usage de la force et a utilisé des gaz lacrymogènes. Les migrants prenaient la fuite, ils couraient dans tous les sens.

  « Tout a brûlé, nous n’avons plus rien »
  Dans leur riposte, les policiers ont jeté des gaz lacrymogènes en direction du bâtiment des Africains, qui eux n’avaient pas pris part aux violences. La structure s’est enflammée alors que des personnes dormaient à l’intérieur. Les femmes et les enfants criaient de peur. On était tous en panique. Heureusement, tout le monde a réussi à sortir sain et sauf.

  Mais nos documents administratifs ont brûlé à l’intérieur. Nous n’avons plus rien, à part les vêtements que nous portions. Tout a brûlé !

  Après l’intervention de la police, le calme est rapidement revenu dans le camp. Les autorités nous ont relogés dans un autre bâtiment, qui servait à stocker des bidons d’eau.

  Hier (dimanche, NDLR), la directrice du camp est venue nous rendre visite en réaction aux violences. Elle nous a seulement dit que le Premier ministre travaillait sur le dossier et allait revenir avec des solutions.

  Pour l’heure, nous ne savons pas ce qu’il va se passer."

  *Le prénom a été modifié et le pays d’origine n’est pas mentionné pour garantir l’anonymat d’Oumar.

  https://www.infomigrants.net/fr/post/24226/oumar-sur-l-ile-de-chios-le-batiment-s-est-enflamme-alors-que-des-pers

  #Covid-19 #Migration #Migrant #Balkans #Grèce #Camp #îlesgrecques #hotspot #Chios #Vial #incendie #incident #révolte

 • Fire wrecks Greek refugee camp after unrest over woman’s death

  Iraqi woman, 47, dies after going to hospital with fever but testing negative for Covid-19

  Agence France-Presse in Athens

  Sun 19 Apr 2020

  The overcrowded Vial refugee camp on Chios island hosts around 5,000 migrants.

  The overcrowded Vial refugee camp on Chios island hosts around 5,000 migrants.

  A fire ripped through one of Greece’s largest migrant camps, leaving widespread damage and many people homeless after the death of an Iraqi woman sparked unrest.

  The blaze late on Saturday at the Vial refugee camp on Chios island destroyed the facilities of the European asylum service, a canteen, warehouse tents and many housing containers, Greek migration ministry secretary Manos Logothetis said.

  “A large part of the camp’s administrative services was destroyed,” said Logothetis, adding that no injuries were reported.

  The UN refugee agency’s spokesperson in Athens Boris Cheshirkov said the damage was still being evaluated but that many camp residents were likely to have been left homeless.

  “Authorities are still assessing the damages but a few hundred people are likely affected because their shelters have burned down. We have donated tents to the authorities which can quickly be put into use and we will assist in replacing the warehouse tents,” he said.

  At least three vehicles outside the camp were also gutted.

  A police source in Athens said two Afghans and an Iraqi had been arrested in relation to the unrest, which erupted after a 47-year-old asylum seeker from Iraq died in the camp on Saturday.

  Advertisement

  “We managed to restore order at around 1am ... There were many people who took part in the incidents,” another police source on Chios said.

  The Iraqi woman had been taken with a fever to a hospital earlier this week. At the time, a test for coronavirus had returned negative, state news agency ANA reported.

  Migrant camps in Greece have been under quarantine in recent weeks, with authorities trying to keep their residents away from locals.

  The virus has so far killed 110 people in Greece with 67 more in intensive care.

  According to official figures there have been coronavirus cases in two camps on the mainland but no cases have been reported in island camps so far.

  Like all Greece’s island camps, Vial is overcrowded with more than 5,000 people living in a space intended for around 1,000.

  Around 100,000 asylum seekers are stranded in Greece after other European states closed their borders in 2016.

  There are more than 36,000 people in camps on islands close to Turkey that were originally built for just 6,100.

  The migration ministry has said it will begin moving hundreds of elderly and ailing asylum seekers out of the island camps to protect them from coronavirus.

  A scheme to gradually relocate 1,600 unaccompanied minors from war-torn countries to other European nations also began this week.

  https://www.theguardian.com/world/2020/apr/19/fire-wrecks-greek-migrant-camp-after-iraqi-death-sparks-unrest

  #Covid-19 #Migration #Migrant #Balkans #Grèce #Camp #îlesgrecques #hotspot #Chios #Vial #incendie #incident #révolte

 • Via Migreurop (Vicky Skoumbi)

  VIAL (hotspot de Chios) : Trois arrestations - Les causes du décès de la femme de 47 ans ne sont toujours pas connues

  Trois personnes ont été arrêtées lors des incidents d’hier et sont actuellement détenues à la Direction de la police de Chios. On ne sait toujours pas s’il y aura une enquête officielle ouverte par le service médico-légal de l’hôpital de Chios pour déterminer la cause du décès de la réfugiée de 47 décédée il y a deux jours.

  Plusieurs départs d’incendie, des jets de pierres, des affrontements avec blessés et des arrestations ont eu lieu la nuit dernière et jusqu’aux premières heures du matin dans le camp de VIAL, lors d’incidents entre des réfugiés vivant dans le Hotspot et les forces de police.

  VIAL était depuis des jours, un chaudron en ébullition et celui-ci a fini par éclater ; l’explosion a laissé derrière elles des familles qui n’ont plus aucun abri et errent pieds nus dans les champs autour du Hotspot sans un seul recharge de vêtements ou même une couverture, le bureau du service d’asile détruit par l’incendie, deux voitures brûlées, dont une de police, des tentes et des abris improvisées avec tous les biens de leurs occupants réduits en cendre. , une cantine complètement détruite et des centaines de personnes désespérées.

  Les incidents ont commencé vers 21 heures lorsque les premières flammes ont englouti le Service d’asile. Les pompiers n’ont pas pu intervenir car en même temps des groupes de réfugiés s’affrontaient avec les forces de police qui avaient riposté avec des gaz lacrymogènes, transformant la région en enfer.

  En peu de temps, toute la région était devenue un champ de bataille, alors que des affrontements entre la police et les demandeurs d’asile s’étaient étendus autour du hotspot, dans les champs où campent environ 4 500 personnes .

  La tension avait commencé à monter en début d’après-midi lorsqu’une femme irakienne de 47 ans a été retrouvée morte dans un conteneur médicalisé installé par la Région de la mer Égée du Nord à l’entrée du camp.
  La femme y était restée pendant trois jours, après s’être rendue à l’hôpital jeudi avec des symptômes considérés comme suspects de coronavirus. Cependant, le test, prélevé et examiné à l’Institut Pasteur, a été négatif et la femme est donc retournée à VIAL, après avoir reçu des instructions pour les médicaments pour ses maladies chroniques ; elle souffrait de diabète et d’arythmies cardiaques.

  "Elle-même dans les derniers jours a été très inquiète et nerveuse. Elle se plaignait qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle ne mangeait pas ses repas. Cependant, elle suivait fidèlement le traitement, puisque son mari était proche d’elle et a eu l’aide de membres d’une ONG médicalement qualifiée », ont-ils déclaré au Journal des Rédacteurs des personnes bien informées.
  Cependant, cela n’a pas suffi et donc le samedi à midi, la femme fut été transportée morte à l’hôpital de Chios, et son décès a provoqué tout ce qui a suivi.

  La femme aurait été retrouvée morte avec de la nourriture dans la bouche, ce qui a d’abord conduit à l’hypothèse que sa mort était le résultat d’une noyade, mais l’hypothèse d’un arrêt cardiaque ou d’une embolie pulmonaire sont considérés comme également probables.
  Malheureusement, on ne sait toujours pas s’il y aura un rapport officiel sur les causes du décès par le service médico-légal de l’hôpital de Chios.

  Ce qui est certain, c’est que si la femme était gardée à l’hôpital, ses chances de rester en vie en vie auraient été nettement plus grandes.

  https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/239861_bial-treis-syllipseis-agnosta-ta-aitia-thanatoy-tis-47hronis

  #Covid-19 #Migration #Migrant #Balkans #Grèce #Camp #îlesgrecques #hotspot #Chios #Vial #incendie #incident #révolte