• Αίτημα επιστροφής 1.500 προσφύγων στην Τουρκία κατέθεσε η Ελλάδα στην Ε.Ε.
  –-> La Grèce demande à l’UE le #retour de 1 500 réfugiés en Turquie.

  Αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Frontex για την άμεση επιστροφή 1.450 προσώπων, των οποίων έχουν απορριφθεί τα αιτήματα παροχής ασύλου, κατέθεσε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, επικαλούμενο την Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας. Ωστόσο να σημειωθεί ότι πλέον η έκδοση των αποφάσεων παροχής ασύλου σε πρώτο βαθμό γίνονται με διαδικασίες εξπρές, μη εξασφαλίζοντας επαρκή νομική βοήθεια και κατά συνέπεια δίκαιη απόφαση.

  Στην ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης αναφέρεται ότι η Ελλάδα ζητά να επιστρέψουν στην Τουρκία 955 αλλοδαποί που μπήκαν στη χώρα μας από την Τουρκία και βρίσκονται στη Λέσβο, 180 που βρίσκονται στη Χίο, 128 που βρίσκονται στη Σάμο και 187 στην Κω, επισημαίνοντας ότι τα αιτήματά τους για άσυλο έχουν απορριφθεί τελεσίδικα και ως εκ τούτου είναι επιστρεπτέοι, βάσει της Κοινής Δήλωσης ΕΕ- Τουρκίας.

  Το πρώτο δίμηνο του 2020 καταγράφηκαν συνολικά 139 επιστροφές προς την Τουρκία, με τη διαδικασία να έχει σταματήσει από τις 15 Μαρτίου 2020, καθώς η Τουρκία επικαλέστηκε τις δυσκολίες που επέφερε το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού. Πλέον, το υπουργείο Μετανάστευσης ισχυρίζεται ότι « οι ταχείες διαδικασίες ελέγχων για κορονοϊό στην Ελλάδα και η σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου, έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την επανέναρξη της διαδικασίας επιστροφών με ασφάλεια όσων αλλοδαπών δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και εισήλθαν στην Ελλάδα από την Τουρκία ».

  Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, επισημαίνει στη δήλωσή του ότι η Ελλάδα αναμένει από την Τουρκία « να ενισχύσει τις προσπάθειες στα πλαίσια της Κοινής Δήλωσης : πρώτον, στην αποτροπή διέλευσης βαρκών που ξεκινούν από τα παράλιά της με προορισμό τη χώρα μας. Δεύτερον, στην αποδοχή επιστροφών στη βάση της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, αλλά και των διμερών συμφωνιών επανεισδοχής ».

  Και αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή πολιτική για το προσφυγικό/μεταναστευτικό, σημειώνει ότι « το ζητούμενο για την Ευρώπη είναι να κατοχυρώσει στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου έναν κοινό μηχανισμό, καθώς και το απαραίτητο νομικό οπλοστάσιο για επιστροφές. Και να οχυρώσει, με αυτόν τον τρόπο, τις χώρες πρώτης υποδοχής απέναντι σε ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, αλλά και τη δράση κυκλωμάτων λαθροδιακινητών ».

  Την ίδια ώρα, με αφορμή το αίτημα του ελληνικού υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προς την Κομισιόν και τη Frontex, η οργάνωση-ομπρέλα για τα ανθρώπινα δικαιώματα HIAS Greece εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σημειώνει ότι η ταχεία διαδικασία που ακολουθείται για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου δεν εξασφαλίζει σωστή και δίκαιη απόφαση.

  Επίσης οι αιτούντες άσυλο δεν έχουν επαρκή νομική βοήθεια και η διαδικασία της προσφυγής σε δεύτερο βαθμό είναι νομικά περίπλοκη, ουσιαστικά αποτρέποντας τους πρόσφυγες από να διεκδικήσουν την παραμονή τους στη χώρα.

  « Καθίσταται σαφές ότι χωρίς νομική συνδρομή είναι αδύνατον οι αιτούντες/ούσες άσυλο να παρουσιάσουν εγγράφως και μάλιστα στην ελληνική γλώσσα, τους νομικούς και πραγματικούς λόγους για τους οποίους προσφεύγουν κατά της απορριπτικής τους απόφασης », σημειώνει μεταξύ άλλων, τονίζοντας επίσης :

  « Η έλλειψη δωρεάν νομικής συνδρομής αποβαίνει εις βάρος του δίκαιου και αποτελεσματικού χαρακτήρα που θα έπρεπε να διακρίνει τη διαδικασία ασύλου στο σύνολό της, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες που προβλέπονται για διαδικασία των συνόρων και τα σημαντικά κενά στη πρόσβαση σε νομική συνδρομή ήδη από το πρώτο βαθμό της διαδικασίας ασύλου ».

  https://www.efsyn.gr/node/276785

  –—

  Traduction de Vicky Skoumbi via la mailing-list Migeurop :

  Le ministère de l’Immigration et de l’Asile a soumis une demande à la Commission européenne et à #Frontex pour le #retour_immédiat de 1 450 personnes dont la demande d’asile a été rejetée, citant la déclaration commune UE-Turquie. Cependant, il convient de noter que désormais, les décisions d’asile en première instance sont prises par des procédures expresses, sans que soit assuré une aide juridique suffisante au requérant, ce qui pourrait garantir une décision équitable.

  L’annonce du ministère de l’Immigration indique que la Grèce demande le retour en Turquie de 955 étrangers qui sont entrés dans notre pays depuis la Turquie et se trouvent à #Lesbos, 180 à #Chios, 128 à #Samos et 187 à #Kos, notant que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetés et qu’il est possible de les renvoyer, en vertu de la déclaration commune UE-Turquie. Au cours des deux premiers mois de 2020, un total de 139 #retours_forcés en Turquie ont été enregistrés, un processus qui est au point mort depuis le 15 mars 2020, date à laquelle la Turquie a évoqué les difficultés supplémentaires causées par l’apparition de la #pandémie de #coronavirus.

  Désormais, le ministère de l’Immigration affirme que "les procédures de #dépistage_rapide du coronavirus en Grèce et l’accélération significative du processus d’asile, ont créé les bonnes conditions pour la #reprise en toute sécurité du processus de retour des étrangers qui n’ont pas droit à une protection internationale et sont entrés en Grèce depuis la Turquie. ». Le ministre de l’Immigration et de l’Asile, #Notis_Mitarakis, souligne dans sa déclaration que la Grèce attend de la Turquie "un renforcement des efforts dans le cadre de la Déclaration commune : premièrement, pour empêcher le passage des bateaux partant de ses côtes vers notre pays". Deuxièmement, par l’acceptation des retours sur la base de la déclaration commune UE-Turquie, mais aussi des accords bilatéraux de #réadmission ". Faisant référence à la politique européenne des réfugiés / immigration, il a noté que « l’objectif de l’Europe est d’établir un mécanisme commun dans le nouveau pacte d’immigration et d’asile, ainsi que l’arsenal juridique nécessaire pour les retours. Et de fortifier, de cette manière, les premiers pays d’accueil contre les flux migratoires incontrôlés, mais aussi l’action des réseaux de passeurs ".

  Dans le même temps, à l’occasion de la demande du ministère grec de l’Immigration et de l’asile à la Commission et à Frontex, l’organisation de défense des droits de l’homme HIAS Greece a publié une déclaration dans laquelle elle note que la procédure rapide suivie pour l’examen des demandes d’asile ne garantit pas décision juste et équitable. De plus, les demandeurs d’asile ne bénéficient pas d’une aide juridique suffisante et la procédure de recours en deuxième instance est juridiquement compliquée, ce qui empêche les réfugiés de défendre leur droit de séjour dans le pays. « Il devient clair que sans assistance juridique, il est impossible pour les demandeurs d’asile de présenter par écrit et qui plus est en langue grecque, les raisons juridiques et réelles pour lesquelles ils font appel de la décision de rejet de leur demande », notent-t-ils, entre autres, en soulignant : « L’absence d’assistance juridique gratuite se fait au détriment du caractère équitable et efficace de la #procédure_d'asile dans son ensemble, en particulier compte tenu des délais extrêmement courts prévus de la #procédure_à_la_frontière (#Border_procedure) et des lacunes importantes déjà en matière d’accès à l’#aide_juridique, dès la première instance de la procédure d’asile ".

  #Grèce #Turquie #asile #migrations #renvois #expulsions #réfugiés #accord_UE-Turquie #déboutés

  ping @isskein @karine4

  • « Ναι » στις επιστροφές μεταναστών λέει η Τουρκία

   Πρόκειται για αίτημα που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα στην Ε.Ε. και στον Frontex ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης.

   Θετική ανταπόκριση της Τουρκίας στο ελληνικό αίτημα για επιστροφή 1.450 αλλοδαπών των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσιδίκως προκύπτει από τη χθεσινή συνάντηση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Πρόκειται για αίτημα που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή και στον Frontex ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης. Ο κ. Τσαβούσογλου, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Καθημερινη , είπε ότι το ζήτημα θα επιλυθεί με ορίζοντα τον Μάρτιο.

   Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συνάντηση με τον κ. Σχοινά –η πρώτη μεταξύ των δύο ανδρών– διήρκεσε μία ώρα και συζητήθηκαν όλα τα θέματα αρμοδιότητος του αντιπροέδρου : το μεταναστευτικό, η ασφάλεια, ο διαθρησκειακός διάλογος και οι επαφές μεταξύ των λαών. Κοινοτικές πηγές αναφέρουν ότι, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Μαρτίου και της έκθεσης Μπορέλ για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, είναι επιτακτική ανάγκη η οικοδόμηση ενός πλαισίου θετικής συνεννόησης και η αποφυγή διχαστικών δηλώσεων που θα οξύνουν εκ νέου τις εντάσεις. Ο κ. Τσαβούσογλου κάλεσε τον κ. Σχοινά να συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής στο Φόρουμ της Αττάλειας τον προσεχή Ιούνιο.

   Σε θετικό κλίμα εξελίχθηκε και η συνάντηση του Τούρκου υπουργού με την επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ιλβα Γιόχανσον. Τα βασικά θέματα τα οποία συζήτησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν οι δεσμεύσεις των δύο πλευρών όπως απορρέουν από την Κοινή Δήλωση Ε.Ε. – Τουρκίας για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και τα προαπαιτούμενα με τα οποία πρέπει να συμμορφωθεί η Αγκυρα για να υπάρξει πρόοδος στο θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Ο κ. Τσαβούσογλου συναντήθηκε επίσης με τον Ζοζέπ Μπορέλ και τον επίτροπο Διεύρυνσης Ολιβερ Βαρχέλι, ενώ είχε και ένα σύντομο τετ α τετ με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σε δηλώσεις του πριν από τη δική του συνάντηση με τον κ. Τσαβούσογλου, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική χαρακτήρισε το 2020 « περίπλοκο έτος » για τις σχέσεις των δύο πλευρών. « Πρόσφατα όμως », πρόσθεσε ο κ. Μπορέλ, « έχουμε δει βελτίωση της ατμόσφαιρας » και « κάποια σημαντικά βήματα » στην αναζήτηση « κοινών στρατηγικών συμφερόντων ».

   « Ενα θετικό βήμα είναι η ανακοινωθείσα επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας », είπε ο κ. Μπορέλ, σημειώνοντας : « Πρέπει να υπάρξει επιμονή σε αυτές τις προσπάθειες. Προθέσεις και ανακοινώσεις πρέπει να μεταφραστούν σε πράξεις ». Επανέλαβε δε την « πλήρη δέσμευση » της Ε.Ε. να στηρίξει την « ταχεία επανέναρξη » των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, υπό την αιγίδα του γ.γ. του ΟΗΕ. « Είναι ισχυρή μας επιθυμία να υπάρξει μια αποκλιμάκωση διαρκείας στην Ανατ. Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να έχουμε ένα διάλογο ουσίας για να ενισχύσουμε τις πολιτικές διαδικασίες που συνδέονται με συγκρούσεις στην περιοχή, στη Λιβύη, στη Συρία ή στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ », είπε.

   Επιπλέον, « με πλήρη αμοιβαίο σεβασμό, θα μιλήσουμε ειλικρινά και ανοιχτά για την πολιτική κατάσταση στην Τουρκία και τις προοπτικές ένταξης [της χώρας στην Ε.Ε.] », ανέφερε ο κ. Μπορέλ. Μιλώντας νωρίτερα στο Ευρωκοινοβούλιο, ο ύπατος εκπρόσωπος επανέλαβε τις ανησυχίες της Ε.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία. Εκανε αναφορά στις υποθέσεις Ντεμιρτάς και Καβαλά αλλά και στις « βαθιά ανησυχητικές » διώξεις δημάρχων της αντιπολίτευσης.

   ​​​​​​Από την πλευρά του, ο κ. Τσαβούσογλου χαρακτήρισε κι αυτός το περασμένο έτος « προβληματικό » για τις σχέσεις Ε.Ε. – Τουρκίας. Χαιρέτισε τις αμοιβαίες κινήσεις βελτίωσης της ατμόσφαιρας που έχουν γίνει έκτοτε και είπε ότι μαζί με τον κ. Μπορέλ θα « εργαστούν για να προετοιμάσουν » την επίσκεψη στην Αγκυρα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι η επίσκεψη αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα από ευρωπαϊκής πλευράς.

   https://www.stonisi.gr/post/14486/nai-stis-epistrofes-metanastwn-leei-h-toyrkia

 • Covid-19 : à Bagneux, vaste opération de dépistage en milieu scolaire après une contamination au variant anglais
  https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/09/a-bagneux-vaste-operation-de-depistage-en-milieu-scolaire-apres-une-contamin

  Une personne travaillant comme animateur d’école maternelle a contracté le variant anglais, sans que l’on puisse établir de lien avec un voyage outre-Manche. Un dépistage est organisé jusqu’à mardi pour tenter de comprendre d’où vient ce premier cas « autochtone ».Que se passe-t-il à Bagneux (Hauts-de-Seine), où deux écoles et un collège sont invités à participer à un testing massif depuis le vendredi 8 janvier ? Une personne travaillant comme animateur d’école maternelle « exerçant dans deux établissements de la ville », selon le rectorat de Versailles, a été testé positif au Covid-19 avant les vacances de Noël – et s’est ensuite révélé porteur du variant anglais du virus. Les enseignants et agents territoriaux des écoles Henri-Barbusse et Maurice-Thorez, ainsi que ceux du collège Henri-Barbusse, étaient invités à réaliser un test PCR, vendredi. La communauté scolaire a « joué le jeu », puisque « 200 personnes se sont présentées », selon l’entourage de la maire de la commune, Marie-Hélène Amiable (PC). A partir de samedi et jusqu’au mardi 12 janvier, tous les habitants de Bagneux qui le souhaitent – dont les élèves des établissements concernés et leurs parents – sont invités à venir se faire tester dans une salle polyvalente du quartier. Samedi à midi, au moins 236 personnes avaient été testées.
  A première vue, la méthode a de quoi interroger : pourquoi tester massivement adultes et écoliers si le malade a contracté le Covid avant les congés et a respecté les règles de quarantaine ? « La chaîne de contamination a été cassée, puisque cette personne s’est confinée et que le traçage des cas contacts a été réalisé », précise au Monde l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France. Mais la détection du variant anglais a ensuite décidé cette dernière à organiser ce dépistage. Tous les tests réalisés dans ce cadre seront analysés pour tenter d’y retrouver le variant. « Nous avons également demandé à tous les laboratoires de la commune de retester les PCR positives », ajoute l’ARS. Jusqu’ici, les cas du variant anglais repérés en France étaient tous liés à des voyages outre-Manche. La personne employée par la ville de Bagneux représente le premier cas « autochtone ». « Elle ne s’est pas rendue au Royaume-Uni, insiste-t-on à l’ARS. Ce qui signifie que le virus circule à Bagneux. Pour la première fois, on cherche donc à comprendre qui a contaminé la personne malade, et non pas qui elle a contaminé. » Une « photographie » de la présence du virus dans la ville pourra ainsi être dressée, espèrent les autorités de santé. Dans les rangs des enseignants, la situation interroge pourtant : dans ce cas précis, un nombre important de tests PCR ont pu être déployés pour mener une opération massive de dépistage. Mais ailleurs, la politique de test promise par l’éducation nationale peine à se mettre en place. 10 000 tests antigéniques avaient été réalisés avant les congés de Noël, en particulier au lycée, et l’institution affirme qu’un million d’entre eux sont « prêts » à être déployés dans les établissements sur le mois de janvier. L’affaire devient d’autant plus pressante que les variants anglais et sud-africain, tous deux présents sur le territoire hexagonal, circuleraient plus parmi les jeunes.

  #Covid-19#migrant#migration#france#bagneux#sante#depistage#casautochtone#mutationvirus#grandebretagne

 • France : neuf cas de #COVID-19 sur dix ignorés par le système de #dépistage suite au premier confinement - World Socialist Web Site
  https://www.wsws.org/fr/articles/2020/12/31/frcv-d31.html
  https://www.wsws.org/asset/7ac816e1-d4b8-4c1e-b667-bf9d895a4d3c?rendition=image1280

  Cette sous-détection massive du virus, due à un manque de tests, a supprimé la possibilité réelle d’éradiquer le virus en France après la première vague et d’empêcher la deuxième vague dévastatrice qui engloutit actuellement le pays et fait des centaines de victimes chaque jour. Depuis la fin de la première phase de confinement, le 11 mai, 36.621 personnes sont mortes du virus, ce qui porte à près de 63.000 le nombre total de décès dus au COVID-19 en France.

  Dans un commentaire publié par Natureavec l’article en question, Jeffrey Shaman, un virologiste de l’Université de Columbia, écrit : « Les résultats suggèrent que le système global de test et de contrôle en place était inadéquat pour contenir le virus avec succès dans ce pays d’environ 65 millions d’habitants ». Il a ajouté que « de nombreux pays, en raison de l’échec de leurs dirigeants, de barrières culturelles ou institutionnelles, ou simplement de la fatigue, avaient échoué dans leurs efforts pour atteindre ou maintenir le contrôle du virus ».

  L’article a révélé qu’au cours de cette période de sept semaines, seuls 31 pour cent des personnes présentant des symptômes de type COVID-19 avaient consulté un médecin. Pour la majorité de la population française il était nécessaire pendant cette période de contacter un médecin pour obtenir une ordonnance avant d’obtenir un test. Shaman conclut que ce processus byzantin « pourrait avoir désavantagé les communautés qui ont un accès plus limité aux soins de santé, et réduit les taux de dépistage ».

 • How have Thailand and Cambodia kept Covid cases so low? | Coronavirus | The Guardian
  http://www.theguardian.com/world/2020/dec/16/thailand-cambodia-covid-19-cases-deaths-low
  https://i.guim.co.uk/img/media/79e30e66d2600fdbfabd2308bbe52ecbb69ac83f/0_74_2892_1736/master/2892.jpg?width=1200&height=630&quality=85&auto=format&fit=crop&overlay-ali

  In both countries the pandemic has proved economically devastating. In Thailand, strict entry restrictions have halted tourism, contributing to millions of job losses. Over recent weeks, a small cluster of cases has emerged, linked to people travelling undetected over the Myanmar border, prompting fears the virus could spread among migrant workers, who may be reluctant to report symptoms if they have not crossed into the country through an official route. Anyone entering Thailand is required to quarantine in designated facilities for 14 days, and undergo multiple Covid-19 tests.

  #Covid-19#migrant#migration#cambodge#thailande#sante#depistage#travailleurmigrant

 • Pandémie de Covid-19 : à Dubaï, l’échappée belle des réfractaires au confinement
  https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/11/dubai-l-echappee-belle-des-refractaires-au-confinement_6062972_3210.html

  « Ciao la France ! », s’exclame Charles, sur un ton goguenard, en piochant dans un plateau de pastèque. « De toute façon, avec le Covid, il n’y a rien à faire, ajoute le jeune homme, qui travaille dans l’immobilier. On a le droit de signer chez le notaire, mais pas le droit de faire de visite. Alors à quoi bon aller au travail ? » Justine, salariée du secteur automobile, confesse le même ras-le-bol à l’égard des restrictions en place en France. « On ne peut plus rien faire, dit-elle, on est comme des enfants privés de dessert. » Leur gâterie de substitution, c’est donc Dubaï, un refuge, une bulle à l’écart de l’épidémie… ou presque. Les EAU, fédération de sept micro-monarchies, sont épargnés par la deuxième vague qui déferle sur l’Europe et les Etats-Unis. Après un raidissement à la fin de l’été, la courbe de l’infection s’est stabilisée début octobre, avec une moyenne de 1 300 cas par jour pour près de 10 millions d’habitants. Le nombre quotidien de décès, qui avait culminé à 13 en mai, ne dépasse plus la barre des 5. C’est le résultat d’une politique de dépistage massive, d’une discipline collective sans faille et d’un secteur hospitalier de pointe.
  A Abou Dhabi, la capitale politique des EAU, la quatorzaine reste de rigueur pour tous les nouveaux arrivants. Rien de tel à Dubaï, l’empire du « fun ». Après avoir sacrifié au rite du test PCR à leur descente d’avion, les visiteurs peuvent se précipiter dans les attractions qui font la renommée de la ville : restaurants extravagants, malls labyrinthiques et tours vertigineuses, comme la Burj Khalifa, la plus haute du monde. Seuls bémols à l’impératif hédoniste local : l’obligation du masque en ville, une jauge maximale de huit personnes par table, et l’interdiction de danser et de consommer au comptoir. Ces contraintes sanitaires light visent à faire redémarrer le tourisme et le commerce de détail, les deux vaches à lait de l’émirat. D’autres mesures ont été adoptées dans cette perspective, comme l’autorisation du concubinage pour les étrangers et l’assouplissement des règles régissant l’achat d’alcool. Dans l’attente des fêtes de Noël, pic de fréquentation traditionnel, cette politique attire une clientèle d’Européens ravis d’échapper aux rigueurs du confinement, dont de nombreux Français.

  #Covid-19#migrant#migration#emiratsarabes#sante#tourisme#depistage#systemesante

 • Covid : une vaste opération de dépistage pour les évacués du camp de Saint-Denis - InfoMigrants
  https://www.infomigrants.net/fr/post/28577/covid-une-vaste-operation-de-depistage-pour-les-evacues-du-camp-de-sai

  Pour tenter de limiter la contamination au coronavirus, des équipes de santé se sont chargées de tester mardi les personnes hébergées après leur évacuation. Reportage dans un hôtel en banlieue parisienne qui accueille une soixante de migrants. Vêtus de combinaisons jetables et de masques de protection, les membres de l’équipe médicale frappent aux portes des chambres d’un hôtel de Clamart, mises à la disposition d’une soixantaine de migrants. Ils leur demandent, un par un, s’ils acceptent de se soumettre à un test de dépistage dans une pièce du même étage, transformée en salle de prélèvement. Certains refusent, la peur d’un résultat positif semblant les dissuader alors qu’ils viennent à peine de trouver refuge dans ce lieu confortable qui les accueille jusqu’à mi-décembre.
  Suite au démantèlement du camp de Saint-Denis, mardi 17 novembre, et aux mises à l’abri de quelque 2 500 migrants, des tests au Covid-19 ont été proposés à l’ensemble de cette population.Les personnes positives sont invitées à rejoindre des centres dans lesquels elles pourront bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée. Selon Luc Ginot, directeur de la Santé publique à l’Agence régionale de santé Île-de-France, « le taux d’acceptation des tests a été extrêmement élevé » au cours des dépistages mis en oeuvre dans la trentaine de centres d’hébergement réquisitionnés après le démantèlement. Les résultats de ces tests réalisés essentiellement par des équipes de l’APHP, du Samu social et de la Croix-Rouge sont attendus au cours des prochains jours. Ils devraient offrir une idée précise du taux de contamination qui prévalait au sein des occupants du camp installé au nord de Paris.

  #Covid-19#migrant#migration#france#camp#sante#depistage#acceptation#logement#vulnerabilite

 • Paris : sans masques, sans tests, sans douches, les migrants à la rue font « comme ils peuvent » face au Covid-19 - InfoMigrants
  https://www.infomigrants.net/fr/post/28320/paris-sans-masques-sans-tests-sans-douches-les-migrants-a-la-rue-font-

  Paris : sans masques, sans tests, sans douches, les migrants à la rue font « comme ils peuvent » face au Covid-19. Le camp de Saint-Denis, en banlieue parisienne, compte près de 2 000 personnes, incapables de se confiner faute d’un dispositif généralisé de mise à l’abri. Inquiets par la situation sanitaire, Médecins du monde souligne toutefois que la maladie n’y sévit pas de manière dramatique : aucun cas grave n’a pour l’heure été détecté.
  Impossible de savoir combien de malades sont actuellement atteints du Covid-19 parmi les quelque 2 000 personnes du camp informel de Saint-Denis, en banlieue parisienne."Il y a sûrement beaucoup de cas positifs, comme partout ailleurs", explique Louis Barda, coordinateur santé à Paris pour l’ONG Médecins du monde (MdM). « Je ne vois pas pourquoi le campement de Saint-Denis serait épargné ». Mais faute de tests pratiqués à grande échelle, le nombre de personnes contaminées reste une inconnue.
  Pour l’ONG médicale - la seule présente dans le camp aujourd’hui -, réaliser des dépistages sur site n’est pourtant pas une priorité. D’abord parce qu’elle n’a ni les moyens, ni les capacités matérielles de le faire. « Notre ONG a un rôle de veille sanitaire. Nous n’avons pas de partenariat avec des labos, nous n’avons pas le matériel pour pratiquer des tests PCR. C’est au gouvernement de prendre les choses en main ». Ensuite, parce que les chiffres n’auraient aucune valeur en soi. « Entre le temps du test et le temps des résultats, l’impossibilité de retrouver les cas contacts, la difficulté à isoler les gens malades, quelle serait la valeur des résultats ? Les chiffres n’auraient pas de pertinence », souligne Louis Barda. Malgré tout, les personnes souffrantes sont « évidemment » prises en charge, à condition qu’elles se fassent connaître. « Nous n’entrons pas dans le campement pour y repérer des gens qui seraient potentiellement malades du Covid. Les patients sont pris en charge quand ils se présentent d’eux-mêmes à la clinique mobile ». En cas de suspicion, d’apparition de symptômes, une mise à l’abri se déclenche. « Nous les dirigeons vers ce qu’on appelle des ’centres Covid’ », indique le coordinateur de MdM. Mais là encore, tout se complique : il y a ceux qui refusent de s’y rendre « parce qu’ils ne veulent pas s’éloigner de leurs proches » et ceux qui ne restent pas dans les centres et qui disparaissent au bout de quelques heures. « Nous faisons ce que nous pouvons. Nous leur rappelons les consignes : mettre des masques, respecter les gestes barrières, se laver fréquemment les mains. Mais comment voulez-vous qu’ils respectent ces règles quand ils n’ont rien. Ils font comme ils peuvent ».MdM rappelle que la distribution de masques dans le camp est impossible. « Pour protéger efficacement, il faudrait qu’ils changent de masque toutes les quatre heures ». Face à une population de 2 000 personnes, il faudrait constituer des stocks de plus de 7 000 masques par jour. « Irréalisable », tranche Louis Barda.

  #Covid-19#migrant#migration#france#sante#camp#depistage#systemesante#sansdomicile#refugie#demandeurdasile#dubline#priseencharge

 • Que doivent faire les migrants à la rue qui présentent des symptômes du Covid-19 ? - InfoMigrants
  https://www.infomigrants.net/fr/post/28326/que-doivent-faire-les-migrants-a-la-rue-qui-presentent-des-symptomes-d

  Que doivent faire les migrants à la rue qui présentent des symptômes du Covid-19 ? Fièvre, toux, difficultés respiratoires… Les symptômes du Covid peuvent conduire à des formes graves de la maladie qui nécessitent une prise en charge urgente. Pour les personnes vivants à la rue, savoir où faire un test et à qui demander de l’aide peut s’avérer compliqué. InfoMigrants fait le point.

  #Covid-19#migrant#migration#france#sante#depistage#droit#priseencharge#systemesante#sansdomicile

 • #Santé des migrants

  Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 8 % des personnes vivant en Europe sont des personnes migrantes. En 2012, la section Europe de l’OMS lance le projet Phame. Phame (Public Health Aspects of Migrations in Europe, Migration et santé publique en Europe) soutient les services de santé publique des pays soumis à d’importants flux migratoires. Ses objectifs sont au nombre de trois : compenser l’impact négatif du parcours migratoire, réduire les inégalités des états de santé en facilitant l’#accès_aux_soins, et garantir les #droits_à_la santé des personnes migrantes. En recensant les meilleures pratiques et les éventuelles lacunes des services de santé publique, le projet sollicite la #coordination des interventions et l’établissement de plans d’urgence adaptés. Certes, les #services_de_santé ne peuvent, à eux seuls, assurer une #prise_en_charge globale de la santé des personnes migrantes et agir sur l’ensemble des #déterminants_sociaux tels que le #logement, l’#éducation, l’#emploi et la #protection_sociale. L’#OMS Europe insiste donc sur la nécessité de mettre en place des #actions_intersectorielles en réponse aux enjeux spécifiques à la santé de ces personnes, d’autant que l’ensemble des déterminants sociaux ont un impact sur l’état de santé des personnes.

  Sous une appellation unique – « les personnes migrantes » – se cachent des situations complexes, régies selon le #titre_de_séjour, le #droit_d’asile, la protection des frontières, les conventions européennes et internationales et les clauses humanitaires. Notre dossier prévoit de définir ces catégories, dont les #situations_sanitaires varient aussi selon leur #statut_administratif. On ne saurait considérer de manière uniforme ces personnes dont la santé est fonction de l’âge, du sexe, de la situation dans le pays d’origine, mais surtout des #risques encourus lors du #parcours_migratoire. Arrivées dans une zone de langue et de culture différentes, il leur est quasi impossible de se repérer sans aide dans un #système_de_soins inconnu, de se plier aux contraintes de #dépistages, dont ils peuvent redouter les conséquences, d’accorder de l’attention à des gestes de santé éloignés de la simple nécessité de survivre.

  Incluses dans l’appellation générale de « personnes migrantes » se trouvent les mêmes catégories hautement vulnérables : les enfants exposés, utilisés, exploités, qui mûrissent trop vite avec parfois, mais c’est loin d’être la règle, des développements spectaculaires, et puis les #femmes, qui ont rarement le choix de leur vie, sont souvent traitées comme des marchandises, ayant elles-mêmes la charge d’#enfants nés durant leur parcours chaotique.

  Les professionnels de santé confrontés aux problèmes de santé ou, au contraire, à la non-demande de soins de personnes migrantes, se réfèrent à des grilles diagnostiques où figurent tout à la fois les maladies transmissibles, les maladies chroniques (diabète, hypertension artérielle notamment) et les séquelles de traumatismes sur des corps dont l’usure est majorée par une hygiène de vie précaire, la malnutrition, la prise quotidienne de risques, et trop souvent la vie à la rue.

  Comment nommer ce mal venu d’ailleurs ? Cette question nous obsède depuis plusieurs semaines avec la menace de la Covid-19, mais elle est en fait très ancienne. On craint depuis fort longtemps ces maladies étranges contractées sous les tropiques et autres lieux perçus hostiles, au point d’ouvrir des services spécialisés en médecine tropicale, et d’enseigner dans les facultés de médecine les maladies des populations immigrées. On redoute la résurgence de pathologies désormais bien maîtrisées dans nos régions, et on s’inquiète également de l’ancrage des maladies de la misère chez ces personnes étrangères recueillies sur notre territoire. S’ils sont, comme le montrent les chiffres, de plus en plus nombreux à souhaiter entrer sur les territoires européens, saurons-nous endiguer les conséquences sur leur santé physique et psychique de parcours de vie aussi difficiles et souvent violents ?

  On constate que dans les situations d’urgence les mesures ne se discutent pas et sont généralement adaptées, mais les professionnels de santé observent également des manifestations plus torpides, souvent consécutives à des agressions physiques et psychiques, qui se pérennisent et pour lesquelles les symptômes ne sont pas toujours lisibles ou s’expriment tardivement. Dans le vaste champ de la #santé_mentale, les services susceptibles de répondre à ces troubles au long cours sont peu disponibles et leur répartition est inégale sur le territoire français.

  Une pratique ordinaire de soins fait le constat des conditions de vie souvent marginales de la plupart de ces personnes. Lorsque l‘organisation de la vie quotidienne est déstructurée, un accompagnement et un suivi particuliers sont nécessaires pour leur permettre un accès explicite et légitime aux ressources du système de soins en place et à la solidarité du régime de protection sociale. Or, le plus souvent, en France comme dans les pays voisins, l’accès à des filières de soins adaptées aux personnes migrantes est balisé par des contraintes administratives qui restreignent leur portée et retardent les soins.

  L’état de santé des étrangers en France, quelle que soit leur catégorie, est mal connu car la variable « étranger » ou « pays d’origine » ne figure pas dans les grandes enquêtes nationales de santé. Il n’y a donc pas de #donnés_épidémiologiques synthétiques sur l’état de santé des personnes immigrées. Néanmoins nous disposons de quelques connaissances. L’Académie de médecine a consacré en 2019 un numéro de son Bulletin à « La santé des migrants » puis a publié en février 2020 un rapport sur L’Immigration en France : situation sanitaire et sociale, qui proposait dix recommandations. Le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) publie et actualise des dossiers dédiés à la santé physique et mentale des migrants en France. Le ministère des Solidarités et de la Santé a publié en juin 2018 une « Instruction relative à la mise en place du parcours santé des migrants primo-arrivants »quel que soit leur statut administratif.

  Nous espérons que ce dossier dédié à la santé des migrants contribuera de manière complémentaire aux connaissances existantes. Le thème retenu pour ce dossier est vaste, universel, sans cesse remanié. Volontairement, l’accent a été mis sur les groupes les plus vulnérables, femmes et enfants, et sur la prise en compte de la santé mentale, en particulier des #stress_post-traumatiques, afin d’éviter la chronicisation des #troubles_psychiques.

  Il est bien dans l’optique du Haut Conseil de la santé publique de promouvoir les actions intersectorielles. Dans les problématiques relevant de la santé des personnes migrantes, chaque échelon territorial, et le département plus particulièrement, doit veiller à la cohérence entre ces actions. Certaines conventions existent entre des services de l’Éducation nationale, du Logement, de la Justice et de la Santé, mais la plupart du temps, ce sont des structures privées, associations ou fondations, qui prennent l’initiative de ces mises en réseau.

  Qu’il s’agisse des services publics ou du secteur privé, la voix des professionnels comme celle des bénévoles, engagés auprès des populations migrantes, est toujours forte. Il faut au moins toute cette intensité et cette vigilance pour que l’accueil et la protection de leur santé s’établissent et se maintiennent dans le respect de la dignité et de la protection des droits de la personne.

  https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=1172
  #migrations #santé_publique #asile #réfugiés

  via @karine4
  ping @_kg_ @isskein

 • Tests, quarantaines, frontières : Bruxelles veut mieux coordonner les réponses des Vingt-Sept à la pandémie
  https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/22/tests-quarantaines-frontieres-bruxelles-veut-mieux-coordonner-les-reponses-d

  Aujourd’hui, alors que le virus du Covid-19 fait de nouveau des ravages et que les mesures de restriction ont recommencé à se multiplier partout en Europe, le risque a resurgi de voir une nouvelle fois le Vieux Continent se fragmenter. A la fin de l’été, en tout cas, lorsque la propagation du virus s’est accélérée, les Etats membres ont d’abord agi en ordre dispersé, et la Commission européenne a mis du temps à reprendre l’initiative.
  Il a fallu attendre le 4 septembre pour qu’elle fasse des recommandations afin de « coordonner les mesures ayant une incidence sur la libre circulation », et le 13 octobre pour que les Vingt-sept les adoptent. « Au cours de ces derniers mois, de nombreux gouvernements ont introduit des restrictions de voyage. Cela a conduit à un véritable patchwork de mesures. Il est difficile de savoir où l’on peut voyager et quelles sont les règles à suivre pour s’y rendre et rentrer chez soi », résumait le 12 octobre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
  Lire aussi Les dirigeants européens mettent sur pied une conférence en ligne des donateurs contre le Covid-19

  La portée de ces recommandations reste limitée. Ne serait-ce que parce que ce texte n’a rien de contraignant, les Etats membres étant souverains en la matière. Mais aussi parce que son champ est réduit au minimum, ce qui n’a pas empêché certains Etats membres de ne pas l’adopter, parmi lesquels le Luxembourg et l’Autriche. Le document définit des critères communs d’avancée de la pandémie, une sorte de thermomètre donc, à partir desquels les différentes régions de l’Union européenne (UE) sont classées en zone rouge, pour les plus atteintes, orange dans les cas moins critiques et verte lorsque le virus s’y fait rare. Avec une règle corollaire : aucune restriction (quarantaine et/ou test) ne doit être imposée à un voyageur venant d’une zone verte, contrairement à ceux venant des autres zones. Dans ce cadre, aucun Etat membre ne doit refuser l’entrée sur son territoire de voyageurs venant d’un autre pays de l’Union, une consigne adressée tout particulièrement à la Hongrie qui s’est fermée et ne tolère que certains citoyens tchèques, polonais et slovaques.
  Conscients de leurs insuffisances, les chefs d’Etat et de gouvernement européens ont exprimé lors d’un conseil à Bruxelles le 15 octobre le besoin de davantage se coordonner. Par exemple, en donnant à la quarantaine la même définition, alors qu’aujourd’hui celle-ci peut durer, selon les Etats, sept, dix ou quatorze jours. Ou encore en pratiquant une reconnaissance mutuelle des tests de dépistage. Il a aussi été question de l’harmonisation des formulaires à remplir par les voyageurs.

  #Covid-19#migrant#migration#ue#circulation#sante#frontiere#territoire#zonerisque#depistage#quarantaine

 • Le covid-19 a-t-il une odeur ? À l’aéroport d’Helsinki des chiens sont utilisés pour dépister les porteurs du virus. Ils pourraient le détecter cinq jours avant l’apparition des symptômes.

  Síntomas de covid-19 : el mecanismo por el que los perros pueden detectarlos 5 días antes de que empiecen
  https://www.elnacional.com/bbc-news-mundo/sintomas-de-covid-19-el-mecanismo-por-el-que-los-perros-pueden-detectarl


  A los pasajeros que llegan a Finlandia se les pide que se froten con un papel para que el perro lo olfatee. (EPA)

  En Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, entre otros países, están entrenando perros para que puedan detectar la enfermedad en pacientes asintomáticos

  ¿El covid-19 tiene olor?

  Esa es una respuesta que solo nos podría dar con exactitud un perro.

  La capacidad olfativa de una de nuestras mascotas preferidas se ha convertido en otra herramienta para combatir la pandemia del covid-19, que ya ha causado más de 20 millones de contagios y un millón de muertes en todo el mundo.

  En países como Finlandia, Líbano, Argentina, Chile, Alemania, EE.UU., Colombia y México, las autoridades están entrenando canes para que puedan detectar si las personas están contagiadas con el nuevo coronavirus.

  Desde hace algunas semanas, por ejemplo, perros especialmente entrenados para identificar mediante el olfato el covid-19 comenzaron a rastrear pasajeros como parte de un programa piloto en el aeropuerto de Helsinki-Vantaa de Finlandia.

  De acuerdo con la profesora Anna Hielm-Bjorkman, de la Universidad de Helsinki, los perros pueden detectar el virus en humanos cinco días antes de que se desarrollen síntomas.

  Son muy buenos [para detectar el coronavirus]. Nos acercamos al 100% de efectividad”, explica.

 • La France en « position intermédiaire » face à la pandémie de Covid-19
  https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/13/la-france-en-position-intermediaire-face-a-la-pandemie-de-covid-19_6055842_3

  La mission indépendante présidée par le Suisse Didier Pittet et chargée d’évaluer l’exécutif sur la gestion de la #crise_sanitaire en France rend ce mardi son rapport d’étape avant le rendu final de décembre. Par Delphine Roucaute et Béatrice Madeline

  Tirer des enseignements de la première vague pour pouvoir rectifier le tir à l’automne. C’est l’objectif que se donne le rapport d’étape présenté mardi 13 octobre par la mission sur l’évaluation de la gestion de la crise sanitaire due au Covid-19. Confiée il y a plus de trois mois par Emmanuel Macron à l’infectiologue et épidémiologiste suisse Didier Pittet, cette mission est chargée de fournir une analyse indépendante sur la manière dont l’exécutif français a fait face à l’épidémie. Ces premières préconisations arrivent au moment où la France commence à affronter la deuxième vague de l’épidémie, alors que les mesures de restriction se multiplient sur le territoire national pour tenter d’enrayer la propagation du virus. « On n’imaginait pas que les choses seraient si compliquées au moment du rapport d’étape , confie au Monde l’un des cinq membres de la mission, Raoul Briet, président de la première chambre de la Cour des comptes. C’est une matière inflammable. »

  Alors que la France fait figure de mauvaise élève européenne depuis la rentrée en étant l’un des premiers pays où le virus a recommencé à circuler intensivement, « en matière d’excès de mortalité, la France occuperait une position intermédiaire par rapport à ses voisins européens » , note le rapport. Cette comparaison des #excès_de_mortalité prend en compte les variations saisonnières au cours des années précédentes (comme les morts causées par la grippe), ainsi que la structure démographique des différents pays.

  Satisfecit global

  Autre indicateur intéressant, créé par le groupe de recherche de la mission : le nombre de jours passés au-dessus du seuil de un décès de patient atteint de Covid-19 par million d’habitants. Cet indice « permet d’approcher à la fois la sévérité de la crise dans le pays donné et l’efficacité des politiques mises en place pour diminuer son impact » , soulignent les auteurs. Quand les Etats-Unis s’enfoncent dans la crise et témoignent de leur manque de réactivité et d’efficacité dans la gestion de la vague épidémique, la France se place, là encore, en position intermédiaire, avec soixante-huit jours enregistrant plus de 66 morts causées par le Covid-19, contre trente-quatre jours avec plus de 8 morts pour l’Autriche ou quarante-quatre jours à plus de 83 morts pour l’Allemagne.

  Infographie Le Monde

  Au chapitre économique et social, les travaux conduits par Laurence Boone, économiste en chef de l’OCDE, décernent un satisfecit global à la gestion de la crise en France : ni le soutien budgétaire apporté aux entreprises, ni les dispositifs d’activité partielle, qui ont permis de préserver l’emploi, n’ont à souffrir de la comparaison internationale. Certes, l’activité économique en France a chuté de manière plus importante au premier semestre (– 13,8 %) qu’en Allemagne, par exemple, alors que la surmortalité a été plus élevée. Mais cette moindre performance n’est pas liée, selon les experts, à la qualité de la réponse en matière de politique économique, mais bien à « l’intensité » – durée, périmètre et ampleur – du #confinement. Avec huit semaines de confinement total, étendu à tout le territoire, la France a donc donné un coup de frein plus puissant à son économie que certains de ses voisins, tels que la Belgique ou l’Allemagne.

  Assurer les conditions d’une reprise durable et dynamique suppose aujourd’hui de « rassurer » les salariés

  Quelques facteurs supplémentaires sont toutefois venus aggraver l’impact du confinement sur l’activité : l’inquiétude des ménages, qui a pesé sur la consommation, l’arrêt de certaines activités même « sans injonction juridique » … Ce phénomène n’est pas propre à la France : l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni sont également concernés. Autre point négatif : la chute de l’activité dans les administrations publiques et dans certaines activités de service aurait pu être moindre si le #télétravail avait pu « pallier l’absence de travail en présentiel », soulignent les auteurs du rapport, dans une critique à mots couverts.

  De même, l’insuffisance des équipements sanitaires, suivie d’une « mise au point laborieuse des protocoles » , a entravé au début de la crise l’activité dans les secteurs de la construction et des travaux publics. La tenue du premier tour des élections municipales a également pu jouer un rôle perturbateur.

  Assurer les conditions d’une reprise durable et dynamique suppose aujourd’hui de « rassurer » les salariés et de permettre ainsi leur retour sur leur lieu de travail. Pour cela, la mission formule quelques recommandations à destination des ministres, en particulier ceux chargés du travail et des transports : donner plus de flexibilité aux salariés pour « répondre aux craintes engendrées par l’utilisation des transports en commun aux heures de pointe » . Elle suggère également que les entreprises puissent proposer – et non imposer – des tests de dépistage du SARS-CoV-2 à leurs salariés. « Les données macroéconomiques ne reflètent pas toute la réalité. Dans une seconde étape, d’ici au mois de décembre, il faudra éclaircir les conséquences de la crise pour les populations les plus fragiles » , estime Anne-Marie Moulin, médecin et philosophe, membre de la mission. Pour y parvenir, elle compte conduire une enquête de terrain, et s’appuyer sur les récents travaux d’une équipe de l’Inserm sur les inégalités sociales face au virus.

  Pistes d’amélioration

  Les auteurs du rapport notent dans la gestion globale de l’épidémie certains ratés, notamment des « défauts manifestes d’anticipation, de préparation et de gestion » . « Le discours sur les #masques_ [jugés d’abord inutiles pour les non-soignants puis imposés de manière généralisée en septembre] _a été un mauvais départ, qui a créé une perte de confiance. Le citoyen français a beaucoup moins confiance dans son gouvernement que les Italiens ou les Allemands » , admet le président de la mission, Didier Pittet, ajoutant que « la manière dont a été appliqué le confinement a créé une déresponsabilisation de la population qui n’a pas été opportune » , notamment par les attestations à remplir avant de sortir de chez soi. La communication mise en place par le gouvernement, elle, est jugée « perfectible » , ayant provoqué « un sentiment d’infantilisation et de défiance » dans la population française.

  Par ailleurs, l’effort de #dépistage n’a pas tenu ses promesses, selon le rapport, notamment en raison d’une sorte de retard à l’allumage. Aujourd’hui, la stratégie « tester, tracer, isoler » portée par le gouvernement doit amener à s’interroger sur la gestion « de la priorisation, les délais de restitution des résultats et surtout leur utilisation opérationnelle en vue du contrôle de l’épidémie (traçage, isolement) » . « Ce qui manque le plus, ce sont des analyses plus fines des clusters » , souligne Pierre Parneix, médecin de santé publique au CHU de Bordeaux et membre de la mission. « Il faut faire des #enquêtes_de_terrain_ , renchérit Didier Pittet. _De l’épidémiologie d’intervention pour casser les #chaînes_de_transmission. » Et comprendre au plus près comment les contaminations se multiplient dans certaines situations.

  Face à la deuxième vague, quelles sont les options du gouvernement ?

  Plusieurs préconisations sont ainsi données pour la gestion de la crise actuelle, comme accroître la couverture vaccinale contre la grippe et préparer la mise en œuvre d’un éventuel vaccin contre le Covid-19, ce qui impliquerait de réfléchir dès aujourd’hui à l’éventuelle mise en place d’un « #passeport_immunitaire » pour attester l’immunité des personnes. Ou engager dès maintenant une étude approfondie sur la question des reports de soins (opérations reportées ou diagnostics différés), qui risquent de compliquer la crise sanitaire dans les mois qui viennent. Enfin, travailler sur la concertation pour permettre une adhésion de la population sur le long terme. « On était dans une phase d’urgence et il faut entrer dans une phase associant davantage les parties prenantes. Il faut faire monter à bord tous les Français car on ne peut pas gérer une telle crise par le haut » , conclut Raoul Briet. La mission rendra son rapport définitif en décembre.

  #covid-19 #rapport #économie #gouvernement

  • Rapport public - Mission indépendante nationale sur l’évaluation de la gestion de la crise Covid-19 et sur l’anticipation des risques pandémiques - Rapport d’étape, 13 octobre 2020. Auteur(s) : Didier Pittet - Laurence Boone - Anne-Marie Moulin - Raoul Briet - Pierre Parneix
   https://www.vie-publique.fr/rapport/276679-gestion-de-crise-la-covid-19-et-anticipation-des-risques-pandemi

   La Mission remettra son rapport final au mois de décembre 2020. Le présent rapport d’étape présente la méthodologie de travail, expose les premiers constats et analyses quantitatives, qui seront approfondis par la suite, et appelle l’attention des pouvoirs publics sur plusieurs points :

   Faire partager une claire conscience du contexte (vivre durablement avec le virus) et transformer la communication ;
   Mieux asseoir la légitimité des décisions en matière sanitaire ;
   Assumer clairement que les #tests ont vocation à casser les chaînes de transmission ;
   Mener une politique volontariste pour accroître la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière et préparer la mise en oeuvre d’un éventuel #vaccin anti-Covid ;
   Organiser le partage d’information entre ARS et établissements de santé de manière à garantir la prise en charge de l’ensemble des patients ;
   Rassurer sur la sécurité au #travail ;
   Engager sans tarder une étude approfondie sur la question des #reports_de_soins.

   Le travail de cette mission officielle (voir le résumé posté ci-dessus par l’imMonde) s’ajoute aux résultats des enquêtes #EpiCov et #CoviPrev. Le couvre-feu ne s’est pas décidé sans une lecture de ces résultats (critiques).
   Sauf que tout ce que touche le gouvernement (masques, test, santé publique) se transforme en déchet et ce de façon renouvelée, répétée, constante. L’exemple des masques restant parmi les plus clairs (avant celui des tests). Il n’y en avait pas besoin, et pas assez pour les soignants ; il y en a, et on doit les porter y compris là où c’est inutile, mais c’est de la drouille souvent bien moins efficace que ce qui serait possible (pas de réelles normes de fabrication, pas de chaines de production de ces « équipements personnels » là où chaque individu est suspect de mal faire). Et ils ne sont de nouveau pas nécessaires là où c’est un enjeu public qui nécessiterait une dépense collective (école). Et il manque de nouveau des FFP2 dans les services de santé. Alors qu’il aurait fallu en fabriquer, de même que des chirurgicaux corrects, y compris pour certaines circonstances auxquelles la population générale peut être confrontée (visites aux vieux vieux par exemple).
   Les cost killers , c’est la gabegie, criminelle.

   #vivre_avec_le_virus

 • HK extends epidemic rules as new cases pick up - Asia Times
  https://asiatimes.com/2020/10/hk-extends-epidemic-rules-as-new-cases-pick-up

  There were more unidentified infections in the community after social distancing rules were relaxed last month, said Benjamin Cowling, a professor of public health at the University of Hong Kong.“There’s opportunity for infection to spread, and sooner or later the virus will take one of those opportunities,” Cowling said. “So I think fairly soon we are going to see some outbreaks and maybe that’s going to develop into our fourth wave. By mid-to-late October it will be clear.”Meanwhile, health officials said they were considering whether to prosecute a Thai housewife, 27, for reportedly giving incorrect information on how she contracted Covid-19 and misleading them about the whereabouts of her infected friend.The woman told authorities she thought she had caught the virus from a 35-year-old friend who she went shopping with in Tsim Sha Tsui, but that the friend had returned to Thailand and tested positive there.
  However, the friend in question never left Hong Kong, and was staying in Tsim Sha Tsui with four other Thais. She and one of her flat mates tested positive on Sunday and Monday. The Center for Health Protection said it had asked for help from the Thai Consulate in Hong Kong to find asymptomatic patients in the city

  #Covid-19#migrant#migration#kongkong#thailande#sante#discrimination#economie#depistage#infection

 • Covid-19 : 1 million de morts dans le monde, 6 millions de cas en Inde, situation « très inquiétante » en Allemagne
  https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/28/coronavirus-1-million-de-morts-dans-le-monde-6-millions-de-cas-en-inde-situa

  Le coronavirus détecté à bord du premier bateau de croisière à revenir en Grèce. Une douzaine de membres d’équipage du premier bateau de croisière à accoster en Grèce depuis le confinement ont été testés positifs au coronavirus, ont annoncé des gardes-côtes grecs. Avec 922 passagers à son bord, le navire Mein-Schiff-6, battant pavillon maltais et opérant pour le géant allemand du tourisme TUI, se trouvait amarré lundi matin près de l’île cycladique de Milos, a indiqué une porte-parole des gardes-côtes

  #Covid-19#migrant#migration#grece#tourisme#sante#contamination#depistage#economie

 • « Il faut que les tests aillent aux gens, pas l’inverse » | Catherine Hill - Mediapart
  https://www.mediapart.fr/journal/france/260920/il-faut-que-les-tests-aillent-aux-gens-pas-l-inverse

  Tout l’été, la France a laissé le SARS-CoV-2 se propager. Fin octobre, il y aura autant de malades en réanimation qu’au pic de l’épidémie, prévient l’épidémiologiste et biostatisticienne Catherine Hill. Avec un système de dépistage performant, il serait pourtant possible de contrôler le virus.

  Epidémiologiste et biostatisticienne, Catherine Hill a longtemps travaillé à l’institut Gustave-Roussy, le grand centre de lutte contre le cancer d’Île-de-France. Elle n’est pas médecin, mais elle a étudié l’épidémiologie du cancer, notamment le lien entre le cancer et l’exposition au tabac ou aux radiations nucléaires. Elle a aussi aidé la pneumologue Irène Frachon, encore très isolée, à faire émerger le scandale du Mediator en mettant en évidence la surmortalité associée à la prise de ce médicament. Elle a fait le même travail pour la Dépakine, l’anti-épileptique de Sanofi. Aujourd’hui à la retraite, elle suit au jour le jour l’évolution du Covid-19. Elle trace des courbes, lit la littérature scientifique, en fait une analyse qu’elle souhaite rendre accessible au grand public.

  Pourquoi ce virus est-il si difficile à comprendre et à contrôler ?

  Catherine Hill : On est face à un virus nouveau, dont on ne savait rien il y a six mois, mais énormément d’informations ont été accumulées depuis. Il faut une vision globale et ne pas se perdre dans les détails. Quand je travaillais sur le tabac, les industriels nous disaient : on ne connaît pas la dose à partir de laquelle le tabac est nocif ! C’était bien sûr un détail, ils cherchaient à nous égarer. Ce qui compte dans le cas du tabac, c’est que le risque augmente avec la dose.
  Pour le SARS-Cov-2, nous savons que la plupart des contaminations par des personnes qui développent des symptômes se font dans les 4 jours avant l’apparition des symptômes, et dans les 6 jours à partir des premiers symptômes. Il faut donc tester et isoler très vite les porteurs de virus, si possible avant les symptômes et chercher largement leurs cas contacts. Mais nous savons aussi que la moitié des contaminations viennent de personnes qui sont infectieuses et n’ont pas de symptômes, c’est toute la difficulté : pour trouver ces personnes, il faut un dépistage systématique dans la population générale. Si on se limite aux symptomatiques, l’épidémie se poursuit. Des chercheurs ont estimé qu’entre mi-mai et fin juin on est passé à côté de 9 cas sur 10. Aujourd’hui, on teste plus et j’estime qu’on passe à côté de 4 cas sur 5.

  Le nombre de reproduction de base, au début de l’épidémie, est de 3 : une personne en contamine en moyenne trois autres. Cela signifie que l’immunité de groupe ne sera atteinte que lorsque les deux tiers de la population auront contracté le virus, on en est encore très loin.

  Ce virus n’est pas si grave. Il y a un mort pour 200 personnes infectées. Mais si on atteint l’immunité collective, c’est-à-dire si 67 % de la population est infectée, ce qui représente 45 millions de personnes en France, on peut s’attendre à 220 000 morts. C’est bien sûr inacceptable.

  Quelle est votre analyse de l’épidémie en France ?

  En France, nous ne connaissons pas le niveau de l’épidémie. Les autorités communiquent beaucoup sur l’incidence – c’est-à-dire le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants. Cet indicateur est faux : il ne reflète pas la situation épidémique, mais nos capacités de dépistage, qui ne sont pas bonnes. Aujourd’hui, vu la longueur des queues, on peut supposer que les jeunes ont plus d’énergie que les personnes âgées ou les malades pour se faire dépister. Mais on voit tout de même augmenter le taux de positivité des tests chez les personnes âgées. Ce n’est pas bon du tout.

  On pourrait s’y prendre autrement pour estimer l’épidémie. Depuis le 1er mai, à intervalles plus ou moins réguliers, des échantillons représentatifs d’Anglais ont été interrogés sur leurs symptômes et ont réalisé eux-mêmes un prélèvement nasopharyngé pour un test PCR. Près de 600 000 personnes ont déjà participé. Les Anglais peuvent ainsi suivre l’évolution de l’épidémie. Ce travail révèle que 72 % des personnes ayant un test positif n’avaient aucun symptôme au moment du prélèvement, ni dans la semaine précédente. En France, nous n’avons pas fait ce travail, nous ne connaissons pas l’épidémie.

  Les chiffres les plus fiables en France sont donc le nombre de personnes hospitalisées chaque jour et le nombre de personnes admises en réanimation chaque jour. Je suis la courbe des nouvelles admissions en réanimation, lissée pour enlever les irrégularités dues aux week-ends et jours fériés, et tracée sur une échelle verticale logarithmique, parce qu’avec cette échelle une progression exponentielle apparaît sous la forme d’une ligne droite. Je suis assez sûre de pouvoir prolonger la droite des admissions en réanimation récentes sur 4, voire 6 semaines, parce que les admissions d’aujourd’hui sont les conséquences des contaminations d’il y a trois ou quatre semaines.


  © Catherine Hill

  Le nombre des admissions va donc continuer à augmenter, au moins quelque temps. Le 1er novembre, nous aurons probablement un nombre journalier d’admissions en réanimation comparable au mois d’avril, au pic de l’épidémie. La situation sera cependant différente, car ces malades graves seront répartis sur tout le territoire. Mais cela mettra de nouveau le système hospitalier dans une énorme tension.

  « On rate une énorme partie de la contagiosité »

  Les files d’attente s’allongent devant les laboratoires, comme les délais des résultats. Notre stratégie de dépistage a-t-elle encore une quelconque efficacité ?

  En France, il y a un délai de 3 jours, en moyenne, entre les symptômes et la pratique du test, selon les données de Santé publique France. Mais on ne connaît pas le délai de rendu du résultat, Santé publique France indique simplement qu’il peut aller au-delà de 7 jours.

  On rate une énorme partie de la contagiosité. J’estime que nous ne dépistons qu’un cas positif sur cinq. Santé publique France constate qu’environ 4 cas identifiés sur 5 n’ont aucun lien avec des cas connus. Le personnel des agences régionales de santé s’épuise à remonter des chaînes de contamination, qui ne concernent qu’une faible partie de la circulation du virus.

  Le résultat d’un test qui arrive plus de 48 heures après le prélèvement ne sert à rien. Si la personne était positive, elle l’apprend alors qu’elle a déjà contaminé largement autour d’elle, et souvent, alors qu’elle n’est plus contagieuse, si elle était négative, elle a pu se contaminer depuis. Les laboratoires doivent cesser de perdre du temps à analyser le stock de tests en retard, et l’assurance-maladie ne doit pas les rembourser. Il faut que le gouvernement assume ses erreurs sur le dépistage aujourd’hui, comme sur les masques en février.

  Le million de tests, c’est de la communication. Personne n’a pensé à l’efficacité du dispositif de dépistage. Quelle est sa finalité ? Il y en a deux : le diagnostic des personnes symptomatiques et de leurs contacts ; et un dépistage plus large de surveillance des populations à risque ou fragiles. Par exemple dans les Ehpad, les hôpitaux, les services d’aide à la personne, le personnel et les patients devraient être dépistés au moins une fois par semaine, c’est criminel de ne pas le faire. Il faut que les tests aillent aux gens, pas que les gens aillent aux tests.

  De nouveaux tests salivaires ou antigéniques sont en train d’être autorisés en France. Mais leur sensibilité est discutée.

  Aucun test n’est absolument fiable. La sensibilité des tests est à mettre en balance avec leur disponibilité, leur coût, la simplicité et la rapidité de leur mise en œuvre et leur faisabilité en grand nombre. Et le meilleur test pour le diagnostic chez les patients symptomatiques n’est pas nécessairement le meilleur test pour un dépistage de masse.

  Il faut déployer tous les outils dont nous disposons : les tests antigéniques, dont le résultat est rendu en 30 minutes, les tests salivaires, qui facilitent le prélèvement, les tests groupés de 10, 50 ou 100 prélèvements, pour accélérer l’analyse et économiser des réactifs en pénurie.

  J’ai été contactée par des mathématiciens qui réfléchissent à des modèles mathématiques pour les tests groupés, et par des ingénieurs qui travaillent sur le suivi de l’épidémie dans les eaux usées. Ces personnes m’ont contactée, parce qu’ils n’arrivaient pas à se faire entendre.

  Pourquoi la stratégie du gouvernement échoue-t-elle à ce point ?

  Le conseil scientifique a écrit dans un de ses avis que « l’avenir de l’épidémie à court terme est entre les mains des citoyens ». Je pense que l’épidémie est largement entre les mains du gouvernement, dont la politique ne semble pas tenir compte de la dynamique de ce virus. Ne voit-il pas que quelque chose ne va pas ?

  Penser que l’économie et la santé publique sont antinomiques est une erreur. On avait tout intérêt, économiquement, à contrôler l’épidémie. On ne l’a pas fait. Pour préserver notre tourisme cet été, on a laissé le virus se répandre partout. Et nous sommes devenus un pays où personne ne veut plus venir ! Le gouvernement pense à très court terme.

  Les masques, l’idée d’une bulle sociale, l’interdiction des rassemblements : ce sont des mesures préventives, palliatives. Le curatif, c’est le dépistage. Dès le 15 mars, il fallait travailler sur un dispositif de dépistage qui identifie très vite les personnes contagieuses, afin de les isoler.

  Il y a aujourd’hui de nombreux pays qui n’ont plus aucun cas de Covid-19. Quand quelques cas réapparaissent, ils reconfinent pour un temps court, et testent massivement pour éteindre l’épidémie. Cette stratégie est possible en France.

  Le monde médical et scientifique n’est pas non plus exempt de critique. On subit une véritable cacophonie !

  C’est normal qu’on ne soit pas d’accord. La cacophonie, c’est la vie.

  Je suis une des « méthodologistes » dont Didier Raoult se moque. Quand j’étais à l’institut Gustave-Roussy, j’aidais les cliniciens à rédiger les protocoles des essais cliniques. Quels sont les critères principaux d’un essai ? Quelle est la population qu’on inclut ? Quand est-ce qu’on arrête un essai ? Didier Raoult nous oppose son pifomètre qu’il qualifie de brillant.

  La science doit se contenter de dire les faits, d’une manière accessible, et ne pas se soucier de l’acceptabilité des mesures qui en découlent. Sur la base de ces faits, la société, les politiques vont se positionner. Qu’il y ait des anthropologues ou des sociologues dans le conseil scientifique perturbe beaucoup les choses. Cette confusion est toxique.

  Une autre difficulté est que les scientifiques sont tous très spécialisés. Les spécialistes des tests cherchent les tests parfaits. Les modélisateurs des épidémies ont du mal à partager leurs analyses, très brillantes, mais peu accessibles. Il faut synthétiser l’état des connaissances scientifiques, savoir communiquer et concevoir des solutions opérationnelles. Pour y arriver, il faut sortir du cadre. Mais la bureaucratie nous étouffe : le Haut Conseil de la santé publique, la Haute Autorité de santé, les agences régionales de santé, tout le monde est terrifié.

  Dépistage foireux, recherche de cas contact aux oubliettes, isolement des contaminés à peine envisagé, sans lieux ni appui en ville. Il s’agit de durer, l’oeil braqué sur le système hospitalier en comptant sur un mauvais vaccin bricolé au plus vite qui permettrait d’approcher le graal de l’immunité de troupeau. Espérer 60 à 80 000 morts du covid plutôt que 200 000, essentiellement des "faibles" (comme disait Macron en off à son staff de campagne).

  #test #dépistage #dépistages #die-up_nation

  • Je suis d’accord avec la dame sur un point  : elle est trop spécialisée pour avoir un tableau d’ensemble. Elle oublie allègrement les 10% de covid longs qu’aucun pays n’a les moyens de se payer à l’échelle de la population, elle oublie qu’elle compare une situation de contamination générale actuellement avec une contamination sur deux foyers principaux au printemps  : on avait pu gérer en déchargeant les malades sur les autres régions, là, ça ne va pas être possible. Elle oublie que la propension au consentement de la population est tombée très bas  : les profs ont été insultés, les premiers de corvées abandonnés et spoliés de leur maigre prime, les soignants sont allés à l’épuisement et certains même à la mort pour faire tenir le truc. Depuis, les capacités hospitalières ont été encore réduites et en médecine de ville, des tas de gens ont raccroché  : trop vieux, dégoutés, etc.

   La population a été massivement désinformée, beaucoup de gens spoliés, virés, mis dans la merde, le moral s’est dégradé, la solidarité aussi.

   Et cette fois, ils laissent les gosses en première ligne tout en mentant effrontément aux parents sur la sensibilité des jeunes au covid.

   On part beaucoup plus mal que lors de la première tournée…

 • Une centaine de passagers bloqués à l’Aibd : Ils refusent de payer les tests Covid à 40.000 CFA
  https://www.seneweb.com/news/Societe/une-centaine-de-passagers-bloques-a-l-ai_n_329625.html

  Encore les tests Covid que rechignent à passer les voyageurs au départ du Sénégal ou à l’arrivée. Selon des informations de Seneweb, une centaine de passagers sont présentement bloqués à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass. Ils refusent de se soumettre aux tests Covid-19 d’un coût de 40.000 FCfa le test.En effet, en plus des billets d’avion qui leur ont couté 1500 euros, une famille sénégalaise qui est retournée en Espagne, a vivement dénoncé, hier, dans les colonnes de EnQuête, les tests Covid imposés à l’aéroport Blaise Diagne à tout voyageur qui souhaite quitter le Sénégal. La famille qui a refusé de s’exécuter, a finalement dû payer, au niveau de l’aéroport, 180 euros, à raison de 60 euros (40.000 francs Cfa) par test. « Ce n’est ni plus ni moins une arnaque », s’insurge ladite famille qui affirme n’avoir « jamais reçu les résultats desdits tests. C’est quoi si ce n’est de l’arnaque ? Et cela ne repose sur rien. Ce n’est ni la loi ni le décret », fulmine le père de famille dans les colonnes du quotidien.
  Il faut rappeler que le Sénégal, qui exige des documents pour entrer dans son territoire, exige aussi un test Covid à ceux qui sont sur le départ, alors que les pays d’accueil n’en font pas une exigence. Mor Kane, député de la diaspora y voit une nouvelle forme de corruption sur le dos des voyageurs. « Pour moi, c’est une corruption qui ne dit pas son nom. Le 25 août, des collègues ont quitté le Sénégal pour l’Espagne via la compagnie Iberia. On leur a fait payer 50 euros chacun avant l’embarquement sans aucun reçu », dénonce-t-il.Ce matin encore, la problématique des tests Covid fait encore l’actualité à l’Aibd où la centaine de personnes citées qui a débarqué d’un vol en provenance de l’Italie, maintient le bras de fer d’autant que les tests sont requis à l’entrée comme à la sortie du territoire sénégalais, là où nombre de pays de destination, au départ de Dakar, n’en font aucune exigence. Les émigrés en appellent aux autorités sénégalaises pour l’arrêt de ces tests qui disent-ils, ont fini de les dépouiller sur le plan financier.

  #Covid-19#migrant#migration#senegal#diaspora#test#sante#italie#espagne#aeroport#depistage

 • HCR - HCR : la lutte contre la surpopulation et la détresse dans les centres d’accueil des îles grecques doit faire partie intégrante de la réponse d’urgence
  https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/9/5f6cbd2aa/hcr-lutte-contre-surpopulation-detresse-centres-daccueil-iles-grecques.html

  Pour soutenir les efforts de décongestion et accélérer les transferts, la capacité d’accueil sur le continent doit être renforcée. Le HCR appelle les autorités grecques à augmenter les places d’hébergement sur le continent, avec le soutien de la Commission européenne. Le HCR appelle également les Etats européens à poursuivre leur soutien envers la Grèce en offrant des places de relocalisation pour les demandeurs d’asile et les personnes ayant obtenu le statut de réfugiés qui sont les plus vulnérables. De même, les politiques et les mesures visant à faciliter l’intégration et l’autonomie à long terme des réfugiés reconnus en Grèce sont une priorité.À Lesbos, les autorités nationales, avec le soutien du HCR et d’autres acteurs humanitaires, s’efforcent d’améliorer les conditions de vie dans le nouveau site d’urgence, en remédiant aux lacunes en matière de soins de santé, d’eau, d’installations sanitaires et d’hygiène. En date du 24 septembre, quelque 250 personnes avaient été testées positives au Covid-19, et le dépistage se poursuit pour tous les nouveaux arrivants sur le site. Selon les autorités sanitaires nationales, toutes ces personnes sont placées en quarantaine avec les membres de leur famille. Des soins médicaux durables et adéquats ainsi que l’accès à l’eau, aux installations sanitaires et à l’hygiène sont donc plus nécessaires que jamais.Pour faire face à l’arrivée de conditions météorologiques moins favorables, le HCR prévoit de fournir des kits d’isolation et des palettes en bois aux familles qui vivent sous tente, à titre de mesure provisoire.

  #Covid-19#migrant#migration#grece#UE#camp#sante#depistage#HCR

 • Covid-19 : l’Allemagne teste surtout les personnes symptomatiques ou en contact avec des malades
  https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/18/covid-19-l-allemagne-teste-surtout-les-personnes-symptomatiques-ou-en-contac

  Malgré ces bons chiffres, l’Allemagne aborde l’automne avec une certaine inquiétude. La principale concerne ses capacités en matière de dépistage. Pour l’heure, elle parvient à faire face. C’est notamment le cas à Berlin. « Actuellement, nous testons environ 60 personnes par jour, et nous arrivons à donner aux gens le résultat de leur test en moins de 24 heures. Au maximum, nous pourrions faire 200 tests par jour. Nous avons donc de la marge », explique ainsi Patrick Larscheid, chef du service de santé de Reinickendorf, un arrondissement situé dans le nord de la capitale allemande, avant de préciser : « Nous ne testons que les gens qui ont des symptômes ou qui ont été en contact avec des malades. Sinon, on ne pourrait pas s’en sortir. »
  Dans d’autres régions, en revanche, la situation est plus tendue. C’est notamment le cas du Bade-Wurtemberg et de la Bavière, dans le sud du pays. En Bavière, en août, plusieurs milliers de voyageurs de retour de vacances à l’étranger ont dû attendre environ une semaine pour avoir les résultats de leurs tests. « Une très grosse panne », a convenu Markus Söder, le chef du gouvernement régional, possible candidat des conservateurs (CDU-CSU) pour succéder à Angela Merkel à la chancellerie en 2021.
  Anticipant un risque de saturation des laboratoires, le gouvernement allemand a annoncé un changement de stratégie en matière de dépistage. Depuis début août, toutes les personnes arrivant de l’étranger sur le territoire allemand pouvaient se faire tester gratuitement. Depuis mardi, les tests gratuits sont réservés aux seuls voyageurs revenant d’un pays ou d’une région déclarés « zone à risque » par l’Institut Robert Koch. « La pandémie nous oblige à adapter notre stratégie en permanence. Pendant la période des vacances, il était important de tester si possible tous les voyageurs. Maintenant que l’automne arrive, nous devons concentrer les tests sur les gens qui sont à l’intérieur du pays », a expliqué le ministre de la santé, Jens Spahn, lundi 14 septembre. Pour l’instant, la hausse du nombre de contaminations enregistrée outre-Rhin depuis le milieu de l’été n’a pas conduit les autorités à prendre de nouvelles mesures de restriction. Ainsi, contrairement à ce qui est désormais le cas dans plusieurs villes françaises, le port du masque en extérieur n’est nulle part obligatoire en Allemagne. A partir du 1er octobre, en revanche, une quarantaine incompressible de cinq jours sera imposée à tous les voyageurs de retour d’une « zone à risque », même s’ils sont en mesure de présenter un test négatif à leur arrivée sur le sol allemand. Depuis mercredi, la région de Vienne, en Autriche, a été ajoutée par l’Institut Robert Koch à la liste des « zones à risque ». C’est également le cas de la région Hauts-de-France, qui rejoint cette liste où figuraient déjà l’Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

  #Covid-19#migrant#migration#allemagne#france#espagne#depistage#tourisme#sante#quarantaine#zonearisque

 • Minorities much more likely than white people to test positive for Covid – study | World news | The Guardian
  https://www.theguardian.com/world/2020/sep/16/minorities-more-likely-than-white-people-test-positive-covid-study
  https://i.guim.co.uk/img/media/7aa575da8349add76abcef2eb63ada8ce379306f/155_0_3646_2190/master/3646.jpg?width=1200&height=630&quality=85&auto=format&fit=crop&overlay-ali

  People of colour are significantly more likely than white people to test positive for Covid-19 – and are at higher risk of hospitalisation and death when they are diagnosed – according to a new study that lays bare the racial disparities among millions of coronavirus patients across America.The research, published on Wednesday by Epic Health Research Network Kaiser Family Foundation (KFF), analysed the health record data of about 50 million patients from 53 health systems across 21 states. It reported that Hispanic patients were more than two and a half times more likely than white patients to have a positive result. Black and Asian patients, meanwhile, were nearly twice as likely as white people to get a positive result. Hospitalisation and death rates were dramatically higher for people of colour with coronavirus. Among Hispanic patients, hospitalisations were more than four times higher than for white people, while among Black patients it was more than triple the rate, the report said.And death rates were more than double among Black and Hispanic patients what they were for white patients.

  #Covid-19#migrant#migration#etatsunis#sante#inegalité#minorite#race#depistage#surmortalité

 • Thousands need aid after fire destroys Europe’s largest refugee camp | World news | The Guardian
  https://www.theguardian.com/world/2020/sep/09/thousands-need-aid-after-fire-destroys-europes-largest-refugee-camp
  https://i.guim.co.uk/img/media/2b353f8dc56a66f9907e73f13fefc21ac5c5f9c1/0_0_3543_2126/master/3543.jpg?width=1200&height=630&quality=85&auto=format&fit=crop&overlay-ali

  “At this moment the reception centre has been completely destroyed,” Greece’s alternate migration minister, Giorgos Koumoutsakos, told reporters, saying it was miraculous there had been no deaths or injuries. “As a result, thousands of people are homeless.”Calling the situation an “unprecedented humanitarian crisis”, the politician said the coronavirus pandemic had created “exceptionally demanding” circumstances on the island, long at the forefront of refugees fleeing war-stricken homelands for the west. Eyewitnesses reported terrified and traumatised residents fleeing the hilltop facility through thick, acrid smoke laced with the stench of burning plastic.At least three dozen people living in the camp had been diagnosed with Covid-19 before the fire erupted. Local islanders’ fears that the virus could spread were exacerbated when authorities admitted that by late afternoon on Wednesday they had only managed to locate eight of them. Echoing other government officials who had alluded to arson, Koumoutsakos said it appeared the blaze broke out “as the result of the discontent” among camp residents over lockdown measures being prolonged following a positive virus test for a Somali asylum seeker.
  Firefighters who rushed to the scene as flames whipped by gale force winds enveloped the camp spoke of the fire bursting into life in at least three places, suggesting it had been deliberately lit.

  #Covid-19#migrant#migration#grece#lesbos#moria#camp#sante#confinement#depistage#UE#politiquemigratoire

 • Coronavirus : confinement total décrété dans trois camps de migrants de Grèce - InfoMigrants
  https://www.infomigrants.net/fr/post/27132/coronavirus-confinement-total-decrete-dans-trois-camps-de-migrants-de-

  Un confinement total a été décrété dans trois camps de migrants en Grèce après l’apparition la semaine dernière d’un premier cas de coronavirus dans le camp de Moria, sur l’île de Lesbos."Le confinement sanitaire total a été imposé aux camps de Malakassa et de Schisto (dans le nord et l’ouest d’Athènes respectivement) et d’Eleonas", a indiqué mardi 8 septembre un communiqué gouvernemental. Cette mesure doit durer au moins jusqu’au 21 septembre. Un premier cas de coronavirus a été détecté la semaine dernière dans le camp de Moria, sur l’île de Lesbos, où vivent 12 700 personnes dans des conditions inhumaines. Le camp avait alors été placé en quarantaine pour 15 jours ainsi que deux autres camps en Grèce continentale.Après la réalisation d’environ 1 600 tests de dépistage, au moins 17 personnes ont été détectées positives au nouveau coronavirus à Moria. L’union des médecins de Lesbos a appelé au renforcement du personnel médical de l’île. L’organisme déplore notamment un manque d’unités des soins intensifs ayant comme conséquence le transfert des patients intubés à Athènes.

  #Covid-19#migrant#migration#grece#camp#confinement#sante#depistage

 • Tests du Covid-19 : des laboratoires saturés de demandes, la stratégie de dépistage en péril
  https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/05/le-gros-embouteillage-des-tests-du-covid_6051063_3244.html

  Face à l’afflux, les chaînes de laboratoires ont instauré des règles sélectives à Marseille. « Tests réservés aux situations médicales urgentes » chez Labio. Refus de tester les personnes en instance de départ à l’étranger ou pour réunions familiales, chez Labosud Provence. Les laboratoires marseillais s’inquiètent aussi d’une possible augmentation mi-septembre des vols en provenance d’Algérie. « Si l’ARS nous demande de tester les passagers à leur arrivée, nous ne pourrons pas suivre », s’alarme déjà Frédéric Charrier, responsable régional du Syndicat des laboratoires de biologie clinique.

  #Covid-19#migrant#migration#depistage#sante#circulation#france#politique

 • En Champagne, les vendanges face à la menace du coronavirus
  https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/08/28/en-champagne-les-vendanges-face-a-la-menace-du-covid-19_6050145_3224.html

  Cette employée viticole fait partie des dizaines de volontaires venus, en ce jour de la fin août, dans la salle des fêtes du village de Blancs-Coteaux, dans la Marne, pour subir un test de dépistage gratuit du Covid-19 à destination des vendangeurs. Cette campagne mobile, organisée dans plusieurs villes par le CHU de Reims et l’Agence régionale de santé (ARS) du Grand-Est, vise à prévenir les foyers épidémiques (ou clusters) lors des vendanges, dont la saison vient de commencer.
  Quelque 100 000 travailleurs saisonniers, venus de toute la France et pour moitié de l’étranger, essentiellement d’Europe de l’Est, sont arrivés en Champagne. Un afflux à haut risque face à l’épidémie due au coronavirus. « Comme il va y avoir de la proximité malgré les mesures barrières, le but c’est d’éviter que ça flambe dans les hébergements », explique Sandrine Dehec, cadre de santé au pôle biologie du CHU de Reims. Les infirmières préparent un test PCR sur un habitant lors d’une journée de dépistage du Covid-19 dans la salle des fêtes de Vertus à Blancs-Coteaux, le 20 août. Depuis fin mai, plusieurs foyers de contamination se sont déclarés dans des exploitations agricoles employant des saisonniers pour les récoltes maraîchères, notamment dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Pour éviter que cela se reproduise avec les vendanges, la campagne de dépistage gratuit cible en priorité ces travailleurs. Mais ce sont précisément ceux qui viennent le moins. « Les vignerons viennent se faire tester, mais les cueilleurs, en particulier étrangers, on ne les a pas vus, constate Mme Dehec. Le problème, c’est qu’on ne peut pas les obliger à venir. Et, s’ils sont testés positifs, ils perdent leur job. » Une perspective inenvisageable pour une partie de ces travailleurs, venus gagner en deux semaines ce qu’ils touchent parfois en plusieurs mois dans leur pays. Les vingt-cinq saisonniers polonais et bulgares qu’a fait venir Alain (le prénom a été modifié) cette année pour vendanger ses vignes toucheront ainsi 1 500 euros chacun, soit trois à cinq fois ce qu’ils gagneraient chez eux.

  #Covid-19#migrant#migration#france#cluster#sante#depistage#economie#travailleurmigrant#travailleursaisonnier

 • Espagne : les migrants reprennent la dangereuse route maritime des Canaries - InfoMigrants
  http://www.rfi.fr/fr/europe/20200825-espagne-les-migrants-reprennent-la-dangereuse-route-maritime-canaries

  Avec un trafic dix fois moins important, le nombre de morts sur la route atlantique équivaut à la moitié des décès ou disparitions enregistrés en Méditerranée, selon l’OIM. Le flux de migrants est beaucoup moins important qu’en 2006, lorsqu’on dépassait les 30 000 arrivées, mais « la difficulté de la traversée est impressionnante », souligne Txema Santana de la Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR) aux Canaries. Les embarcations ne viennent pas seulement du Maroc et de la Mauritanie, les deux pays les plus proches des Canaries, mais aussi du Sénégal, de la Gambie, à plus de 1 000 km au sud. À bord, il y a de plus en plus de femmes et d’enfants, et plus de morts en mer. La majorité des migrants fuit le Sahel et l’Afrique de l’ouest, mais certains viennent de plus loin, du Soudan du Sud ou de l’archipel des Comores dans l’Océan indien, ajoute-t-elle. Pour ces réfugiés, la pandémie de coronavirus n’est pas un frein. Une fois débarqués, ils doivent se soumettre à un test PCR et, si l’un des passagers est positif, s’isoler dans des centres d’accueil qui ne sont pas conçus pour des quarantaines. Txema Santana réclame l’accélération des transferts de l’archipel vers l’Espagne continentale pour éviter la saturation des centres d’accueil, si comme on s’y attend les traversées augmentent en septembre, avec un vent favorable et une mer plus calme.

  #Covid-19#migrant#migration#UE#afrique#espagne#sante#disparition#centredaccueil#depistage#traversee

 • L’Italie rattrapée par l’épidémie de Covid-19
  https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/08/21/l-italie-rattrapee-par-l-epidemie-de-covid-19_6049529_3244.html

  Une fois encore en Italie, les disparités régionales, teintées d’une forme de méfiance des voisins, sont revenues en force. Le virus circule entre les régions et seulement 28 % des cas ont été contractés à l’étranger la semaine passée, selon l’ISS. Jeudi 20 août, le délégué pour la santé du Latium, Alessio D’Amato, a dénoncé le manque de respect des consignes sanitaires de la Sardaigne après la découverte de 37 cas positifs au Covid de vacanciers de retour de l’île, mettant en garde contre « une bombe virale », et exigeant que les tests soient systématisés à l’embarquement des ferrys quittant les côtes sardes.A l’aéroport milanais de Malpensa, la situation a viré à l’absurde : les autorités avaient décidé dans un premier temps de ne contrôler que les habitants de Lombardie, suscitant la colère des autres voyageurs, avant qu’elles ne fassent machine arrière. « Il n’y a pas de mots pour qualifier le comportement incroyablement superficiel à l’origine des nouvelles contagions, s’est emporté pour sa part Vincenzo De Luca, le bouillant président de la Campanie. La cohabitation civile implique des devoirs de responsabilité inévitables, pour soi-même, sa famille et sa communauté. » Dans son fief à Naples, l’unité Covid de l’hôpital Loreto Mare, bâtie au plus fort de la crise, a dû rouvrir ses portes. Une mise en service dont Vincenzo De Luca se serait bien passé. A quelques encablures de là, sur la très chic Capri, les soirées VIP prévues ce week-end, où stars du foot et de la mode sont attendues en nombre, auront pour beaucoup cette année une saveur amère.

  #Covid-19#migrant#migration#italie#region#deplacement#sante#ile#depistage